Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΔΕΗ, Ισχυρή, με κοινωνικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού.Καμιά παραχώρηση, ενοικίαση, η πώληση λιγνιτκών ή υδραυλικών μονάδων.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

Έχουμε ευκρινώς περιγράψει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας, όπως και τις συνέπειες που αυτά προκαλούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της.
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ, εκτιμώντας την κατάσταση που επικρατεί στην Επιχείρηση σχετικά με:
την τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού,
την ανεξέλεγκτη επέλαση των εργολαβιών,
την κατάφορη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων,
την καταστρατήγηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας,
την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων,
την ανεπαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση προσωπικού,
τη διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα των ατυχημάτων,
τις εξελίξεις που επέρχονται στο ενεργειακό πεδίο και σχετίζονται με:

· την πρόθεση της κυβέρνησης για πάγωμα των προσλήψεων,

· το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την εκποίηση δραστηριοτήτων, την αλλοίωση του κοινωνικού χαρακτήρα της ΔΕΗ,

· το πλαίσιο απελευθέρωσης και το ενδεχόμενο παραχώρησης μεριδίου λιγνιτικής παραγωγής,

· την κολλησιεργία των διαδικασιών για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής,

· την εναρμόνιση του ενεργειακού χάρτη της χώρας στη βάση της Οδηγίας 72,

· την μείωση των δαπανών μισθοδοσίας,

· την κατάσταση του ασφαλιστικού μας Φορέα,

και δεδομένου τoυ ελλείμματος βούλησης των υπευθύνων προς επίλυση των παραπάνω, αποφάσισε την προκήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

· Απεργιακά μέτρα από την Παρασκευή 1/4/2011.

· Κατάθεση ψηφίσματος προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και την Διοίκηση της ΔΕΗ.

· Επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες της Επιχείρησης, συνεργεία εργολάβων, για έλεγχο των συνθηκών εργασίας.

· Εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με τη λήψη νέων αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε περίπτωση που Διοίκηση και πολιτεία δεν ανταποκριθούν στα δίκαια αιτήματα μας.

Απαιτούμε:

· Νέες προσλήψεις τεχνικού προσωπικού, ικανές να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της Επιχείρησης, στις οποίες θα κυριαρχεί η εξειδίκευση μέσω των Σχολών της ΔΕΗ.

· Ολοκλήρωση των προσλήψεων από την προκήρυξη 1/2007.

· Απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

· Οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, να επιτελέσουν το ρόλο τους με βάση την υφισταμένη νομοθεσία.

Αξιώνουμε:

· ΔΕΗ, Ισχυρή, με κοινωνικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού.

· Εφαρμογή Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού που θα στηρίζει την ανάπτυξη, θα εξασφαλίζει επάρκεια για τη χώρα και χαμηλές τιμές για τους Έλληνες καταναλωτές.

· Καμιά παραχώρηση, ενοικίαση, η πώληση λιγνιτκών ή υδραυλικών μονάδων.

· Άμεση προκήρυξη των διαδικασιών για την κατασκευή των μονάδων Μελίτη 2 και Πτολεμαΐδα 5.

· Ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων μονάδων σε Αλιβέρι, Μεγαλόπολη.

· Υλοποίηση δεσμεύσεων που σχετίζονται με την Οδηγία 72.

· Καμία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προοπτική που ανοίγει παράθυρο για περαιτέρω αλλοίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Επιχείρησης.

· Υπεράσπιση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων.

Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για μια πολιτική που θα κατοχυρώνει την Επιχείρηση, θα διαφυλάσσει τη τεχνογνωσία, και θα αποβάλλει από το προσωπικό την ανασφάλεια. Με προστασία της απασχόλησης, των εργασιακών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και βελτίωση των συνθηκών εργασίας
Μια άλλη πολιτική που θα έχει σημείο αναφοράς τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, εκείνους που με το φιλότιμο, δίνουν καθημερινά τη μάχη για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και την προβολή της Επιχείρησης.
Συνάδελφοι: Η ΕΤΕ/ΔΕΗ τιμώντας το ρόλο και την ευθύνη έναντι των συναδέλφων που εκπροσωπεί, δεν προτίθεται να αποδεχθεί τετελεσμένα, πολιτικές και αποφάσεις που οδηγούν την Επιχείρηση και τους εργαζόμενους στο τέλμα.
Συνεχίζουμε, με αίσθημα ευθύνης, με σύνεση και αποφασιστικότητα, για την προάσπιση της Δημόσιας Επιχείρησης και της εργασιακής μας ύπαρξης.
Με συνέπεια, με την ενότητα και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, μπορούμε να κατακτήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και να προασπίσουμε τα συμφέροντα της Επιχείρησης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο του μέσω-κατώτατου εργατοτεχνικού προσωπικού στη ΔΕΗ, εκτιμώντας την σημερινή κατάσταση στην Επιχείρηση σχετικά με:
· την τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού,
· την ανεξέλεγκτη επέλαση των εργολαβιών,
· την κατάφορη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων,
· την καταστρατήγηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας,
· την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων,
· την ανεπαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση προσωπικού,
· τη διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα των ατυχημάτων,
και με δεδομένο το έλειμα διοικητικής μέριμνας προς επίλυση των παραπάνω, αποφάσισε την προκήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
Με βάση τα παραπάνω και γνώμονα τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των απεργιακών κινητοποιήσεων, θεωρούμε χρέος μας να συντονίσουμε την αγωνιστική μας δράση, εξειδικεύοντας με σαφήνεια τη δέσμη των απεργιακών μέτρων.
Δέσμη απεργιακών μέτρων για τους σταθμούς παραγωγής:
Πιστή τήρηση του πενθημέρου, δεν εργαζόμαστε Σάββατα, Κυριακές και αργίες, (Σαββατοκύριακα εργάζονται μόνο οι βάρδιες).
Απαρέγκλιτη τήρηση του οκταώρου, δεν εργαζόμαστε υπερωριακά, (εξαίρεση γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης).
Οι συνάδελφοι σε φυλακές (βάρδιες) τηρούν αυστηρά το οκτάωρο καθώς και την ανάπαυση μεταξύ των βαρδιών.
Η φύλαξη του σταθμού γίνεται αυστηρά από το αναγκαίο φυλακτικό προσωπικό.
Δεν οδηγούμε και δεν επιβιβαζόμαστε σε υπηρεσιακά οχήματα εφόσον δεν οδηγούνται από επαγγελματία οδηγό, (κάτοχο επαγγελματικής άδειας οδήγησης).
Δεν συμμετέχουμε σε συνεργεία που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια στην εργασία, (συγκεκριμένα δεν επανδρώνονται από επικεφαλής αρχιτεχνίτη, εργοδηγό).
Καταγγέλλουμε άμεσα στις κατά τόπους επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, τους τεχνικούς ασφάλειας, την επιθεώρηση εργασίας και την απεργιακή επιτροπή της ETE/ΔΕΗ κάθε προσπάθεια αποκλειστικής επάνδρωσης συνεργείων από έκτακτους συναδέλφους (οκτάμηνα, εξάμηνα).
Μέτρα ασφαλείας: λειτουργία ιατρείων.
Δέσμη απεργιακών μέτρων για τα ορυχεία:
Πιστή τήρηση του πενθημέρου, δεν εργαζόμαστε Σάββατα, Κυριακές και αργίες, (Σαββατοκύριακα εργάζονται μόνο οι βάρδιες).
Απαρέγκλιτη τήρηση του οκταώρου, δεν εργαζόμαστε υπερωριακά, (εξαίρεση γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης).
Οι συνάδελφοι σε φυλακές (βάρδιες) τηρούν αυστηρά το οκτάωρο καθώς και την ανάπαυση μεταξύ των βαρδιών.
Η φύλαξη του ορυχείου γίνεται αυστηρά από το αναγκαίο φυλακτικό προσωπικό.
Δεν οδηγούμε και δεν επιβιβαζόμαστε σε υπηρεσιακά οχήματα εφόσον δεν οδηγούνται από επαγγελματία οδηγό, (κάτοχο επαγγελματικής άδειας οδήγησης).
Δεν συμμετέχουμε σε συνεργεία που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια στην εργασία, (συγκεκριμένα δεν επανδρώνονται από επικεφαλής αρχιτεχνίτη, εργοδηγό).
Σωστή επάνδρωση μηχανημάτων, (λειτουργία μηχανήματος Α & Β χειριστή, επιστάτη και επιθεωρητή ταινιόδρομου).
Τα συστήματα τέφρας δουλεύουν με ένα (1) ταινιόδρομο και ένα (1) αποθέτη.
Μέτρα ασφαλείας: α) Λειτουργία αντλιοστασίων.
Β) Λειτουργία ιατρειών.

Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι: η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση κάθε εργαζόμενου, είναι υπόθεση που βαρύνει και επισείει ευθύνες στην ίδια την επιχείρηση, τα διοικητικά της στελέχη και σαφώς τους τεχνικούς ασφάλειας.
Διευκρινίζεται δε ότι την κύρια ευθύνη για την πιστή τήρηση, τον συντονισμό καθώς και την κατά περίπτωση προσαρμογή των απεργιακών μέτρων έχει αποκλειστικά η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή της ΕΤΕ/ΔΕΗ.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, τυχόν αποσαφήνιση, η τροποποίηση των απεργιακών μέτρων καλούνται τα μέλη των Τοπικών Απεργιακών Επιτροπών να επικοινωνούν άμεσα με την Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή της ΕΤΕ/ΔΕΗ.

Υποσημείωση:

· Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή είναι το πενταμελές Προεδρείο της ΕΤΕ/ΔΕΗ.

· Τοπική Απεργιακή Επιτροπή είναι τα Προεδρεία των ΤΔΕ - ΕΤΕ/ΔΕΗ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΤΔΕ - ΕΤΕ/ΔΕΗ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ, το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο του μεσοκατώτερου εργατοτεχνικού προσωπικού στη ΔΕΗ, εκτιμώντας την κατάσταση στην Επιχείρηση σχετικά με:

· Την τεράστια έλλειψη Τεχνικού Προσωπικού,

· Την ανεξέλεγκτη επέλαση των Εργολαβιών,

· Την κατάφορη παραβίαση των Εργασιακών Δικαιωμάτων,

· Την καταστρατήγηση των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας,

· Την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων,

· Την ανεπαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση προσωπικού,

· Τη διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα των ατυχημάτων,

και με δεδομένο το έλειμα διοικητικής μέριμνας προς επίλυση των παραπάνω, αποφάσισε την προκήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

Με βάση τα παραπάνω και γνώμονα τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των απεργιακών κινητοποιήσεων, θεωρούμε χρέος μας να συντονίσουμε την αγωνιστική μας δράση, εξειδικεύοντας με σαφήνεια τη δέσμη των απεργιακών μέτρων.

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ
1) α) Δεν εργάζεται ποτέ Τεχνίτης μόνος του σε υπό τάση στοιχεία.

Αφορά συνεργεία Μέσης και χαμηλής τάσης στην Διανομή.

β) Δεν εκτελεί χειρισμό Τεχνίτης μόνος του είτε σε δίκτυο χαμηλής, είτε σε δίκτυο Μέσης τάσης.

* Η αντικατάσταση Ασφαλειών σε Πίλλαρ - Μετρητικές Διατάξεις θεωρούνται χειρισμοί υπό τάση.

2) Πιστή τήρηση πενθημέρου – δεν εργαζόμαστε Σάββατα – Κυριακές – Αργίες.

3) Απαρέγκλιτη τήρηση οκταώρου – δεν εργαζόμαστε υπερωριακά – δεν εργαζόμαστε εκτός έδρας.

Οι συνάδελφοι σε φυλακές (βάρδιες) τηρούν αυστηρά το οκτάωρο, καθώς και την ανάπαυση μεταξύ βαρδιών.4) Δεν οδηγούμε – δεν επιβιβαζόμαστε σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα εφόσον δεν οδηγούνται από επαγγελματία οδηγό.

· Συνάδελφοι Τεχνίτες με επαγγελματική Άδεια οδήγησης δεν οδηγούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα.

· Οι συνάδελφοι που η σύμβασή τους, τους υποχρεώνει να οδηγούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα, δεν μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό.

· Δεν χρησιμοποιούμε Ι.Χ αυτοκίνητα για υπηρεσιακούς λόγους (αφορά ιδιαίτερα συναδέλφους Τομέων κατασκευών και μελετών).* Επιβιβαζόμαστε σε μη υπηρεσιακά αυτοκίνητα (μισθωμένα - ταξί) έχοντας εξασφαλίσει την σωστή σύνθεση συνεργείων – τα απαραίτητα εφόδια συνεργείου (σκάλα – γειώσεως) καθώς και τα Μ.Α.Π (Μέσα Ατομικής Προστασίας).

5) Δεν συμμετέχουμε σε συνεργεία που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια στην εργασία και συγκεκριμένα όταν δεν υπάρχει σωστή επάνδρωση συνεργείων.

6) Καταγγέλλουμε στις κατά τόπους επιτροπές Υγιεινής & Ασφάλειας στις Τ.Δ.Ε – στους Τεχνικούς Ασφαλείας – στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή της ΕΤΕ/ΔΕΗ, την τυχόν προσπάθεια για αποκλειστική επάνδρωση συνεργείων από συναδέλφους εκτάκτους εξαμηνίτες.

7) Δεν απομονώνουμε σημειώματα για εργασία από συνεργεία εργολάβου αν δεν τηρούνται οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί και περιγράφονται στην σύμβαση Δικτύου Διανομής 171.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:
α) Οι εργασίες εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους Τεχνίτες, κατόχους των απαιτούμενων αδειών (Τα ονόματά τους και τα στοιχεία ταυτότητος υπάρχουν στην Επιχείρηση).

β) Το προσωπικό του εργολάβου φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία (φόρμα εργασίας) που αναγράφεται ευκρινώς ότι η εργασία αφορά έργα ΔΕΗ, καθώς και ο τίτλος της εργοληπτικής επιχείρησης. Να υπάρχει ανάλογη σήμανση στα αυτοκίνητα και στο μηχανολογικό εξοπλισμό του εργολάβου.

γ) Φέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών καθώς και τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως προβλέπεται από οδηγίες Διανομής 14 & 15.

δ) Έχει οριστεί από τον Ανάδοχο Εργολάβο Τεχνικός Ασφαλείας – Ιατρός Εργασίας καθώς και συντονιστής κατά την εκτέλεση του έργου όπως επιβάλλεται στο Π.Δ. 305/1996.

Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι: η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση κάθε εργαζόμενου, είναι υπόθεση που βαρύνει και επισείει ευθύνες στην ίδια την επιχείρηση, τα διοικητικά της στελέχη και σαφώς τους τεχνικούς ασφάλειας.

Διευκρινίζεται δε ότι την κύρια ευθύνη για την πιστή τήρηση, τον συντονισμό καθώς και την κατά περίπτωση προσαρμογή των απεργιακών μέτρων έχει αποκλειστικά η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή της ΕΤΕ/ΔΕΗ.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, τυχόν αποσαφήνιση, η τροποποίηση των απεργιακών μέτρων, καλούνται τα μέλη των Τοπικών Απεργιακών Επιτροπών να επικοινωνούν άμεσα με την Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή της ΕΤΕ/ΔΕΗ.

Υποσημείωση:

· Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή είναι το πενταμελές Προεδρείο της ΕΤΕ/ΔΕΗ.

· Τοπική Απεργιακή Επιτροπή είναι τα Προεδρεία των ΤΔΕ - ΕΤΕ/ΔΕΗ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

ΤΔΕ - ΕΤΕ/ΔΕΗ.
=========================================
Δύο διατάξεις στο ενεργειακό νομοσχέδιο, προβληματίζουν…ΕλλάδαΕνεργειακή

Δύο διατάξεις, του υπό κατάρτιση ενεργειακού νομοσχεδίου, προβληματίζουν τις τελευταίες ημέρες ακόμη και το αρμόδιο υπουργείο, καθώς γνωρίζει ότι θα μπορούσαν να «κοπούν» από την Κομισιόν, εφόσον θεωρήσει πως «υπονομεύουν» την ανεξάρτητη λειτουργία της νέας θυγατρικής της ΔΕΗ στα δίκτυα, του λεγόμενου ΑΔΕΣΜΗΕ.

Η πρώτη, αφορά στην εμπλοκή του «Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού» (ΟΑΠ) της ΔΕΗ στα δίκτυα μεταφοράς, αφού το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το ασφαλιστικό κεφάλαιο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, δηλαδή το Ταμείο τους, θα έχει παρουσία και στις θυγατρικές της. Με άλλα λόγια, ο ΟΑΠ –ΔΕΗ αποκτά ιδιοκτησιακή συμμετοχή μέσω του ΑΔΕΣΜΗΕ και στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς, κάτι που άλλωστε ισχύει ήδη σήμερα. Με τη διαφορά ότι αυτό σήμερα ανήκει στη μητρική εταιρεία, και όχι σε ένα φορέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν αμερόληπτο, ανεξάρτητο- όπως λέει το όνομά του- διαχειριστή του εθνικού συστήματος μεταφοράς.

Η δεύτερη επίμαχη διάταξη, προβλέπει τη δυνατότητα στο προσωπικό τόσο της ΔΕΗ όσο και του ΑΔΕΣΜΗΕ να υπογράφουν για τη ρύθμιση των εργασιακών τους σχέσεων, κοινή συλλογική σύμβαση εργασίας με το συνδικάτο της ΓΕΝΟΠ. Η πρόταση δηλαδή είναι τα ίδια προνόμια και εργασιακές σχέσεις που θα διέπουν τους εργαζομένους της μητρικής εταιρείας, να διέπουν και το προσωπικό του ανεξάρτητου διαχειριστή.

Το αγκάθι της περιουσίας…

Η πρώτη ρύθμιση, αυτή για τη συμμετοχή του ΟΑΠ στα δίκτυα, αφορά στο γνωστό ζήτημα, που θέτει η ΓΕΝΟΠ κάθε φορά που γίνεται λόγος για ιδιωτικοποίηση ή πώληση μονάδων, και που σχετίζεται με το γεγονός ότι σημαντική περιουσία του ασφαλιστικού ταμείου των εργαζομένων είναι ενσωματωμένη στα πάγια της επιχείρησης. Κι αυτό, επειδή η ΔΕΗ από τότε που ιδρύθηκε τη δεκαετία του '50 ως στα τέλη της δεκαετίας του '90, δεν κατέβαλε τις εργοδοτικές εισφορές στους εργαζόμενους της, αλλά τις χρησιμοποιούσε για την ανάπτυξη των ηλεκτροπαραγωγικών της µμονάδων µε τη συμφωνία ότι αυτή θα καταβάλει τις συντάξεις τους. Ένα ζήτημα που θα μπορούσε να είχε διευθετηθεί οριστικά όταν η ΔΕΗ μπήκε το 2001 στο χρηματιστήριο, αλλά η ευκαιρία χάθηκε οριστικά. Διότι τότε συμφωνήθηκε μια ενδιάμεση λύση : το Δημόσιο να καταβάλει σημαντικό µέρος των συντάξεων, (γύρω στα 400 εκατ. ευρώ κατ' έτος) ο ασφαλιστικός φορέας της ΔΕΗ να εισπράξει µέρος των εσόδων της µετοχοποίησης αλλά και µετοχές (γι' αυτό και σήµερα ο ΟΑΠ - ΔΕΗ είναι ένας από τους µεγαλύτερους µικρο-µετόχους της ΔΕΗ) και ένα τρίτο µέρος να παραμείνει ενσωµατωµένο στα πάγια της ΔΕΗ.

Τι είπαν οι εργατολόγοι- το γαλλικό μοντέλο

Το ερώτημα, που απασχολεί ακόμη και το ίδιο το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν είναι το κατά πόσο τα δύο αυτά σημεία, συνάδουν με το ελληνικό δίκαιο, αλλά το κυριότερο, αν συμβαδίζουν με το πνεύμα της Οδηγίας για το 3ο Ενεργειακό Πακέτο. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εργατολόγοι που έχουν επιστρατευτεί, ακριβώς για αυτό το λόγο, έχουν αποφανθεί ότι τόσο στη μία όσο και στην άλλη περίπτωση, πρόβλημα νομικό, δεν φαίνεται να υπάρχει.

Το παράδειγμα RTE- EDF

Εξάλλου το μοντέλο της μετοχικής συμμετοχής του ασφαλιστικού ταμείου της μητρικής στα πάγια του εθνικού διαχειριστή, εφαρμόζεται ήδη στη Γαλλία. Διότι ο διαχειριστής του γαλλικού συστήματος δικτύων, που ονομάζεται RTE, είναι 100% θυγατρική της EDF, της εθνικής εταιρείας ηλεκτρισμού. Αλλά στην Γαλλία και γενικότερα στις χώρες της Β. Ευρώπης η μετοχική σύνθεση ενός εθνικού διαχειριστή, δεν εμποδίζει την ανεξαρτησία της εταιρείας. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αν και το Ταμείο έχει δικαιώματα στην περιουσία, το Δ.Σ. του διαχειριστή είναι ανεξάρτητο, και δουλεύει σωστά. Και βέβαια, εδώ υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά με την Ελλάδα : Στη Γαλλία και σε πολλές άλλες βόρειο-ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) χώρες, η αγορά ηλεκτρισμού είναι πολύ πιο σύνθετη από τη δική μας, αφού εκτός της ημερήσιας αγοράς υπάρχουν κι άλλα μοντέλα, (π.χ. τα διμερή συμβόλαια), γεγονός που την καθιστά πιο αποτελεσματική.

Οι προβληματισμοί

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι τόσο το αν στέκει νομικά η συμμετοχή του ΟΑΠ στα δίκτυα, αλλά το κατά πόσο θα πεισθεί η Κομισιόν, ότι στη περίπτωση της Ελλάδας, κάτι τέτοιο θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία του διαχειριστή.

Ο ίδιος προβληματισμός, ισχύει εν πολλοίς και για την άλλη ρύθμιση του κειμένου, αυτή που αντιμετωπίζει τη ΔΕΗ και τις θυγατρικές της ως ένα όμιλο, που θα μπορεί να συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τη ΓΕΝΟΠ.

Πόσο πράγματι ανεξάρτητος μπορεί να είναι ο «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς» όταν ο εργαζόμενος σε αυτόν, θα έχει τα ίδια συμφέροντα με εκείνα του εργαζόμενου στο βασικό παίκτη της αγοράς που ο ίδιος υποτίθεται ότι θα ελέγχει ;
http://www.energypress.gr
====================================
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΔΕΗ.
ΝΕΑ - Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ
Έπειτα από πρόταση του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Ελλησπόντου Κοζάνης Αλέξανδρου Κ. Κοκκινίδη, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κοινότητας Αγίου Δημητρίου Ελλησπόντου Πεχλιβανίδη Θεοχάρη, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση στο γραφείο της κοινότητας Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2011 και ώρα 18:00 το απόγευμα.
Αφορμή για την παραπάνω ενέργεια ήταν οι τελευταίες εξελίξεις σε ζητήματα και προβλήματα που προέκυπταν από την Διεύθυνση του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Παρόν στην σύσκεψη ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Δημητρίου, η πρόεδρος της κοινότητας Ρυακίου, το προεδρείο του Συλλόγου Ανέργων και Ανάπτυξης Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου, το προεδρείο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Ελλησπόντου, καθώς και Nέοι και κάτοικοι της περιοχής.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν :
1. ο αριθμός των προκηρύξεων για τις 8μηνες συμβάσεις το 2011,
2. οι θέσεις και οι ειδικότητες στις προκηρύξεις αυτές,
3. οι προσλήψεις προσωπικού με 2μηνη σύμβαση,
4. ο σεβασμός που απαιτείται προς τον Θεσμό και το έργο των ΤΟ.ΣΥ.Ν.
5. η εντοπιότητα,
6. Νέες θέσεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.
Η σύσκεψη κράτησε 3 ώρες και από την συζήτηση πρόεκυψε συμφωνία όλων των παρευρισκόμενων φορέων για κοινή στήριξη και δράση για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων που αφορούν όλους τους κατοίκους της περιοχής

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν βλεπω κανενα παραπονο για τις αυξησεις στα τιμολογια!!
Και για να εχουμε καλο ερωτημα εσεις τι ρευμα πληρωνετε;
<>. ΩΡΑΙΟ ΑΣΤΕΙΟ!

Ανώνυμος είπε...

"ΔΕΗ, Ισχυρή, με κοινωνικό χαρακτήρα, στην υπηρεσία του ελληνικού λαού."
xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa!!!!!!!!!!!!
wraio asteio!