Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ο Άγιος Δημήτριος εκσυγχρονίζεται

Ο Άγιος Δημήτριος εκσυγχρονίζεται


Μια σημαντική απόφαση έλαβε το τελευταίο Δ.Σ. της ΔΕΗ, για το συγκρότημα των λιγνιτικών μονάδων του Αγίου Δημητρίου, μετά από εισήγηση της γενικής διεύθυνσης παραγωγής. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να προχωρήσει ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης καυσαερίων, στις μονάδες του συγκροτήματος που με συνολική ισχύ 1.595MW, θεωρούνται η «καρδιά» του συστήματος παραγωγής της ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή αποθείωση διαθέτουν μόνο οι μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 και η μονάδα της Μελίτης, ενώ η εγκατάσταση του συστήματος στον Άγιο Δημήτριο αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, του λειτουργικού κόστους, αλλά και την επιμήκυνση της ζωής του συγκροτήματος.
Πηγή:www.capital.gr
============================
Αναβάλλεται - για ακόμη μια φορά - η επίσκεψη του Προέδρου της ΔΕΗ Αρθούρου Ζερβού στην Κοζάνη

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, αναβάλλεται - για ακόμη μια φορά - η επίσκεψη του Προέδρου της ΔΕΗ Αρθούρου Ζερβού στην Κοζάνη για αύριο Πέμπτη, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Η επίσκεψη του θα πραγματοποιηθεί εντός του Μαρτίου σε ημερομηνία που ακόμη δεν έχει οριστεί.

=============================
Πετύχαμε, για Πρώτη Φορά, Σημαντική Μείωση Ρύπων
Μια ελληνική επιτυχία στον αγώνα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφηκε στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού ελέγχου για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών. Σύμφωνα με πρόσφατη Εκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο κλαμπ των 15 κρατών-μελών που «κράτησαν» τις εκπομπές σε συγκεκριμένους ρύπους κάτω των ορίων που είχαν συμφωνηθεί. Τα υπόλοιπα 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης παραβίασαν τα όρια σε έναν ή περισσότερους από τους τέσσερις αέριους ρύπους, που έχουν τεθεί σε επιτήρηση.
Η επιτυχία αυτή αφορά το 2010 (με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία) και αναφέρεται σε τέσσερις βασικούς αέριους ρυπαντές: Το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), τις μη μεθανικές πτητικές οργανικές ενώσεις (NMVOCs) και την αμμωνία (ΝΗ3). Οι συγκεκριμένοι ρύποι μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα στον άνθρωπο, ενώ ενισχύουν τον κίνδυνο όξινης βροχής και γενικότερα την απειλή οξίνισης του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων. Επίσης, προκαλούν μεγάλη βλάβη στις καλλιέργειες. Για να δημιουργηθεί ένας ενιαίος τρόπος μέτρησης και ελέγχου των περιβαλλοντικών επιδόσεων των χωρών-μελών, ειδικά στον τομέα των εκπομπών καυσαερίων, θεσπίστηκε η Οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών, γνωστής και ως NEC (National Emission Ceilings) Directive. Ταυτόχρονα, στόχος της Οδηγίας ήταν ο περιορισμός των εκπομπών. Στο πλαίσιό της καθορίστηκαν, ύστερα από διαπραγματεύσεις με τις αρχές κάθε χώρας, συγκεκριμένοι στόχοι για τους αέριους ρύπους, που προκαλούνται σε όλους τους τομείς (παραγωγή ενέργειας, βιομηχανία, μεταφορές κ.λπ.)
Με βάση αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα είχε στόχο την εκπομπή μέχρι 344 κιλοτόνους οξείδια του αζώτου και τελικά οι εκπομπές ήταν 315,5 (ποσοστό 92%). Στις πτητικές οργανικές ενώσεις, απελευθερώθηκαν 183,5 κιλοτόνοι (70%) έναντι στόχου 261. Στο διοξείδιο του θείου, αντί για 523 κιλοτόνοι, οι εκπομπές ήταν μόνο 265,6 (51%). Τέλος, στην αμμωνία, οι 73 κιλοτόνοι κρατήθηκαν στους 64,6 (89%).
Την απόδοση των μέτρων κάθε κράτους-μέλους ελέγχει η Κομισιόν μέσω των ειδικών Εκθέσεων που υποβάλλονται για τον λόγο αυτό από τις διάφορες χώρες. Σύμβουλος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στην υποβολή της σχετικής έκθεσης ήταν το Τμήμα Χημικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Βεβαίως, στον περιορισμό των εγχώριων εκπομπών στους συγκεκριμένους ρύπους αναμφίβολα έχει επιδράσει η μεγάλη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2010, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης. Η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση των μετακινήσεων, ακόμα και ο περιορισμός της θέρμανσης, ήταν πολύ μεγάλες. Ακόμα κι έτσι όμως εντυπωσιάζει η μεγάλη απόσταση «ασφαλείας» που καταγράφεται σχεδόν σε όλους τους ρύπους σε σχέση με τα συμφωνηθέντα και ορισμένα εθνικά όρια.
«Απιαστοι» στόχοι
Δεν είναι τυχαίο ότι 12 χώρες, οι περισσότερες με αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, απέτυχαν να πιάσουν τους στόχους. Σε «σκληρό καρύδι» της ρύπανσης αναδείχθηκαν τα οξείδια του αζώτου. Eντεκα ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ισπανία και Σουηδία) απέτυχαν να τα τιθασεύσουν εντός των στόχων. Βασική αιτία της «αντοχής» των οξειδίων του αζώτου είναι οι οδικές μεταφορές, καθώς από τον τομέα αυτό υπολογίζονται ότι προέρχεται το 40% και πλέον των εκπομπών ΝΟΧ. Οπως σημειώνει η Εκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, οι μειώσεις των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών τις τελευταίες δύο δεκαετίες ήταν πιο περιορισμένες απ' όσο είχε συμφωνηθεί. Ο κύριος λόγος είναι η επέκταση των οδικών μεταφορών την τελευταία 20ετία, γεγονός που εξουδετέρωσε τη βελτίωση στην απόδοση των κινητήρων σε κάθε αυτοκίνητο. Το γεγονός ότι τα οχήματα σήμερα εκπέμπουν λιγότερους ρύπους σε σχέση με πριν 20 ή 30 έτη, αντισταθμίζεται από την κυκλοφορία γενικά περισσότερων αυτοκινήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι περισσότερες χώρες που υπερέβησαν τα όρια, δεν τα κατάφεραν σε ένα ρύπο, εκτός της Ισπανίας που απέτυχε σε τρεις και η Γερμανία σε δύο. «Οι ρύποι που καταγράφουμε συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προβλημάτων υγείας, ενώ οδηγούν σε οικονομικές απώλειες και βλάβες στο περιβάλλον», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ καθ. Ζακλίν Μακ Γκλέιντ. «Τα στοιχεία του 2010 έδειξαν ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα χρειαστούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος», συμπλήρωσε.
Yπερβάσεις, παρά τη βελτίωση
Βεβαίως η επιτυχία της Ελλάδας στα στοιχεία που αφορούν την Οδηγία για τις εκπομπές ρύπων, δεν σημαίνει ότι καθάρισε και η ατμόσφαιρα της Αθήνας. Παρότι καταγράφεται μια ορισμένη βελτίωση σε σχέση με τα πρώτα έτη του 21ου αιώνα, κυρίως λόγω μείωσης της κυκλοφορίας των οχημάτων, δεν λείπουν οι υπερβάσεις σε συγκεκριμένους κρίσιμους ρύπους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κρατικής υπηρεσίας Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου του ΥΠΕΚΑ για το 2010 φαίνεται μια επιμονή του νέφους, παρά τη σχετική κάμψη.
Oσον αφορά τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) το 2010 παραβιάστηκαν τα όρια των μέσων ετήσιων τιμών σε 4 από τους 8 σταθμούς μέτρησης στην Αττική (Πειραιάς, Μαρούσι, οδός Αριστοτέλους - κέντρο Αθηνών, Ελευσίνα).
Δύσκολος αντίπαλος αποδεικνύεται και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), που παρουσίασε υπερβάσεις σε πέντε σταθμούς από τους 14 που καταμετρείται. Ο ρύπος αυτός, που συνδέεται άμεσα με τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, ξεπέρασε τα όρια στους σταθμούς Πατησίων, Αθηνάς, Αριστοτέλους, Πειραιάς 1 και Γεωπονική, δηλαδή στους σταθμούς που συλλέγουν στοιχεία στο κέντρο των πόλεων Αθήνας και Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν για παράδειγμα το 2004 οι σταθμοί όπου είχαν ξεπεραστεί οι στόχοι ήταν εννιά! Παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος ρύπος εμφανίζει αντοχή στο κέντρο, παρά τη σημαντική υποχώρηση της κίνησης.
Και στο όζον καταγράφεται βελτίωση, αλλά παρουσιάστηκαν υπερβάσεις. Οι ημέρες που ξεπεράστηκαν τα ημερήσια όρια το 2010 ήταν 22 στους Θρακομακεδόνες, από 16 σε Νέα Σμύρνη, Μαρούσι και Αγία Παρασκευή και 11 στη Λυκόβρυση.
Το διοξείδιο του θείου, ήταν υπό έλεγχο το 2010, καθώς δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση.
(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")

=============================
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαοχτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10) Μηχανοτεχνίτης
4 )Τεχνίτες Ορυχείων
2 )Οικοδόμοι Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης
1 )Οδηγοί Λεωφορείου
1 )Τεχνίτες Πυρασφάλειας


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αυτοπροσώπως ή με νόμιμο Εκπρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησης στους πίνακες ανακοινώσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 14-03-2012 έως 23-3-2012.

Υπηρεσιακή Μονάδα :ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350
Αρμόδιοι Υπάλληλοι
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 2461054212
ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τηλ. 2461054305


=============================
Φωτοβολταϊκή... κοσμογονία με 425,9MW και ρυθμό αύξησης 307%


Του Χάρη Φλουδόπουλου

Στο τέλος του 2010 η αγορά των φωτοβολταϊκών μετρούσε κάτι περισσότερο από 205 MW. Πέρυσι, στη χειρότερη χρονιά ύφεσης της ελληνικής οικονομίας τα φωτοβολταϊκά πέτυχαν αύξηση 307% καθώς εγκαταστάθηκαν συνολικά 425,9MW, οδηγώντας τη συνολική ισχύ στα 624,3MW.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ για το πρόγραμμα στις στέγες, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012, είχαν εγκατασταθεί συνολικά 11.201 συστήματα οδηγώντας τη συνολική ισχύ στα 98,391MW, ενώ μέσα στο 2011 τα συστήματα επταπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 9478, ενώ η συνολική ισχύς έφτασε τα 83,811MW (751,6% αύξηση σε σύγκριση με το 2010). Το 2010 η ετήσια εγκατεστημένη ισχύς έφτασε τα 150,4 MW ενώ ένα χρόνο πρίν ήταν μόλις 36,5MW.

Όπως δείχνουν μάλιστα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, η αγορά στις στέγες αναμένεται να παραμείνει «ζεστή» και το 2012 καθώς εκκρεμούν 27782 αιτήσεις για ισχύ 248,975 MW. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2011 υποβλήθηκαν 9204 αιτήσεις στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΗ, αριθμός που δείχνει ότι το ενδιαφέρον του κόσμου για τα φωτοβολταϊκά παραμένει έντονο. Πάντως τον Ιανουάριο οι αιτήσεις μειώθηκαν σημαντικά στις 654, ενώ οι νέες εγκαταστάσεις έφτασαν μόλις τις 384, αποτυπώνοντας πλήρως το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε στην αγορά εξαιτίας της καθυστέρησης του ΥΠΕΚΑ να ανακοινώσει τις νέες ταρίφες.

Με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών η διάρθρωση της αγοράς είναι μοιρασμένη μεταξύ των πάρκων έως 150KW και των μεγαλύτερων άνω των 150KW. Συγκεκριμένα τα συστήματα από 20 έως 150kWp φτάνουν σήμερα τα 261,3MW ενώ τα μεγαλύτερα από 150kWp τα 212,7MW.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία του ΣΕΦ για τις ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης που διατηρούνται στην αγορά (1840 εργατοώρες ετησίως). Σύμφωνα λοιπόν με το ΣΕΦ, η αγορά διατήρησε ή δημιούργησε συνολικά 8425 ισοδύναμες άμεσες θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ εάν προστεθούν οι έμμεσες θέσεις που διασώζονται στην ευρύτερη οικονομία τότε ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 21.900.

Εξάλλου στη διάρκεια του 2011 στην αγορά των φωτοβολταϊκών εγκαταστάθηκαν και συνδέθηκαν στο σύστημα μερικά από τα μεγαλύτερα πάρκα σε λειτουργία στην Ελλάδα. Εξ αυτών ξεχωρίζουν τα εξής:

1. Το φωτοβολταϊκό πάρκο ονομαστικής ισχύος 9,99MWp στη Λάρισα της Selected Volt, του ομίλου της Επίλεκτος με ετήσια παραγωγή πάνω από 13,5 GWh. Το σύστημα αποτελείται από πλαίσια της Yingli, μετατροπείς SMA , σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε από τη ΒΙΟΣΑΡ

2. Το φωτοβολταϊκό πάρκο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, συνολικής ονομαστικής ισχύος 8,05MWp. Αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια της Suntech και μετατροπείς της SMA. Θα παράγει ετησίως περίπου 11GWh. Η εγκατάσταση έγινε από τη ΒΙΟΣΑΡ.

3. Το φωτοβολταϊκό πάρκο 7,5 MWp στη Θήβα της Quest Solar. Αποτελείται από πλαίσια της Suntech και μετατροπείς της SMA, και θα παράγει ετησίως περίπου 11,25 GWh . Εγκαταστάθηκε από τη ΒΙΟΣΑΡ.

4. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 6MWp, της εταιρείας Ακτίνα Λακωνίας, θυγατρικής της EEN Hellas και μέλος του EDF Group στη Σκάλα Λακωνίας. Χρησιμοποιήθηκαν πλαίσια της Suntech και της Solarfun, και μετατροπείς της SMA. Θα παράγει σε ετήσια βάση 8,4GWh ενώ το πάρκο εγκαταστάθηκε από τις εταιρείες BECK ENERGY GmbH και ΚΤΙΣΤΩΡ ΑτΕ.

5. Το πάρκο ισχύος 6MW του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα στη Μάνδρα Αττικής, με ετήσια παραγωγή 8.200MWh. To σύστημα αποτελείται από πλαίσια της Yingli μετατροπείς SMA και συστήματα στήριξης της εταιρείας SOLARCUBE GmbH. Την κατασκευή του σταθμού ανέλαβε η εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή.
=========================
Αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης σε επιχειρήσεις με ανεξόφλητους λογαριασμούς στη ΔΕΗ Α.Ε.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά από έντονες επαφές και διαπραγματεύσεις με ανώτερα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ και ειδικότερα με τον τομεάρχη Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη και τον Γενικό Δ/ντή Πωλήσεων της επιχείρησης στην Αθήνα, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

1ον) Αναστέλλεται για το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής 15 και 16 Μαρτίου 2012 αντίστοιχα (και κατ’ επέκταση και για Σάββατο – Κυριακή που είναι ημέρες αργίας) η διακοπή της ηλεκτροδότησης στις επιχειρήσεις της Π.Ε. Κοζάνης που οφείλουν σημαντικά ποσά ανεξόφλητων λογαριασμών στην ΔΕΗ ΑΕ.
2ον) Εξασφαλίστηκε, μετά την παρέμβαση του ΕΒΕ Π.Ε. Κοζάνης, η δυνατότητα για κάθε επιχείρηση της Π.Ε. Κοζάνης, να προβεί σε ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού, εντός του διημέρου της Πέμπτης 15 και της Παρασκευής 16 Μαρτίου 2012, ΟΜΩΣ με τους κανόνες και την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε.
3ον) Για τις επιχειρήσεις που ήδη έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης (ρεύματος), αλλά και για αυτές που ήδη έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. ότι θα γίνει διακοπή, δίδεται η δυνατότητα να παρουσιασθούν οι ενδιαφερόμενοι στα αρμόδια γραφεία της επιχείρησης (ΔΕΗ) και να αιτηθούν την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης με δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής τους.
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
==================================
Στα 35 εκ. ευρώ οι οφειλές της ΛΑΡΚΟ προς ΔΕΗ
Κοντά στα 35 εκ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που διεκδικεί η ΔΕΗ από τη ΛΑΡΚΟ για συσσωρευμένες οφειλές της τελευταίας που αφορούν στο ρεύμα, με συνέπεια η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να αποφασίσει να προσφύγει στα δικαστήρια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΕΗ καταφεύγει νομικά κατά της ΛΑΡΚΟ, έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της στην υψηλή τάση, για οφειλές της τελευταίας στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Πρόκειται για ένα σίριαλ με πολλά επεισόδια, με πιο χαρακτηριστικό, τα όσα συνέβησαν το 2009, όταν είχε επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο σκηνικό. Τότε, με αγωγή της η ΔΕΗ είχε επιδιώξει να διεκδικήσει τις οφειλές της ΛΑΡΚΟ από απλήρωτους λογαριασμούς, ενώ η τελευταία είχε δηλώσει αδυναμία πληρωμής των χρεών της, επικαλούμενη τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν.
Για την ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αγωγή της ΔEH είχε φτάσει στη ΛΑΡΚΟ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2009 και έχει οριστεί δικάσιμος για τον Mάιο του 2010. H ΔEH με εκείνη την αγωγή ζητούσε από τη ΛAPKO 24,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσώπευε το έντοκο χρέος της περιόδου από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου του 2009. Σε αυτό το διάστημα η ΛAPKO είχε καταβάλει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προς τη ΔEH μόνο το ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

========================================

================================

Μελέτη από την Price Waterhouse για το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρισμού
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να γίνει η πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης της Price Waterhouse Coopers για το φλέγον ζήτημα της ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία προ μηνός και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για συμψηφισμό υφιστάμενων σήμερα χρεών στην αγορά, κάτι που είχε ζητήσει από την πλευρά του και ο φορέας των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών, ο ΕΣΑΗ.
Η μελέτη
Όπως πληροφορείται το EnergyPress οι σχετικές συνεννοήσεις μεταξύ ΥΠΕΚΑ, ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ και ΕΣΑΗ είχαν γίνει προ μηνός. Η σημαντική μελέτη της PWC, με τίτλο «Μελέτη βελτιστοποίησης των ταμειακών ροών στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2012», αποτελεί ουσιαστικά πρόταση του ΕΣΑΗ, την οποία και δέχθηκε το ΥΠΕΚΑ ενώ η ανάθεση έγινε από τη Ρυθμιστική Αρχή.
Το ενδιαφέρον στη μελέτη, είναι ότι αυτή θα βασιστεί στα απολύτως εμπιστευτικά στοιχεία όλων των εταιρειών ενέργειας και των διαχειριστών, που αφορούν στις ταμειακές τους ροές, τα χρέη του Δημοσίου, ΔΕΗ κλπ. ώστε να εξεταστούν θέματα συμψηφισμού χρονισμού και να διαπιστωθεί ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος ανάταξης της αγοράς και άμβλυνσης του προβλήματος ρευστότητας που υπάρχει σήμερα.
Η μελέτη βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και τα πρώτα αποτελέσματα θα δοθούν στη ΡΑΕ εντός της εβδομάδας, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα γίνει η κοινοποίησή της μαζί με τις προτάσεις και τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος με το «ντόμινο χρεών» που έχει δημιουργηθεί στην αγορά.
Το πρόβλημα
Όπως αποκάλυψε τη Δευτέρα το EnergyPress η διοίκηση του ΔΕΣΜΗΕ έχει ενημερώσει τη ΡΑΕ και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι το έλλειμμά του από 200 περίπου εκατ. ευρώ στο τέλος του 2011 έχει αυξηθεί περαιτέρω και υπάρχει άμεση ανάγκη λήψης μέτρων. Μάλιστα οι πληροφορίες θέλουν να μην έχουν φτάσει στα ταμεία του διαχειριστή τα χρήματα από την αύξηση του τέλους ΑΠΕ το Δεκέμβριο, ενώ την ίδια στιγμή τα περισσότερα μέτρα από τη που είχε ανακοινωθεί για τη μείωση του ελλείμματος του ΔΕΣΜΗΕ ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί.
Εντός της εβδομάδας πιθανόν μέχρι αύριο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των παραγωγών για το Δεκέμβριο, ενώ άγνωστο παραμένει πότε ο διαχειριστής θα ξεκινήσει να πληρώνει τις οφειλές προς τους παραγωγούς για το πρώτο δίμηνο του 2012.
Είναι γνωστό εξάλλου ότι το πρόβλημα ακουμπάει και τη ΔΕΠΑ, καθώς οι ηλεκτροπαραγωγοί αδυνατούν με τη σειρά τους να αποπληρώσουν εγκαίρως το αέριο που χρησιμοποιούν.
Φοβίζει τους ξένους
Εξάλλου όπως έχει τονίσει το EnergyPress, το πρόβλημα ρευστότητας του ΔΕΣΜΗΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδυτών στον ενεργειακό χώρο. Μεγάλοι ξένοι επενδυτές της αγοράς κυρίως των ΑΠΕ, θεωρούν ως μείζον ζήτημα, ακόμη πιο σοβαρό και από το ύψος των εγγυημένων τιμών “feed in tariff” την εξασφάλιση βιώσιμης προοπτικής για το ΔΕΣΜΗΕ.
http://www.energypress.gr
==================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: