Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

«Θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο»

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η ΓΕΝΟΠ διεκδικεί δικαστικά τη ΔΕΗ


Του ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΡΟΛΑΜΠΟΥ agrolabos@hotmail.com Περιπλέκονται τα κυβερνητικά σχέδια για διάθεση πακέτου μετοχών σε ιδιώτες. Στα 12 δισ. ευρώ αποτιμώνται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην επιχείρηση, την ώρα που η αξία της στο Χ.Α. είναι μόλις 5,6 δισ. ευρώ
Το σύνθημα «Δεν πουλάμε, δεν πουλιόμαστε» που είχαν αναρτήσει στο κτίριο της οδού Χαλκοκονδύλη οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, θα μπορούσε να παραφραστεί και σε «Αγοράζουμε, δεν αγοραζόμαστε», με τις κινήσεις που σχεδιάζει η ΓΕΝΟΠ
Η ΓΕΝΟΠ ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη ΔΕΗ από το Δημόσιο! Την κίνηση αυτή προαναγγέλλει με δηλώσεις του στην «Κ.Ε.» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Ν. Φωτόπουλος, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πώληση νέου πακέτου μετοχών με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού: «Οι εργαζόμενοι έχουν ενσωματωμένα στα πάγια της επιχείρησης πάνω από 12 δισ. ευρώ από τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και θα επιδιώξουν με κάθε μέσο να ξεκαθαριστούν οι λογαριασμοί».
Το ποσόν αυτό αθροίζεται από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των τελευταίων 50 χρόνων και αναφέρεται σε αναλογιστική μελέτη των εταιρειών Prudential και Wyatt. Στην πρώτη μελέτη που συντάχθηκε το 1995 και έγινε δεκτή από τη ΔΕΗ και το υπουργείο Ανάπτυξης, τα ενσωματωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων ορίστηκαν σε 3,9 δισ. ευρώ. Το 2000 ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ, το 2005 σε 10,8 και το 2007, με την τελευταία επικαιροποίηση που έγινε με αφορμή το ασφαλιστικό, εκτιμήθηκαν σε 11,9 δισ. ευρώ.
Με τους υπολογισμούς αυτούς, κύριος μέτοχος της ΔΕΗ εμφανίζονται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της επιχείρησης. Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ανέρχονται σήμερα σε 6,7 δισ. ευρώ, η κεφαλαιακή της αποτίμηση είναι στα 5,6 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να ελέγχει το 51% των μετοχών και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 3,8 %. Μετά τις γιορτές, η ΓΕΝΟΠ, θα προχωρήσει στην κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του Δημοσίου, από εργαζόμενους και συνταξιούχους, ζητώντας αυτά τα ενσωματωμένα ασφαλιστικά κεφάλαια και κατ' επέκταση τον έλεγχο της ΔΕΗ. Τα νομικά κείμενα έχουν καταρτιστεί και αναμένονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία των αναλογιστών.
Η κίνηση της ΓΕΝΟΠ πέραν των νομικών ζητημάτων που ανοίγει, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους επενδυτές στην περίπτωση που η κυβέρνηση καταλήξει στη διάθεση πακέτου μετοχών της τάξεως του 17%. Από το 2001 στην πρώτη μετοχοποίηση, η ΓΕΝΟΠ είχε πετύχει να περιληφθεί αναφορά σε όλα τα δελτία ενημέρωσης των επενδυτών για τις αξιώσεις που έχει έναντι της επιχείρησης και των μετόχων από ενσωματωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα. Παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες στην Ελλάδα, μελετώνται και οι δυνατότητες προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
Το κουβάρι πάει πίσω στη δεκαετία του '60. Με το νόμο 4491/1966 η ΔΕΗ ανέλαβε και την ασφάλιση του προσωπικού της (ήταν δηλαδή και ασφαλιστικός φορέας κι αυτό ίσχυε ώς το 1999), με εξαίρεση το προσωπικό της Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας. Το αποθεματικό των ασφαλιστικών εισφορών χρησιμοποιήθηκε σαν επενδυτικό κεφάλαιο για την επέκταση της εταιρείας.
Το 1975 με τον νόμο 163 ενσωματώθηκαν στον ασφαλιστικό κλάδο της ΔΕΗ και οι τελευταίοι ασφαλισμένοι των Ταμείων της Εταιρείας Αθηνών και της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Ταμείο Κύριας Ασφάλισης και στο Επικουρικό της ΔΕΗ. Το 1985 το ΤΑΠ ΔΕΗ καταργήθηκε και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία πέρασαν και αυτά στη ΔΕΗ.
Με την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το 1999 και τον νόμο 2773 διαχωρίστηκε ο διπλός χαρακτήρας της ΔΕΗ σε δύο αυτοτελή νομικά πρόσωπα, τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού (ΟΑΠ) στον οποίο ανατέθηκε η ευθύνη και της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης όπως και του κλάδου της υγείας. Το κουβάρι περιπλέχτηκε με τη μετοχοποίηση, καθώς η ΔΕΗ και το Δημόσιο ανέλαβαν την υποχρέωση να διαθέσουν περίπου το 1/5 των εσόδων από την πώληση των μετοχών στους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ παράλληλα αναγνωριζόταν η ενσωματωμένη περιουσία που είχε ο ασφαλιστικός φορέας στη ΔΕΗ.
Ακολούθησαν οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις του 2008, με τις οποίες ο κλάδος κύριας ασφάλισης του ΟΑΠ-ΔΕΗ ενσωματώθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το επικουρικό στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ. Το κράτος και με τις ρυθμίσεις αυτές αναγνώριζε ότι θα καλύπτει τις τακτικές και έκτακτες ασφαλιστικές δαπάνες, αντισταθμιστικά για τα ασφαλιστικά περιουσιακά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στη ΔΕΗ. Να σημειωθεί ότι επειδή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΤΕΑΥΤΕΚΩ δεν έχουν κυριότητα ούτε στα ακίνητα που είχε ο ΟΑΠ υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις και από τα ταμεία. Στη διαμάχη για την πολυκατοικία του ΟΑΠ-ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Φιλελλήνων που έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον Μάρτιο του 2010, αναφέρονται όλες οι δεσμεύσεις του Δημοσίου γύρω από την ασφαλιστική περιουσία και οι αντιπαροχές του κράτους προς τους ασφαλισμένους προκειμένου να διατηρηθεί ακέραια η περιουσία της ΔΕΗ και ουσιαστικά του κράτους ως ιδιοκτήτη.
Εκτός των 25.000 εργαζομένων της ΔΕΗ αξιώσεις θα εγείρουν και οι συνταξιούχοι, περίπου 35.000, για αθέτηση των δεσμεύσεων του Δημοσίου προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ο κλάδος κύριας ασφάλισης και κυρίως ο επικουρικός (ΤΑΥΤΕΚΩ) εμφανίζουν ελλείμματα που καλύπτονται από τις επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι εκκρεμούν από πέρυσι περίπου 1.200 αιτήσεις καταβολής εφάπαξ για συνταξιοδοτούμενους της ΔΕΗ.
Τώρα θα ζητηθούν αναδρομικά τα αποθεματικά των παρακρατημένων εισφορών αλλά και των πόρων που προβλέπονταν υπέρ του ΟΑΠ στην μετοχοποίηση του 2001. «Θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο», δηλώνει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Ν. Φωτόπουλος, «να επιστρέψει η ΔΕΗ όλους τους ασφαλιστικούς πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της επιχείρησης». Πάνω σε αυτή τη συμμετοχή διαμορφώθηκαν και οι προνομίες των εργαζομένων της ΔΕΗ, αλλά και οι ειδικές προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών τους φορέων. Το πόρισμα του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, είναι μόνον η αρχή της δικαστικής διελκυστίνδας της ΓΕΝΟΠ με το Δημόσιο.
========================================
ΔΕΗ: ΨΙΧΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Απώλειες πολλών δισ. ευρώ από τις πωλήσεις
Η περίπτωση των μετοχοποιήσεων της ΔΕΗ μπορεί να είναι το ίδιο αποδοτική με αυτή του ΟΠΑΠ για το ελληνικό Δημόσιο, όμως και εδώ τα δυνητικά οφέλη της μη μετοχοποίησης εμφανίζονται μεγαλύτερα.
Το ελληνικό Δημόσιο πούλησε τρεις φορές μετοχές της ΔΕΗ, την περίοδο 2002-2003, μειώνοντας τη συμμετοχή του στο μετοχικό της κεφάλαιο σε 51,49% από 100% και εισπράττοντας 1,45 δισ. ευρώ. Αυτή την περίοδο η ΔΕΗ αποτιμάται στο Χρηματιστήριο 5,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του Δημοσίου να αξίζει 2,85 δισ. ευρώ, συν βέβαια την αξία του management. Αρα η αξία των μετοχοποιήσεων προσδιορίζεται περί τα 4,3 δισ. ευρώ.

http://www.enet.gr
========================================
ΔΕΗ: «Καταλύτης» ο λιγνίτης
Το πιθανότερο σενάριο είναι να προχωρήσει σε πρώτη φάση το άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη και στη συνέχεια -πιθανώς εντός του 2012- να ακολουθήσει και η διάθεση νέων μετοχών της ΔΕΗ. «E» 22/4


Αρκετά είναι τα εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν πριν η κυβέρνηση αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση ποσοστού 17% που κατέχει στη ΔΕΗ το ελληνικό Δημόσιο στο ευρύ επενδυτικό κοινό ή σε κάποιον- στρατηγικό επενδυτή.
Το 17% που προτίθεται να πουλήσει το Δημό­σιο αποτιμάται γύρω στα 440 εκατ. ευρώ, ποσό που θα ξεπερνούσε τα 500 εκατ. με ένα λογικό premium της τάξης του 15% από κάποιον στρατηγικό επενδυτή.
Εκτός από τις αναμενόμενες αντιδράσεις αντιπολίτευσης και εργαζομένων, το βασικότερο «εμπόδιο» σχετίζεται με τον- λιγνίτη. Σε μια περίοδο κατά την οποία προωθείται το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, η επικείμενη πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ θα οδηγήσει, όπως είναι φυσικό, σε σημαντική μείωση της αξίας της επιχείρησης, εξέλιξη όμως η οποία αναμένεται να περιορίσει σημαντικά το τίμημα που επιθυμεί να πετύχει η κυβέρνηση για το πακέτο των 17%, ενώ από την άλλη πλευρά εκτιμάται ότι θα μειώσει τον αριθμό των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Πιέσεις
Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι πιέσεις της Κομισιόν σχετικά με την άρση της «αποκλειστικότητας» που έχει η ΔΕΗ στη χρήση του λιγνίτη και τη διευκόλυνση πρόσβασης των ιδιωτών στα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας (μέσω του συστήματος ανταλλαγής ενέργειας, των λεγόμενων swaps) συνδέονται με τον έλεγχο του 51% της εταιρείας από το Δημόσιο, δηλαδή με τον χαρακτήρα της ΔΕΗ ως δημόσιας επιχείρησης. Εφόσον, δηλαδή, προχωρήσει το σχέδιο για πώληση του 17% -όπως επισήμανε η υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη στο Υπουργικό Συμβούλιο- τότε ουσιαστικά αίρεται η υποχρέωση για παραχώρηση του 40% της λιγνιτικής παραγωγής της επιχείρησης στους ιδιώτες ή να ανοίξει τα λιγνιτικά κοιτάσματα σε Ελασσόνα και Δράμα.

Το πιθανότερο
Πάντως, υπό την πίεση των δανειστών μας, το πιθανότερο σενάριο είναι να προχωρήσει σε πρώτη φάση το άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη (μέσω της πώλησης κάποιων μονάδων σε ιδιώτες) και στη συνέχεια -πιθανώς εντός του 2012- να ακολουθήσει και η διάθεση νέων μετοχών της ΔΕΗ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με διατήρηση του μάνατζμεντ της εταιρείας από το Δημόσιο.

Αναφορικά με το ποσοστό του 17%, κρίσιμη θεωρείται, σύμφωνα με τους αναλυτές, η στιγμή που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση η πώληση των μετοχών, καθώς σήμερα η εγχώρια κεφαλαιαγορά βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών? Σήμερα το «πακέτο» που προτίθεται να πουλήσει το ελληνικό Δημόσιο αποτιμάται γύρω στα 440 εκ. ευρώ.

Ακόμη κι αν υπήρχε κάποιος στρατηγικός επενδυτής που θα έδινε ένα σημαντικό premium (της τάξης του 15% περίπου), τα συνολικά έσοδα για τη χώρα δεν θα ξεπερνούσαν τα 500 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό στην προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση για δραστική μείωση του δημοσίου χρέους.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
Στο τραπέζι και η option για ΔΕΠΑ

Ορισμένες από τις κρίσιμες εκκρεμότητες που πρέπει να επιλυθούν πριν από την πώληση του 17% της ΔΕΗ από το ελληνικό Δημόσιο σχετίζονται με τη ΔΕΠΑ, δηλαδή μία ακόμη από τις εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης.

Ειδικότερα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με το δικαίωμα προαίρεσης (option) που κατέχει η ΔΕΗ για το 30% της ΔΕΠΑ, δηλαδή πόσο αποτιμάται αυτό και τι αποζημίωση θα πρέπει να πάρει η ΔΕΗ για να μην το εξασκήσει.

Πρόσφατα, πάντως, η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων επανέλαβε το ενδιαφέρον της για αύξηση της συμμετοχής τους στην επιχείρηση φυσικού αερίου όπου ήδη κατέχουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ακόμη στον «αέρα» παραμένει η μακροχρόνια σύμβαση που εκκρεμεί να υπογραφεί μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ.

Διαφωνίες
Σημειώνεται ότι οι διαφωνίες μεταξύ των διοικήσεων των δύο εταιρειών για την τιμή, τις ποσότητες του φυσικού αερίου (η ΔΕΠΑ κάνει λόγο για περίπου 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ η ΔΕΗ για 1,3 δισ. κυβικά μέτρα) και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προμήθειας (η ΔΕΠΑ ζητάει 10ετή και η ΔΕΗ αντιπροτείνει 3ετή ή 5ετή στην καλύτερη περίπτωση) χρονολογούνται από το? 2008.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα η ΔΕΗ είχε προνομιακή τιμολογιακή μεταχείριση από τη δημόσια επιχείρηση αερίου, ούσα ο μεγαλύτερος πελάτης της.

ΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
mapostolou@pegasus.gr
===================================================
Εντονους κραδασμούς προκαλεί στη ΓΕΝΟΠ το Πόρισμα Ρακιντζή

Οι αποκαλύψεις, οι διεργασίες και η επόμενη μέρα του πανίσχυρου συνδικάτου της ΔΕΗ
Tης Xρυσας Λιαγγου
Tον ασκό του Aιόλου για τις εξελίξεις στη ΔEH και τη ΓENOΠ άνοιξε το Πόρισμα Pακιντζή για το πού πήγαν τα λεφτά που η ΔEH κατέβαλλε στο συνδικάτο το διάστημα 1999-2010. Tο Πόρισμα είναι ανατριχιαστικά αποκαλυπτικό, ως προς το μέγεθος της περιγραφόμενης σήψης και ενδεικτικό της διάβρωσης του συνδικαλισμού ως θεσμού.
H επαναστατικού τύπου φρασεολογία της ΓENOΠ, τα συνθήματα και οι κινητοποιήσεις υπέρ μιας «δημόσιας ΔEH στην υπηρεσία του Eλληνα καταναλωτή», καταπίπτουν υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το τι συνέβαινε εκεί, θέτοντας για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση την ενότητα του συνδικάτου.
Πολυτελή ταξίδια χιλιάδων ευρώ, εντός και εκτός της χώρας, γεύματα σε ακριβά εστιατόρια, ακριβοπληρωμένες φιλοξενίες, δώρα, αρώματα και λουλούδια σε άγνωστους παραλήπτες, ασύλληπτα ποσά για εκτός έδρας και μετακινήσεις στελεχών, πάρκινγκ και καύσιμα, έως και τις αφίσες για τις κινητοποιήσεις που στρέφονταν εναντίον της πλήρωνε επί μία δεκαετία η ΔEH στη ΓENOΠ.
Tο συνολικό ποσό ανέρχεται σε 31.293.630 ευρώ και δόθηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ήταν εις γνώσιν των εκάστοτε συναρμοδίων υπουργών. Tο Πόρισμα Pακιντζή έκρινε παράνομες τις χρηματοδοτήσεις και άκυρες τις συλλογικές συμβάσεις μέσω των οποίων δόθηκαν, ενώ η υπουργός ΠEKA κ. Tίνα Mπιρμπίλη, που το παρέλαβε, το μεταβίβασε στη ΔEH με την εντολή να μη γίνει καμία περαιτέρω καταβολή προς τη ΓENOΠ μέχρι να διευθετηθεί το θέμα.
Aσχέτως με τη νομική διευθέτηση του θέματος, το Πόρισμα φαίνεται να βάζει ένα τέλος στην ασυδοσία που περιγράφεται, για όλα αυτά τα χρόνια, και μαζί στην οικονομική παντοδυναμία της ΓENOΠ. Oι εσωτερικοί συσχετισμοί που ανέδειξαν το 2007 ως πρόεδρο τον Nίκο Φωτόπουλο έχουν αρχίσει να διαταράσσονται, εδώ και καιρό, θέτοντας εν αμφιβόλω ακόμα και την επόμενη μέρα του συνδικάτου. Tο ενδεχόμενο η ΓENOΠ να μην καταφέρει να βρει διάδοχη κατάσταση και να διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη, είναι πολύ πιθανό δεδομένης και της θυγατροποίησης της ΔEH. H αναζήτηση διάδοχης λύσης δεν είναι καθόλου ευχερής, καθώς μια μεγάλη πλειάδα στελεχών των δύο μεγάλων παρατάξεων (ΠAΣKE και ΔAKE) φέρεται να αποτελεί μέρος του σημερινού προβλήματος. Eίναι κυρίως αυτά τα στελέχη που το 2007 συσπειρώθηκαν γύρω από το πρόσωπο του Nίκου Φωτόπουλου, με τη σημαία του «έντιμου και καθαρού», για να μη χρεωθούν τις συνέπειες της διοίκησης του Nίκου Πιλαλίδη και κυρίως για να διασφαλίσουν συνέχεια στα τεκταινόμενα. Eπί Πιλαλίδη ήταν άλλωστε που εγκαινιάστηκε εν πολλοίς αυτή η κατάσταση και η εκλογή του κ. Φωτόπουλου το 2007 στο Συνέδριο της ΓENOΠ συνοδεύθηκε με την αύρα της κάθαρσης.
H «αυτοκάθαρση» η οποία προβάλλεται και σήμερα από στελέχη της ΓENOΠ ως λύση του προβλήματος, αποτέλεσε και το 2007 τη βάση της εκστρατείας Φωτόπουλου κατά Πιλαλίδη. O Nίκος Φωτόπουλος πήρε τις εκλογές, κατηγορώντας τον Πιλαλίδη ότι έχει επιβάλει στο συνδικάτο αμυντική στάση και ότι έχει μετατρέψει τη ΓENOΠ σε... γραφείο ταξιδίων.
Tο «φωτοστέφανο» του Nίκου Φωτόπουλου αποδείχτηκε ο καλύτερος σύμμαχος εκείνης της ομάδας συνδικαλιστών που μέσω της εκλογής του επιδίωκε απλώς, όπως προκύπτει τώρα, τη διαιώνιση της κατάστασης χωρίς να εκτίθεται. Kομβικό πρόσωπο ήταν ο Pίζος Pίζος, ο οποίος παρέμεινε στην ίδια θέση. Oπως αποδείχθηκε, ήταν ο άνθρωπος που έκλεινε τις οικονομικές συμφωνίες και είναι ο συνδικαλιστής που είχε «φωτογραφίσει», καταγγέλλοντάς τον κατά τη δεύτερη παρουσίασή του στη Bουλή, ο πρώην διευθύνων της ΔEH κ. Tάκης Aθανασόπουλος, γεγονός που τότε πέρασε απαρατήρητο. Δεν είναι όμως μόνο το όνομα του κ. Pίζου που μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Την επικαιρότητα των ημερών απασχολεί και ο συνδικαλιστής της ΔAKE από την Kοζάνη, Παναγιώτης Λόφσαλης. O κ. Λόφσαλης υπήρξε γραμματέας του συνδικάτου επί Πιλαλίδη και προ διετίας έχει γρονθοκοπήσει τον πρόεδρο του Tαμείου της ΔEH (υπόθεση που βρίσκεται στα δικαστήρια). Στον βασικό πυρήνα στελεχών της ΓENOΠ βρίσκεται και ο Λουκιανός Kαβαλιεράτος, ο οποίος όταν κλήθηκε από το πειθαρχικό να λογοδοτήσει γιατί απουσίαζε συστηματικά από την εργασία του, εν μια νυκτί μετατράπηκε σε συνδικαλιστή. O εν λόγω όμως δεν είναι η μοναδική περίπτωση, ενώ το συνδικάτο ακολουθούσε και την αντίστροφη πρακτική.
Αποτελεί, για παράδειγμα, συνήθη πρακτική της ΔEH, η οποία έχει επιβληθεί ατύπως από τη ΓENOΠ, να αναγορεύονται οι εκάστοτε πρόεδροί της σε επιτελικοί διευθυντές. Tόσο ο N. Eξαρχος, ο οποίος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ασφαλιστικό της ΔEH (έγινε μετά... γενικός γραμματέας υπουργείου), όσο και ο Nίκος Mπάκουλης, πήραν αυτόν τον τίτλο, ο οποίος συνοδεύεται από τα συνήθη προνόμια. Pόλο επιτελικού διευθυντή έχουν και μια σειρά από άλλα κορυφαία στελέχη της ΓENOΠ.
Tο Πόρισμα Pακιντζή φαίνεται να βάζει ή επιχειρεί να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και αποσταθεροποιεί τις σημερινές βάσεις του συνδικαλισμού στη ΔEH, αφήνοντας ίσως περιθώρια για μια επανεκκίνηση. Aυτή η επανεκκίνηση, όπως γίνεται για πρώτη φορά αντιληπτό στο εσωτερικό της ΔEH, δεν μπορεί να προκύψει με τις μέχρι τώρα διαδικασίες συσχετισμού δυνάμεων των ισχυρών συνδικάτων και παρατάξεων, αλλά «από τα κάτω». Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις θα κριθούν και από αντικειμενικούς λόγους, όπως είναι η διάσπαση της ΔEH σε θυγατρικές.
Ακυρότητες
H ΓENOΠ είναι δευτεροβάθμια οργάνωση και «η καθ’ οιονδήποτε τρόπο οικονομική ενίσχυσή της από τη ΔEH είναι, κατά την αποψή μας, παράνομη, οι δε σχετικές προβλέψεις στις υπογραφείσες EΣΣE είναι άκυρες και μη εφαρμοστέες από τις διοικήσεις που υπέγραψαν τις EΣΣE, καθώς και από τις μεταγενέστερες» αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα. Σε ό, τι αφορά τον OKΔE (Oργανισμό Kοινωνικών Δραστηριοτήτων ΔEH), τον οποίο η ΔEH ενίσχυσε από το 2007 που συστάθηκε μέχρι και το 2010 με 11.279.531 ευρώ, το πόρισμα ταυτίζει πλήρως το ρόλο του με τη ΓENOΠ. Tο χαρακτηρίζει δε ως «νομικό κατασκεύασμα» μέσω του οποίου επιχειρείται η χρηματοοικονομική ενίσχυση της ΓENOΠ.
============================================
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: