Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θα γίνει στην Αθήνα στις 14,15 και 16 Ιανουαρίου 2010.


=================================

Γιατί δεν το κόβουν;
Κουίζ μέτριας δυσκολίας για τον νέο πρόεδρο διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό: Σε ποιο ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΗ δεν τολμάει κανείς μέχρι τώρα να κόψει το ρεύμα και παρότι ο λογαριασμός έχει λήξει από το 2007, συνεχίζεται η ηλεκτροδότηση. Η οφειλή ανέρχεται σε 755,11 ευρώ. Και το αναφέρουμε γιατί η ΔΕΗ κατεβάζει τον διακόπτη μέσα σε 48 ώρες για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς το πολύ 80 ευρώ. Τι λέτε γι αυτή την αντιμετώπιση, κύριε πρόεδρε; Χ.Α.
===========================================

Ένωση Δικοικητικού και Οικονομικού Προσωπικού ΔΕΗ

===========================================
Σχετικά με τους ανεξόφλητους λογαρισμούς της Γενικής Δ/ντριας Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΕΔΟΠ, που εκδόθηκε στις 3/12/2009, και τη συναφή Ανακοίνωση Τύπου της ΓΕΝΟΠ, που εκδόθηκε στις 4/12/2009, αναφορικά με την κατηγορία της μη αποκοπής της παροχής λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος σε ακίνητο της Γενικής Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης, κας Ειρήνης Τζαννέτου, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Σχετικά με τις Υπηρεσίες Εμπορίας και Διανομής της Επιχείρησης:

Η περίπτωση αφορά οφειλή, ύψους 755 ευρώ συνολικά, για οικία, συνολικού εμβαδού περίπου 75 τμ. και αντιστοιχεί σε κατανάλωση δύο περίπου ετών με τιμολόγιο Γ1Ν (οικιακό). Οι λογαριασμοί που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο είχαν, από την αρχική ηλεκτροδότηση, ζητηθεί και αποστέλλονταν σε διαφορετική διεύθυνση από αυτήν του ακινήτου που αφορά στην κατανάλωση.
Διαπιστωθείσης της καθυστέρησης εξόφλησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες, της μεν Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας εντολές αποκοπής και της δε γενικής Διεύθυνσης Διανομής εκτέλεσης της αποκοπής. Σε ό,τι αφορά τις εντολές αποκοπής, που δόθηκαν στο σχετικά επιφορτισμένο εργολάβο, κάποιες από αυτές δεν εκτελέστηκαν λόγω προτεραιότητας άλλων οφειλετών με υψηλότερο χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ άλλες δεν εκτελέστηκαν λόγω του ότι η διεύθυνση του ακινήτου δεν εντοπίστηκε στους οδικούς χάρτες, καθώς η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο ρυμοτομήθηκε και οι οδοί ονοματοδοτήθηκαν σχετικά πρόσφατα.
Παράλληλα, για το θέμα που δημιουργήθηκε, η κα Ειρήνη Τζαννέτου δηλώνει τα ακόλουθα:


Η συγκεκριμένη οφειλή (€755 για κατανάλωση περίπου 2 ετών) αφορά ακίνητο παρακείμενο σε αυτό της κύριας κατοικίας μου, στο οποία φιλοξενείται στενό συγγενικό μου πρόσωπο και έχει ελάχιστη κατανάλωση. Ο λογαριασμός αυτός αποστελλόταν αρχικά σε άλλη διεύθυνση, στην οποία διέμενα πριν από 2 ½ χρόνια, επειδή διέλαθε της προσοχής μου η δήλωση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού. Το γεγονός, ότι λόγω αποστολής των σχετικών λογαριασμών στη διεύθυνση της προηγούμενης κατοικίας μου με συνέπεια να μην περιέρχεται σε γνώση μου, οδήγησε στο να μην αντιληφτώ έγκαιρα το γεγονός ότι υπήρχε παροχή ρεύματος που δεν εξοφλούνταν κανονικά. Αντίθετα, οι λογαριασμοί της κύριας κατοικίας μου -ύψους ο καθένας από αυτούς μεγαλύτερου του συνόλου της περί ης ο λόγος οφειλής- εξοφλούνται κανονικά, ακριβώς διότι η αλλαγή διεύθυνσης αποστολής τους είχε γίνει έγκαιρα.
Θα ήθελα να επισημάνω ότι, εάν ήθελα να αποκομίσω κάποιο οικονομικό όφελος, χωρίς μάλιστα να εκμεταλλευτώ τη θέση μου στην Επιχείρηση, θα μπορούσα να είχα κάνει χρήση της δυνατότητας να υπαχθώ νομίμως στο καθεστώς του μειωμένου τιμολογίου προσωπικού, κάτι το οποίο δεν έχω κάνει, και έχω διατηρήσει το κοινό τιμολόγιο όλων των καταναλωτών.
Μόλις οι υπηρεσίες της ΔΕΗ με ενημέρωσαν για την εκκρεμότητα της οφειλής μου, εξόφλησα αμέσως την οφειλή μου και προέβην στη δήλωση αλλαγής της διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού.
Λυπούμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί αυτό να προξένησε στην Επιχείρηση, όμως ουδόλως έχει γίνει εσκεμμένα . Αθήνα 4.12.09 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


=========================================
ΔΕΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την κατηγορία μη αποκοπής παροχής λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών
19:43 - 04 Δεκέμβριος 2009
Σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΕΔΟΠ, που εκδόθηκε στις 3/12/2009, και τη συναφή Ανακοίνωση Τύπου της ΓΕΝΟΠ, που εκδόθηκε στις 4/12/2009, αναφορικά με την κατηγορία της μη αποκοπής της παροχής λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος σε ακίνητο της Γενικής Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης, κας Ειρήνης Τζαννέτου, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Σχετικά με τις Υπηρεσίες Εμπορίας και Διανομής της Επιχείρησης:

•Η περίπτωση αφορά οφειλή, ύψους 755 ευρώ συνολικά, για οικία, συνολικού εμβαδού περίπου 75 τμ. και αντιστοιχεί σε κατανάλωση δύο περίπου ετών με τιμολόγιο Γ1Ν (οικιακό). Οιλογαριασμοί που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο είχαν, από την αρχική ηλεκτροδότηση, ζητηθεί και αποστέλλονταν σε διαφορετική διεύθυνση από αυτήν του ακινήτου που αφορά στην κατανάλωση.

•Διαπιστωθείσης της καθυστέρησης εξόφλησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες, της μεν Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας εντολές αποκοπής και της δε γενικής Διεύθυνσης Διανομής εκτέλεσης της αποκοπής. Σε ό,τι αφορά τις εντολές αποκοπής, που δόθηκαν στο σχετικά επιφορτισμένο εργολάβο, κάποιες από αυτές δεν εκτελέστηκαν λόγω προτεραιότητας άλλων οφειλετών με υψηλότερο χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ άλλες δεν εκτελέστηκαν λόγω του ότι η διεύθυνση του ακινήτου δεν εντοπίστηκε στους οδικούς χάρτες, καθώς η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο ρυμοτομήθηκε και οι οδοί ονοματοδοτήθηκαν σχετικά πρόσφατα.

Παράλληλα, για το θέμα που δημιουργήθηκε, η κα Ειρήνη Τζαννέτου δηλώνει τα ακόλουθα:

•Η συγκεκριμένη οφειλή (755 ευρώ για κατανάλωση περίπου 2 ετών) αφορά ακίνητο παρακείμενο σε αυτό της κύριας κατοικίας μου, στο οποία φιλοξενείται στενό συγγενικό μου πρόσωπο και έχει ελάχιστη κατανάλωση. Ο λογαριασμός αυτός αποστελλόταν αρχικά σε άλλη διεύθυνση, στην οποία διέμενα πριν από 2 ½ χρόνια, επειδή διέλαθε της προσοχής μου η δήλωση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού. Το γεγονός, ότι λόγω αποστολής των σχετικών λογαριασμών στη διεύθυνση της προηγούμενης κατοικίας μου με συνέπεια να μην περιέρχεται σε γνώση μου, οδήγησε στο να μην αντιληφθώ έγκαιρα το γεγονός ότι υπήρχε παροχή ρεύματος που δεν εξοφλούνταν κανονικά. Αντίθετα, οι λογαριασμοί της κύριας κατοικίας μου -ύψους ο καθένας από αυτούς μεγαλύτερου του συνόλου της περί ης ο λόγος οφειλής- εξοφλούνται κανονικά, ακριβώς διότι η αλλαγή διεύθυνσης αποστολής τους είχε γίνει έγκαιρα.

•Θα ήθελα να επισημάνω ότι, εάν ήθελα να αποκομίσω κάποιο οικονομικό όφελος, χωρίς μάλιστα να εκμεταλλευτώ τη θέση μου στην Επιχείρηση, θα μπορούσα να είχα κάνει χρήση της δυνατότητας να υπαχθώ νομίμως στο καθεστώς του μειωμένου τιμολογίου προσωπικού, κάτι το οποίο δεν έχω κάνει, και έχω διατηρήσει το κοινό τιμολόγιο όλων των καταναλωτών.

•Μόλις οι υπηρεσίες της ΔΕΗ με ενημέρωσαν για την εκκρεμότητα της οφειλής μου, εξόφλησα αμέσως την οφειλή μου και προέβην στη δήλωση αλλαγής της διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού.

•Λυπούμαι για την όποια αναστάτωση μπορεί αυτό να προξένησε στην Επιχείρηση, όμως ουδόλως έχει γίνει εσκεμμένα.
==========================================


========================================
Καταγγελίες ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ για ανώτατα στελέχη

Δημοσιεύθηκε: 16:41 - 04/12/09


Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σε συνέχεια σχετικών δημοσιευμάτων, καταγγέλει ανώτατο στέλεχος της ΔΕΗ που αρνείται να πληρώσει τους λογαριασμούς του ρεύματος που καταναλώνει.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, πρόκεται για την Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων κ. Τζανέτου Ειρήνη η οποία αμείβεται με το ποσό τον 120.000 ευρώ ετησίως (καθαρά).

Είναι το ίδιο διευθυντικό στέλεχος που απασχόλησε την Βουλή των Ελλήνων σε ερωτήσεις βουλευτών, για το ποιος παράγγειλε την πολυτελή BMW των 60.000 ευρώ εν μέσω οικονομικής κρίσης, καταλήει η ανακοίνωση. Τρίτη, 01 Δεκέμβριος 2009


============================================
* Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ έχει επιλεγεί να είναι ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ.
Τα τυπικά προσόντα και οι γνώσεις του για τα θέματα της ενέργειας, ισχυρίζονται πολλοί ότι αποτελούν εγγύηση για τη νέα του θέση.* Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τον ορισμό της νέας Διοίκησης και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, θα ανακοινώσει το ΑΣΕΠ όλα τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1 και 2/2007 και για τους "1648" επιτυχόντες ενώ η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ αποφάσισε να ζητήσει την πρόσληψη 7.000 ατόμων.* Συνεχίζεται το οικονομικό πρόβλημα με το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ με αποτέλεσμα το λογιστήριο να αδυνατεί να καταβάλλει επικουρικό και ΕΦΑΠΑΞ ενώ εντείνονται τα προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού στο Ασφαλιστικό.* Το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θα γίνει στην Αθήνα στις 14,15 και 16 Ιανουαρίου 2010.* Μετά από παρέμβαση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και της ΠΟΣ-ΔΕΗ υπήρξε πλήρης διασφάλιση και κατοχύρωση του Ασφαλιστικού της ΔΕΗ και μάλιστα διευρυμένη και στο νέο Προϋπολογισμό του 2010 σύμφωνα με το Ν.2773/99.

Δεν υπάρχουν σχόλια: