Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Η αύξηση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες της συμμετοχής των εγχώριων "καυσίμων" (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ)


==========================================================Η δαπάνη μισθοδοσίας που βαρύνει την εκμετάλλευση, αυξήθηκε κατά € 53,8 εκατ.(5,2%), από € 1.038,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2008, σε € 1.091,8 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη μειωμένη κατά € 18,3 εκατ. δαπάνη μισθοδοσίας του εννεαμήνου του 2008 λόγω της απεργίας του Μαρτίου, στο carry over των μισθολογικών αυξήσεων 2008 (3,5% από 1.2.2008 και 3,5% από 1.9.2008) και στην κατά 3% και 3,5% αύξηση των μισθών από 1.2.2009 και 1.9.2009 αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του μισθοδοτηθέντος τακτικού προσωπικού κατά 773 εργαζόμενους απο 23.900 σε 23.127 επέδρασε μειωτικά στη δαπάνη μισθοδοσίας κατά € 40,2 εκατ. Εάν συνυπολογισθεί και η κεφαλαιοποιημένη στις επενδύσεις της ΔΕΗ μισθοδοσία ,τότε η αύξηση της συνολικής μισθοδοσίας είναι 6,3%.


(ενώ σε ό,τι αφορά στο εργατικό κόστος οι δρομολογηθείσες νέες προσλήψεις (4.600 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012) «ισοσταθμίζονται» από τη συνταξιοδότηση περίπου 5.000 εργαζομένων.)

========================================================
Αποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑποτελέσματα εννεαμήνου 2009 του Ομίλου ΔΕΗ

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2009, συνεχίσθηκε η ευνοϊκή εξέλιξη των παραγόντων που διαμόρφωσαν την κερδοφορία της Εταιρείας στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, με αποτέλεσμα τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου 2009, να ανέλθουν σε € 869,0 εκατ., έναντι ζημιών € 258,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2008, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 642,7 εκατ., έναντι ζημιών € 244,6 εκατ. αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα:

Ενώ το εννεάμηνο του 2008 το 54,6% των εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής CO2, το εννεάμηνο του 2009 το αντίστοιχο μέγεθος σημείωσε κατακόρυφη πτώση και διαμορφώθηκε σε 29,2%.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στη ριζική αυτή αντιστροφή της περυσινής εικόνας είναι πρωτίστως :

> H κατακόρυφη πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων και της
ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ,

> Η αύξηση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 60%, της συμμετοχής των
εγχώριων "καυσίμων" (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, έναντι 50,9% το εννεάμηνο του 2008 και, σε μικρότερο βαθμό,

> Η μείωση της ζήτησης που αφορά κυρίως κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια.

Αντίθετα, η επίπτωση της μειωμένης ζήτησης στις πωλήσεις και τα έσοδα της ΔΕΗ ήταν σημαντικά μικρότερη από τη θετική επίδραση των πιο πάνω παραγόντων.
Πράγματι, λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών των καυσίμων και της μειωμένης ζήτησης Η/Ε σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας μειώθηκαν κατά € 1.055 εκατ., μείωση 46,6%.

Επιπρόσθετα, το εννεάμηνο του 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν κατά 1.013.000 ΜWH μεγαλύτερη (39,8%) από το αντίστοιχο μέγεθος του εννεαμήνου του 2008, που ήταν μια περίοδος με πολύ χαμηλή υδραυλικότητα, ενώ παράλληλα, η παραγωγή Η/Ε από λιγνιτικούς σταθμούς αυξήθηκε κατά 1.335.000 ΜWH (6,1%).

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 4.494,5 εκατ. από € 4.416,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2008, αυξημένος κατά € 78,2 εκατ. (1,8%).

Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.374,6 εκατ. έναντι € 280,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά € 1.093,8 εκατ. Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 30,6%, σε σύγκριση με 6,4% το εννεάμηνο του 2008.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Τ. Αθανασόπουλος, δήλωσε:


"To 2009 αναμένεται να είναι μία χρονιά με καλές οικονομικές επιδόσεις, δεδομένης της ευνοϊκής συγκυρίας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας, στην αυξημένη συμμετοχή της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής στο ενεργειακό μείγμα, καθώς και στη μείωση της ζήτησης από κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια.

Οι σημερινές επιδόσεις θα πρέπει, όχι μόνο να διατηρηθούν, αλλά και να βελτιωθούν, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού μας προγράμματος, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για να συνεχίσει η Εταιρεία μας να παρέχει με αξιοπιστία ηλεκτρική ενέργεια, να διατηρήσει τις χαμηλές τιμές για τους πελάτες της και να βελτιώσει δραστικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα".

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2009 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΗ: Κέρδη 642,7 εκατ.το 9μηνο
Συνολικά τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 2,1% ή 88,5 εκατ. ευρώ στα 4.225,9 εκατ. ευρώ συνολικά.

Της Μανταλένας Πίου


Πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη της ΔΕΗ το εννεάμηνο, χάρη στη μεγάλη πτώση των τιμών των καυσίμων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε χθες να καταθέσει αγωγή κατά της Αλουμίνιον της Ελλάδος διεκδικώντας αποζημίωση 50 εκατ. ευρώ για τη μη καταβολή του κόστους ενέργειας που έχει καταναλωθεί.

Όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, τα προ φόρων κέρδη εννεαμήνου έφθασαν στα 869 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 258,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 642,7 εκατ. ευρώ, από ζημιές 244,6 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές της ΔΕΗ πάντως, έκλεισαν χαμηλότερα, αν και αρκετοί οίκοι αναβάθμισαν τις προοπτικές τους. Η σημαντική πτώση των τιμών των καυσίμων και η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 οδήγησαν σε μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας κατά 46,6% ή κατά 1,055 δισ. ευρώ.

Το μερίδιο συμμετοχής των εγχώριων καυσίμων (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε περίπου 60% από 50,9% το 2008. Η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν κατά 39,8% ή κατά 1.013.000 MWh μεγαλύτερη από το αντίστοιχο μέγεθος του εννεαμήνου 2008, όταν τα αποθέματα νερού ήταν εξαιρετικά μειωμένα λόγω της ανομβρίας. Παράλληλα η παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνιτικούς σταθμούς αυξήθηκε 6,1% κατά 1.335.000 MWh.


Αποτελέσματα
Tα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) έφθασαν στα 1.374,6 εκατ. ευρώ από 280,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το περιθώριο EBITDA να εκτιναχθεί στο 30,6% από 6,4% το εννεάμηνο 2008.

Στην υψηλή κερδοφορία συνέβαλε και το γεγονός ότι η πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε κυρίως από πελάτες με χαμηλά τιμολόγια, όπως η βιομηχανία, της οποίας η κατανάλωση ρεύματος μειώθηκε 17% και η γεωργία (-16,8%) λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων.
Μία από τις σημαντικές εξελίξεις του 2009 ήταν η μείωση κατά 1,4% των πωλήσεων στην εμπορική χρήση, που σε ποσοστό περίπου 80% οφείλεται στην απώλεια μεριδίου της ΔΕΗ προς όφελος άλλων εταιρειών και κυρίως της αυστριακής Verbund Energa και της Βlue Aegean, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από τον όμιλο Μελισσανίδη.

Η μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην εμπορική χρήση διευρύνθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2009, υπογραμμίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Συνολικά τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 2,1% ή 88,5 εκατ. ευρώ στα 4.225,9 εκατ. ευρώ συνολικά. Στο μέτωπο των δαπανών, τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν 5,5%, ενώ οι δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων μειώθηκαν κατά 40,4% στα 64,8 εκατ.


Αγωγή
Oσον αφορά στη διένεξη με το Αλουμίνιον της Ελλάδος, η ΔΕΗ αποφάσισε να καταθέσει την αγωγή υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εξοφληθεί για τους λογαριασμούς ρεύματος από τον Ιούνιο, όσο περίπου τρέχουν οι διαδικασίες της Διαιτησίας στην οποία έχουν προσφύγει οι δύο πλευρές για την επίλυση του ζητήματος της τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τη Διαιτησία επικαλείται και η Αλουμίνιον της Ελλάδος για την μη εξόφληση, καθώς η εταιρεία δεν αναγνωρίζει το βιομηχανικό τιμολόγιο Α150, βάσει του οποίου τιμολογεί το ρεύμα η ΔΕΗ.

Τέλος, η Νομαρχία Κοζάνης επέβαλε νέο πρόστιμο στη ΔΕΗ ύψους 10.000 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

============================================================
Ειδήσεις: Στα δικαστήρια "τρέχει" η ΔΕΗ τον Μυτιληναίο
Αγωγή κατά της «Αλουμίνιον ΑΕ», εταιρείας του ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, κατέθεσε χτες η ΔΕΗ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας, με την οποία ζητά 50 εκατ. ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα που της έχει προμηθεύσει.

Η «Αλουμίνιον» είχε αρνηθεί την αύξηση κατά 10% που είχε αποφασίσει η ΔΕΗ στο τιμολόγιο και μετά από μια παρατεταμένη περίοδο έντασης, με τη ΔΕΗ να δηλώνει έτοιμη να διακόψει την ηλεκτροδότηση του εργοστασίου, συμφωνήθηκε να εισαχθεί η διαφορά τους σε διαδικασία Διαιτησίας. Μια βδομάδα μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η «Αλουμίνιον» απέστειλε εξώδικο στη ΔΕΗ, με το οποίο δήλωνε ότι θα πλήρωνε με το τιμολόγιο του 2002 μέχρι να αποφανθεί η Διαιτησία για τη διαφορά τους. Η χτεσινή αγωγή είναι η απάντηση της ΔΕΗ, της οποίας το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να λάβει όλα τα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Επιχείρησης.

=====================================
Αντί για αυξήσεις, μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ!08:18 - 11 Νοέμβριος 2009
Επί χρόνια, αυτό που οι καταναλωτές ήξεραν για τα τιμολόγια στο ηλεκτρικό ρεύμα, είναι πως αυξάνονται . Είναι άραγε δυνατόν να μειωθούν; Κι όμως. Αν διαβάσει κανείς τα όσα ανέφερε χθες στους αναλυτές, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, η εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2010 της περιβόητης ρήτρας καυσίμου θα επιφέρει μειώσεις στα τιμολόγια της επιχείρησης. Αιτία, η μεγάλη πτώση φέτος των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτά βέβαια εφόσον δώσει το «οκέυ» για την εφαρμογή της ρήτρας, η κυβέρνηση, που μέχρι σήμερα δεν έχει εξετάσει το θέμα (ισχύει μόνο η προεκλογική δήλωση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου πως δεν θα γίνουν αυξήσεις το 2010 στα τιμολόγια των ΔΕΚο).

Πως προκύπτει η μείωση

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της διοίκησης της ΔΕΗ και με βάση τις τρέχουσες τιμές καυσίμων - πετρέλαιο Brent στα 78 δολάρια / bbl και ισοτιμία 1.47 δολάρια / ευρώ, μαζούτ 320 ευρώ / ΜΤ και φυσικό αέριο 25.8 ευρώ / ΜWht - η ρήτρα καυσίμου θα ενεργοποιηθεί αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου που ξεπαγώνει η ρήτρα (έχει «παγώσει» την τελευταία διετία με πολιτική απόφαση), το κόστος της μεγαβατώρας θα μειωθεί κατά 1,47 ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους. Αλλά και στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η ρήτρα θα φέρει νέα μείωση κατά 0,35 ευρώ η μεγαβατώρα, που θα συνεχιστεί και στο τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του 2010. Συνολικά δηλαδή το κόστος της μεγαβατώρας θα μειωθεί κατά 2,52 ευρώ.

Πρόκειται όπως αναφέραμε, για εκτιμήσεις του κ. Αθανασόπουλου, όπως τις παρουσίασε στους χρηματιστηριακούς αναλυτές της επιχείρησης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση τους για τα οικονομικά αποτέλεσμα της ΔΕΗ, (εν προκειμένω του 9μήνου που δημοσιεύθηκαν χθες).

Οικιακοί καταναλωτές

Ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές εάν υπολογιστεί ότι μεσοσταθμικά η μεγαβατώρα κοστίζει 110 ευρώ τότε η εφαρμογή της ρήτρας θα μειώσει γι αυτούς το κόστος κατά 2,3%. Μάλιστα η μείωση είναι μεγαλύτερη για κάποιες κατηγορίες καταναλωτών με μικρότερες καταναλώσεις που πληρώνουν χαμηλότερο κόστος μεγαβατώρας.

Ενδιαφέρον έχει πάντως το γεγονός ότι ο κ. Αθανασόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι η εφαρμογή της ρήτρας καυσίμου όπως έχει θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν αντανακλά με ακρίβεια το χρόνο και την επίδραση των μεταβολών των τιμών.

Γι' αυτό και είπε πως θα θέσει θέμα επανακαθορισμού της βάσης υπολογισμού της από τη ΡΑΕ, την οποία σημείωσε ότι θα ενημερώσει σχετικά. Με τη διαφορά ότι τελεί υπό αποχώρηση, αφού έχει ήδη προκηρυχθεί η θέση του από τη νέα κυβέρνηση...

Ο Ενεργειακός
energiakos@reporter.gr
===========================================================

Κοζάνη - Πρόστιμο από τη νομαρχία στη ΔΕΗ για εκπομπή σκόνης
Συγγραφέας Γιούλτση Π.


Πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ επέβαλλε ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής στη ΔΕΗ για την εκπομπή σκόνης από τις αποθέσεις τέφρας της εφεδρικής αυλής του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας, η εκπομπή σκόνης οφείλεται στην έλλειψη διαβροχής, που η ΔΕΗ υποχρεούται να κάνει, τόσο στις αποθέσεις της τέφρας, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφόρτωσής της σε φορτηγά αυτοκίνητα. Η σκόνη αυτή επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων των γειτονικών οικισμών Ρυακίου, Αγίου Δημητρίου και Ακρινής.

================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: