Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Όπως επισημαίνεται, τα νέα τιμολόγια φτάνουν στα 80 ευρώ/MWh

Αυξημένους λογαριασμούς στη ΔΕΗ έως και 30% πληρώνουν τα νοικοκυριά


Υψηλότερα ποσά για τους λογαρισμούς του ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30% πληρώνουν πολλά νοικοκυριά, λόγω όχι μόνο των αυξήσεων που επιβλήθηκαν στις χρεώσεις της κιλοβατώρας, αλλά και των υψηλών κλιμακωτών χρεώσεων που επέβαλε η ΔΕΗ στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).
Οι ΥΚΩ είναι το αντάλλαγμα ποι εισπράττει κάθε χρόνο η ΔΕΗ μέσω των τιμολογίων ώστε να παρέχει στους κατοίκους των νησιών ρεύμα στις ίδιες τιμές με την υπόλοιπη -ηπειρωτική- χώρα. Οι ΥΚΩ επιβάλλονται στους λογαρισμούς του επόμενου έτους.
Οι αυξήσεις που επέβαλε εφέτος η ΔΕΗ σε αυτές τις χρεώσεις από τον Ιανουάριο είναι 3.395% στις χαμηλές έως 800KW καταναλώσεις, 32% έως 1.600KW, 38% έως 2.000KW και 26% έως 3.000KW.
Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η ζήτηση από το δίκτυο διανομής (δηλαδή από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις) αυξήθηκε κατά 7,9%, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην επιλογή της χρήσης κλιματιστικού για θέρμανση, αντί του πετρελαίου θέρμανσης.
===========================
Οι υπέρογκες χρεώσεις της ΔΕΗ τελειωτικό χτύπημα για τη βιομηχανία
Του Χάρη Φλουδόπουλου
Εκτός από τους πελάτες Υψηλής Τάσης, που αδυνατούν να βρουν σημείο επαφής με τη ΔΕΗ, που σκληραίνει τη στάση της, και την Αλουμίνιον, η οποία έχει καταφύγει στη διαιτησία για το θέμα της τιμολόγησης του ρεύματος από τη ΔΕΗ, έρχεται και η ιστορική βιομηχανία νικελίου ΛΑΡΚΟ, να ζητήσει με προσφυγή της στη ΡΑΕ προστασία από τη Δημόσια Επιχείρηση και τις υπέρογκες τιμολογήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΛΑΡΚΟ έχει καταθέσει αίτημα στη ΡΑΕ να λάβει ρυθμιστικά και προσωρινά μέτρα ενάντια στις πρόσφατες αυξήσεις που επέβαλε η ΔΕΗ στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης. Αυξήσεις που σύμφωνα με τη ΛΑΡΚΟ είναι εξωπραγματικές και ουσιαστικά οδηγούν στο κλείσιμο της βιομηχανίας Νικελίου στην Ελλάδα.
Όπως επισημαίνεται, τα νέα τιμολόγια φτάνουν στα 80 ευρώ/MWh, κόστος υπέρογκο για μια Εταιρεία σιδηρονικελίου στην οποία η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί τον πιο κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα κόστους για την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό σημαίνει ότι η ΛΑΡΚΟ εγκλωβίζεται σε ένα υπέρογκο κοστολογικό αδιέξοδο, σε μια ουσιαστικά μονοπωλιακή αγορά ηλεκτρισμού, καθώς δεν υπάρχει εναλλακτικός προμηθευτής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΛΑΡΚΟ ζητεί από τη ΔΕΗ να εισέλθει σε διαπραγμάτευση για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου τιμολογίου το οποίο δε θα αγνοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΛΑΡΚΟ και θα διασφαλίζει τη συνέχιση ύπαρξης της τόσο στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
Πηγή:www.capital.gr
=================================
Συντάξεις: «Ψαλίδι» επικουρικών αναδρομικά από Ιανουάριο
NAFTEMPORIKI.GR

Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 μειώνονται συντάξεις που καταβάλλονται από συγκεκριμένους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012 μειώνονται συντάξεις που καταβάλλονται από συγκεκριμένους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι λεπτομέρειες και οι σχετικές ρυθμίσεις αναγράφονται στο ΦΕΚ 40/29.2.2012, τεύχος Α', στο οποίο δημοσιεύτηκε ο νόμος 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012».
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ποσοστιαία μείωση, από 1-1-2012, στα ποσά των μηνιαίων επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από:
α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),
β) τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),
γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ),
ε) τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
στ) τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες από τους ανωτέρω φορείς επικουρικής ασφάλισης μηνιαίες επικουρικές συντάξεις μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:
- Οι συντάξεις έως 250 ευρώ κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό.
- Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά τη μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.
- Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό.
(Δηλαδή τα 300 γίνονται 255 και τα 300,1 γίνονται 240,08)
Μείωση συντάξεων ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι από 1.1.2012 στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ανωτέρω ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: