Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

μειώσεις κατά 35%, που επιβλήθηκαν το προηγούμενο δίχρονο. Το πάγωμα του χρονοεπιδόματος και του κλιμακίου. Κατάργηση δέκα επιδομάτων και την

Kατήργησε τη γραφειοκρατία
=====================================================

Στα 7,3 δισ. ευρώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο α' τρίμηνο

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.302 εκατ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στα 365 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 8.596 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1.399 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, ανήλθε σε 12.808 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένα έναντι του στόχου (12.975 εκατ. ευρώ) κατά 167 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.437 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, παρουσιάζοντας μικρή υστέρηση κατά 166 εκατ. έναντι του στόχου (11.603 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012. H υστέρηση οφείλεται στη μείωση των εσόδων του Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, κυρίως λόγω μεγαλύτερης της αναμενόμενης μείωσης στην κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων, και κυρίως της βενζίνης, και στη μείωση των εσόδων από το Φ.Π.Α. εξαιτίας του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα έσοδα προ επιστροφών του τακτικού προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο του 2012 είναι υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2011 δεδομένου ότι η θετική επίπτωση στα έσοδα που είχαν οι εισπράξεις από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που εισήχθη τον Οκτώβριο 2011 και η απόδοση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων υπερκάλυψαν την υστέρηση των εσόδων λόγω της λήξης της έκτακτης εισφοράς σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που είχε επιβληθεί το 2011 και τη μείωση των εσόδων από φόρους συναλλαγών (κυρίως ΦΠΑ),
Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 1.371 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 1.372 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω της εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων καθώς και στις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνού.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν στα 20.110 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (21.571 εκατ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως το σημαντικό περιορισμό των δαπανών τακτικού προϋπολογισμού (μειωμένες 999 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο) που είναι αποτέλεσμα του αυστηρού ελέγχου των πρωτογενών δαπανών ύψους 12.222 εκατ. ευρώ- 593 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα (116 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και η δαπάνη για τόκους σε καθαρή βάση (260 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το στόχο) κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επίσης περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με το στόχο (950 εκατ. ευρώ) κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, φτάνοντας τα επίπεδα των 488 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού έως το Μάρτιο 2012 παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 3.597 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, γεγονός που αποτελεί αποτέλεσμα των σημαντικά υψηλότερων πληρωμών για τόκους (3.703 εκατ. ευρώ) και των χαμηλότερων λοιπών δαπανών εκτός τόκων κατά 106 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
=====================================
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΔΕΗ
Για τη Σύμβαση Εργασίας και τις λιγνιτικές μονάδες

Στο αντεργατικό περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ της πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ με τη διοίκηση της ΔΕΗ για την υπογραφή ΣΣΕ, αναφέρεται η ανακοίνωση της «Αγωνιστικής Συνεργασίας», που συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι ο σχεδιασμός για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ είναι προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου.
Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ, επισημαίνει η «Αγωνιστική Συνεργασία», ήδη συζητά με τη διοίκηση της ΔΕΗ «και φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει να υπογράψουν ΣΣΕ με τους παρακάτω όρους:
Να αποδεχτούν τις μειώσεις κατά 35%, που επιβλήθηκαν το προηγούμενο δίχρονο.
Το πάγωμα του χρονοεπιδόματος και του κλιμακίου.
Κατάργηση δέκα επιδομάτων και την ενοποίηση άλλων. Στην ουσία αποδέχονται τις κυβερνητικές αποφάσεις για ύπαρξη μόνο των επιδομάτων, παιδιών, σπουδών και επικινδύνου εργασίας.
Κατάργηση της προσαύξησης της νυχτερινής εργασίας για όσους αρρωστήσουν ή βρίσκονται σε κανονική άδεια και κόψιμο επιδομάτων αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
Λύνουν τα χέρια στη διοίκηση να μεταθέτει όπου θέλει τους εργαζόμενους. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι μετά την κατάργηση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού και τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να λύσει τη σύμβαση χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
Με τη μετατροπή των συμβάσεων δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις (σ.σ. έτσι διευκολύνονται οι απολύσεις καθώς δεν περιγράφονται τα αντικείμενα και οι θέσεις εργασίας)».
Επίσης, στους νέους εργαζόμενους με συμβάσεις στη ΔΕΗ, στους εργαζόμενους στους εργολάβους οι μισθοί θα κινούνται στα 400-500 ευρώ.
Από τη μεριά της, η «Αγωνιστική Συνεργασία» υπογραμμίζει ότι «δεν συμφωνούμε στην υπογραφή ΣΣΕ που νομιμοποιεί τις μειώσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, διεκδικούμε την επιστροφή των χρημάτων από τους μισθούς που η κυβέρνηση μας λήστεψε και ταυτόχρονα διεκδικούμε αυξήσεις σύμφωνα με τον πληθωρισμό που υπάρχει και τις επιβαρύνσεις που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι».
Στην ίδια ανακοίνωση η «Αγωνιστική Συνεργασία» επισημαίνει ότι «η πώληση των τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ βρίσκεται στην τελική ευθεία. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη όπως μας παρουσιάζουν, είναι παράδοση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας στο μεγάλο κεφάλαιο». Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ «συμφώνησε με τη στρατηγική της απελευθέρωσης και συνέβαλε αποφασιστικά να περάσει». Η «Αγωνιστική Συνεργασία» καλεί τους εργαζόμενους «να οργανώσουν την πάλη τους, να μην υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Να παλέψουν για ανάπτυξη που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Στα πλαίσια αυτά η πρόταση της "Αγωνιστική Συνεργασίας", του ΠΑΜΕ να γίνει η ενέργεια και η ΔΕΗ λαϊκή περιουσία δίνει προοπτική, προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα δώσει φτηνό ρεύμα στο λαό».
======================================
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 43
Συναδέλφισσες-φοι,

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 και την Τρίτη 10 Απριλίου 2012 και συζητήθηκαν το παρακάτω θέματα της Η.Δ.:
1. «Έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσης (1.1.2011-30.12.2011) της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
2. «Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων».
Απόφαση Δ.Σ. – Κατά πλειοψηφία
3. «Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. για την ολοκλήρωση της εκ του Ν. 4011/2011 υποχρεωτικής μεταβίβασης προς το Ελληνικό Δημόσιο των μετοχών που η ΔΕΗ Α.Ε. κατέχει στην εταιρία ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
4. «Ορισμός Γεν. Δειυθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών».
Στη θέση του Γεν. Δειυθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Αραβαντινός.
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη
5. «Επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. στο εξωτερικό (Τουρκία και Γεωργία) και ίδρυση θυγατρικών εμπορικών εταιριών».
Απόφαση Δ.Σ. – Ομόφωνη
6. «Επέκταση της ΔΕΗ Α.Ε. στη Βουλγαρία και ίδρυση εμπορικής εταιρίας από κοινού με την εταιρία ALPIQ, με έδρα τη Σόφια».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
7. «Ανάθεση με διαπραγματεύσεις προμήθειας 500.000 τόνων λιγνίτη για την κάλυψη των ποσοτικών αναγκών καυσίμου και τη βελτίωση διαθεσιμότητας των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς και Μελίτης».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
8. «Σύναψη συμφωνιών σύνδεσης με το εθνικό σύστημα Φ.Α. των νέων Μονάδων Αλιβερίου και Μεγαλόπολης».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
9. «Μεταβίβαση τμημάτων συμβάσεων, προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που αφορούν τη ΓΔ/Δ.».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
10. «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.”.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32, Αθήνα - Τηλ.: 210-5239192 - Fax: 210-5292692 - e-mail: i.karavasilis@dei.com.gr
11. «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
12. «Ενημέρωση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ ιδιωτών και Δημόσιου Τομέα την 31.12.2011».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
13. «Τιμολόγια για πελάτες Υ.Τ.»
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
14. «Πλαίσιο συμφωνίας ΔΕΗ Α.Ε.- ΔΕΠΑ Α.Ε.».
Είμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία ως Επιχείρηση, γι αυτό αντιλαμβάνομαι τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπηρεσίες, τα στελέχη, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. για να υπάρχει ρευστότητα στην Επιχείρηση. Πράγματι η συμφωνία-ρύθμιση με τη ΔΕΠΑ μας φέρνει 94 εκ. € περίπου. Αυτός είναι ένας ουσιαστικός λόγος που με οδήγησε από την άρνηση στην ΑΠΟΧΗ, διότι:
α. από την εισήγηση–ρύθμιση της συμφωνίας πλαίσιο ΔΕΗ Α.Ε.-ΔΕΠΑ Α.Ε. ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση-μετοχοποίηση των δύο εταιριών. Για αυτό διαφωνώ για λόγους αρχής, όπως διαφωνεί και το Συνδικάτο.
β. η παράταση χρόνου στη σύμβαση κατά τέσσερα (4) χρόνια από την υφιστάμενη μπορεί να παρέχει κατά την άποψη των στελεχών ασφάλεια στην τροφοδοσία Φ.Α. Μπορεί όμως και να είναι και ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί η αγορά ενέργειας και το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς.
γ. θα πρέπει με αφορμή τη σύμβαση-ρύθμιση ΔΕΠΑ να πιέσουμε για ρύθμιση και άλλων θεμάτων που αφορούν τη ΔΕΗ, όπως ρύθμιση των στρεβλώσεων αγοράς ενέργειας, ανάκτηση μεταβλητού κόστους, ΟΤΣ.
Για τους παραπάνω λόγους ψήφισα ΑΠΟΧΗ
Απόφαση Δ.Σ. – Κατά πλειοψηφία
15. «Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αρ. ΔΕΘ 1019/30.1.2012 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «μίσθωση φορητών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών καθαρής ισχύος έως 50 MW με καύσιμο diesel για την κάλυψη των φορτίων της θερινής αιχμής κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με δυνατότητα παράτασης 25 ημερών στα νησιά Κρήτη και Ρόδο για δύο έτη (2012-2013) με δυνατότητα παράτασης για τρίτο έτος».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
16. «Συμβάσεις πολιτιστικής χορηγίας μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. δια του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και της ΛΘ’ ΕΠΚΑ και της ΔΕΗ Α.Ε. για της ΓΔ/Π για την υλοποίηση υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στον αρχαιολογικό χώρο Μεγαλόπολης».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
17. «Σύμβαση αρ. ΔΜΚΘ 11 52 131 για την εκτέλεση του έργου: ΑΗΣ Μεγαλόπολης-Μονάδα ΙΙΙ-Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης καυσαερίων. Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξέταση των απαιτήσεων ΔΕΗ Α.Ε. και αναδόχου αναφορικά με την εκτέλεση του πιο πάνω έργου».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
18. «Σύμβαση αρ. ΔΜΚΘ 11 47 201 για την εκτέλεση του έργου: ΘΗΣ Νότιας Ρόδου-προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW σε συνθήκες επί τόπου του έργου αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
19. «Σύμβαση αρ. ΔΜΚΘ-11 47 201 για την εκτέλεση του έργου: ΘΗΣ Νότιας Ρόδου-Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW σε συνθήκες επί τόπου του έργου αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου. Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξέταση απαιτήσεων του αναδόχου του πιο πάνω έργου, λόγω καθυστέρησης της αδειοδότησης».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
20. «Επίσπευση της ημερομηνίας δυνατής λειτουργίας του έργου σύνδεσης της Μονάδας Νο 5 στον ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
21. «Ενέργειες για τη διαχείριση της δαπάνης του ενεργειακού ισοζυγίου της Εταιρίας».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
Με αφορμή τα χρέη των μεγάλων βιομηχανιών, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών που ολοένα και επιδεινώνονται θέλω να δηλώσω τα εξής:
Αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και ολόκληρη η Επιχείρηση δέχεται μια συνολική επίθεση από δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε ανεχθεί τη μεγαλύτερη ΑΠΑΞΙΩΣΗ από ιδρύσεως της Επιχείρησης. Οι λόγοι είναι γνωστοί, όπως και ο χρόνος των επιθέσεων:
ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΦΙΛΕΤΟ της Η/Ε που κατέχει η ΔΕΗ: ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Θέμα που ήδη έχει ανοίξει με επιστολής της η Ε.Ε.
Στους εργαζόμενους και τα στελέχη της Επιχείρησης έχουν επιβληθεί μεγάλες περικοπές μισθών (κακώς). Η κοινωνία αυτό δεν το γνωρίζει, επικοινωνιακό έλλειμμα.
Στις επιχειρήσεις που χρωστούν στη ΔΕΗ δεν έγινε καμία περιστολή δαπανών, το αντίθετο. Κι όμως χρωστάνε 105 εκ. € και τα σπασμένα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ Α.Ε. Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Ζήτησα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Δ.Σ. να αποστείλει αυστηρή επιστολή σε όλους τους μεγάλους οφειλέτες ΥΤ και ΜΤ για άμεση αποπληρωμή των χρεών από κατανάλωση Η/Ε, που φτάνουν τα 365 εκ. € περίπου.
Η μεγάλη ΑΓΕΛΑΔΑ που λέγεται ΔΕΗ Α.Ε., που την αρμέγουν όλοι, έχει τελειώσει. Πρέπει να δούμε το μέλλον των εργαζομένων και της Επιχείρησης.

Τελειώνοντας,
Εύχομαι σε όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Συναδελφικά,
Γιάννης Καραβασίλης

======================================
ΚΚΕ Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας :Στάση πληρωμών για τους εργαζόμενους στις εργολαβίες της ΔΕΗ
Η πολιτική της ανταγωνιστικότητας , της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε που στόχο έχει το κυνηγητό του κέρδους και στην οποία συμφωνούν ΠΑΣΟΚ , ΝΔ και τα κόμματα του ευρωνομόδρομου , εδώ και καιρό έχει μετατρέψει σε καθεστώς το δουλεμπόριο και τον εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΗ Α.Ε και εργολάβοι αξιοποιώντας την καπιταλιστική κρίση , την πολιτική των μνημονίων , την ασυδοσία και την ασυλία που εξασφάλισαν από την Κυβέρνηση του Μαύρου μετώπου του αρχιτραπεζίτη Λουκά Παπαδήμου και τις προηγούμενες κυβερνήσεις καταστρατηγούν κάθε έννοια εργατικής νομοθεσίας. Θέλουν να μετατρέψουν τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ σε σύγχρονους σκλάβους. Ευθύνη έχουν και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ –ΣΑΔ που δεν δέχονται τους εργαζόμενους στις εργολαβίες να συμμετέχουν στα σωματεία τους, αφήνοντας τους έρμαιο στις διαθέσεις των εργολάβων.
Οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες της ΔΕΗ έχουν αφεθεί στο έλεος των εργολάβων , να δουλεύ-ουν σε συνθήκες γαλέρας και να πληρώνονται μεροκάματο 20-25 ευρώ όπως και όταν θέλουν τα αφεντικά τους. Σε αυτές τις συνθήκες είναι πλέον καθεστώς οι μισθοί των εργαζομένων στις εργολαβίες να πληρώνονται με καθυστέρηση 2-3 μηνών και πολλές φορές να χάνονται μισθοί , δώρα, άδειες και επιδόματα αδείας. Κάθε διεκδίκηση του αυτονόητου να πληρωθούν τα δεδουλευμένα συνοδεύεται με την τρομοκρατία της απόλυσης και της ανεργίας.
Η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ και η περεταίρω ιδιωτικοποίηση της δείχνει ότι το επόμενο διάστημα αυτές οι σχέσεις εργασίας θα γενικευτούν, θα γίνουν κανόνας και θα συμπαρασύ-ρουν και τους μισθούς των μονίμων υπαλλήλων. Αυτό αποδεικνύει και η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την καταβολή έναντι μισθού για τους μόνιμους υπαλλήλους της ΔΕΗ Α.Ε.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο δεν πάει άλλο. ΔΕΗ Α.Ε και Κυβέρνηση έχουν τε-ράστιες ευθύνες γι’αυτήν την αθλιότητα στα κάτεργα ων εργολάβων. Έχουν αποκλειστική ευ-θύνη να παρέμβουν για να καταβληθούν μισθοί και δώρα στους εργαζομένους στις εργολαβίες της ΔΕΗ
Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν επειγόντως συμπεράσματα από την πείρα τους. Δεν έχουν άλλο δρόμο παρά μόνο την οργάνωση της πάλης τους και την συμμαχία της εργατικής τάξης με τα λαϊκά στρώματα με στόχο την Λαϊκή Εξουσία – Οικονομία που στα πλαίσια της ένας Ενιαίος Κρατικός Φορέας Ενέργειας στον οποίο θα εντάσσεται και η ΔΕΗ θα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι του κέρδους. Μόνο σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να εξασφαλιστεί φθηνό ρεύμα για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα , να εξα-σφαλίστούν μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, με μισθούς που να ικανοποιούν τις σύγ-χρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας.
Καλούμε τους εργαζόμενους με όλες τις σχέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Α.Ε, με το αγώνα τους μέσα από τα ταξικά σωματεία και με τη ψήφο τους στις 6 Μαΐου να τιμωρήσουν ΠΑΣΟΚ , ΝΔ και τα άλλα κόμματα του ευρωμονόδρομου, να ενισχύσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ ανοίγοντας το δρόμο για θετικές εξελίξεις προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.
=====================================
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες


Όπως όλοι γνωρίζετε χθες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο μέσω του οποίου ο Τομέας Επικουρικού μας και ο Τομέας Υγείας εντάσσονται αντίστοιχα στο ΕΤΕΑ και στον ΕΟΠΥΥ.
Επειδή ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης δεν είναι να σχολιάσει το νομοσχέδιο στο σύνολό το, κάτι το οποίο θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες, περιοριζόμαστε σήμερα μόνο στο να σας ενημερώσουμε ότι μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατάφερε να ψηφιστούν εκείνες οι διατάξεις που διασφαλίζουν τα όσα πολύ σωστά και δίκαια ζητούσατε σε σχέση με το εργασιακό.
Μετά απ’ αυτό η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σεβόμενη απόλυτα τις επιλογές του καθενός σας και επειδή με την αποχώρησή σας θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του ασφαλιστικού μας φορέα, με σεβασμό και εκτίμηση σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα της μετακίνησής σας.
Γραφείο Τύπου
=====================================
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ
Τρίτη, 10 Απρίλιος 2012 09:53 | | |
Σε σχέση με την επιστολή του σωματείου «Σπάρτακος», η οποία διενεμήθη υπηρεσιακά στο προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ και αφορούσε τις μισθολογικές δαπάνες του προσωπικού με την ένταξη του στον ΕΟΠΥΥ, αναφέρουμε τα εξής:
- Οι απόψεις κάθε σωματείου βαραίνουν αποκλειστικά το σωματείο που τις δημοσιοποιεί.
- Προσωπική μας άποψη παραμένει, ότι οι συνάδελφοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ είναι μέρος από το σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΗ και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την διατήρηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά εκφράζονται μέχρι σήμερα με τις Σ.Σ.Ε. που κυρώθηκαν με νόμους.
- Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κακώς προέκυψε ένα τέτοιο θέμα, με το σχέδιο νόμου στο άρθρο 47 - κεφάλαιο ρυθμίσεις ΕΟΠΥΥ – το οποίο κάνει λόγο για δαπάνες μισθοδοσίας, οι οποίες θα βαραίνουν τον φορέα από τον οποίο προέρχεται το προσωπικό όπου στην περίπτωσή μας είναι το ΤΑΥΤΕΚΩ και όχι η ΔΕΗ.
- Επίσης, κατά την δική μας πάλι άποψη, δεν κατανοούμε γιατί ενημερώθηκε υπηρεσιακά το προσωπικό για την επιστολή του σωματείου, προκαλώντας τριβές και αναστάτωση στους χώρους δουλειάς, όταν το θέμα θεωρείται ήδη ότι δεν υφίσταται.
Για εμάς, καθοριστική εξέλιξη είναι η ψήφιση της τροπολογίας, άμεσα προκειμένου να κατοχυρωθούν τα εργασιακά και άλλα δικαιώματα των συναδέλφων μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ώστε να σταματήσει η ανασφάλεια που έχει προκληθεί στους εργασιακούς χώρους.

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

=====================================
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ με τον πρόεδρο της ΔΕΗ κύριο Αρθούρο Ζερβό.
Στα πλαίσια της συνάντησης αναπτύχθηκαν απόψεις και προβληματισμοί για την σημερινή οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, το μέλλον της σε σχέση με την πώληση των μονάδων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο διοικητικός κόσμος στην επιχείρηση, καθώς και για τις εξελίξεις με την υπογραφή Σ.Σ.Ε.
Σε σχέση με το τελευταίο εκφράστηκε η θετική άποψη εκ μέρους της Διοίκησης, για υπογραφή της Σ.Σ.Ε. το συντομότερο δυνατό.
Στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Διοικητικών στη ΔΕΗ, όσον αφορά με την έλλειψη προσωπικού κυρίως στην πρώτη γραμμή, μεταξύ των άλλων, από την συνάντηση καταλήξαμε ότι στο επόμενο διάστημα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και εν όψει Συλλογικής Σύμβασης στα εξής:
- Χαρακτηρισμός της πρώτης γραμμής, λόγω της επικινδυνότητας που διατρέχουν οι συνάδελφοι στα ταμεία και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
- Οικονομικό κίνητρο για την πρώτη γραμμή.
- Εξ’αιτίας της επιμήκυνσης του ωραρίου στην εξυπηρέτηση του πελάτη, όσοι συνάδελφοι παραμένουν πέραν του ωραρίου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ημερήσιες εργασίες που προέκυψαν από τις συναλλαγές, θα αποπληρώνονται υπερωριακά.
- Χρονική επιμήκυνση των δανείων για όσους από το προσωπικό έχουν ανεξόφλητα δάνεια προς τη Διοίκηση, αλλά και τα καινούργια που χορηγούνται.
- Ελαστικό ωράριο για τις επιτελικές Διευθύνσεις που έχουν 8-4, αλλά κρίνουμε ότι το ωράριο πρέπει να είναι το ίδιο για όλους τους συναδέλφους, δηλαδή 7-3
- Άνοιγμα των μισθολογικών κλιμακίων των συναδέλφων, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα (Απολυτήριο Λυκείου), το οποίο αποτελεί αίτημα και έχει δικαιωθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο. Για τα αυτονόητα άποψή μας είναι, ότι δεν έπρεπε να απαιτείται η προσφυγή μας στα δικαστήρια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα συμφωνηθέντα θα υλοποιηθούν άμεσα και δεν θα χρονοτριβούν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, προκειμένου να δοθεί μία ανάσα στο προσωπικό.
Στα πλαίσια αυτά αποτελεί επιτακτική ανάγκη η υπογραφή της Σ.Σ.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί η εργασιακή προοπτική αλλά και να οριστικοποιηθούν, ποιές θα είναι οι αμοιβές του προσωπικού, εξ΄αιτίας των μειώσεων που επέβαλε ο Ν.4024/11.
Πιο συγκεκριμένα, «τα λίπη» και οι υπερβολές που χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα μέσω επιδομάτων, καθώς και ο «μη έλεγχος των υπερωριών», αποτελούν οικονομικά δεδομένα που θα συμβάλουν, ώστε οι μειώσεις να μην υπερβαίνουν το 12% μεσοσταθμικά, προκειμένου δηλαδή να επανέλθουμε στις αρχικές μειώσεις.
Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
=====================================
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Συνάδελφοι,

Διανύουμε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τους εργαζό­μενους, για τα δικαιώματά μας, για το συνδικαλιστικό κίνημα.
Η ασκούμενη πολιτική της τρόικας, της Κυβέρνησης και των ερ­γοδοτών, υπονομεύουν τα δικαιώματά μας και τις κατακτήσεις μας και επιδιώκουν να επιβάλλουν ένα μοντέλο εργασίας που στηρίζεται στην φθηνή εργασία, στην μείωση μισθών και συντάξεων, στην πλή­ρη ευελιξία στην αγορά εργασίας, στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους.
Το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε στις 12/2/2012 μαζί με τις επερ­χόμενες υπουργικές αποφάσεις θίγει στον πυρήνα του το εργατικό δίκαιο, ενισχύει το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και προσπαθεί να αποδομήσει το ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η κατάργηση της μετενέργειας των Σ.Σ.Ε., η παρέμβαση στους Κα­νονισμούς εργασίας που διευκολύνει τις απολύσεις, η κατάργηση ου­σιαστικά του ΟΜΕΔ και του θεσμού της διαιτησίας διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στον μηχανισμό διαπραγμάτευσης και στο εργατικό δίκαιο, στα μέτρα και στις απαιτήσεις των εργοδοτών.
Παράλληλα οι παρεμ­βάσεις τους στην υγεία και στα επικουρικά ταμεία, ταυτόχρονα με τις μει­ώσεις στις κύριες συντάξεις και τη μείωση των εργοδοτικών εισφο­ρών απαλάσσουν το κράτος από τις κοινωνικές υποχρεώσεις του.
Απέναντι σ΄ αυτήν την εξελισσόμενη και κλιμακούμενη επίθεση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα και τις ανατροπές που επιβάλλουν οι εφαρμοστικοί Νομοί του μνημονίου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ/ΔΕΗ και αποφάσισε τα εξής:
Την εξουσιοδότηση της Ομοσπονδίας για άμεση υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με άξονες τα παρακάτω.
I. Διασφάλιση του συνόλου των κατακτήσεων και δικαιωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται από τις μέχρι σήμερα υφιστάμενες Σ.Σ.Ε και τον ΚΚΠ/ΔΕΗ.

II. Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων από το ενδεχόμενο ατομικών ή μαζικών απολύσεων, μετά και την μονομερή, αντισυνταγματική και παράνομη μετατροπή των Εργασιακών Συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου.

III. Διασφάλιση των μισθολογικών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ. Α.Ε, ανεξαρτήτου κατηγορίας ή ειδικότητας.

Απαιτούμε, διεκδικούμε, την υπογραφή Σ.Σ.Ε στη βάση της αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών.
Απαιτούμε, διεκδικούμε, την υπογραφή Σ.Σ.Ε που να διασφαλίζει την Ενότητα του κινήματος και των εργαζομένων από λογικές συντεχνιακού κανιβαλισμού και ανθρωποφαγίας.
Απαιτούμε, διεκδικούμε την υπογραφή Σ.Σ.Ε που να διασφαλίζει τα εισοδήματα μας από περεταίρω μειώσεις και δεν θα νομιμοποιεί τις εισοδηματικές απώλειες που επέβαλλαν προγενέστεροι μνημονικοί Νόμοι.
Σχετικά με τα σχέδια για πώληση, παραχώρηση ή Ενοικίαση Μονάδων Παραγωγής.
Αγώνας μέχρις εσχάτων προκειμένου να αποτραπούν τα σχέδια των τοκογλύφων δανειστών για εκποίηση της ΔΕΗ και των μονάδων παραγωγής που φτιάχτηκαν από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη.
Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τις επιπτώσεις στην τιμή ρεύματος από το ενδεχόμενο παραχώρησης των φτηνών εγχώριων κοιτασμάτων και την πώληση των μονάδων παραγωγής, σε ιδιώτες.
Προειδοποιητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις κάθε μορφής και έντασης, με συντονισμό όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ. Α.Ε.
Συνάδελφοι,

Είναι ώρα ευθύνης για όλους. Ο αγώνας απέναντι σ΄ αυτή την πολιτική δεν θα είναι εύκολος, θα είναι μακρύς και επίπονος.
Οφείλουμε όλοι μαζί να κατανοήσουμε ότι στην επίθεση που δεχόμαστε από τρόικα, Κυβέρνηση και εργοδότες χρειάζεται να αντιπαραθέσουμε την ενότητα μας, την αποφασιστικότητά μας, την δύναμη όλων των εργαζομένων.
Οφείλουμε όλοι μαζί με σχέδιο, με στρατηγική, με αγώνες, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και το βιοτικό μας επίπεδο.
Οφείλουμε όλοι μαζί να αποτινάξουμε τον φόβο και την σύγ­χυση και να δώσουμε θετική διέξοδο στους αγώνες με γνώμο­να τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων σήμερα και στο μέλλον.
Ο εκβιασμός δεν θα περάσει, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, να μην αφήσουμε την Ελλάδα να μετατραπεί σε προτεκτοράτο με ένα εξαθλιωμένο λαό, πρέπει να θέσουμε ένα τέλος στο κοινωνικό ολοκαύτωμα που μας ετοιμάζουν.

Για την ΕΤΕ/ΔΕΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΓΓ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤ.


=====================================
Βολές κατά της ΓΕΝΟΠ από τον Σπάρτακο
Ευθείες βολές για τις ευθύνες του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, γιατί δεν προχώρησε στην αυτοκάθαρση του συνδικαλιστικού κινήματος, αμέσως μετά το πόρισμα Ρακιντζή, πριν από ένα χρόνο, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του σωματείου «Σπάρτακος» Γιώργος Αδαμίδης.
«Δεν υπήρξε αυτοκάθαρση του συνδικαλιστικού κινήματος», τόνισε ο κ. Αδαμίδης, μιλώντας στο energia. «Το διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, με ευθύνη του προεδρείου του, έπρεπε να προχωρήσει σε διαλεύκανση των κατηγοριών για κακοδιαχείριση και ατασθαλίες σχετικά με το θέμα του κοινωνικού τουρισμού, που εμφανίσθηκε πριν από ένα χρόνο. Υπάρχουν σκιές και απορίες ανάμεσα στους εργαζομένους της ΔΕΗ, που πρέπει να απαντηθούν, ενώ υπάρχει, επίσης, και το ηθικό κομμάτι που αφορά στην κοινωνία».
Σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε ο κ. Αδαμίδης, διακυβεύεται το μέλλον της ΔΕΗ, με την πώληση λιγνιτικών μονάδων, ουσιαστικά το συνδικαλιστικό κίνημα αυτοακυρώνεται. «Μου έκανε εντύπωση η απομάκρυνση του πρώην οργανωτικού γραμματέα Ρίζου Ρίζου. Τι έγινε; Απομακρύνθηκε; Απομακρύνθηκε μόνος; Επανήλθε; Μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτε στον τομέα της αυτοκάθαρσης. Για ό,τι υπάρχει θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις στα αρμόδια όργανα. Κανένα συνδικαλιστικό στέλεχος, ούτε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, μπορεί να κουκουλώσει τίποτε, ούτε να αφήσει σκιές. Όλα πρέπει να έρθουν στο φως και όποιος έχει ευθύνη να πληρώσει ό,τι του αναλογεί».
Παρά το γεγονός ότι ο κ. Αδαμίδης δεν θέτει ευθέως θέμα παραίτησης του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, επιμένει στην άποψη του ότι θα πρέπει να συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας και εκεί να λυθούν «όλες οι απορίες που υπάρχουν». Ο ίδιος δεν κρύβει ότι έχει ζητήσει, μετά την έκθεση του ΣΔΟΕ, τη σύγκληση του δ.σ. της ΓΕΝΟΠ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ορισθεί ημερομηνία.
Δεν διστάζει, ωστόσο, να πει ότι «έχει ευθύνη ο πρόεδρος Ν. Φωτόπουλος, γιατί η ιστορία με τον κοινωνικό τουρισμό έχει επανέλθει». Και υποδεικνύει την ανάγκη να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες από το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ώστε «να ξεκαθαρίσει η όλη υπόθεση σε συνδικαλιστικό επίπεδο».
«Δεν μπορεί ένα προεδρείο να είναι υπό το βάρος κακουργηματικής πράξης», τονίζει χαρακτηριστικά. «Αν καθυστερήσει κι άλλο η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ θα είναι τελικά σε βάρος της», υπογραμμίζει.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Αδαμίδης, που φέρεται αποφασισμένος να πιέσει ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί, τάσσεται υπέρ της συνέχισης του θεσμού του κοινωνικού τουρισμού, μέσα από τον Οργανισμό Κοινωνικής Δραστηριότητας (ΟΚΔΕ), καθώς οι εργαζόμενοι καταβάλουν ένα μέρος του μισθού τους, για το σκοπό αυτό. Από το 1994 έως το 2004 τη διαχείριση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού των εργαζομένων είχε αποκλειστικά η ίδια η ΔΕΗ, αλλά το 2005 δημιουργήθηκε ο ΟΚΔΕ και η διαχείριση πέρασε στο συνδικάτο. «Το αν πρέπει να γίνονται τα ταξίδια είναι θέμα πολιτικό και δεν έχω αντίρρηση να ξεκινήσει μια συζήτηση», λέει ο κ. Αδαμίδης. «Όμως, αν στη διαχείριση υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να αποδοθούν ευθύνες», καταλήγει ο ίδιος.
=============================
Ξεσηκωμός για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ

Κάλεσμα του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων για κατάληψη ατμοηλεκτρικού σταθμού στο λεκανοπέδιο μετά το Πάσχα
Σε δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στο ξεπούλημα σταθμών και ορυχείων της ΔΕΗ προχωρά αμέσως μετά το Πάσχα το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το απόγευμα της Τρίτης στη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του Δικτύου, προκειμένου να διατρανωθεί η αντίδραση των φορέων και κατοίκων της περιοχής στη διαφαινόμενη πώληση μονάδων της ΔΕΗ, ενώ αντίστοιχη απόφαση έλαβε το μεσημέρι της ίδιας μέρας και το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου.
Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, επικυρώνοντας παλαιότερη απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα την κατάληψη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και την κλιμάκωση του αγώνα αναλόγως των εξελίξεων που θα υπάρξουν.
Απόφαση για κατάληψη ατμοηλεκτρικού σταθμού (ΑΗΣ) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας έλαβε στη συνεδρίασή του το απόγευμα της ίδιας μέρας και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, στην οποία θα συμμετέχουν και οι πέντε ενεργειακοί Δήμοι, ενώ αποφασίσθηκε η κλιμάκωση του αγώνα αναλόγως των εξελίξεων που θα υπάρξουν. Έμεινε όμως ανοιχτό τόσο το θέμα του ποιος σταθμός θα καταληφθεί όσο και η ημερομηνία της κινητοποίησης που πιθανολογείται να είναι την Τρίτη ή την Τετάρτη του Πάσχα (η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου έλεγε για την Τετάρτη), καθώς ήδη γίνονται διαβουλεύσεις με συνδικάτα και φορείς της περιοχής ώστε να καταληχθεί η ημερομηνία- πιθανές η Τρίτη ή η Τετάρτη του Πάσχα, όσο και ο σταθμός που θα επιλεγεί τελικά για την διαμαρτυρία, καθώς η κατάληψη δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί τελικά και στον ΑΗΣ Καρδιάς. Διότι, στόχος είναι οι κινητοποιήσεις να πραγματοποιηθούν από κοινού με τους τοπικούς φορείς και τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή αντίδραση προκειμένου να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα και να αποτραπούν οι δυσμενείς εξελίξεις σχετικά με την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ.
Η κατάληψη, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, θα είναι συντονισμένη και μαζική με την παρουσία των τοπικών φορέων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στη ΔΕΗ και των πολιτών. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης, κάλεσε τους πολίτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πλαισιώσουν την προσπάθεια των Δημοτικών Αρχών, έτσι ώστε να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν αφυπνισθεί και δεν θα ανεχθούν άλλες αδικίες εις βάρος τους. «Οι κινητοποιήσεις είναι η αρχή των αγώνων που θα βάλουν τέλος στα σχέδια ιδιωτικοποίησης των ΑΗΣ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Δικτύου.
Παράλληλα θα αποσταλεί επιστολή των Δημάρχων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) με την οποία αφενός θα παρουσιάζονται οι θέσεις του Δικτύου και των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου θα έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα, με σαφές μήνυμα ότι καμία απόφαση για ιδιωτικοποίηση δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί λόγω των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών. Εκτός αυτού θα αποσταλεί επιστολή προς τη Διοίκηση της ΔΕΗ με την οποία θα προτρέπεται ο Πρόεδρος και το ΔΣ της επιχείρησης να μη συναινέσουν στα σχέδια της Κυβέρνησης όταν ζητηθεί η γνώμη τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εκτός από τα θέματα της αντίδρασης στην ιδιωτικοποίηση των μονάδων αποφασίστηκαν ζητήματα σχετικά με την επέκταση του Δικτύου και τη μετατροπή του σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο, ενώ έγινε και ενημέρωση για τις επαφές που θα έχουν οι Δήμαρχοι στο ταξίδι που θα πραγματοποιήσουν στην Πολωνία και τη Γερμανία για ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους τους σε περιοχές που υπάρχει ανάλογη δραστηριότητα, αλλά και παροχή τεχνογνωσίας που σχετίζεται με τις αποκαταστάσεις και την περιβαλλοντική προστασία.
Το δίκτυο αποφάσισε επίσης τη διοργάνωση συνεδρίου τον Ιούνιο με θέμα «Μεταλιγνιτική περίοδος. Δυνατότητα και δυναμική μετασχηματισμού του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Παραγωγής Πράσινης Ενέργειας», καθώς στόχος είναι να αναδειχθεί η εναλλακτική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής στη μεταλιγντική περίοδο. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μέλη της Γερμανικής Κυβέρνησης και Δήμαρχοι από Ευρωπαϊκές πόλεις με παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη.
=============================
Κατάληψη του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αμυνταίου μετά το Πάσχα αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο
Την κατάληψη του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αμυνταίου-Φιλώτα αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαφαινόμενη πώληση μονάδων της ΔΕΗ.

H κατάληψη θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το Πάσχα, ενώ, όπως επισημαίνεται, θα υπάρξει κλιμάκωση του αγώνα, αναλόγως των εξελίξεων.

===================================
Άνοιξε στα δύο η Μαυροπηγή
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ στα δύο έχει ανοίξει η Μαυροπηγή Κοζάνης, λόγω του ρήγματος που έχει δημιουργηθεί από τη λειτουργία ορυχείου στην περιοχή.
Μάλιστα, η κατάσταση τον φετινό χειμώνα, κατά τον οποίο οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα έντονες, έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, καθώς το ρήγμα έχει δημιουργήσει σκαλοπάτι ενός μέτρου, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους 350 κατοίκους του χωριού. Τα δίκτυα ύδρευσης που εφάπτονται με το ρήγμα έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα ο οικισμός να υδρεύεται πλέον από τον δήμο Πτολεμαΐδας, αποθήκες πρόσφατα κατασκευασμένες με σύγχρονα υλικά καταρρέουν, ενώ περισσότερα από 90 σπίτια έχουν κριθεί ακατάλληλα - αν και εξακολουθούν να κατοικούνται. Το τοπικό σχολείο έκλεισε τον Σεπτέμβριο για λόγους ασφαλείας και τα 32 παιδιά του χωριού αναγκάζονται να πηγαίνουν καθημερινά στο γειτονικό Προάστιο. Οσο για την παιδική χαρά, είναι άχρηστη, καθώς το ρήγμα την έχει κόψει στη μέση!
«Φέτος, στις 25 Μαρτίου, έγινε η τελευταία παρέλαση στο χωριό μας», λέει φανερά δυσαρεστημένος ο πρόεδρος της κοινότητας Μαυροπηγής Τάσος Εμμανουήλ. Το ρήγμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου δύο χρόνια, έκτοτε όμως η ΔΕΗ, η οποία λειτουργεί το ορυχείο λιγνίτη, δεν έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων.
«Το πρόβλημα παρατηρήθηκε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2010, όταν οι κάτοικοι είδαν ρωγμές στα χωράφια τους. Μία από αυτές, μάλιστα, κατάπιε ένα ολόκληρο τρακτέρ!», εξηγεί ο Θεόδωρος Τσάπανος, καθηγητής Σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος συμμετέχει σταθερά στην ομάδα του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου, που ανέλαβε να διερευνήσει το φαινόμενο. Στη συνέχεια, όπως λέει χαρακτηριστικά, «υιοθέτησε» τη Μαυροπηγή. Κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν διαπιστώθηκε σημαντική μετακίνηση του εδάφους, η οποία τον Ιούλιο του 2011 ξέφυγε εντελώς από τα όρια ασφαλείας που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Πλέον το ορυχείο έχει επεκταθεί στα 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού - το όριο ασφαλείας είναι τα 1.000 μ.- ενώ στις 28 Οκτωβρίου 2012 σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση, που δημιούργησε ρήγμα μήκους 150 μέτρων και βάθους έως 12 μ. στις παρυφές του χωριού, 70 μόλις μέτρα από το κέντρο του. «Ακολούθησε νέα κατολίσθηση στις αρχές Μαρτίου, κατά την οποία άλλα 27 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 94», επισημαίνει ο Θ. Τσάπανος, ο οποίος κρίνει επιτακτική την ανάγκη μέχρι το καλοκαίρι να έχει εκκενωθεί το χωριό και να έχουν αποζημιωθεί οι κάτοικοι. «Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Το έδαφος δεν συμπεριφέρεται τόσο καλά πλέον, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα», τονίζει και καταλήγει: «Πρόκειται για ένα δυναμικό φαινόμενο, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση».

Σε ανάλογο συμπέρασμα έχει φτάσει και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Οπως αναφέρει ο διευθυντής Τεχνικής Γεωλογίας του Ινστιτούτου, Νικόλαος Νικολάου, «η κινηματική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται, καθώς υπάρχει μια σταθερή αύξηση των μετακινήσεων, ενώ υφίσταται μια εξέλιξη των μετακινήσεων και εντός του οικισμού, αλλά και στις ρωγματώσεις στην ευρύτερη αγροτική έκταση». Το ΙΓΜΕ συνιστά συνέχιση της συστηματικής παρακολούθησης και επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης του οικισμού.

Οι εξορύξεις

Η ΔΕΗ ξεκίνησε τις εξορύξεις λιγνίτη στη Μαυροπηγή Κοζάνης, τη δεκαετία του ’80. Οταν εμφανίστηκε το ρήγμα, η επιχείρηση αποποιήθηκε την οποιαδήποτε ευθύνη. Ο Παναγιώτης Νικολακάκος, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της επιχείρησης, αναγνωρίζει μεν τις έρευνες των επιστημόνων, όμως υποστηρίζει ότι το ρήγμα υπήρχε από πριν: «Πιθανόν να ενεργοποιήθηκε από το ορυχείο, αλλά επ’ ουδενί δεν το προκάλεσε η εξορυκτική δραστηριότητα».
Ωστόσο, οι ειδικοί θεωρούν ότι, αν η εταιρεία είχε εκπονήσει σωστές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η κατάσταση αυτή θα είχε αποφευχθεί και παράλληλα θα είχε συγκρατηθεί η επέκταση του ορυχείου. «Τα φαινόμενα αυτά, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους σεισμούς, δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Εξάλλου δεν είμαστε κοντά στο χωριό για τα δεδομένα τα δικά μας. Ο κίνδυνος δεν είναι τόσο για το ίδιο το χωριό, όσο για τους εργάτες του ορυχείου που δουλεύουν κάτω από το ρήγμα», απαντά ο Π. Νικολακάκος.

=================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: