Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013


Προμηθέας | 10/03/2013 11:24
Η χρηματοδότηση έργου 1,4 δισ. ευρώ από επιχείρηση κεφαλαιοποίησης μόνο 1,5 δισ. ευρώ και πιστοληπτική θέση CC είναι απολύτως αδύνατη. CC σημαίνει πενταετές Default rate (κίνδυνος μερικής χρεωκοπίας στα επόμενα 5 χρόνια κατά την S&P) στο 50%. Δεν μπορεί να υπάρξει δανεισμός της ΔΕΗ, το έργο θα ακυρωθεί 100% και η ΤΕΡΝΑ θα λάβει χωρίς κανένα έργο 70 εκ. ευρώ αποζημίωση και άλλα 70 εκ. ευρώ προκαταβολή. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θα βρεθεί για πρώτη φορά στην οικονομική ιστορία τράπεζα που θα δανείσει εταιρία με πιστοληπτική θέση CC. Η ΔΕΗ θα καταρρεύσει στο βάρος του χρέους της. Τίποτα δεν έχει αλλάξει στην Ελλάδα. Τί-πο-τα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: