Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Τέλη θα πληρώνει η ΔΕΗ για τους στύλους.Δημιουργεί προβλήματα ο κ. Αποστολίδης


Δημιουργεί προβλήματα ο κ. Αποστολίδης
Η επιμονή της διοίκησης του σταθμού στην άποψη ότι οι χείριστες πρέπει να παίρνουν τα απαιτούμενα δείγματα από τα ΣΕΣ κατά την απογευματινή και νυχτερινή φυλακή (διαδικασία που πάντα γινόταν από τους εργάτες του τομέα ) συνιστά άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη , τα χρηστά ήθη,ο κοινωνικός,και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, δηλαδή κατά κατάχρηση αυτού.
Με προσχηματική επίκληση την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της επιχείρησης, ο διευθυντής επιχειρεί να καταδείξει ότι η λειτουργιά του τομέα δεν απαιτεί ειδικευμένες γνώσεις. Επιχειρεί να απαξιώσει την σημασία του τομέα στη λειτουργιά του σταθμού, με σκοπό αργότερα να περάσει τη λειτουργιά του τομέα σε εργολαβίες (Αγαπημένο του σπορ).
Οι χείριστες του τομέα χημείου θεωρούμε ότι η πράξη αυτή συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας. Θεωρούμε ότι, προσβάλει την προσωπικότητά μας, μειώνει την επαγγελματική μας υπόληψη και αξία, μηδενίζει την ως τώρα προσφορά μας προς την υπηρεσία. Θεωρούμε ότι τα νέα επιπρόσθετα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα και δεν έχουν σχέση με καθήκονταΤ4/Ω και σκοπό έχουν την απαξίωση μας .
Απαιτούμε γενική συνέλευση του τομέα στην οποία να παραβρίσκονται όλα τα τοπικά σωμάτια για να καθορίσουμε την παραπέρα στάση μας.
=======================================
Τέλη θα πληρώνει η ΔΕΗ για τους στύλουςΚέρδισε ο δήμος Ηρακλείου τη διαμάχη που είχε με τη ΔΕΗ, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δέχεται την απόφαση του δήμου να επιβάλλει τέλη για τους στύλους της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.
Η ΔΕΗ είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που καλεί την επιχείρηση και τον ΟΤΕ να πληρώνουν συγκεκριμένο ποσό για κάθε στύλο ή ΚΑΦΑΟ, που βρίσκονται στην πόλη. Το Συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή και τώρα οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου συντάσσουν τους βεβαιωτικούς καταλόγους, από τους οποίους θα προκύψουν έσοδα για το δήμο περίπου οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: