Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΣΕ 1989 πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, προκειμένου να σταματήσει αυτό το μεθοδευμένο χάος.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Συναδέλφισσες – οι
Όσοι συνάδελφοι προσλήφθηκαν στην Επιχείρηση και υπέγραψαν σύμβαση στην κατώτερη κατηγορία και όχι σ’αυτήν που προβλέπεται από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και το μισθολόγιο, με βάση τα τυπικά τους προσόντα, π.χ. ΓΥ Εργάτες αντί για Τ4 Τεχνίτες ή ΔΟ2 κ.λ.π. και στη συνέχεια μετατάχτηκαν στην κατηγορία τους πριν την ένταξή τους στο τακτικό προσωπικό, δηλαδή είχαν τροποποίηση σύμβασης πριν την ένταξη δικαιούνται αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο, έτσι όπως ορίζει η ΕΣΣΕ του 1989.
Επειδή σε αρκετούς συναδέλφους δεν έχει χορηγηθεί το αντίστοιχο κλιμάκιο, ανεξάρτητα με το αν έχουν καταθέσει αγωγές κατά της ΔΕΗ και ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα των δικαστηρίων, ας επικοινωνήσουν με το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για άμεση λύση του θέματος.
===================================

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΣΕ 1989
[Friday, 11 Dec 2009 - 12:12]

Το Σωματείο Ενέργειας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε- ΔΕΗ << Η ΕΝΩΣΗ >> ενημερώνει όλες και όλους τους συναδέλφους ότι, όσοι μισθωτοί κατά την πρόσληψή τους στην ΔΕΗ - ενώ είχαν τα προσόντα Στάθμης Μέσης Εκπαίδευσης – προσλήφτηκαν σε κατώτερη κατηγορία από αυτή των τυπικών προσόντων τους
π.χ. ΓΥ3, ΓΥ4 & ΓΥ5 και στην πορεία τροποποιήθηκε η Σύμβασή τους, σύμφωνα με την ΕΣΣΕ 89, πριν την ένταξή τους στο τακτικό προσωπικό, θα πρέπει να κάνουν προσωπικό έγγραφο προς την Δ..Α.Ν.Π- έως τις 31/12/2009 μέσω του κλιμακίου που υπηρετούν - προκειμένου η πρόσληψή τους να υπολογιστεί στη νέα κατηγορία στην οποία τροποποιήθηκε η Σύμβασή τους.
Συναδέλφισσες –οι οι πιέσεις που ασκούνται καθημερινά αλλά και σε βάθος χρόνου από την << ΕΝΩΣΗ >> είναι ένα ακόμα χειροπιαστό δείγμα αξιοπιστίας, το οποίο θέτει τις βάσεις για την οριστική δικαίωση των εργαζομένων. Είναι σαφές ότι ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ, η προσπάθεια για την επίλυση των διεκδικήσεων συνεχίζεται και εντείνεται μέχρι την τελική δικαίωση.
Το Σωματείο Ενέργειας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε - ΔΕΗ << Η ΕΝΩΣΗ >> , προσπέρνα τις « Κασσάνδρες » και αποδεικνύει με πράξεις, ότι ήταν – είναι και θα παραμένει, ένα συνδικάτο προσηλωμένο στις αρχές και τις αξίες του κινήματος

=====================================
=====================================
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΧΙ.
Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. με την υπ’ αριθ. 171/18.5.89 απόφασή του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Καθορίζει όπως, για τους Ιατρούς που ήδη υπηρετούν στη ΔΕΗ ως τακτικό Προσωπικό, καθώς και τους Ιατρούς που θα προσλαμβάνονται εφεξής στην Επιχείρηση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Οι προσλαμβανόμενοι εφεξής Ιατροί, για κάλυψη κενών οργανικών θέσων τακτικού Προσωπικού, θα εντάσσονται στο μισθολογικό κλιμάκιο 7.
β. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος η ένταξη γίνεται στο μισθολογικό κλιμάκιο 6, ενώ στην περίπτωση απόκτησης διδακτορικού διπλώματος μετά την ένταξη ή εφόσον ο ήδη τακτικός Ιατρός είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το οποίο όμως δεν είχε ληφθεί υπόψη κατά την πρόσληψη και ένταξή του, τότε ο μισθωτός προωθείται κατά ένα μισθολογικό κλιμάκιο ή κατά ένα ημικλιμάκιο εφόσον κατέχει το τερματικό μισθολογικό κλιμάκιο της Κατηγορίας του.

------------------------------------------------------------------
πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, προκειμένου να σταματήσει αυτό το μεθοδευμένο χάος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: