Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Οι συντάξεις που γνωρίζαμε αποτελούν ήδη μακρινό παρελθόν.Κύμα φυγής στη σύνταξη- ενόψει των ανατροπών στο συνταξιοδοτικό καθεστώς από το 2010.

==========================================================


ΔΕΗ: καταργείται το πλαφόν για άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Μπορεί το Ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί το 51% των μετοχών της ΔΕΗ σήμερα και στο μέλλον, αλλά πλέον θεωρητικά ένας ιδιωτικός όμιλος θα μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε ποσοστό μειοψηφίας (για παράδειγμα 34% που συνιστά καταστατική μειοψηφία) και να κάνει χρήση αυτού του ποσοστού στις Γενικές Συνελεύσεις, όχι μόνο για να διορίζει μέλη στο ΔΣ της εταιρείας αλλά και για να ελέγχει πιο άμεσα τα πεπραγμένα της εκάστοτε διοίκησης.
Στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα στην παράγραφο 19 του άρθρου 12, υπάρχει διάταξη με την οποία καταργείται το όριο του 5% που ισχύει για τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ακόμη και εάν αυτοί κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών.

Ως σήμερα και με βάση το άρθρο 8 του ΠΔ 333/2000 που αφορούσε τη μετατροπή της ΔΕΗ σε ΑΕ, προβλεπόταν ότι οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό πάνω απο 5% δεν έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση για το ποσοστό που υπερβαίνει το 5%. Η διάταξη έχει κριθεί από την ΕΕ αντίθετη με τη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς δεν επιτρέπει στους επενδυτές να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους ως μειοψηφία. Μάλιστα η ΕΕ για το θέμα έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας τη ΔΕΗ να συμμορφωθεί και να αλλάξει το Καταστατικό της, με προθεσμία την 8η Δεκεμβρίου, που φυσικά δεν εκπληρώθηκε, ενώ δεν δόθηκε παράταση.
Τα μεγαλύτερα ποσοστά μετόχων μειοψηφίας στη ΔΕΗ ανοίξουν σε ξένους θεσμικούς και συγκεκριμένα 5,01% της Silchester και 5% της Fidelity, ενώ ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ κατέχει 3,81%.

Η μετοχή της ΔΕΗ χθες κινούνταν στο επίπεδο των 13 ευρώ ενώ από την αρχή του χρόνου η τιμή της μετοχής κινείται με ανοδικό πρόσημο μεταξύ άλλων και λόγω των μεγάλων κερδών που ανακοίνωσε για το 2009, τα οποία προσέγγισαν το 1 δισ. ευρώ.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=19&artId=327763&dt=24/04/2010#ixzz0m5h9P5au

===================================


ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Περισσότερα χρόνια δουλειάς, μικρότερη σύνταξη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
Ανατροπές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων έρχονται και από το 2012 (συμπεριλαμβανομένων των επικουρικών), ενώ ριζικές αλλαγές επέρχονται στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, στην απασχόληση συνταξιούχων, στη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εκτίμηση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ είναι ότι με το νέο σύστημα οι συντάξεις θα μειωθούν έως και 30%. Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου προκαλούν έντονες αντιδράσεις και κύμα φυγής στη σύνταξη, αφού προβλέπονται αλλαγές τόσο στον υπολογισμό των συντάξεων όσο και στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τα βασικά σημεία
Τα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου (σ.σ.: τελεί υπό την έγκριση της Κομισιόν), για το οποίο θα έχει συναντήσεις με τους κοινωνικούς φορείς την ερχόμενη εβδομάδα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, είναι τα εξής:
1 Νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων: Οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη μετά την 1/1/2018 δικαιούνται ανταποδοτικού τμήματος σύνταξης με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους πραγματικής ασφάλισης ή 300 ημερών και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση. Ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι μικρότερος των 15 ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65ο έτος, ανεξαρτήτως φύλου. Η μηνιαία σύνταξη των ανωτέρω υπολογίζεται για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης και μέχρι τα 40 έτη με βάση ποσοστά επί των προβλεπόμενων συντάξιμων αποδοχών, τα οποία καθορίζονται ως εξής:

Μέχρι και 15 χρόνια ασφάλισης, ποσοστό ανά έτος 1%.

Από 16 έως και 20 χρόνια ασφάλισης, ποσοστό ανά έτος 1,1%.

Από 21 έως και 25 χρόνια ασφάλισης, ποσοστό ανά έτος 1,2%.

Από 26 έως και 30 χρόνια ασφάλισης, ποσοστό ανά έτος 1,3%.

Από 31 έως και 35 χρόνια ασφάλισης, πο σοστό ανά έτος 1,4%. Από 36 έως και 40 χρόνια ασφάλισης, ποσοστό ανά έτος 1,5%.

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης γήρατος και αναπηρίας στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος καθ΄ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου του, πλην των αποδοχών του τμήματος του έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, διά του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. Για τους φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών, στους οποίους ως βάση υπολογισμού των παροχών θεωρείται η ημέρα εργασίας, η κατά το προηγούμενο εδάφιο διαίρεση γίνεται με τον αριθμό ημερών εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστημα και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 25.

2 Από το 2013 θα υπολογίζονται (με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης) οι συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) αλλά και σε άλλα Ταμεία. Οι συντάξεις για το τμήμα ασφάλισης που διανύεται από 1/1/2013 και μετά θα υπολογίζονται με συντελεστή 2% ετησίως (αντί του 3%-3,5% σήμερα) οδηγώντας σε σημαντικές μειώσεις.

3 Από το 2012 θα αρχίσει και η περικοπή των επικουρικών συντάξεων στα ελλειμματικά Ταμεία των μισθωτών, έτσι ώστε η επικουρική σύνταξη να μην ξεπερνά το 20% της κύριας. 4 Για την αύξηση του μέσου πραγματικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης θα επιβληθεί από το 2013 η αύξηση (τουλάχιστον κατά 5 έτη) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων. Η αύξηση αυτή θα «τρέξει» παράλληλα με την εφαρμογή του Νόμου Πετραλιά που αυξάνει τα όρια και τα έτη εργασίας σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και ιδιωτικό τομέα (από το 2011 θα αυξηθεί κατά 1 έτος, από τα 50 στα 51, το όριο
Συναντήσεις με τους κοινωνικούς φορείς θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τελεί υπό την έγκριση της Κομισιόν
για τις μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ και από το 2013 στα υπόλοιπα Ταμεία, ώστε το 2017 να μη συνταξιοδοτείται καμία μητέρα πριν από τα 55 έτη και στα 60 έτη με 35ετία στο ΙΚΑ).
5 Από 1/1/2011 θα επεκταθεί και στους πρόωρα συνταξιοδοτούμενους από το Δημόσιο η ποινή μείωσης των συντάξεων που ήδη ισχύει στον ιδιωτικό τομέα (με τον Νόμο Πετραλιά) και είναι 6% ετησίως και έως 30% για συνταξιοδότηση 5 έτη νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (πριν από τα 65 οι άνδρες και πριν από τα 60 οι γυναίκες).
6 Από φέτος προβλέπεται η μείωση κατά 3%-8% των συντάξεων που ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ σε ΟΤΕ και ΔΕΗ λόγω περικοπής της κρατικής χρηματοδότησης, καθώς και η επιβολή ενιαίας ποινής στους συνταξιούχους που απασχολούνται (αναστολή της καταβολής της σύνταξης αν είναι κάτω από τα 55 και μείωση για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, για ποσά πάνω από τα 730 ευρώ, όπως ήδη ισχύει για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα και δεν απασχολούνται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών).

7 Νέου τύπου ΛΑΦΚΑ, δηλαδή έκτακτη εισφορά για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ (άμεσα, με τη δημοσίευση του νέου νόμου).

8 Απαγόρευση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, ενώ εφεξής δεν θα αναγνωρίζεται ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης ή η πλασματική προσαύξηση των πραγματικών ημερών ασφάλισης που προβλέπονται σε προγράμματα επιχειρήσεων για εθελούσια αποχώρηση του προσωπικού τους προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν οι εργαζόμενοι.
9 Θεσμοθετείται τρόπος ασφάλισης του οικόσιτου προσωπικού μέσω ειδικών διπλότυπων επιταγών συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου, το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς, καθώς και το ποσό της εισφοράς του εργαζομένου υπέρ του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης.


Τι αλλάζει στη διαδοχική ασφάλιση από το 2011

Τα πρόσωπα τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό στον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά την τελευταία χρονική περίοδο της απασχόλησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:

Πέντε ολόκληρα έτη ή 1.500 μέρες ασφάλισης, εκ των οποίων όμως 20 μήνες ή 500 ημέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή αίτησης για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω 40 μήνες ή 1.000 ημέρες, εκ των οποίων όμως 12 μήνες ή 300 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου. Αν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή των ετών ασφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των μελών της οικογένειάς του λόγω θανάτου ή δεν πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό ημερών εργασίας ή ετών ασφάλισης που ορίζονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται σύνταξη αυτός ή τα μέλη της οικογένειάς του από τον οργανισμό στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο τελευταίος εφόσον:

α.Ο ασφαλισμένος που αιτείται τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή ανα πηρίας έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού.

β.Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.

Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης, τότε το δικαίωμα του ασφαλισμένου κρίνεται από τους άλλους οργανισμούς στους οποίους ασφαλίστηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας, εκτός από τον τελευταίο.

Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία όλων των οργανισμών στους οποίους ασφαλίστηκε πριν από τον τελευταίο, τότε ο τελευταίος οργανισμός είναι αρμόδιος για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλισή του 1.000 ημέρες εργασίας ή 40 μήνες ασφάλισης, εκ των οποίων 300 ημέρες εργασίας ή 12 μήνες ασφάλισης αντιστοίχως την τελευταία πενταετία και για την κρίση του δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας και θανάτου, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του οποτεδήποτε 300 ημέρες εργασίας.

Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό της σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση κάθε οργανισμού.


Οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση συντάξεων ήταν οι επιπτώσεις από τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αλλαγές επήλθαν:

1.Στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Σε 16 χώρες θεσμοθετήθηκε ως βάση υπολογισμού το μέσο εισόδημα που αποκτάται κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και όχι τα τελευταία χρόνια παραμονής στην εργασία.

Σχεδόν παντού οι αλλαγές στους δείκτες αναπλήρωσης επέφεραν μείωση της σύνταξης. Εξαίρεση η Ουγγαρία, στην οποία η συνταξιοδοτική παρέμβαση συνδυάστηκε με φορολογική μεταρρύθμιση. Στη Γαλλία, μετά τη μεταρρύθμιση του 2003 δεν επιτρέπονται συντάξεις κάτω του 85% του κατώτατου μισθού, ενώ στη Γερμανία οι συντάξεις μετά την αλλαγή στον τρόπο αναπλήρωσης μειώθηκαν έως και 7 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, στην Πορτογαλία, για τον νέο υπολογισμό των συντάξεων εισήγαγαν την παράμετρο του «προσδόκιμου επιβίωσης».

Πάντως, τα χαμηλότερα επίπεδα συντάξεων έχει η Ιαπωνία, στην οποία οι συντάξεις των ανδρών υπολείπονταν σημαντικά από αυτές των γυναικών. Μετά τη μεταρρύθμιση, η διαφορά παραμένει αν και περιορίστηκε σε 9 ποσοστιαίες μονάδες.

2. Στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης:

θεσμοθετήθηκε σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ακόμη και για τους ασφαλισμένους με αναπηρίες (όπως έγινε στη Γερμανία). Στη Δανία, το όριο επεκτάθηκε από το 65ο στο 67ο έτος. Στην Αυστρία και στην Πορτογαλία, η ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών εξισώθηκε με αυτή των ανδρών.
Στην Πολωνία, καταργήθηκε η δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης για πολλές κατηγορίες εργαζομένων.

Πάντως, στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. η ηλικία συνταξιοδότησης επεκτάθηκε έως και το 65ο έτος, ενώ το 58ο έτος παραμένει σε ορισμένες χώρες (π.χ. Βέλγιο) αλλά μόνο για τις βαριές εργασίες. Το 60ό έτος είναι το όριο ηλικίας εξόδου για πολλές κατηγορίες εργαζομένων στη Γαλλία και στην Ιταλία. Επίσης, στο 62ο έτος αυξήθηκε το όριο εξόδου για τους Ούγγρους, ενώ το 61ο τέθηκε ως το κατώφλι για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας. Στο 65ο έτος χορηγείται η δημόσια σύνταξη στη Φινλανδία και στο 63ο οι πρόωρες συντάξεις.
=========================================
Από τον Σεπτέμβριο και όχι από τον Νοέμβριο, όπως είχε προαναγγείλει αρχικά, θα ξεκινήσει η παρακράτηση στις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alter ο κ. Λοβέρδος είπε πως η κράτηση θα γίνεται κλιμακωτά κατά 5%, 7% και 9%.

Ο υπουργός Εργασίας είπε ακόμη πως στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το θέμα της περικοπής του 14ου μισθού, ωστόσο είπε πως το υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο, γιατί θα έφερνε μεγάλες απώλειες στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακόμη, ανέφερε πως στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί θέμα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως και αλλαγής του καθεστώτος των απολύσεων.

Ερωτηθείς ο κ. Λοβέρδος εάν η Ελλάδα είναι σε θέση να βάζει κόκκινες γραμμές, απάντησε πως, αν και από αδύναμη θέση, διαπραγματεύεται.
==================================
Θανατηφόρο ατύχημα στο 7ο χιλ. επαρχιακής οδού Δρεπάνου Κλείτου
Ένας νεκρός και ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη χθες στις 12.20 το μεσημέρι στο 7ο χιλ. επαρχιακής οδού Δρεπάνου Κλείτου και συγκεκριμένα στο σημείο όπου συμβάλλει η Ε. Ο Αγίου Δημητρίου –Ποντοκώμης. Ο άτυχος 48 οδηγός υπήκοος Νιγηρίας, παραβίασε στοπ και συγκρούστηκε με ΙΧ φορτηγάκι αυτοκίνητο που οδηγούσε εποχιακός υπάλληλος της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο αλλοδαπός οδηγός και ελαφρά ο οδηγός του άλλου οχήματος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος ενεργεί το τμήμα τροχαίας Πτολεμαΐδας.
========================================
Το ΔΝΤ δε θα μεταχειριστεί την Ελλάδα διαφορετικά σε σχέση με τα άλλα μέλη του, δήλωσε ο επικεφαλής του οργανισμού Dominique Strauss-Kahn.

===============================

Οι συντάξεις που γνωρίζαμε αποτελούν ήδη μακρινό παρελθόν και η προσέγγισή τους θα απαιτεί στο μέλλον περισσότερα χρόνια εργασίας και υψηλότερες ασφαλισμένες αμοιβές
Οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις οδηγούν σε μείωση των συντάξεων μεταξύ 20% και 30% στα 35 έτη ασφάλισης, ενώ για την κατοχύρωση μιας ικανοποιητικής σύνταξης απαιτούνται τουλάχιστον 40 έτη εργασίας. Τα εξαιρετικά επώδυνα μέτρα, που ήδη ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, θα εφαρμοστούν σε τέσσερις χρόνους: άμεσα, το 2011, το 2013 και το 2018. Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης εκπέμπει το απαραίτητο σήμαπρος τις αγορές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές και να λάβει «γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα» για την αντιμετώπιση του ελλείμματος των ασφαλιστικών ταμείων. Οι επί τα χείρω αλλαγές επικεντρώνονται σε τρία σημεία.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=327979&dt=25/04/2010#ixzz0m5gTfoRL
==========================================================

Κύμα ανατροπών για το σύστημα συνταξιοδότησης
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ που θα ληφθούν τα μέτρα έχει χειροτερέψει εν σχέσει με ένα μήνα πριν, ενώ οι αλλαγές στις συντάξεις θα έρχονται κατά κύματα η μία μετά την άλλη.
Υπό το βάρος των εξελίξεων οι διατάξεις του νέου ασφαλιστικού γίνονται μέρα με την ημέρα δρακόντειες όχι μόνο για όσους βγουν στη σύνταξη μετά το 2017, αλλά και για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που θα εξέλθουν της εργασίας κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια. Τα «δεδομένα άλλαξαν μέσα σε ένα μήνα» παραδέχεται τώρα κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας. Και έτσι δίνει τον τόνο των επερχόμενων δυσμενών αλλαγών επί των (παλαιότερα) εξαγγελθέντων... ανατροπών. Συγκεκριμένα, αναμένονται οι ακόλουθες κυματοειδείς αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις:

*Από φέτος ξεκινούν οι περικοπές στις πρόωρες συντάξεις όσων φύγουν νωρίτερα από την εργασία τους. Το πέναλτι για κάθε χρόνο πρόωρης εξόδου αυξάνεται από 4,5% σε 6% και στο Δημόσιο, όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα από το 2009. Αυτό σημαίνει περικοπές έως 30% για «έξοδο» 5 έτη νωρίτερα έναντι 22,5% σήμερα.

*Παράλληλα μέσα στο χρόνο θα τεθεί σε ισχύ η εισφορά αλληλεγγύης (ΛΑΦΚΑ) στις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Η εισφορά αρχίζει από το 1% κατά τα πρώτα 300 ευρώ (από τα 1.401 έως τα 1.700) και θα κλιμακώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά 300 ευρώ μέχρι και το 6%.

*Το 2011 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων στον ΟΑΕΕ (μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης σύνταξης από 3,5% το χρόνο που φτάνει σήμερα για 37 έτη ασφάλισης σε 2% όπως ισχύει στο ΙΚΑ). Το «καλούπι του ΙΚΑ» θα επεκταθεί τόσο στο ΤΣΠΕΑΘ (ταμείο Τύπου) όπου για τα πρώτα 1.800 ευρώ ισχύει ποσοστό αναπλήρωσης 80% έναντι 70% στο ΙΚΑ, όσο και στα ενσωματωμένα στο ΙΚΑ ταμεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, τα οποία δίνουν συντάξεις πάνω από το πλαφόν των 2.830 ευρώ (υπάρχει σχετική νομολογία στο βαθμό που καταβάλλονται εισφορές χωρίς οροφή και τα εν λόγω ταμεία τα εισπράττουν). Επίσης, αναμένονται να περικοπούν και οι συντάξεις του ταμείου Νομικών και του ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίες κυμαίνονται από 1.200 έως 1.830 ευρώ το μήνα αντιστοίχως (για δικηγόρους και μηχανικούς), ενώ οι νέοι ασφαλισμένοι των δύο κλάδων (μετά την 1/1/1993) πληρώνουν έως και διπλάσιες εισφορές (5.500 το χρόνο οι νέοι δικηγόροι και 3.500 οι «παλαιοί»), αλλά οι αποδοχές (συντάξεις) που προσδοκούν περιορίζονται από 600 έως 816 ευρώ αντίστοιχα.
*Οι περικοπές στις αποδοχές όσων βγουν στη σύνταξη από το 2018 θα φτάνουν ακόμη και το 30% σε σχέση με σήμερα. Κυρίως δε όσων προσδοκούσαν να πάρουν σύνταξη πάνω από 1.500-1.800 ευρώ.

Στάση πληρωμών

Αν οι προαναφερθείσες ανατροπές στο ασφαλιστικό, με περικοπές επί των συντάξεων από το τρέχον έτος, στοχεύουν στα ετήσια (οργανικά) ελλείμματα, ο νέος τρόπος υπολογισμού με ποσοστά σύνταξης από 0,9% για κάθε χρόνο ασφάλισης έως 1,5% για 40 χρόνια ασφάλισης (από 2% τώρα) στοχεύει στον «έλεγχο» των κρυφών-μελλοντικών ελλειμμάτων. Ομως, η εποπτεία της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί νέα δεδομένα σε μια σειρά τομείς. Για παράδειγμα, το Δημόσιο εμφανίζεται απρόθυμο, εάν δεν δηλώνει πλήρη αδυναμία, να προσφέρει κρατική εγγύηση προκειμένου να δανειστεί από την αγορά το ταμείο Πρόνοιας που οφείλει τα εφάπαξ σε 18.500 συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους (συνολικής δαπάνης 850 εκατ. ευρώ).

Το ίδιο ισχύει με το ΙΚΑ το οποίο οφείλει άνω των 8 δισ. ευρώ σε ΟΑΕΔ, Εργατική Εστία και Εργατική Κατοικία, οργανισμοί που έχουν κηρύξει στάση πληρωμών. Ο ΟΑΕΔ δεν έχει να πληρώσει τα επιδόματα ανεργίας του Μαΐου (συνολική δαπάνη 150 εκατ. ευρώ όταν το ΙΚΑ, από τις εισφορές που εισπράττει αποδίδει μόνο 145 εκατ. ευρώ το μήνα). Επίσης, η Εργατική Κατοικία δεν έχει πληρώσει ακόμη τα περσινά επιδόματα ενοικίου.
==============================================================

"κρίσης του χρέους" με κάθε κίνησή σου να βγεις, βυθίζεσαι περισσότερο.Ομως, οι νόμοι της οικονομίας, όπως και οι νόμοι της φυσικής, ισχύουν παντού. Βασικός κανόνας είναι ότι κάθε χώρα πρέπει να ζει μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της.
Το ελληνικό δικομματικό σύστημα που όχι μόνο διαμόρφωσε συστηματικά ένα πρωτοφανές σύστημα διαφθοράς, ανικανότητας και κατασπατάλησης πόρων αλλά ακόμη και σήμερα αδυνατεί να παρουσιάσει ένα βιώσιμο και δίκαιο πρόγραμμα περιορισμού των ελλειμμάτων με πειστική φορολόγηση του μεσαίου και ανώτερου πλούτου και δραστική περικοπή των άχρηστων δημοσίων δαπανών.
Η κυβέρνηση διαπράττει ασυγχώρητα σφάλματα κατά συρροήν: α) αναχρηματοδοτεί με κόστος 8% παλαιότερα χρέη που έχουν συναφθεί με 3%, β) εμπλέκεται σε ασύμβατη σχέση:το χρέος αυξάνεται με 8%, ενώ το εθνικό εισόδημα υποχωρεί με-4%, γ) το χειρότερο:η ασυμβατότητα μεταξύ χρέους και εισοδήματος επιδεινώνεται με μέτρα που, αντί να βγάζουν τη χώρα από το αδιέξοδο, την εγκλωβίζουν βαθύτερα, δ) με τις περικοπές εισοδημάτων και συντάξεων και την αύξηση φορολογίαςδιασφαλίζεται εξαθλίωση, δεν προωθείται η αποπληρωμή του χρέους, αλλά η τελική χρεοκοπία.Επιβάλλεται αναδιαπραγμάτευση του χρέους με περίοδο χάριτος, αλλαγή οικονομικής πολιτικής, με προτεραιότητα στην αύξηση του εισοδήματος. Χωρίς αύξηση εισοδήματος, το χρέος δεν θα αποπληρωθεί ποτέ». «Ο “μηχανισμός στήριξης” θα επιδεινώσει το πρόβλημα αντί να το λύσει. Ο συνδυασμός υψηλού επιτοκίου και αναγκαστικής ύφεσης θα επιφέρει πλήρη αδυναμία του ελληνικού Δημοσίου να πληρώσει τα χρέη του. Αυτό θα φανεί ήδη από έσοδα από ΦΠΑ του δευτέρου διμήνου 2010 και από τις εισπράξεις του ΙΚΑ:στη φοροδιαφυγή και στην εισφοροδιαφυγή θα προστεθούν η ανεργία και η ασφυξία των μικρών επιχειρήσεων. Το ερώτημά «Και τι να κάνουμε τώρα;», όταν το θέτουν οι κρατούντες, είναι κυνικό. Διότι οι ερωτώντες έκαναν τα χρέη, έδωσαν φορολογική ασυλία στον μεγάλο πλούτο και συνδιαμόρφωσαν το θεσμικό καθεστώς της ευρωζώνης, έναν αληθινό οικονομικό ζουρλομανδύα».


=============================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: