Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Οι δυσμενείς μεταθέσεις αποζημιώνονται

Άρειος Πάγος: Δικαίωση υπαλλήλου της ΔΕΗ που υποβιβάστηκε
Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. 1205/2009 απόφασή του δικαίωσε προϊστάμενο μηχανολόγο της ΔΕΗ και του επιδίκασε 3.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασμό που του έκανε η ΔΕΗ, στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματος που έχει. Με μόνη τη διαφορά ότι το διευθυντικό δικαίωμα της ΔΕΗ, όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση, ασκήθηκε καταχρηστικά.
Ειδικότερα, προϊστάμενος μηχανολόγος-οικονομολόγος μηχανικός, που είχε προσληφθεί στη ΔΕΗ το 1986, το 2002 διαμαρτυρήθηκε στους προϊσταμένους του για ανάθεση έργων σε εργολάβους κατ’ αποκοπή οι οποίες επέφεραν ζημιά στη ΔΕΗ. Κατόπιν αυτού, μετατέθηκε και τοποθετήθηκε σε υποδεέστερη θέση, εκτός της ειδικότητάς του.
Σύμφωνα με την απόφαση του Α.Π., ο προϊστάμενος μηχανολόγος τοποθετήθηκε σε εμφανώς υποδεέστερη θέση, ενώ υποβιβάστηκε σε θέση υπαλλήλου και του ανατέθηκαν καθήκοντα εκτός της ειδικότητας και του επιστημονικού πεδίου του. Ο πραγματικός λόγος της μετάθεσής του, σύμφωνα με την απόφαση, ήταν η προσωπική διαμάχη που είχε με την ιεραρχία της ΔΕΗ.

Στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας του μισθωτού η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, δηλαδή κατά κατάχρηση αυτού.

Κατά την απόφαση, μονομερής βλαπτική μεταβολή κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος «συντρέχει και όταν ο εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησής του τοποθετεί τον μισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε σχέση με εκείνη στην οποία είχε τοποθετηθεί προηγουμένως και με άλλο αντικείμενο απασχόλησης, εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για τον εργαζόμενο και συνεπάγονται άμεση ή έμμεση υλική ζημία ή ηθική βλάβη με την προσβολή της προσωπικότητάς του ως προς την επαγγελματική αξία του».

Το Εργατικό Τμήμα αναφέρει ότι «από τη μετάθεση αυτή προσεβλήθη η προσωπικότητα του προϊσταμένου, μειώθηκε η επαγγελματική και επιστημονική υπόληψή του, αφού από προϊστάμενος σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας, όπου αναλάμβανε πρωτοβουλίες και ελάμβανε αποφάσεις που αξιοποιούσαν τις εξειδικευμένες γνώσεις του, τα προσόντα και τις ικανότητές του, μετακινήθηκε σε θέση υπαλλήλου σε έναν τομέα, στον οποίο δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα προσόντα του και στον οποίο ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε».

Κατόπιν αυτών κρίθηκε ότι ο προϊστάμενος υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία η εύλογη χρηματική ικανοποίηση που πρέπει να του επιδικαστεί ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.
=======================================
ΔΕΗ: Αποζημίωση 3.000 ευρώ σε εργαζόμενο
της Εύας Καραμανώλη
Δημοσιεύθηκε: 21:01 - 08/12/09


Αποζημίωση 3.000 ευρώ θα λάβει από την ΔΕΗ με απόφαση του Αρείου Πάγου υπάλληλος της ο οποίος όπως υποστηρίζει υπέστη ηθική βλάβη λόγω μετάθεσης του σε θέση εμφανώς υποδεέστερη από αυτή που κατείχε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου μονομερής βλαπτική μεταβολή κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος συντρέχει « όταν ο εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησής του τοποθετεί τον μισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε σχέση με εκείνη, στην οποία είχε τοποθετηθεί προηγουμένως και με άλλο αντικείμενο απασχόλησης εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για τον εργαζόμενο και συνεπάγονται άμεση ή έμμεση υλική ζημιά ή ηθική βλάβη με την προσβολή της προσωπικότητάς τους ως προς την επαγγελματική αξία του».
==========================================
Οι δυσμενείς μεταθέσεις αποζημιώνονται8 Δεκεμβρίου 2009, 18:56
Της Βασιλικής Κόκκαλη
Ομπρέλα προστασίας απλώνει ο Άρειος Πάγος σε εργαζομένους που υφίστανται την εργοδοτική αυθαιρεσία. Το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε υπάλληλο της ΔΕΗ ο οποίος είχε μετατεθεί δυσμενώς από τον διευθυντή του, επειδή διαμαρτυρήθηκε στους προϊσταμένους του για ανάθεση έργων σε εργολάβους κατ’ αποκοπή οι οποίες ήταν επιζήμιες.

Με απόφασή του ο Άρειος Πάγος υποχρέωσε τη ΔΕΗ να καταβάλει 3.000 ευρώ στον συγκεκριμένο υπάλληλο για την ηθική βλάβη που του προξένησε λόγω της μετάθεσής του σε θέση καταφανώς υποδεέστερη από αυτήν που είχε και την τοποθέτησή του σε υπηρεσία «ψυγείο».

Πρόκειται για μηχανολόγο-οικονομολόγο μηχανικό που είχε προσληφθεί στη ΔΕΗ το 1986 και είχε καθήκοντα προϊσταμένου. Ο μηχανολόγος περιήλθε σε δυσμένεια το 2002, όταν διαμαρτυρήθηκε στους προϊσταμένους του για ανάθεση επιζήμιων για τη ΔΕΗ έργων σε εργολάβους κατ’ αποκοπή. Αμέσως, μετατέθηκε και τοποθετήθηκε σε υποδεέστερη θέση, εκτός της ειδικότητάς του και του επιστημονικού πεδίου του, με αποτέλεσμα να αδρανοποιηθεί επαγγελματικά.

Ο Άρειος Πάγος, αφού δέχθηκε ότι πραγματικός λόγος της μετάθεσής του ήταν η προσωπική διαμάχη που είχε τους ανωτέρους του, έκρινε πως συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας του μισθωτού η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, δηλαδή κατά κατάχρηση αυτού.

Με το σκεπτικό αυτό ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος υπέστη ηθική βλάβη, για την οποία η εύλογη χρηματική ικανοποίηση που πρέπει να του επιδικαστεί ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.


=====================================
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠ. ΠΕΚΑ κ.Τ.Μπιρμπίλη με θέμα τις ΑΠΕ

----------------------------------------------------------------
Γενναίο και στη σωστή κατεύθυνση θεωρεί πως είναι το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), κάνοντας λόγο για τομή στα ενεργειακά πράγματα της χώρας.
Όπως σημειώνει στη σχετική του ανακοίνωση, το νομοσχέδιο στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και υιοθετεί απλούστερες αδειοδοτικές διαδικασίες που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες.

Ως ιδιαίτερα θετικά, ο Σύνδεσμος επισημαίνει:

1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020. Καθορίζεται αντίστοιχος εθνικός στόχος 40%, κατ’ ελάχιστον, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020.

2. Το νομοσχέδιο υιοθετεί το επιτυχημένο γερμανικό μοντέλο, καταργώντας τη διαδικασία έκδοσης άδειας παραγωγής (ή άλλης διαπιστωτικής πράξης), καθώς και άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επιταχύνοντας έτσι σημαντικά την εγκατάστασή τους.

3. Καταργεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα μικρά και μεσαία φωτοβολταϊκά συστήματα που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες, ενώ καταργεί τελείως το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές.

4. Βελτιώνει το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, καθορίζοντας με σαφήνεια τις περιοχές αποκλεισμού (περιοχές προστασίας), ενώ επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.

Ο ΣΕΦ γνωστοποιεί ακόμη πως θα εξετάσει ενδελεχώς το νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση και θα επανέλθει με λεπτομερείς εποικοδομητικές προτάσεις.========================================
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
ΘΕΜΑ: Στήριξη της ΔΕΗ για ανάπτυξή της στον τομέα των ΑΠΕ


Στις αρχές του Αυγούστου (6-8-2009) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να συμμορφωθεί σε σχετική απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008, ανέλαβε τις εξής υποχρεώσεις:
• Να διασφαλίσει ότι οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν πρόσβαση σε λιγνίτη και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη.
• Να παραχωρήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης για τέσσερα λιγνιτικά κοιτάσματα μέσω δημόσιων διαγωνισμών στους οποίους δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα να παραχωρήσει σε ιδιώτες δικαιώματα για την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Δράμας, της Ελασσόνας, της Βεύης και της Βεγόρας.
• Να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που θα κερδίσουν στους διαγωνισμούς αυτούς δεν θα πωλούν στη ΔΕΗ τον λιγνίτη τον οποίο θα εξορύσσουν από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το επιχειρηματικό της πλάνο (2009 - 2014), η ΔΕΗ προτίθεται να καλύπτει μόλις το 3% της ηλεκτροπαραγωγής της από ΑΠΕ έως το 2014, όταν στην εν λόγω αγορά απαιτούνται κοσμογονικές αλλαγές σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Χαρακτηριστικά, ενώ έως το 2020 απαιτούνται χιλιάδες MW ΑΠΕ στην Ελλάδα, η ΔΕΗ σχεδιάζει μόλις 950MW, από τα οποία τα 440MW δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
· Προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης σχετικά με την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων σε Ελασσόνα, Δράμα, Βεύη και Βεγόρα;
· Προτίθεται να εξετάσει τον αποκλεισμό της πρόσβασης και αξιοποίησης τουλάχιστον των νέων λιγνιτικών κοιτασμάτων (Ελασσόνα και Δράμα) από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και τον περιορισμό της απελευθέρωσης στις ΑΠΕ και το φυσικό αέριο;
· Κρίνει απαραίτητη τη δημιουργία νέων Μονάδων παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη στην Ελλάδα παρότι η χώρα παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και έχοντας υπόψη τη δέσμευση του υπουργείου για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 65% έως το 2050;
· Θα υπάρξει πλαίσιο μακροχρόνιου ηλεκτρενεργειακού σχεδιασμού με νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε που το νέο ενεργειακό μίγμα θα ευνοεί την διείσδυση των ΑΠΕ από όπου η ΔΕΗ σήμερα ουσιαστικά απουσιάζει ενώ μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει;
Oι ερωτώντες βουλευτές
Δ. Παπαδημούλης
Α. Τσίπρας
=======================================
ΕΛΒΙΕΜΕΚ - Αδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Συγγραφέας Τσιβγέλη Μ.

Αδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1.971 MW, για την έκταση ιδιοκτησίας της στο Τάχυ Θηβών, έλαβε η εταιρία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παρασχεθείσα άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ετών, δυνάμενη να παραταθεί και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός εκ των στόχων της εταιρείας, που αποτελεί η εμπλοκή της σε δραστηριότητες σχετικές με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
==============================
Είναι να απορεί κανείς με το θράσος και την αλαζονεία που αποκτούν υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΗ, όταν αναλαμβάνουν τα ηνία της εξουσίας.
Ποιο συγκεκριμένα ένα τέτοιο ανώτατο στέλεχος έχει ανεξόφλητο λογαριασμό από την περίοδο που ανέλαβε θέση ευθύνης, χωρίς βεβαίως να υφίσταται τις συνέπειες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή διακοπή της παροχής ρεύματος... Γιατί άραγε;

Μήπως εντάσσεται στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που προστατεύονται από την πολιτεία ή ο παχυλός μισθός που αμείβεται, δεν φτάνει για να εξοφλήσει τον λογαριασμό ρεύματος της ΔΕΗ. Όπως και να έχει το όλο θέμα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε και ελαφρυντικά... Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί;

Αν ήταν ένας απλός καταναλωτής το ρεύμα θα είχε διακοπεί αλλά και οι υπηρεσίες της ΔΕΗ, τότε θα έκαναν καλά τη Δουλειά τους!!! Τώρα, όμως, και οι υπηρεσίες δεν κάνουν την δουλειά τους καλά ή δε τις αφήνουν να κάνουν αλλά και το υπόψη στέλεχος δείχνει το κακό παράδειγμα και προκαλεί!!! Γιατί;

Γι'αυτό καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να πράξουν τα Δέοντα άμεσα. Γιατί το θέμα θα πάρει άλλες διαστάσεις.

ΥΓ.1 Η γενναιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας πρέπει να διακρίνεται πάντοτε και όχι μόνο όταν βάζουμε λουκέτο στα πρακτορεία πελατών αλλά και σε αυτές τις εξόφθαλμες περιπτώσεις.

ΥΓ.2 Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να δημοσιοποιήσουν το όνομα του ανωτάτου στελέχους που συμπεριφέρεται ως μπαταξής, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ισοδυναμεί με συγκάλυψη.

ΥΓ.3 Αν υπάρξει δυσκολία στην εξεύρεση του «στελέχους», τότε μπορούμε να σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες αφού διαθέτουμε όλα τα στοιχεία.

ΥΓ.4 Τέλος καλούμε το υπόψη στέλεχος να παραιτηθεί για ηθικούς λόγους αλλιώς η αρμόδια υπουργός να το αποπέμψει τώρα.

Αναμένουμε άμεσα Αποτελέσματα.


Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

============================================
Κινητοποιήσεις του «Σπάρτακου» (08/12/2009)
Κινητοποιήσεις αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Σωματείου Ενέργειας ΔΕΗ «Σπάρτακος» με αιτήματα τη διακήρυξη των Μονάδων Πτολεμαίδα5 και Μελίτη 2, την άμεση πρόσληψη όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού καθώς και την προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας. Οι κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου στις 6.30 το πρωί στην πύλη του ΑΗΣ Πτολεμαίδας καλώντας ο «Σπάρτακος» τους επιτυχόντες του διαγωνισμού να δώσουν το παρόν αποφασίζοντας επί τόπου την μορφή της διαμαρτυρίας. =========================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: