Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

ΓΕΝΟΠ tours‎Ρεύµα... εκατοµµυρίων
Παράνοµο έκρινε ο επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης τον πακτωλό χρηµατοδοτήσεων της ΔΕΗ στη ΓΕΝΟΠ

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΓΙΏΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ
Πάρτι εκατοµµυρίων ευρώ µε πολυήµερα ταξίδια στο εξωτερικό, διαµονές σε πολυτελή ξενοδοχεία και µελέτη πουουδέποτε παραδόθηκε στη διοίκηση της ΔΕΗ αλλά εντούτοις πληρώθηκε έναντι 300.000 ευρώ φέρνει στο φως το πόρισµα του γενικού επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης Λ. Ρακιντζή για τη νοµιµότητα των χρηµατοδοτήσεων προς τη ΓΕΝΟΠ.
Το πόρισµα των 100 σελίδων, που κρίνει παράνοµες και σε ορισµένες περιπτώσεις αντισυνταγµατικές τις χρηµατοδοτήσεις ύψους 31,9 εκατ.
ευρώ από τη ΔΕΗ στη ΓΕΝΟΠ την περίοδο 1999-2010, παραδόθηκε χθες στην υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνα Μπιρµπίλη, η οποία και το απέστειλε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ζητώντας παράλληλα από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού τη διακοπή οποιασδήποτε καταβολήςενίσχυσης προς το συνδικάτο.
Εκτός από δεκάδες περιστατικά αδικαιολόγητων, σύµφωνα µε το πόρισµα, δαπανών της ΓΕΝΟΠ διαχρονικά, το βασικό συµπέρασµά του είναι ότι κρίνει παράνοµες τις ενισχύσεις που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, αναφέροντας ότι ο νόµος για την ενίσχυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων (του 1982) επιτρέπει τις χρηµατοδοτήσεις µόνο εφόσον αυτές απευθύνονται σε πρωτοβάθµια σωµατεία και για κοινωφελείς σκοπούς. Ωστόσο, η ΓΕΝΟΠ είναι δευτεροβάθµιο σωµατείο και δεν δικαιούται χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε το πόρισµα Ρακιντζή.
Στο ίδιο πλαίσιο, θεωρεί άκυρες και όλες τις αποφάσεις οργάνων της διοίκησης, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν αυτά τα χρήµατα, ανοίγοντας ταυτόχρονα εκτός από νοµικόκαι ένα πολιτικό ζήτηµα, αφού,όπως επισηµαίνει, «η Πολιτεία είχε πλήρη εικόνα των όσων συνέβαιναν, χωρίς όµως να παρεµβαίνει». Συγκεκριµένα, οι καταβολές προς τη ΓΕΝΟΠ που το πόρισµα κρίνει παράνοµες είναι:
n Τα συνολικά 14,18 εκατ. ευρώ που έλαβε από τη ΔΕΗ η ΓΕΝΟΠµέσω των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και επιµέρους αποφάσεων διοικητικών συµβουλίων. Τίθεται παράλληλα ευθέως θέµα «χρηστής διαχείρισης» των χρηµάτων από τη ΓΕΝΟΠ αφού επισηµαίνεται ότι µε απόφαση του διευθύνοντος συµβούλου της ΔΕΗ η επιχείρηση δεν προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο των δαπανών αυτών, αλλά η διαχείρισή τους (επιλογή προµηθευτών κ.λπ.) διενεργείται από τη ΓΕΝΟΠ.
n Τα κονδύλια ύψους 11,2 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκαν στον Οργανισµό Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Εργαζοµένων (ΟΚΔΕ). Πρόκειται για «νοµικό κατασκεύασµα», αναφέρει το πόρισµα, «που δηµιουργήθηκε ώστε να λειτουργεί αυτοτελώς και έτσι να χρηµατοδοτείται απευθείας από τη ΔΕΗ».
n Κονδύλια 2,5 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στη ΓΕΝΟΠ το 2005, µαζί µε άλλα 2,5 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2006, ως επιβράβευση του προσωπικού για τη συνεισφορά του στους Ολυµπιακούς Αγώνες, αλλά που συνεχίστηκαν να δίνονται και τα επόµενα χρόνια.
n Κονδύλια ύψους 1,3 εκατ.ευρώ για δραστηριότητες προβολής και διαφήµισης της ΓΕΝΟΠ.
n Το δάνειο των 500.000 ευρώ που έλαβε η ΓΕΝΟΠ το 2010 από τη ΔΕΗ. Στο πόρισµα περιγράφεται ένα µεγάλο «φαγοπότι» το οποίο γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων που εξέτασε (τιµολόγια ταξιδίων, γευµάτων, δώρων κ.λπ.) δεν περιλαµβάνονται – όπως αναφέρει – ούτε τα ονόµατα των συµµετεχόντων ούτε ο σκοπός των δαπανών, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχός τους. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις ο επιθεωρητής λέει ότι υπήρξε κατ’ αρχάς άρνηση έγκρισης από τη διοίκηση, αλλά στη συνέχεια αυτή υπαναχώρησε, µε συνέπεια την πληρωµή της δαπάνης.
Τον Νοέµβριο του 2008, µε απόφαση του τότε διευθύνοντος συµβούλου της η ΔΕΗ χρηµατοδότησε τη ΓΕΝΟΠ µε 300.000 ευρώ για τη σύνταξη µελέτης σχετικά µε την εταιρική δοµή της επιχείρησης. Πόρισµα της µελέτης αυτής ουδέποτε παραδόθηκε στη ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να επιστραφεί το σχετικό ποσό στην επιχείρηση! Τίθεται θέµα, αναφέρει στο πόρισµά του ο κ. Ρακιντζής, και για το γεγονός πως παρ’ ότι δεν πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός της δαπάνης δεν ζητήθηκε το ποσό από τη διοίκηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέν! οι ΠάράκράτηςΕις. Το 2005, καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ), αποφασίστηκε από τη ΔΕΗ να παρακρατείται υπέρ της ΓΕΝΟΠ ποσό 0,2 τοις χιλίοις από την ετήσια τακτική µισθοδοσία του προσωπικού της επιχείρησης για την κάλυψη δαπανών για µετακινήσεις µελών της στο εξωτερικό, για την ανάπτυξη των σχέσεων των εργαζοµένων της ΔΕΗ µε συναδέλφους τους χωρών της Ε.Ε. και για συµµετοχή των µελών σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα οµοειδών οργανώσεων. Για τον ίδιο ωστόσο σκοπό είχε θεσµοθετηθεί κονδύλι στην ΕΣΣΕ του 1994, που προσδιορίστηκε µε την ΕΣΣΕ 2004 σε 7 τοις χιλίοις της ετήσιας τακτικής µισθοδοσίας του προσωπικού. Μάλιστα, µε την ΕΣΣΕ του 2006 η διαχείριση του ποσού αυτού περιήλθε στον Οργανισµό Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Εργαζοµένων της ΓΕΝΟΠ.
το ΔΆΝΕΙΟ 500.000 Εύρώ. Παράνοµο είναι, σύµφωνα µε το πόρισµα Ρακιντζή, και το δάνειο ύψους 500.000 ευρώ που χορηγήθηκε τον Σεπτέµβριο του2010 από τηΔΕΗ στη ΓΕΝΟΠ, αφού συνιστά έµµεση ενίσχυση δευτεροβάθµιας οργάνωσης. Επιπλέον, δεν είναι διασφαλισµένη η αποπληρωµή του απότις ενισχύσεις που λαµβάνει η ΓΕΝΟΠ, καθώς αυτές, όπως αναφέρεται στο κείµενο των 100 σελίδων, θεωρούνται παράνοµες...
Από τη πλευρά του, ο νοµικός σύµβουλος της ΔΕΗ, αν και αναγνωρίζει ότι ο νόµος για τη χρηµατοδότηση συνδικαλιστικώνοργανώσεων απαγορεύει ενισχύσεις σε δευτεροβάθµιες οργανώσεις,εντούτοις υποστηρίζει ότι αυτές επιτρέπονται ειδικά στην περίπτωση που έχουν χαρακτήραεπιχειρησιακής οργάνωσης, όπως η ΓΕΝΟΠ. Παρ’ όλα αυτά, επισηµαίνει ότι η νοµική υπηρεσία είχε εκφράσειτις αντιρρήσεις της προς τις τότε διοικήσεις της ΔΕΗ για την έγκριση των συλλογικώνσυµβάσεωνεργασίας (1998, 1999,2001). Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του νοµικού συµβούλου το 2005, ο οποίος, αναφερόµενος σε εκδηλώσεις για την προβολή της ΓΕΝΟΠ, σηµείωνε ότι «θαπρέπει να επαναξιολογηθεί κάθε συναλλαγή οικονοµικής φύσης της ΔΕΗ µε συνδικαλιστικές οργανώσεις, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις παραβίασης ή έστω καταστρατήγησης των νοµοθετικών απαγορεύσεων».

Στον εισαγγελέα έστειλε το πόρισµα η Τ. Μπιρµπίλη. Δεκάδες τα περιστατικά αδικαιολόγητων δαπανών
«Στηµένοι εκπρόσωποι των συµφερόντων»
ΕΠΙΘΕΣΗ µε σκληρούς και προσωπικούς χαρακτηρισµούς ειςβάρος του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή απάντησαν χθες οι συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ µιλώντας για «στηµένους εκπροσώπους τωνσυµφερόντων που θέλουν ναλεηλατήσουν τη ∆ΕΗ», χωρίς ωστόσο να απαντούν επί της ουσίας σε όσα αναφέρει το πόρισµα για πάρτι σπάταλης και αδιαφάνειας.
Οπως αναφέρει η ανακοίνωσητης ΓΕΝΟΠ, «η απάντησή µας στον κ. Ρακιντζή και κυρίως σ’ αυτούς που τον καθοδηγούν για µια φορά ακόµα είναι, ότι το στόµα δεν θα µπορέσει να µας το κλείσει κανείς. Τα χρήµατα που παίρνει η ΓΕΝΟΠδεν είναι χορηγίες ούτε δωρεές», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Τα χρήµατα που παίρνει η ΓΕΝΟΠ εδώ και 27 χρόνια είναι προϊόν διαπραγµάτευσης και κοινά υπογεγραµµένων όρων µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Τα χρήµατα που παίρνει η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ είναι χρήµατα των συναδέλφων µας που αφαιρέθηκαν από την αύξηση του µισθού τους κατά τις διαπραγµατεύσεις για τις ΣυλλογικέςΣυµβάσεις Εργασίας που δίνονται εδώκαι 27 χρόνια µε όλες τις Κυβερνήσεις και µε όλες τις ∆ιοικήσεις.
Εάν κάποιος είναι παράνοµος τότε είναι οι Κυβερνήσεις και οι ∆ιοικήσεις που τα ενέκριναν και ο κ. Ρακιντζής οφείλει να διατάξει έρευνα ενάντια σε όλους τους υπουργούς Βιοµηχανίας, Ανάπτυξης και Ενέργειας εδώ και 30 χρόνια!», συνεχίζει η ανακοίνωση. Μάλιστα κατηγορώντας ευθέως τον κ. Ρακιντζή, η ΓΕΝΟΠ ρωτά «πόσο αξιόπιστος µπορεί να είναι ο κ. Ρακιντζής που ενώ του κοινοποιήθηκε από την αρµόδια διεύθυνση της ∆ΕΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆. Ε 1289/13-3-08 αρνητική απάντηση στο αίτηµά του για χορηγία στο σύλλογό του αυτός προφανώς επανήλθε δυσαρεστηµένοςκαι άγνωστο µε ποιον τρόπο πίεσε,απείλησε, παζάρεψε, 15 µέρες και κατάφερε να αποσπάσει τη χορηγία. Αλήθεια γιατί είναι αντικείµενο ελέγχου και έρευνας οι νόµιµες παροχές της ∆ΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ και όχιοι χορηγίες των εταιρειών προς τον σύλλογο του οποίου γραµµατέας είναι ο κ. Ρακιντζής; Πόσο αξιόπιστος µπορεί να είναι ο κ. Ρακιτζής που σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας “ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ” έκρυβε καµουφλαρισµένη κεραία κινητής τηλεφωνίας στην ταράτσα του σπιτιού του από την οποία όπως οµολόγησε εισπράττει 15.000 ευρώ τον χρόνο;!».
«Καλώς δόθηκαν οι παροχές»
Την άποψή του για το θέµα που προέκυψε αναλύει στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Τάσος Πετρόπουλος:
«Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πολυάριθµο προσωπικό (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΟΣΕ, ΕΥ∆ΑΠ) οργανώθηκαν για ιστορικούς λόγους περισσότερες της µίας συνδικαλιστικές οργανώσεις, κυρίως λόγω της επιδίωξής τους να επιτυγχάνουν διαφορετική και βεβαίως ευνοϊκότερη µισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη για τα µέλη τους έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων στην αυτή επιχείρηση. Ετσι σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι µοναδικές οργανώσεις που συνενώνουν σε ενιαία συνδικαλιστική έκφραση το σύνολο των εργαζοµένων χωρίς διακρίσεις είναι οι οµοσπονδίες. Μάλιστα, αυτού του είδους οι οµοσπονδίες ανταποκρίνονται απολύτως στο κριτήριο που θέτει ο Ν. 1876/1990 για την ικανότητα και αρµοδιότητα µιας συνδικαλιστικής οργάνωσης προκειµένου να καταρτίζεται νοµίµως Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για όλο το προσωπικό της επιχείρησης. Εποµένως, όταν πρόκειται να συµφωνηθεί παροχή του εργοδότη για εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών, όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1264/1982, νοµίµως συµβάλλεται αυτού του είδους η Οµοσπονδία και για τον λόγο αυτό καλώς έχει δεχθεί η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ τις σχετικές εργοδοτικές παροχές».
Τιµολόγια για εκδροµές και καύσιµα χωρίς ονοµατεπώνυµο
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ 1,96 εκατ.για τη φιλοξενία στην Ελλάδα ατόµων από χώρες εκτός Ε.Ε. (π.χ. Τυνησία, Μαρόκο) για την τριετία 2008-2010, ποσό σηµαντικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα που προβλέπονται για τους συναδέλφους της ΓΕΝΟΠ από την Ε.Ε. 5,16 εκατ.για κοινωνική αναψυχή (τριετία 2008-2010), χωρίς σε κανένα τιµολόγιο να υπάρχει επισυναπτόµενη λίστα των συµµετεχόντων για να επιβεβαιωθεί ότι είναι εργαζόµενοι της ∆ΕΗ.
115.400 για 8ήµερη εκδροµή στη Μόσχα για γκρουπ 40 ατόµων, χωρίς στα τιµολόγια να αναγράφεται ο σκοπός του ταξιδιού, αλλά και οι συµµετέχοντες σε αυτό
73.800 για τον Γύρο Ισπανίας για 30 άτοµα, και 8ήµερη εκδροµή στη Βιέννη για γκρουπ 30 ατόµων, κόστους 95.542 ευρώ, χωρίς καµία αναφορά στους σκοπούς των ταξιδιών και τα ονοµατεπώνυµα όσων συµµετείχαν 79.380
για 9ήµερη φιλοξενία στην Ελλάδα 32 γάλλων συναδέλφων τους, χωρίς στα τιµολόγια να αναγράφονται τα στοιχεία των συµµετεχόντων για να µπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων Τιµολόγια µε δαπάνες για καύσιµα και στάθµευση αυτοκίνητων χωρίς στα περισσότερα να αναγράφεται ο αριθµός του οχήµατος. Αρκετά τιµολόγια διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν οχήµατα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της ∆ΕΗ αλλά σε παιδιά εργαζοµένων ∆απάνες για αγορά αρωµάτων και λουλουδιών που δεν µπορούν να δικαιολογηθούν, αν και τα ποσά των τιµολογίων θεωρούνται χαµηλά ( 40 και 90 ευρώ )
====================================================
Εκθετοι οι συνδικαλιστές
Ούτε λέξη δεν είπαν για την «ταμπακιέρα» οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ που κλήθηκαν να σχολιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή. Το πάρτι διαρκείας, τα πολυήμερα ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό, τα δώρα, τα πολυτελή γεύματα, και όλα αυτά με έξοδα των πολιτών, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ. Ενα από τα μεγαλύτερα συνδικαλιστικά σωματεία της χώρας.
Το πάρτι αυτό, στην πλάτη του ελληνικού λαού που αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση, ήρθε η ώρα να τελειώσει και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι πραγματικά δεν σεβάστηκαν τίποτε!
Από εκεί και πέρα, οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, αντί να αντιπολιτεύονται όσους επισημαίνουν τα λάθη και τις παραλείψεις τους και αντί να απειλούν με μπλακ άουτ στο άκουσμα και μόνο της πρόθεσης της κυβέρνησης να πουλήσει σε ιδιώτες ένα ποσοστό μετοχών της επιχείρησης, καλό θα ήταν να βοηθήσουν την έρευνα. Είναι και προς το δικό τους όφελος να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.
Κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός θα προσπεράσει απλά τα ταξίδια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που κόστισαν 100.000 ευρώ για οκτώ ημέρες, ότι θα προσπεράσει απλά προκλητικά προνόμια όπως το να χρεώνεται ο ελληνικός λαός για τη βενζίνη των παιδιών και των φίλων των συνδικαλιστών. Ακόμη και «επιδοτούμενες» απεργίες αποκαλύπτει το πόρισμα.
Από τη δική της πλευρά, η κυβέρνηση έχει χρέος να φτάσει αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους. Εάν δεν κινήσει άμεσα τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για την έρευνα και την απόδοση των ευθυνών και εάν δεν επιμείνει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, θα είναι συνένοχη. Και πολιτικά και ηθικά.
Η κοινή γνώμη δεν αντέχει να δει άλλο ένα πόρισμα να καταλήγει στο αρχείο και όσοι ενεπλάκησαν σε αυτό το σκάνδαλο να γελούν εις βάρος της και εις βάρος των πολιτών.
=====================================================
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ: Στα δικαστήρια ΔΕΗ και...εργαζόμενοι!

Η επιχείρηση ζητά πίσω χρήματα που έπαιρναν- οι μισθοί τους έφταναν και τα 15.000 ευρώ!!!
Σφοδρή δικαστική διαμάχη λόγω …Μνημονίου έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση της ΔΕΗ και εργαζομένων στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. Η ΔΕΗ αξιώνει να της επιστρέψουν μέρος των δεδουλευμένων υπερωριών για το τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου, ενώ αρνείται να τους καταβάλει υπερωρίες για το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου. Οι εργαζόμενοι απάντησαν με αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα, καταγγέλλοντας ότι υποχρεώνονταν σε υπερεργασία ελλείψει προσωπικού.
Πάντως, όπως αναφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποδοχές των εργαζομένων έφθαναν με τις υπερωρίες τις 10.000 και 15.000 ευρώ, γεγονός που έγινε αντικείμενο σχολιασμού προχθές στα δικαστήρια όπου συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα.
Η ΔΕΗ ζητά συγκεκριμένα να της επιστρέψουν μέρος των δεδουλευμένων τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ αξιώνει να μην τους πληρώσει τις υπερωρίες για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Ενδεικτικά όπως αναφέρει η ΠΑΤΡΙΣ σε μία περίπτωση εργαζόμενος καλείται να επιστρέψει στη ΔΕΗ το ποσό των 14.011 ευρώ που εισέπραξε ως επιπλέον υπερωρίες για το τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου, ενώ ο ίδιος διεκδικεί την καταβολή ποσού 7.023 ευρώ για υπερωρίες του εξαμήνου Ιουλίου-Δεκεμβρίου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν 17 εργαζόμενοι του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, εκτυλίχθηκαν σκηνές …απείρου κάλλους μέσα στην δικαστική αίθουσα. Δικηγόρος που έτυχε να παρακολουθήσει τη διαδικασία σχολίασε χαρακτηριστικά: «Κράμερ εναντίον Κράμερ».
Πάντως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έμειναν «με ανοιχτό το στόμα» όταν ενημερώθηκαν ότι εργαζόμενοι έπαιρναν έως και 15.000 ευρώ με τις υπερωρίες. «Μιλάμε για μισθούς πρόκλησης σε περιόδους οικονομικής κρίσης» ανέφεραν χαρακτηριστικά.Αμείλικτος όμως είναι και ο αντίλογος: «υποχρεωνόμασταν σε υπερεντατική εργασία λόγω έλλειψης προσωπικού και «χτυπούσαμε» 27 και 28 12ωρα το μήνα».
πηγη ΠΑΤΡΙΣ Β.Καρεκλάκη
=====================================================
Προβολή των προβλημάτων των εργαζομένων και της επιχείρησης γενικότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: