Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

αλλά στο νόμιμο λαθρεμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο ασκούνται ορισμένοι μεγαλοβιομή­χανοι


ΠΟΜΙΔΑ
Προτάσεις περιορισμού ενοικιαστών που αφήνουν χρέη στη ΔΕΗ Προτάσεις για τον περιορισμό του φαινομένου των ενοικιαστών που δεν πληρώνουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ και τους δήμους κατέθεσε χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Προτάσεις για τον περιορισμό του φαινομένου των ενοικιαστών που δεν πληρώνουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ και τους δήμους κατέθεσε χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι οι απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ έχουν γίνει μάστιγα για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι στη συνέχεια καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα.

Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να μην επιτρέπει την αλλαγή προμηθευτή ενέργειας στην περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς τον προηγούμενο πάροχο και τους δήμους. Το σημερινό καθεστώς μέσω του άρθρου 10 του Κώδικα Προμήθειας λέει ότι δεν μπορεί να παρεμποδιστεί η αλλαγή προμηθευτή ενέργειας.

Ζητεί την απάλειψη του άρθρου και να καθιερωθεί το δικαίωμα της απόρριψης από τον νέο προμηθευτή λόγω της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προτείνει ακόμη τη δημιουργία βάσης δεδομένων τύπου "Τειρεσία", έτσι ώστε να εντοπίζονται οι κακοπληρωτές.

Η ΠΟΜΙΔΑ επιθυμεί την εγκατάσταση μετρητών ρεύματος με τη δυνατότητα προπληρωμής.

Υπογραμμίζει ότι ο μοναδικός και αποτελεσματικός τρόπος περιορισμού του φαινομένου της μη καταβολής οφειλών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η άμεση διακοπή ρεύματος, ενώ η επανασύνδεση να γίνεται μόνο όταν έχουν εξοφληθεί οι οφειλές και στον προηγούμενο πάροχο και προς τους ΟΤΑ.
========================================
Μείωση στην ενέργεια
Πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή των τελευταίων παραγωγικών υποδομών της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί οι υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου να οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος από όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η αύξη­ση δεν ανέστρεψε τη συνολική εικόνα, καθώς για το επτάμηνο η ζήτηση παραμένει σε πτωτι­κή τροχιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η κα­θαρή ζήτηση ηλεκτρικού αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 1,93% έναντι του Ιουλίου 2010 και σε αυ­τό συνέβαλε το ότι οι βιομηχανικοί πελάτες αύξησαν τη ζήτηση κατά 11,32% και οι μικροί βιομηχανικοί, εμπορικοί και οικιακοί κατά 1,81%. Ωστόσο, σε επίπεδο επταμήνου, η καθαρή ζήτη­ση συνεχίζει να υστερεί κατά 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι στο επτάμηνο η ζήτηση από τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά κατέγραψε πτώση της τάξεως του 2,45% σε σχέση με το 2010. Αντίθετα, η ζήτηση από τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες εμφανίζεται αυξημένη κατά 7,94% στο επτάμη­νο. Αυτό δεν οφείλεται, όπως είδαμε, στην αυξημένη βιομηχανική παραγωγή, αλλά στο νόμιμο λαθρεμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο ασκούνται ορισμένοι μεγαλοβιομή­χανοι, οι οποίοι αγοράζουν φτηνά ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ και το μεταπωλούν ως δι­κό τους πάλι πίσω στη ΔΕΗ σε υψηλότερη τι­μή. Πρόκειται για την αποθέωση της «ιδιωτι­κής πρωτοβουλίας».
http://topontiki.gr/article/20607
=========================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: