Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012
Γενική απεργία = διαμαρτυρία  της ημέρας 
==================================
Από το μέτωπο των συνδικαλιστών αυτο που μαθαίνουμε είναι πως είναι μαζική η συμμετοχή των εργαζομένων και των τεχνικών στα εργοστάσια και τους υποσταθμούς της ΔΕΗ αλλά επίσημα ποσοστά για τη συμμετοχή στην απεργία θα δημοσιοποιηθούν αύριο το πρωί.
===================================
Προς επανεξέταση η απεργία της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ μετά την ισχνή συμμετοχή
Μόλις το 7% έφτασε η συμμετοχή των εργαζομένων

Προς επανεξέταση η απεργία της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ μετά την ισχνή συμμετοχή
Μόλις το 7% έφτασε η συμμετοχή των εργαζομένων στη ΔΕΗ στην απεργία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει συλλέξει η διοίκηση της Επιχείρησης.
Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ, η μη συμμετοχή στην απεργία προβληματίζει ιδιαίτερα τη διοίκηση και για το λόγο αυτό συζητείται η σύγκλιση γενικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας προκείμενου να επανεξετάσει την πορεία των κινητοποιήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.
Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη Δ, οι μονάδες που βγήκαν από τη ΓΕΝΟΠ εκτός συστήματος δεν επηρεάζουν σε καμιά περίπτωση τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, ενώ οι τιμές της παραγόμενης ενέργειας παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα όπως και πριν την απεργία


===============================

Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 (άρθρο 4 Π.Δ. 245/75 σε συνδυασμό με την απόφαση 53/17/18.06.2000 του Δ.Σ. του ΟΑΠ-ΔΕΗ) η επικουρική σύνταξη ισούται με το 25% της κύριας σύνταξης που θα εδικαιούτο ο ασφαλισμένος με βάση το συνολικό χρόνο επικουρικής ασφάλισης.

Για τους ασφαλισμένους από 01.01.1993 (άρθρο 34 ν. 2084/92) το ποσό της πλήρους μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, για χρόνο ασφάλισης 35 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών (όπου οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος αποδοχών 5ετίας). Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο ή μεγαλύτερο των 35 ετών, το ποσοστό 20% μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1/35 για κάθε χρόνο.
===============================
3.  ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ: Στους ασφαλισμένους (σε 22 φορείς πρόνοιας)μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας τους απο 1.8.2010 και μετά στους οποίους δεν εχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφαπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ μειώνεται απο 1,94% εως 83%(ανάλογα το ταμείο). Οι μειώσεις έχουν ανά ταμείο ως εξής: Στο Ταμείο Πρόνοιας Εταιρειών Μετάλλου -2,21%, Τσιμέντων -17,35%, Ιπποδρομιών -18,38%, ξενοδοχοϋπαλλήλων -26,77% (αντί του αρχικού -46,63%), φαρμακευτικών εργασιών -63,91%, δημοσίων υπαλλήλων -22,67%, υπαλλήλων ΝΠΔΔ -42,29%, κληρικών -36,94%, προσωπικού ταμείου νομικών -52,21%, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων -6,19% (αντί του αρχικού 40,31%), εφημεριδοπωλών Αθήνας -8,21% και Θεσσαλονίκης -28,41%, του ΤΑΠ - ΔΕΗ 3,84% (αντί του 7,94%), πρώην Ιονικής Λαϊκής -41,17%, Μηχανικών Δημοσίων Εργων -17,42%, Δικηγόρων Αθηνών -32,8%, εργοληπτών δημοσίων Έργων -83%, αστυνομικών -1,94%, υπαλλήλων αστυνομίας πόλεων -45,49% και υπαλλήλων ΙΚΑ -35,11 %. Θα πρέπει να τονιστεί οτι οι μειώσεις για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (του ΤΑΥΤΕΚΩ) θα εφαρμοστούν παράλληλα με την περικοπή που είχε γίνει τον Νοέμβριο. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα δουν μέσα σε έναν χρόνο το εφάπαξ τους να μειώνεται δύο φορές. Η ποσοστιαία μείωση 42.29% στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ(Ταμείο Πρόνοιας Δημοσιων Υπάλληλων) για χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά την 1.1.2006 εχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι, ασφαλισμένοι στο καθεστώς του ν. 103/1975 απο το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 για χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε μεχρι 31.12.2005, σύμφωνα με το αρθρο 21 του ν. 3232/2004.
-  Στα πρόσωπα που δεν εχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφαπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω αποχώρησης απο την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 οπως ισχύουν. Το ποσό της καταβαλλομένης αποζημίωσης ειναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που εχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Σε καμία περίπτωση η εν λόγω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000 ευρώ.
-  Απο 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε ολους τους ασφαλισμένους των φορέων τομέων πρόνοιας υπολογίζεται σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές.
==============================================
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

α. για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992
Το εφάπαξ βοήθημα ισούται με το γινόμενο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου (στη ΔΕΗ) επί τον αριθμό των ετών πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ και μέχρι τριάντα (30) έτη κατ΄ ανώτατο όριο ( άρθρο 25 ν. 4491/66). Όπου τακτικές αποδοχές νοούνται οι παγίως καταβαλλόμενες αποδοχές του ασφαλισμένου που είναι :
Ποσό Βασικού Μισθού Κλιμακίου
Ποσό Κλασματικού Μισθού Κλιμακίου
Επίδομα Ευδόκιμου Παραμονής
Χρονοεπίδομα
Ενιαίο Πάγιο Επίδομα
Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας
Επίδομα Καταμετρητών ΔΟ2
Ανθυγιεινό
Μέσος όρος των επιδομάτων (απομόνωσης, σταθμών παραγωγής μηχανικών εκτός πρωτευούσης) για χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1986.
Προσοχή: Οι ως άνω αποδοχές του ασφαλισμένου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του βασικού μισθού του 7ου μ.κ. προσαυξημένου κατά 8,418% επί το γινόμενο (188 % *137 %), σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 4491/66.
Επίσης το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πενταπλάσιο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης του ασφαλισμένου στη ΔΕΗ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προέρχεται από εργατικό ατύχημα.

β. για τους ασφαλισμένους από 01.01.199

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του 70 % των συντάξιμων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου, χωρίς να υπολογίζεται το δώρο εορτών και το επίδομα αδείας (Υ.Α. 2/39350/0022).
http://www.tayteko.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: