Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Βασικά οικονομικά μεγέθη.


Οικονομικές επιπτώσεις από τη «διαρροή άνθρακα» στην Ελλάδα

http://www.iobe.gr/docs/research/RES_05_C_06022014_REP_GR.pdf

===========================
Βασικά οικονομικά μεγέθη.Ελάχιστος μισθός
Εθνικός ελάχιστος μισθός σε Ευρώ ανά μήνα πριν την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών. Χωρίς προσαρμογή βάσει πληθωρισμού.Δεν υπάρχουν σχόλια: