Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Πώληση λιγνιτικών-υδροηλεκτρικών στο μνημόνιο

ΔΕΗ:Πώληση λιγνιτικών-υδροηλεκτρικών στο μνημόνιο
του Μιχάλη Καϊταντζίδη

Η πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, αλλά και θεσμοθέτηση μηχανισμού για αυτόματη μείωση των εγγυημένες ταρίφες ηλεκτρικού από ΑΠΕ, προβλέπει μεταξύ άλλων το μνημόνιο για τον τομέα της ενέργειας.

Το νέο κείμενο που ενέκρινε χθες βράδυ η Βουλή, περιλαμβάνει τα κυριότερα σημεία από αυτά του πρώτου μνημονίου του 2010 και από τα οποία τίποτε δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Τα όποια νεότερα, αφορούν τις ΑΠΕ, ρήτρες που διασφαλίζουν τους δανειστές από τις ελληνικές πονηριές για μη εφαρμογή των συμφωνημένων, μία ασαφή αναφορά στο πρόγραμμα «Ήλιος», προώθηση ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, όπως νέου κώδικα για την πρόσβαση τρίτων στον τερματικό υγροποιημένου αερίου και λειτουργία συστήματος one stop shop για επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, το Μνημόνιο θέτει τις εξής προθεσμίες:

1ο τρίμηνο 2012. Οριστικοποίηση των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

2ο τρίμηνο 2012. Έναρξη εφαρμογής των παραπάνω μέτρων
Νοέμβριος 2013. Ολοκλήρωση εφαρμογής των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την παραγωγή από λιγνίτη στην ελληνική αγορά.

Τα υδροηλεκτρικά

Την πώληση υδροηλεκτρικών το μνημόνιο τη συνδέει με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Η τελευταία θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς του προσωπικού μεταφοράς, στη θυγατρική που έχει ιδρύσει, δηλαδή το Φεβρουάριο. Προβλέπει συγκεκριμένα, ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να πουλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα και άλλα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές.

Στο σημείο αυτό το Μνημόνιο ξεκαθαρίζει ότι η πώληση υδροηλεκτρικών είναι χωριστή από την πώληση λιγνιτικών μονάδων, η οποία προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής για τον ελληνικό λιγνίτη. Ωστόσο, αφήνει περιθώρια για ταυτόχρονη αγορά από επενδυτές υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μαζί με τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα.

Πάντως διευκρινίζει ότι «η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας (α) δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής».

Για τα τιμολόγια τηρείται η 30ή Ιουνίου ως προθεσμία απελευθέρωσης όλων, με εξαίρεση το Κοινωνικό Τιμολόγιο. Επίσης μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί ότι η το σκέλος ενέργειας στα υφιστάμενα τιμολόγια θα πρέπει να αντανακλά την τιμή χονδρικής (Οριακή Τιμή).

Οι αλλαγές στο χώρο των ΑΠΕ

Για τις ΑΠΕ τα όσα προβλέπει το Μνημόνιο, είναι εναρμονισμένα αφ' ενός με τις τάσεις που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή μείωση των τιμών αγοράς ενέργειας, σε συνδυασμό με τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα, δηλαδή τα προβλήματα ρευστότητας που έχει ο ΔΕΣΜΗΕ.

Έτσι καλεί την Κυβέρνηση να καταρτίσει σχέδιο μεταρρύθμισης του συστήματος feed in tariff, ώστε αυτό να καταστεί συμβατό προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειώσει τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Βασικός πυλώνας του νέου συστήματος θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο εγγυημένης διαφορικής τιμής και επιλογής της μεθόδου υπολογισμού των τιμολογίων, ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές τιμές αποζημίωσης. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αυτόματης μείωσης τιμολογίου.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα «Ήλιος», αυτό μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα θα περιλήφθηκε, αφού οι κυρίως ενδιαφερόμενοι Γερμανοί, διαπιστώνουν το ασύμφορο της υπόθεσης.

Το υγροποιημένο αέριο

Τέλος η κυβέρνηση καλείται να δημιουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου υπηρεσία μίας στάσης ειδικά για τις επενδύσεις σε έργα υποδομής που σχετίζονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, την αποθήκευση και μεταφορά φυσικού αερίου και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Ειδική αναφορά γίνεται και για τη χρήση της υποδομής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα, μέσω της οποίας και μόνο λειτουργεί η απελευθερωμένη αγορά.

Συγκεκριμένα ζητείται μέχρι το τελος Σεπτεμβρίου να θεσπιστεί κώδικας για το LNG, εγκεκριμένος από τη ΡΑΕ, ο οποίος να διασφαλίζει διαφάνεια και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στον τερματικό της Ρεβυθούσας και αποτελεσματικό καταμερισμό μη χρησιμοποιούμενης δυναμικότητας.
==================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: