Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

επιχείρησε να τους επιβάλει όρους και τιμές χωρίς να λαμβάνει υπόψιν...............Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύ­ουν σε αυτή τη χώρα!.


«Προκαλεί ζημιά στη ΔΕΗ»
Η ΔΕΗ προσφεύγει κατά της ΡΑΕ σχετικά με την απόφαση για την Αλουμίνιον ΑΕ


Κατά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) θα στραφεί η ΔΕΗ αναφορικά με την απόφαση της Αρχής να καθορίσει προσωρινή τιμή 42 €/MWh για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η «Αλουμίνιον ΑΕ».

«Είναι προφανές ότι η Απόφαση αυτή ζημιώνει τη ΔΕΗ, υποχρεώνοντάς την να πουλά κάτω του κόστους και ως εκ τούτου η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής ή Ευρωπαϊκής» σημειώνει η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, «αναφορικά με την Απόφαση 346/2012 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία καθορίζεται προσωρινή τιμή 42 €/MWh για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, η ΔΕΗ επισημαίνει τα ακόλουθα:

» Η Απόφαση ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει θεσπισθεί με προτάσεις της ίδιας της ΡΑΕ, θεωρώντας ότι ειδικά στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δεν πρέπει να επιμερίζονται τα αναλογούντα σε αυτήν κόστη, που απορρέουν από τη λειτουργία της Αγοράς.

» Η Απόφαση υιοθετεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απόψεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αγνοεί παντελώς τις τεκμηριωμένες επί του θέματος θέσεις της ΔΕΗ.

» Η Απόφαση παραβλέπει τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ, τα οποία η ίδια η ΡΑΕ έχει επιβεβαιώσει, και επικαλείται ένα απροσδιόριστο κόστος αναφοράς, το οποίο όμως δεν τεκμηριώνει.

» Η Απόφαση προσδιορίζει ως τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ τα 42 €/MWh, τιμή που πολύ απέχει από το μέσο ανταγωνιστικό κόστος της ΔΕΗ των 72,71 €/MWh (στα όρια της Υψηλής Τάσης), το οποίο η ίδια η ΡΑΕ έχει εγκρίνει.

» Επίσης, είναι πολύ χαμηλότερη και από την ανταγωνιστική χρέωση των περίπου 62 €/MWh που αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες μεγάλης και σταθερής ζήτησης.

» Η Απόφαση αναφέρει ότι η ΔΕΗ δεν προέβη σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, παρότι είναι γνωστό, ότι εδώ και αρκετά χρόνια τα δύο μέρη βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις.

» Η Απόφαση παραβλέπει το γεγονός ότι με βάση τις ρυθμίσεις της Αγοράς η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ έχει εναλλακτικές λύσεις προμήθειας από την Αγορά ή μέσω εισαγωγών.

» Είναι προφανές ότι η Απόφαση αυτή ζημιώνει τη ΔΕΗ, υποχρεώνοντάς την να πουλά κάτω του κόστους και ως εκ τούτου η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής ή Ευρωπαϊκής».

=================================
ΡΑΕ : Έρευνα για το πραγματικό ενεργειακό κόστος της ΔΕΗ
Στο μικροσκόπιο βάζει η ΡΑΕ το ενεργειακό κόστος της ΔΕΗ, εστιάζοντας σε αυτό των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών της μονάδων, και τονίζοντας ότι θα ελέγξει αν τα στοιχεία που εμφανίζει η επιχείρηση είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τα όσα ισχύουν διεθνώς.
Τα παραπάνω προκύπτουν από την χθεσινή απόφαση της ΡΑΕ για την προσωρινή τιμολόγηση της Αλούμινιον από τη ΔΕΗ, όπου πέραν από τον καθορισμό των 45 ευρώ/ MWh και το σκεπτικό που την συνοδεύει, η ΡΑΕ ανοίγει συνολικό θέμα ελέγχου του κόστους της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα κάνει σαφές ότι «προτίθεται να προχωρήσει σε λεπτομερή κοστολογικό έλεγχο και σύγκριση του κόστους παραγωγής κάθε μιας από τις μονάδες παραγωγής της καθής (σσ. ΔΕΗ), σε σχέση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές».
Τι εννοεί η ΡΑΕ ; Ότι «η έλλειψη οποιουδήποτε ανταγωνισμού στο κρίσιμο αυτό τμήμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να μεταφέρει μέρος της υφιστάμενης κοστολογικής αναποτελεσματικότητας (δηλαδή της μη βέλτιστης απόδοσής της) στην αγορά, υποχρεώνοντας το σύνολο της ελληνικής οικονομίας να φέρει το βάρος αυτό».

 Θέμα ελέγχου του 65% της παραγωγής
Σε άλλο σημείο, αναφέρεται στον ανταγωνισμό τονίζοντας πως «στην περίπτωση της χώρας μας είναι προφανές ότι δεν υφίσταται μια αποτελεσματικά λειτουργούσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που αποδεικνύεται χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΕΗ κατέχει μόνη αυτή, το σύνολο των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών σταθμών της χώρας, και συνεχίζει να κατέχει άνω του 65% της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν όλοι οι ανταγωνιστές της λειτουργούν νέες, αναπόσβεστες μονάδες φυσικού αερίου, και καλούνται να αντιμετωπίσουν ώριμες, αποσβεσμένες μονάδες τόσο λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές, όσο και φυσικού αερίου της ΔΕΗ».
Ταυτόχρονα θυμίζει ότι στην απόφασή της έλαβε υπόψιν της και τις επιστολές του συλλογικού οργάνου των βιομηχανιών (ΕΒΙΚΕΝ) που κατήγγειλαν απουσία διαλόγου με τη ΔΕΗ (όταν η τελευταία είναι η μόνη που μπορεί να τους προμηθεύσει ηλεκτρική ενέργεια) και ότι επιχείρησε να τους επιβάλει όρους και τιμές χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Τι λέει για την Αλουμίνιο
Τέλος, όσο για το επιχείρημα της ΔΕΗ, ότι αν η Αλουμίνιον θεωρούσε ότι τιμολογείται ακριβά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της μέσω άλλου προμηθευτή ή μέσω της δικής της μονάδας ηλεκτρισμού (σσ: λειτουργεί με φυσικό αέριο), η ΡΑΕ απαντά ότι πουθενά στον κόσμο βιομηχανία αλουμινίου δεν ηλεκτροδοτείται από μονάδα που καίει φυσικό αέριο, αφού σε μια τέτοια περίπτωση το ενεργειακό της κόστος θα ήταν απαγορευτικό.
Υπενθυμίζουμε ότι με την παραπάνω απόφαση που έχει προσωρινό χαρακτήρα έως ότου η διαιτησία στην οποία είχαν προσφύγει ΔΕΗ και Αλουμίνιο καθορίσει την οριστική φόρμουλα υπολογισμού της τιμής, η ΡΑΕ προσδιορίζει ως προσωρινό κόστος ενέργειας για την βιομηχανία τα 45 ευρώ/ MWh (ενέργεια συν τέλη). Πρόκειται για τιμή πολύ χαμηλότερη από τα τρέχοντα επίπεδα τιμολόγησης της βιομηχανίας από τη ΔΕΗ, αλλά και υψηλότερη από αυτήν που πληρώνουν οι βιομηχανίες αλουμινίου παγκοσμίως (29,11 ευρώ βάσει στοιχείων του Metal Bulletin), γι’ αυτό και θα ισχύσει μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της διαιτησίας.
==================================
Πίεζε η Κεφαλαιαγορά για ΔΕΗ - Αλουμίνιον
Καθοριστικό ρόλο ώστε να εκδοθεί άμεσα η απόφαση της ΡΑΕ για τον ορισμό προσωρινής τιμής της Αλουμίνιον της Ελλάδος, έπαιξαν οι πιέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μάλιστα όπως αποκαλύπτει η απόφαση, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είχε στείλει επιστολή στην οποία επεσήμαινε το γεγονός ότι ο όμιλος Μυτιληναίος είχε καταγράψει στις οικονομικές καταστάσεις την τιμή που θεωρεί ορθή, ενώ η ΔΕΗ για την ίδια απαίτηση απεικόνιζε στις δικές της καταστάσεις διαφορετικό ποσό.
Για την προστασία λοιπόν του επενδυτικού κοινού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ζητήσει να υπάρξει καθορισμός τιμής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ. Κάτι που και τελικώς έγινε από τη ΡΑΕ.
Πηγή:www.capital.gr


==================================

Η ΡΑΕ αποφάσισε να τραβήξει το αυτί της ΔΕΗ


Τις ώρες που όλη η Ελλάδα είχε στραμμένη την προσοχή της στο Προεδρικό Μέγαρο, περιμένο­ντας να βγει… άσπρος κυβερνητικός καπνός, κάποιοι άλλοι (δυστυχώς ελάχιστοι, αλλά πάντως αφοσιωμένοι στο καθήκον τους) δούλευαν σκληρά για να διεκπεραιώσουν κρίσιμες υποθέ­σεις, που πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους ώστε να βγούμε από το τέλμα.

Κι όλα αυτά, κόντρα στη μιζέρια, την γκρίνια, την απογοήτευση και την απαισιοδοξία που διακατέχει όλη την κοινωνία και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα για τις επιχειρήσεις και τη δραστηριότητά τους.

Το θετικό νέο έρχεται από τη Ρυθμι­στική Αρχή Ενέργειαςκαι αφορά μία υπόθεση στην οποία το «Π» έχει ανα­φερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, με ρεπορτάζ και αναλύσεις: την τιμο­λόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν οι βιομηχανίες από τη ΔΕΗ.

Στις αρχές της εβδομάδας, λοιπόν, έγινε γνωστή η απόφαση της ΡΑΕ για μία υπόθεση που κρατάει εδώ και με­ρικά χρόνια. Πρόκειται για τη διαφορά που είχαν η επιχείρηση ηλεκτρισμού και η Χαλυβουργία Ελλάδος σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ρεύ­ματος, με τον οποίο η ΔΕΗ «φόρτωνε» με ακριβά τιμολόγια την επιχείρηση, ενώ δεν είχε προηγηθεί ουσιαστική διαπραγμάτευση των δύο πλευρών, ώστε να καταλήξουν σε κοινά αποδε­κτή συμφωνία.

«Διακριτική  μεταχείριση»

Έτσι, η ΔΕΗ επιχείρησε να χρεώσει τη Χαλυβουργία με το τιμολόγιοΑ150 (πρόκειται για το τιμολόγιο που αφο­ρούσε τις βιομηχανικές συνδέσεις, το οποίο σήμερα έχει καταργηθεί) με επιπλέον επιβάρυνση 10%. Ωστόσο, ο σχετικός νόμος που είχε ψηφιστεί πριν από μία 5ετία όριζε το ποσοστό αυτό ως το ανώτατο που μπορούσε να χρε­ωθεί στους πελάτες. Επιπλέον, η ΔΕΗ με διάφορες δικαιολογίες ή ατεκμη­ρίωτους υπολογισμούς επιχείρησε να επιβάλει όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές.

Οι βιομήχανοι αντέδρασαν, θεωρώ­ντας πως η επιχείρηση ηλεκτρισμού επιχειρεί να κάνει διακριτική μεταχεί­ριση στις ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις που απέμειναν στη χώρα. Πριν από μερικά χρόνια η αντίδραση αυ­τή περιοριζόταν στο αίσθημα αδικίας που αισθάνθηκαν οι επιχειρηματίες. Σήμερα, ωστόσο, είναι θέμα ζωτικής σημασίας, καθώς το πανάκριβο ρεύμα εξοντώνει την όποια ανταγωνιστικό­τητα απέμεινε στα ελληνικά προϊόντα και δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στη βιομηχανία.

Το θέμα βρισκόταν στα συρτάρια της ΡΑΕ εδώ και αρκετά χρόνια. Η σημερι­νή διοίκηση, παρά τις αντιξοότητες (λόγω πολιτικού, οικονομικού κλίμα­τος) και τα εμπόδια (έλλειψη προσω­πικού και… μνημονιακού τύπου περι­κοπές), ολοκλήρωσε την εξέταση της υπόθεσης, εκδίδοντας μία απόφαση που θα λειτουργήσει ως μοντέλο για τις σχέσεις της ΔΕΗ με όλες τις άλλες μεγάλες βιομηχανίες της χώρας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΡΑΕ:

1) Το τιμολόγιο Α150 οδηγεί σε δια­κριτική μεταχείριση πελατών και σε σταυροειδείς επιδοτήσεις ως προς τις χρεώσεις, με αποτέλεσμα να μην ακολουθεί τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπονται από τους σχετικούς κώδικες.

2) Οι προτάσεις της ΔΕΗπρος τις βι­ομηχανίες, μαζί με την πρόβλε­ψη για χρέωση κατά ωριαία ζώνη, δεν οδηγούν σε εξατομικευμένα τιμολό­για, ενώ οι πελάτες της δεν είναι υπο­χρεωμένοι να τις δεχθούν.

3) Οι προτάσεις της ΔΕΗγια τα συ­γκεκριμένα τιμολόγια δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες όσον αφορά στο πώς προκύπτει το τελικό κόστος, καθώς χρειάζονται «λεπτομερέστερα και πλέον εξειδικευμένα στοιχεία κό­στους», σε κατηγορίες όπως οι συνδέ­σεις Υψηλής Τάσης.

4) Η ΔΕΗ δεν έχει εξετάσει μία σειρά από θέματα, όπως η ελαστικότητα της ζήτησης, το προφίλ της κατανάλω­σης ή η διαχείριση φορτίου, ώστε να καθορίσει ευνοϊκότερους όρους για τους πελάτες αυτής της κατηγορίας.

Όπως προκύπτει από την απόφαση της ΡΑΕ, η επιχείρηση ηλεκτρισμού δεν διαπραγματεύτηκε τα τιμολόγια, ούτε κατέθεσε εγγράφως σαφής και τεκμηριωμένες προτάσεις προς τη Χα­λυβουργία.

Ωστόσο, η απόφαση περιλαμβάνει και μία ακόμη πιο σπουδαία παρά­μετρο: το γεγονός ότι έως το 2009 η Χαλυβουργία προέβαινε σε κανονι­κή καταβολή των ποσών, με βάση τις χρεώσεις της ΔΕΗ, δεν συνιστά σιωπη­ρή αποδοχή του τρόπου τιμολόγησης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ο επιχειρηματίας να ζητήσει πίσω ένα μέρος των χρημάτων (κατά πάσα πιθα­νότητα με συμψηφισμό).

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους πελάτες αυτής της κατηγορίας (περίπου 30 συνολικά) να διεκδικήσουν το ίδιο.

Η Αρχή συνιστά (στην ουσία επιβάλ­λει) στη ΔΕΗ να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση με τον πελά­τη της, ώστε να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή συμφωνία για τις χρεώσεις του ηλεκτρισμού ρεύματος, μέσα σε έναν μήνα. Στην ουσία, η ΡΑΕ υποχρε­ώνει και τις δύο πλευρές (πρωτίστως τη ΔΕΗ) να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν τη φόρμουλα εκείνη που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, όπως έπρεπε να είχε γίνει πριν από μία 5ετία.

Μάλιστα, η Αρχή προειδοποιεί ότι μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης επανεξέτασης του θέμα­τος, διατηρώντας και το δικαίωμα να επιβάλει προσωρινά μέτρα, σε περί­πτωση που διαπιστώσει ότι δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη απόφαση.

Στελέχη του ενεργειακού τομέα κά­νουν λόγο για απόφαση-σταθμό τόσο στην ιστορία της ΡΑΕ όσο και γενικό­τερα για τη συμπλήρωση του πλαισί­ου απελευθέρωσης της αγοράς ενέρ­γειας.

Άλλωστε, εκκρεμούν παρόμοιες προσφυγές κι από άλλους επιχειρημα­τικούς «παίκτες», που είναι συνδεδε­μένοι στην Υψηλή Τάση, όπως η Λάρκο και η Αλουμίνιον.

Μπορεί τα υψηλά κλιμάκια της ΔΕΗ να δυσαρεστήθηκαν με την απόφαση της ΡΑΕ, ωστόσο έρχεται σε μία ιδι­αίτερα κρίσιμη φάση, όταν το σύνο­λο της ελληνικής βιομηχανίας έχει να αντιμετωπίσει και το υπερβολικά με­γάλο κόστος του ρεύματος, παράλλη­λα με τα άλλα τεράστια εμπόδια, όπως οι τεράστιες επιβαρύνσεις από φό­ρους, η πλήρης έλλειψη ρευστότητας και η εξαφάνιση όλων των πηγών χρη­ματοδότησης.

Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύ­ουν σε αυτή τη χώρα!
(ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ “Π” ΣΤΙΣ 17-05-12)==================================
ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ: Η επιχείρηση θέτει σε κίνδυνο ανθώπινες ζωές


Εδώ και δύο χρόνια εργαζόμενοι στη ΔΕΗ κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας στην επιχείρηση. Με επιστολή τους οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ στον πρόεδρο Αρθούρο Ζερβό καταγγέλλουν την αδιαφορία των διευθυντικών στελεχών και αναφέρουν ένα συμβάν της περασμένης εβδομάδας ως το αντιπροσωπευτικότερο της κατάστασης που επικρατεί.


Αναλυτικά η επιστολή: 


ΠΡΟΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ,
κ. Αρθούρο Ζερβό

Κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Εδώ και δύο χρόνια σας επισημαίνουμε διαρκώς τους κινδύνους που διατρέχει ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε., λόγω της επίμονης έως και ύποπτης προσπάθειας Διευθυντικών στελεχών, οι οποίοι ετσιθελικά, εντελώς πρόχειρα και χωρίς κανένα σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό, με τις πράξεις τους, διαλύουν καθημερινά την ΑΣΦΑΛΕΙΑ της Επιχείρησης, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και εγκαταστάσεις αξίας δισεκατομμυρίων Ευρώ!!!

Κύριε Πρόεδρε, την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε ένα περιστατικό στα Κεντρικά κτίρια της ΔΕΗ Α.Ε. (Χ-28), δηλαδή σχεδόν ΕΞΩ από το γραφείο σας, το οποίο απέδειξε τα αυτονόητα… Το ελλιπέστατο Προσωπικό Ασφαλείας, με ψυχραιμία και αυταπάρνηση, βάζοντας σε κίνδυνο την σωματική του ακεραιότητα, ΕΣΒΗΣΕ μια πυρκαγιά, η οποία χωρίς την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του, θα μπορούσε να ΚΑΨΕΙ όλο το κτίριο στο οποίο βρίσκεται η Νομική Υπηρεσία της Επιχείρησης και όχι μόνο… Την ίδια στιγμή Διευθυντικά στελέχη, τα οποία δεν έχουν καμία επαφή με το αντικείμενο, υπογράφουν μετά χαράς την αποψίλωση του Προσωπικού Ασφαλείας από την Μητρική Εταιρεία και την μετάθεση του, χωρίς κανένα σοβαρό σχεδιασμό στον ΑΔΜΗΕ πριν μερικούς μήνες (7 συνάδελφοι) και στον ΔΕΔΔΗΕ πριν λίγες ημέρες (31 συνάδελφοι). Αποτέλεσμα όλων αυτών;
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΤΟΠΑΦΕ, του οποίου ο Πανελλαδικός Εποπτικός ρόλος υποβαθμίστηκε έντεχνα, να ΑΔΥΝΑΤΕΙ να καλύψει δύο πολύ σημαντικά από πλευράς Ασφάλειας, κτίρια της Επιχείρησης. Αυτό της Κεντρικής Διεύθυνσης Ορυχείων, καθώς και το Κέντρο Έκδοσης Λογαριασμών!!!! Μάλιστα κάποιοι ιδιαίτερα «πρόθυμοι» όπως ο κ. Γαλίτης, με περίσσιο ζήλο τρέχουν να προλάβουν να βάλουν security στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων… Η «δημιουργική λογιστική» του μοιραίου για τη ΔΕΗ κ. Τριανταφύλλη, φαίνεται πως έχει ακόμα πολλούς θιασώτες στη Διοίκηση της Επιχείρησης… Μόνο που τα «νούμερα» του κ. Γαλίτη δεν βγαίνουν. Εδώ και αρκετό καιρό ο συγκεκριμένος κύριος κάνει τα πάντα για να βάλει ιδιωτική εταιρεία security στο Κεντρικό Κτίριο Ορυχείων, με το ψευδέστατο και αίολο επιχείρημα ότι θα στοιχίζουν λιγότερο στην Διεύθυνση ΤΟΥ, απ’ ότι το Μόνιμο Προσωπικό Ασφαλείας της Επιχείρησης.
Μόνο που αυτό αποτελεί προχειρότατη «δημιουργική λογιστική» και ΣΚΑΝΔΑΛΟ πρώτου μεγέθους. Θέλει ο κ. Γαλίτης να βάλει εργολάβο, δηλαδή να προσθέσει επιπλέον ΕΞΟΔΑ στον Όμιλο ΔΕΗ, την στιγμή που η Επιχείρηση μπορεί εκ των έσω να καλύψει όλα τα κενά, με μια απλή κίνηση… Η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων (ιδιοκτησίας προφανώς του κ. Γαλίτη), μπορεί να παρουσιάζει ξεχωριστά έσοδα και έξοδα, ωστόσο ο προϋπολογισμός της είτε επιβαρύνει, είτε «ανακουφίζει» τον συνολικό προϋπολογισμό του Ομίλου ΔΕΗ… Με τη «ψευδοαυτόνομη» οικονομική συλλογιστική, κάθε Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής να προσπαθεί να δείχνει καλύτερα ετήσια αποτελέσματα, σε βάρος «κάποιου δίπλα» επιβαρύνοντας τα γενικά οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης, στην ουσία προσπαθεί να χτίσει «καριέρα» σε βάρος της ΔΕΗ, της ανεκτίμητης περιουσίας της και του ανθρώπινου δυναμικού της…
Κύριε Πρόεδρε, παρόλο που ο ρόλος του Συνδικαλιστικού Οργάνου δεν είναι αυτός, εντούτοις λόγω της απειρίας των υπεύθυνων, (είναι εγκληματικό να μην είναι Τομεάρχης και Υποτομεάρχης Ασφαλείας από τις τάξεις του Προσωπικού Ασφαλείας) κατά καιρούς σας έχουμε αποστείλει διάφορα Υπομνήματα με τις προτάσεις μας για την αναβάθμιση της Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της, προτάσεις οι οποίες ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ συνδυάζουν την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αφού σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονήσαμε και σας καταθέσαμε, το οικονομικό κέρδος της Επιχείρησης, σε περίπτωση που εφαρμοζόταν η πρόταση μας, θα ξεπερνούσε τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η απάντηση του ΤΕΩΣ Γεν. Διευθυντή ΑΝΠΟ κ. Γιώργου Τριανταφύλλη ήταν εντελώς παρελκυστική, έως και ΥΠΟΠΤΗ. Αρνήθηκε κάθε διαβούλευση, απορρίπτοντας το σχέδιο, το οποίο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ δεν εξυπηρετούσε, την είσοδο εργολάβου, η οποία αποτελούσε την ΜΟΝΑΔΙΚΗ του «λύση». Τον δικό του ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ… Στο ίδιο περίπου πνεύμα κινείται και ο διάδοχος του κ. Δαμάσκος, ο οποίος ΔΥΣΤΥΧΩΣ πρωταγωνίστησε σε μοιραίες για την Ασφάλεια της ΔΕΗ αποφάσεις (Αποκοπή από τον ΤΟΠΑΦΕ των ΠΣΕΑ, υπαγωγή του στη ΔΥΣ, μετάθεση 40 φυλάκων σε ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς κανένα προγραμματισμό). Δυστυχώς ΚΑΙ ο Διευθυντής της ΔΥΣ κ. Τσερέκλας αποδείχτηκε «Πόντιος Πιλάτος» στα εγκλήματα εναντίον της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΕΗ, αφήνοντας να φύγουν τόσο εύκολα 40 συνάδελφοι (εν κρυπτώ από τους γκρινιάρηδες και κακούς συνδικαλιστές)… Απ’ ότι φαίνεται τα «μεγάλα κεφάλια» της Επιχείρησης έχουν τη δική τους φιλοσοφία για την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ. Μια φιλοσοφία που συμβαδίζει ΑΠΟΛΥΤΑ, με τη φιλοσοφία αλόγιστης ΣΠΑΤΑΛΗΣ, που κυριαρχούσε εδώ και 12 χρόνια, η οποία προωθούσε υπέρογκες ΔΑΠΑΝΕΣ για προμήθεια βοηθητικών τεχνικών μέσων και εισδοχή εργολάβων από την πίσω πόρτα!!! Μια φιλοσοφία που εξέθρεψε μια σειρά από οικονομικά ΣΚΑΝΔΑΛΑ, τα οποία έγιναν τηλεοπτικές εκπομπές!!! Μια φιλοσοφία της οποίας εμπνευστής ήταν ο ΤΕΩΣ Τομεάρχης Ασφαλείας της Επιχείρησης κ. Παναγιώτης Καλογήρου, ο οποίος ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΥΧΑΙΑ σήμερα είναι Σύμβουλος Ασφαλείας της Επιχείρησης!!!!

Και εξηγούμαστε… Είναι δυνατόν η Επιχείρηση να ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ και να ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ καθημερινά το ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό της, την στιγμή που ΣΠΑΤΑΛΑ εκατομμύρια ευρώ για εκσυγχρονισμό τεχνικών μέσων; Πιστεύει κάποιος νοήμων άνθρωπος ότι μπορεί να επιτευχθεί Ασφάλεια στις Εγκαταστάσεις της Επιχείρησης σε όλη την Ελλάδα με τον αυτόματο πιλότο; Αν ήταν έτσι την πυρκαγιά της Παρασκευής θα την έσβηναν μόνοι τους οι Πυροσβεστήρες…!!!!

Η πρόταση μας για δημιουργία Πανελλαδικής Διεύθυνσης ή Κλάδου Ασφαλείας στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε., η παράλληλη εξομοίωση του Μόνιμου Προσωπικού Ασφαλείας, με το Τ ή ΔΟ προσωπικό (Η καλύτερη ΛΥΣΗ, είναι η υπαγωγή του Προσωπικού Ασφαλείας στην Τ4/Φ κατηγορία), ώστε να επιτευχθεί επαρκής μετακίνηση προσωπικού προς τη Διεύθυνση Ασφάλειας και η ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση όλων των εργολάβων Πανελλαδικά είναι η μόνη βιώσιμη και ορθή λύση.

Αντ’ αυτού ο κ. Τριανταφύλλης, η «Φλώρα», η «Ειρήνη» και τα «ορφανά» τους, ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ ακόμα περισσότερο την Ασφάλεια της ΔΕΗ Πανελλαδικά, βάζοντας τους εργολάβους στην Επιχείρηση, αγνοώντας επιδειχτικά και συνειδητά την Ελληνική νομοθεσία, αλλά και την 114/2008 οδηγία της Ε.Ε.
Το Σωματείο μας συναισθανόμενο βαριά την ευθύνη απέναντι σε 400 οικογένειες Πανελλαδικά, ΔΗΛΩΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ, ότι θα εμποδίσει ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ και ΚΑΘΕ ΤΙΜΗΜΑ τα ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ σχέδια οποιουδήποτε «εργολαβολάγνου» Διευθυντή της ΔΕΗ…

Καλούμε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, καθώς και όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία τα οποία έχουν στις τάξεις τους Προσωπικό Ασφαλείας, (ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΕΤΕ/ΔΕΗ, ΕΔΟΠ/ΔΕΗ) να συστρατευτούν μαζί μας σε δυναμικό ΑΓΩΝΑ, ενάντια στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις Διευθυντικών στελεχών της Επιχείρησης…

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΡΑΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
==================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: