Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

μέλοι του Δ.Σ;


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η κάλπη "έβγαλε" ισοπαλία, με τη ΔΑΚΕ να συγκεντρώνει ποσοστό 41,84% και την ΠΑΣΚΕ 41,4% με διαφορά μόλις 69 ψήφων. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου της ΔΑΚΕ για το Δ.Σ. είναι ο Γιώργος Μαρινίδης, ενώ της ΠΑΣΚΕ ο Γιάννης Τσαρούχας. Αντίστοιχα για το ταμείο, ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ είναι το απερχόμενο μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης Λόφτσαλης και της ΠΑΣΚΕ ο κ. Αποστολίδης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, θα εκλεγεί ένα μέλος από τη ΔΑΚΕ και ένα από την ΠΑΣΚΕ.εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Γιάννης Τσαρούχας (ΠΑΣΚΕ) και Γιώργος Μαρινίδης (ΔΑΚΕ)

Ιωάννης Τσαρούχας
Ο Ιωάννης Τσαρούχας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος του ΕΜΠ.
Από το 1980 μέχρι το 1984 διατέλεσε υπεύθυνος μηχανικός αναδόχου στην κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ και από το 1984 μέχρι το 1997 ως μελετητής μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων. Από το 1997 μέχρι το 2002 εργάστηκε ως τομεάρχης προμηθειών Διανομής, ενώ από το 2002 είναι Επιτελικός Διευθυντής ΒΟΚ με αντικείμενο την παρακολούθηση θεμάτων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Έχει αναπτύξει έντονη δράση ως μέλος των ΔΣ συλλόγων και οργανώσεων της ΔΕΗ, ενώ έχει κάνει πλήθος δημοσιεύσεων και εισηγήσεων σε συνέδρια και ημερίδες για ενεργειακά θέματα και θέματα θεσμικού πλαισίου.

Γεώργιος Μαρινίδης
Yποτομεάρχης Συντάξεων και Διαδοχικής Ασφάλισης στον ΟΑΠ ΔΕΗ. Το 1980 εκλέχθηκε Πρόεδρος του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ, το 1998 Μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ενώ από το 2001 είναι μέλος και Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του ΟΑΠ/ΔΕΗ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.Την από 18.9.2008 έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων
Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλει-
ας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συνεδρίασε
κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως
τροποποιήθηκε, με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την
καταλληλότητα του προτεινομένου προς διορισμό στη
θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχει-
ρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) διορίζονται στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλ-
λήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
(Τ.ΑΎ.Τ.Ε.Κ.Ω.) τα παρακάτω πρόσωπα:
1) Πρόεδρος ο Κων/νος Μπουρχας του Γεωργίου, με
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 27=====, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με αναπληρωτή τον
Ανδρέα Μήλιο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 03====, ομοίως.
2) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων:
α) Οι Παναγιώτης Λόφτσαλης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.
Ξ 63==== και Παντελής Αποστολίδης του Χρήστου, με
Α.Δ.Τ. Χ 89=====, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων τωνΤομέων που ασφαλίζουν το προσωπικό της ΔΕΗ, ως τακτικά μέλη και ως αναπληρωματικά αντίστοιχα οι
Ευγένιος Κολλάτος του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Σ 71=====
και Νικόλαος Βασιλειάδης του Θεόκλητου, με Α.Δ.Τ. Ν
70----, ομοίως.
-------------------------------------------------------

Οι εκπρόσωποι των Εργαζόμενων στο ΔΣ ΔΕΗ και ΟΑΠ,(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) κατά κανόνα δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα που υποτίθεται εκπροσωπούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: