Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Ολα τα φωτοβολταϊκά πάρκα (ανεξαρτήτως ισχύος), τα αιολικά ως 700 kW, τα μικρά υδροηλεκτρικά ως 10 MW, οι μονάδες γεωθερμίας και βιομάζας ως 5 MW

Χωρίς άδειες η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕΗ ΡΑΕ επισημαίνει ότι τα μικρά έργα ΑΠΕ ως τα 500 kW θα μπορούν να υλοποιούνται και να διασυνδέονται μόνο με απευθείας αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο περιβάλλον και υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω του τέλους υπέρ ΑΠΕ.


Της Μανταλένας Πίου
Ολα τα φωτοβολταϊκά πάρκα (ανεξαρτήτως ισχύος), τα αιολικά ως 700 kW, τα μικρά υδροηλεκτρικά ως 10 MW, οι μονάδες γεωθερμίας και βιομάζας ως 5 MW και οι μονάδες συμπαραγωγής ως τα 5 MW απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής με το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, σταθμοί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως 500 kW απαλλάσσονται από την υποχρέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οποιασδήποτε άλλης άδειας!
Πρόκειται για ορισμένες από τις νέες ρυθμίσεις που φέρνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όμως κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περιβάλλον και στην τσέπη του καταναλωτή η σχεδόν ανεξέλεγκτη υλοποίηση επενδύσεων ΑΠΕ.
Στα σχόλια που κατέθεσε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο η ΡΑΕ επισημαίνει ότι τα μικρά έργα ΑΠΕ ως τα 500 kW θα μπορούν να υλοποιούνται και να διασυνδέονται μόνο με μία απευθείας αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει «συνωστισμό», προβλήματα στο περιβάλλον και υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω του τέλους υπέρ ΑΠΕ.Για σταθμούς χαμηλής όχλησης, ως 500 KW δεν απαιτείται ούτε απόφαση εξαίρεσης, ούτε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αλλά ούτε και περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Κίνδυνοι
Η κατάργηση όλων αυτών των αδειών εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους, τόσο σε τεχνικό επίπεδο (δυνατότητες απορρόφησης ενέργειας από το σύστημα), όσο και σε οικονομικό, με τεράστια επιβάρυνση από την υλοποίηση αθρόων επενδύσεων π.χ φωτοβολταϊκά, καθώς οι παραγωγοί ενέργειας από τον ήλιο αμείβονται με υψηλότατες εγγυημένες τιμές.
«Η απελευθέρωση της αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων ανεξαρτήτως ισχύος στην ηπειρωτική χώρα συνεπάγεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κλειδώσει τις ιδιαίτερα ευνοϊκές τιμές (feed-in-tariffs) του ν. 3734/2009, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές μέσω του τέλους υπέρ ΑΠΕ, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς οι επενδύσεις θα είναι εξαιρετικά κερδοφόρες, δεδομένης της πτώσης του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών», αναφέρει η ΡΑΕ.
Ειδικά για τις μονάδες ΑΠΕ μέχρι 500 kW δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τη συμβατότητα με την αρχή προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 24 του Συντάγματος).
Ενας άκομα κίνδυνος είναι η εκμετάλλευση των ρυθμίσεων για διαφοροποίηση της τιμολόγησης για σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας με βάση την ισχύ τους. Επειδή, το νομοθετικό πλαίσιο ευνοεί τις μικρότερης ισχύος μονάδες υπάρχει ο κίνδυνος της κατάτμησης ισχύος για τα φωτοβολταϊκά, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επωφεληθούν τόσο από την απλούστερη αδειοδοτική διαδικασία όσο και από τις υψηλότερες τιμές που προσφέρονται.


Προτάσεις
Η ΡΑΕ προτείνει να καταργηθεί η διαφοροποίηση στην τιμολόγηση μεταξύ μεγάλων και μικρών φωτοβολταϊκών και να διατηρηθεί μόνον για αυτά στις στέγες, να δημιουργηθεί εθνικό μητρώο με σταθμούς ΑΠΕ και φορέας που να ελέγχει την εγκατάσταση και τους όρους λειτουργίας. Τέλος, ως προς την αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ, η ΡΑΕ επισημαίνει ότι έτσι όπως διατυπώνεται στο νομοσχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών τιμολογίων της ΔΕΗ.
=========================================
Ελεύθερα από κάθε διαδικασία ακόμη και μεγάλα φωτοβολταϊκά
Αυξήσεις στο ρεύμα φέρνει δώρο της Τίνας στις “πράσινες” επενδύσεις
Ένα δώρο της κας Τίνας Μπιρμπίλη στις “πράσινες επενδύσεις” φαίνεται ότι μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με αυξήσεις στις τιμές των τιμολογίων της ΔΕΗ αλλά ακόμη και με επιπτώσεις για το ίδιο το περιβάλλον!

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άνεμος, ήλιος, νερό, βιοάεριο, συμπαραγωγή κ.α.), η διαβούλευση για το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με ισχύ έως 500 κιλοβάτ θα στήνεται οπουδήποτε, με εξαίρεση τις περιοχές απόλυτης προστασίας του περιβάλλοντος (Ramsar) από οποιονδήποτε, χωρίς να περνούν από οποιαδήποτε διαδικασία αδειοδότησης, ούτε καν από τις διαδικασίες εξαίρεσης από άδεια παραγωγής, η οποία μέχρι τώρα αφορούσε μόνο τα φωτοβολταϊκά έως 100 κιλοβάτ!

Επιπλέον, όλα τα φωτοβολταικά πάρκα ανεξαρτήτως ισχύος, τα αιολικά ως 700 kW, τα μικρά υδροηλεκτρικά ως 10 MW, οι μονάδες γεωθερμίας και βιομάζας ως 5 MW και οι μονάδες συμπαραγωγής ως τα 5 MW απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως έγραψε την Κυριακή το “Πρώτο Θέμα” , οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται με …συγκεκαλυμμένο τρόπο στο νομοσχέδιο, όπου γίνεται λόγος για εξαίρεση από άδεια παραγωγής και από οποιαδήποτε άλλη διαπιστωτική πράξη για τις εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες ή ως χαμηλής όχλησης με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Και θα πρέπει κανείς να είναι …μύστης στο θέμα για να γνωρίζει ότι η κοινή υπουργική απόφαση 19500 του 2004 ορίζει ως μη οχλούσες ή ως χαμηλής όχλησης τις εγκαταστάσεις με ισχύ έως 500 κιλοβάτ…

Πάντως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των απόψεων που κατέθεσε στην διοαούλευση, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περιβάλλον και στην τσέπη του καταναλωτή μία εκτός ελέγχου υλοποίηση ανάλογων επενδύσεων.

“ Η απελευθέρωση της αδειοδότησης φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου ισχύος στην ηπειρωτική χώρα συνεπάγεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κλειδώσει τις ιδιαίτερα ευνοικές τιμές (feed-in-tariffs) του ν. 3734/2009, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές μέσω του τέλους υπέρ ΑΠΕ, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς οι επενδύσεις θα είναι εξαιρετικά κερδοφόρες, δεδομένης της πτώσης του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών”, αναφέρει η ΡΑΕ.

Επιπλέον η ΡΑΕ εκτιμά ότι με τον τρόπο που διατυπώνεται η διαδικασία αναπροσαρμογής των τιμών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ, είναι πιθανή μία ύξηση των συνολικών τιμολογίων της ΔΕΗ.

Μάλιστα, ειδικά για τις μονάδες ΑΠΕ μέχρι 500 kW δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τη συμβατότητα με την αρχή προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 24 του Συντάγματος), ενώ η ΡΑΕ επισημαίνει τον κίνδυνο της κατάτμησης ισχύος φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επωφεληθούν τόσο από την απλούστερη αδειοδοτική διαδικασία όσο και από τις υψηλότερες τιμές για τα μικρότερα έργα.

Η ΡΑΕ προτείνει να καταργηθεί η διαφοροποίηση στην τιμολόγηση μεταξύ μεγάλων και μικρών Φ/Β και να διατηρηθεί μόνον για τα Φ/Β στις στέγες, να δημουργηθεί εθνικό μητρώο με σταθμούς ΑΠΕ και φορέας που να ελέγχει την εγκατάσταση και τους όρους λειτουργίας
===================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: