Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Εξίσου αβάσιμοι είναι και οι ισχυρισμοί περί δήθεν ειδικής ρήτρας αποζημίωσης του αναδόχου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου με υπαιτιότητα της ΔΕΗ


Ορισμός Αναπληρωτή ΔΝΣ και Επόπτη Θυγατρικών Εταιριών Δικτύων
                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2013, αποφάσισε τον ορισμό του κου Κωνσταντίνου Δόλογλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας από 1.4.2013 . Επίσης στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε και τον ορισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών κ. Μιχαήλ Μπρούστη, ως Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, από 1.4.2013.


Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013

=========================
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΛΟΓΛΟΥ

Ο Κωνσταντίνος Δόλογλου του Δημητρίου γεννήθηκε το 1957 στην Πρώτη Σερρών, είναι κάτοικος Χαλανδρίου όπου ολοκλήρωσε την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του.

Είναι Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχιούχος Ανωτέρας Στατιστικής Σχολής Πειραιά και κάτοχος αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Υπηρέτησε ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός Στρατολογικού
Υπάλληλος της ΔΕΗ από το 1976, διετέλεσε συνεργάτης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ από το Ι990 έως 1992
Έπαρχος Ικαρίας το 1993
Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου (1986-1994)
Αιρετό μέλος της Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1989-1998)
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλανδρίου (1994 -1996)
Άμισθος Οικονομικός Διευθυντής του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» από το 1998.
Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (2005- 2006)

Στην Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ),Αναπληρωτης Γενικός Διευθυντής
Είναι νυμφευμένος με τη Χαρά Βελαέτη κα έχουν ένα γιο μία κόρη.
==========================
Σπάρτακος: Επιστολή προς διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον υπολογισμό σύνταξης των ασφαλισμένων που υπάγονται στον κανονισμό ΒΑΕ-ΥΒΑΕ του ΤΑΠ-ΔΕΗ

Κύριε Διοικητή

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 4491/66, ο υπολογισμός της σύνταξης για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ καθορίζεται για κάθε έτος ασφάλισης στο 1/32 των συντάξιμων αποδοχών και στο 1/27 για όσους υπάγονται στον κανονισμό ΒΑΕ-ΥΒΑΕ.

     Με το άρθρο 9 του Ν.1976/91 επανακαθορίστηκαν τα όρια ηλικίας, καθώς και ο υπολογισμός της σύνταξης για τα ειδικά ταμεία, για όσους ασφαλισμένους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη φορά από 1.1.1983 και μετά. Ωστόσο στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου ορίζεται ξεκάθαρα ότι «για όλους τους ασφαλισμένους και για όσους θα ασφαλιστούν εφεξής στους ασφαλιστικούς φορείς των ειδικών ταμείων και υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού του κάθε φορέα, όπως αυτές εφαρμόζονταν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

     Στη συνέχεια, με τις παραγράφους 10,11 του άρθρου 2 του Ν.3029/02, προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης σε 1/35 των συντάξιμων αποδοχών μέχρι την 31.12.92 (για τους ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων), ενώ διατηρείται το ευνοϊκότερο ανά έτος ποσοστό υπολογισμού σύνταξης μεγαλύτερο του 1/35 ανά έτος, δηλ. 1/32 ανά έτος για τους μέχρι 31.12.1982 ασφαλισμένους, το οποίο και καταργείται για όσους υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3655/2008.

Κύριε Διοικητή

     Με βάση την πληροφόρηση που έχουμε από το ΤΑΠ-ΔΕΗ, υπάρχει προβληματισμός για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2013 και υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ, με το ερώτημα εάν πρέπει ο υπολογισμός της σύνταξης να γίνεται εφεξής  σε 1/35 συντάξιμων αποδοχών ανά έτος ασφάλισης ή σε 1/27 ανά έτος ασφάλισης.

Κύριε Διοικητή

     Η κατάργηση του ευνοϊκότερου υπολογισμού σύνταξης, προφανώς αφορά μόνο στις περιπτώσεις των παλαιών ασφαλισμένων, δηλ. πριν την 31.12.1982 των ειδικών ταμείων, γιατί εάν ο νομοθέτης ήθελε να αναφερθεί σε τροποποιήσεις συνταξιοδοτικών διατάξεων -που θα αφορούσαν την ειδική κατηγορία των ασφαλισμένων που εργάζονται στους Σταθμούς Παραγωγής και στα Ορυχεία της ΔΕΗ- σαφώς και θα έκανε ρητή αναφορά.

     Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί εάν γίνει ο υπολογισμός με 1/35 των συντάξιμων αποδοχών κατ΄ετος  (για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ), τότε θα είχαμε το παράδοξο, ο εργαζόμενος να θεμελιώνει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όσα ορίζουν οι νόμοι:2084/92, 3029/02, 3655/08, 3863/10 και 4093/12, καθώς θα έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που σε κάθε περίπτωση απαιτείται, με ανώτερο το 55ο έτος και τελικά θα του απονεμηθεί μειωμένη σύνταξη.

     Παράδειγμα: μισθωτός που ασφαλίστηκε την 1.2.1985 με ειδικότητα που υπάγεται στον κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων στα Ορυχεία της ΔΕΗ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2084/92 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 54 ετών, θα του απονεμηθούν μόνο 28/35, δηλ. μειωμένη σύνταξη, ενώ για να πάρει πλήρη πρέπει να μείνει στην εργασία του για άλλα 7 χρόνια!!! Δηλαδή, να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών!!!

     Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι οι εργαζόμενοι στα Ορυχεία και στους Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ καταβάλλουν επιπρόσθετες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (επασφάλιστρο), που με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4075/12, έχουν αυξηθεί από 2,5% σε 4,7%!!!

Κύριε Διοικητή

     Μετά τα παραπάνω, το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ που εκπροσωπεί χιλιάδες εργαζόμενους στην ΔΕΗ Α.Ε., θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρχουν από τις υπηρεσίες σας προβληματισμοί και να γίνονται παρερμηνείες σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των Σταθμών Παραγωγής και των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι υπάγονται στον κανονισμό των ΒΑΕ-ΥΒΑΕ.

     Κατά συνέπεια, πρέπει να συνεχιστεί άμεσα ο υπολογισμός των από 1.1.2013 αιτήσεων συνταξιοδότησης και να γίνεται με το 1/27 των συντάξιμων αποδοχών ανά έτος ασφάλισης.

     Σε διαφορετική περίπτωση το Συνδικάτο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια μηδέ εξαιρουμένου και των απεργιακών κινητοποιήσεων.         Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

                            ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨
=========================


==========================
ΔΕΗ: Αλήθειες και ψέματα για την Μονάδα Πτολεμαΐδα V

 
Στρατηγικής σημασίας απόφαση που ελήφθη με απόλυτη διαφάνεια και συμμόρφωση στους νόμους, χαρακτηρίζει η ΔΕΗ την υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη και κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, το Σάββατο 9 Μαρτίου.
Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ χαρακτηρίζει παντελώς αβάσιμους και αστήριχτους τους ισχυρισμούς δημοσιευμάτων περί δήθεν σκανδάλου και για ειδικές ρήτρες αποζημίωσης (ισχύει γενικός όρος που προβλέπεται στον κανονισμό έργων της επιχείρησης και είναι αναπόσπαστο μέρος σε όλες τις διακηρύξεις και συμβάσεις της ΔΕΗ).

Αναλυτικά η πλήρης ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:

Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, όπως είναι γνωστό, η ΔΕΗ ΑΕ υπέγραψε στην Πτολεμαΐδα τη σύμβαση για τη μελέτη και κατασκευή της Μονάδας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας, απόφαση που τίθεται προς επικύρωση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συγκαλείται στις 29 Μαρτίου 2013.
Με πλήρη διαφάνεια η ΔΕΗ έχει ήδη ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και ως εισηγμένη εταιρεία έχει δημοσιοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο λεπτομερή στοιχεία για την επένδυση αυτή.
Συγκεκριμένα, η κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστική θέση της ΔΕΗ, καθώς:

* Διασφαλίζεται η αναπλήρωση μέρους της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους.
* Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες μονάδες με μια νέα σύγχρονη, που ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες  εγγυώνται υψηλή οικονομική απόδοση και τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία.
* Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έναντι των ανταγωνιστών της στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ταυτόχρονα:

* Η χώρα θα συνεχίσει να αξιοποιεί τον πολύτιμο εγχώριο ορυκτό πλούτο της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.
* Η ΔΕΗ συμβάλλει στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας με μια τεράστια αναπτυξιακή επένδυση.

Τα ανωτέρω υπογραμμίζονται, καθώς την ώρα που μια πολύχρονη προσπάθεια βρίσκεται στο τελικό στάδιο της συμβολαιοποίησης, παρατηρείται από μερίδα του Τύπου μια προσπάθεια παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης των γεγονότων, χωρίς απολύτως καμία τεκμηρίωση, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα των σχετικών δημοσιευμάτων.
Υπογραμμίζεται επιπρόσθετα ότι η εν λόγω σύμβαση αποτελεί το τελικό στάδιο μιας μακράς διαγωνιστικής διαδικασίας κατά την οποία εφαρμόστηκαν πιστά όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες διαφάνειας καθώς και το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει η ΔΕΗ. Ειδικότερα υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

* Για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός.
* Κατατέθηκαν δύο προσφορές στις οποίες συμμετείχαν οι δύο μεγαλύτεροι διεθνώς κατασκευαστές σύγχρονων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το λιγνίτη, οι εταιρείες HITACHI και ALSTOM
* Αναλυτικότερα, οι δύο προσφορές που κατατέθηκαν αφορούσαν (λεπτομέρειες στο συνημμένο Πίνακα):
- Την  ΤΕΡΝΑ ΑΕ με υποπρομηθευτή τη HITACHI.
- Τις εταιρείες ΜΕΤΚΑ / DAMCO / ALSTOM από κοινού.
* Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ (με υποπρομηθευτή τη HITACHI) με τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από την προσφορά των εταιρειών ΜΕΤΚΑ / DAMCO / ALSTOM.
* Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού ούτε προσφυγή στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί ολίγων δημοσιευμάτων περί δήθεν «σκανδάλου» είναι παντελώς αβάσιμοι και αστήριχτοι.

Εξίσου αβάσιμοι είναι και οι ισχυρισμοί περί δήθεν ειδικής ρήτρας αποζημίωσης του αναδόχου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου με υπαιτιότητα της ΔΕΗ. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει καμία ειδική ρήτρα για το εν λόγω έργο, παρά μόνο ισχύει ο γενικός όρος που προβλέπεται από τον Κανονισμό έργων της Επιχείρησης και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος σε όλες τις διακηρύξεις και συμβάσεις της ΔΕΗ, σύμφωνα με τον οποίο, η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση από ανυπαίτια καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους της Επιχείρησης για οποιαδήποτε λόγο ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσοστό 3,75% του υπολειπομένου συμβατικού τιμήματος. Ο δε όρος αυτός αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για τον περιορισμό τυχόν απαιτήσεων του εκάστοτε αναδόχου στις περιπτώσεις αυτές.
Πηγή:www.capital.gr
============================

Δεν υπάρχουν σχόλια: