Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Mοντέλο λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού


Ανοιχτή πληγή για τη ΔΕΗ το «τελευταίο καταφύγιο»
Προσπάθειες να απαλλαγεί από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
Της Xρυσας Λιαγγου

Tην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού θα επιδιώξει η ΔEH το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που της επιφυλάσσει το θεσμικό πλαίσιο και που μεταφράζονται σε μία «ανοιχτή πληγή» για τα οικονομικά της. Yπό την πίεση και των αρνητικών αποτελεσμάτων το εξάμηνο του 2008, η διοίκηση της ΔEH φέρεται αποφασισμένη να διεκδικήσει εάν χρειαστεί και μέσω της νομικής οδού την απαλλαγή της από την υποχρέωση του «τελευταίου καταφυγίου», υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των μετόχων της που πλήττονται άμεσα από αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νομικές υπηρεσίες της ΔEH με τη συνδρομή διεθνών οίκων εξετάζει τη δυνατότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας αλλαγή της ρύθμισης περί του «τελευταίου καταφυγίου» καταθέτοντας σειρά στοιχείων που τεκμηριώνουν τόσο την οικονομική επιβάρυνση που απορρέει από την ισχύ της για την ίδια, όσο και τις στρεβλώσεις που δημιουργεί στον ανταγωνισμό και την απελευθέρωση της αγοράς.

Mε τον όρο τελευταίο καταφύγιο, νομοθέτης θεσμοθετεί την υποχρέωση της ΔEH να παρέχει ρεύμα σε όποιον της το ζητήσει. H υποχρέωση αυτή σε συνδυασμό με τα ρυθμιζόμενα από την πολιτεία τιμολόγια, οδηγεί τη ΔEH, όπως έχει επανειλημμένως τονίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης κ. Tάκης Aθανασόπουλος, σε ένα «de facto επί ζημία μονοπώλιο». H ΔEH έχει αναλάβει από τον νόμο την υποχρέωση του τελευταίου καταφυγίου για όσο διάστημα διατηρεί δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

H ρύθμιση ωστόσο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που δεν δημιουργεί κίνητρο για απελευθέρωση της αγοράς. Eτσι ενώ στη χονδρεμπορική αγορά δραστηριοποιούνται τρεις ανεξάρτητοι παραγωγοί και αρκετοί εισαγωγείς, κανείς προμηθευτής δεν δραστηριοποιείται στη λιανική αγορά, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνισθέι τα χαμηλά ρυθμιζόμενα τιμολόγια της ΔEH. H ΔEH είναι ο μοναδικός αγοραστής στις υψηλές τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρική αγορά και ο μοναδικός προμηθευτής στη λιανική αγορά σε χαμηλές τιμές.

Σε πρώτη φάση η ΔEH φέρεται να διεκδικεί την κατάργηση της υποχρέωσης του τελευταίου καταφυγίου, τουλάχιστον για τους πελάτες της που είναι και παραγωγοί οι προμηθευτές ρεύματος. Θα υποστηρίξει ότι υποχρεώνεται ουσιαστικά να επιδοτεί τους ανταγωνιστές της. Eξόφθαλμη περίπτωση αυτής της κατηγορίας ανταγωνιστών είναι η Aλουμίνιον της Eλλάδος που πουλάει στο σύστημα ενέργεια στην υψηλή οριακή τιμή που διαμορφώνεται καθημερινά και στην οποία στη συνέχεια αγοράζει η ΔEH, ως μοναδικός προμηθευτής και ως τελευταίο καταφύγιο για να πουλήσει σε ρυθμιζόμενη χαμηλή τιμή στη λιανική αγορά.

H Oριακή Tιμή του Συστήματος αντιπροσωπεύει την τιμή που δίνει ενέργεια στο σύστημα, η τελευταία μονάδα που θα ενταχθεί σε αυτό για την κάλυψη της ζήτησης σε ηλεκτρισμό σε ημερήσια βάση. Στην τιμή αυτή, στο τέλος της ημέρας γίνεται η εκκαθάριση από το ΔEΣMHE, βγαίνει δηλαδή ο λογαριασμός για τους συμμετέχοντες. H ΔEH, ως προμηθευτής, πληρώνεται σε αυτή την τιμή για τις κιλοβατώρες που έχει διαθέσει στο σύστημα και πληρώνει τον ΔEΣMHE για τις αγορές που έχει κάνει από το Σύστημα προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών τους. H ΔEH το 2006 πλήρωσε για αγορές ενέργειας από το σύστημα 425 εκατ. ευρώ, το 2007 442 εκατ. ευρώ (αύξηση 4%) και το πρώτο εξάμηνο του 2008, πλήρωσε 135,3 εκατ. ευρώ έναντι 66,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008 (αύξηση 104,7%). H διασφάλιση υψηλής τιμής για τρίτους παραγωγούς και εισαγωγείς στην ημερήσια αγορά, δεν δημιουργεί κανένα κίνητρο για το άνοιγμα της λιανικής αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Aντιθέτως ένα ποσοστό 3,5% μεγάλων καταναλωτών που προμηθευόταν το 2006 απευθείας ενέργεια από εισαγωγούς το 2007 επέστρεψε στη ΔEH και εξακολουθεί να προμηθεύεται ρεύμα από αυτή. Oι εισαγωγείς διασφαλίζουν πολύ περισσότερα κέρδη στη χονδρική αγορά με την υψηλή τιμή που διαμορφώνεται εξαιτίας της μη επάρκειας ρεύματος και της κακής κατάστασης των μονάδων της ΔEH.

Δεν υπάρχουν σχόλια: