Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

ειδικά στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δεν πρέπει να επιμερίζονται τα αναλογούντα σε αυτήν κόστη, που απορρέουν από τη λειτουργία της Αγοράς.


Τι σημαίνουν για τη ΔΕΗ οι αποφάσεις για Χαλυβουργία και Αλουμίνιον
Τρεις νέους βασικούς άξονες, επί των οποίων πλέον η ΔΕΗ καλείται να διαπραγματευτεί την τιμολόγηση στην υψηλή τάση, του συνόλου των βιομηχανικών πελατών της, οριοθετούν οι δύο πρόσφατες αποφάσεις που εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι δύο αυτές αποφάσεις, αποτελούν το επιστέγασμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε με την πρώτη απόφαση της ΡΑΕ για τις βασικές αρχές τιμολόγησης, ακολούθησε η γνωμοδότηση της ανεξάρτητης αρχής για το σχέδιο σύμβασης ΔΕΗ πελατών ΥΤ και κατέληξε στις δύο πρόσφατες αποφάσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας «χτίστηκε» μια νέα προσέγγιση η οποία θέτει συγκεκριμένο προηγούμενο για την τιμολόγηση της υψηλής τάσης και ειδικότερα εξειδικεύει περαιτέρω τι θα πει:

1) τιμολόγηση της υψηλής τάσης
2) διαπραγμάτευση με τον πελάτη και
3) εξατομίκευση των χαρακτηριστικών του.

Ίσως το κυριότερο νέο στοιχείο που εισάγεται με τις αποφάσεις αυτές είναι ότι η ΔΕΗ καλείται στις διαπραγματεύσεις με τους πελάτες της να τεκμηριώσει τις προτάσεις της όχι στη βάση του λογιστικού κόστους αλλά του πραγματικού λειτουργικού της κόστους.
Και βέβαια στο κομμάτι του λειτουργικού κόστους, εντοπίζονται μια σειρά από ανεπάρκειες και αναποτελεσματικότητες που έχουν επισημανθεί και από τις μελέτες που έχουν γίνει ακόμη και για λογαριασμό της ΔΕΗ, όπως αυτή της Booze Allen και της Mac Kinsey.

Προσωρινή τιμή

Στο κομμάτι της προσωρινής τιμής για την Αλουμίνιον, αξίζει να αναφερθεί ότι όπως αναφέρει και το σκεπτικό της ΡΑΕ, πρόκειται για μία προσωρινή τιμή «επαρκή για λόγους προσωρινής ρύθμισης». Δηλαδή η διατύπωση που χρησιμοποιείται είναι εξαιρετικά προσεκτική ώστε να μη δημιουργεί προηγούμενο και να μην επηρεάζει την υπό εξέλιξη διαδικασία διαιτησίας. Σημειώνεται ότι το σκεπτικό της προσωρινής δεν μπαίνει στη μεθοδολογία της τιμολόγησης. Μάλιστα στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι η εκκαθάριση της ενέργειας , ακόμη και αυτής της περιόδου θα γίνει με την τιμή που θα ορίσει η διαιτησία και όχι με τα 42 ευρώ που ορίστηκαν. Εξάλλου, αξίζει να σημειωθεί ότι και η ίδια η ΔΕΗ είχε προτείνει το Φεβρουάριο να οριστεί η προσωρινή τιμή, στο ύψος της οριακής τιμής, όταν εκείνη την περίοδο βρισκόταν στα 80 ευρώ. Σήμερα η οριακή τιμή βρίσκεται στα 40 ευρώ και με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν θα κυμανθεί στα επίπεδα αυτά λόγω της εξαιρετικά χαμηλής ζήτησης για το προσεχές εξάμηνο. Αυτό τουλάχιστον επισημαίνεται στην ανάλυση που έγινε από τη ΡΑΕ.

Δημιουργείται προηγούμενο

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι οι αποφάσεις αυτές δημιουργούν ένα συγκεκριμένο προηγούμενο, όχι με τη θέσπιση προσωρινής τιμής που ούτως ή άλλως θα εκκαθαριστεί με την τιμή της διαιτησίας, αλλά με το σκεπτικό και κυρίως με την ολοκληρωμένη νομική τεκμηρίωση που περιλαμβάνουν οι αποφάσεις γύρω από τα κρίσιμα θέματα της διαπραγμάτευσης, της εξατομίκευσης και της τεκμηρίωσης του κόστους.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι πληροφορίες θέλουν και τις υπόλοιπες βιομηχανίες μέσω της ΕΒΙΚΕΝ να εξετάζει ενδελεχώς το περιεχόμενο και το σκεπτικό των αποφάσεων, καθώς θεωρείται ότι πλέον δημιουργείται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών, επί του οποίου μπορεί πλέον η βιομηχανία να διαπραγματευτεί με συγκεκριμένα επιχειρήματα απέναντι στη ΔΕΗ, τα τιμολόγιά της. 
===============================
«Η ΔΕΗ υποχρεώνεται να πουλάει κάτω του κόστους»

Ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση της ΡΑΕ που την εξαναγκάζει να πωλεί ηλεκτρική ενέργεια με προσωρινή τιμή 42 €/MWh προς την Αλουμίνιον ΑΕ εξέδωσε η ΔΕΗ.
Η Επιχείρηση υποστηρίζει πως αναγκάζεται να πωλεί ρεύμα «κάτω του κόστους», με το μέσο ανταγωνιστικό κόστος στην Υψηλή Τάση να ανέρχεται σε 72,71 €/MWh.
Η υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι πολύ χαμηλότερη και από την ανταγωνιστική χρέωση των περίπου 62 €/MWh που αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες μεγάλης και σταθερής ζήτησης.
Μάλιστα η ΔΕΗ τονίζει την πρόθεσή της να στραφεί νομικά εναντίον της ΡΑΕ για το ζήτημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:

Αναφορικά με την Απόφαση 346/2012 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία καθορίζεται προσωρινή τιμή 42 €/MWh για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η ΔΕΗ επισημαίνει τα ακόλουθα:

·        Σεβόμενη, κατά πάγια πρακτική, το θεσμικό ρόλο της ΡΑΕ, αποφεύγει να σχολιάζει Αποφάσεις της Αρχής.

·        Εντούτοις, για τη συγκεκριμένη Απόφαση, η Επιχείρηση αισθάνεται υποχρεωμένη να υπογραμμίσει τα εξής :

- Η Απόφαση ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει θεσπισθεί με προτάσεις της ίδιας της ΡΑΕ, θεωρώντας ότι ειδικά στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δεν πρέπει να επιμερίζονται τα αναλογούντα σε αυτήν κόστη, που απορρέουν από τη λειτουργία της Αγοράς.

- Η Απόφαση υιοθετεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απόψεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αγνοεί παντελώς τις τεκμηριωμένες επί του θέματος θέσεις της ΔΕΗ.

- Η Απόφαση παραβλέπει τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ, τα οποία η ίδια η ΡΑΕ έχει επιβεβαιώσει, και επικαλείται ένα απροσδιόριστο κόστος αναφοράς, το οποίο όμως δεν τεκμηριώνει.

- Η Απόφαση προσδιορίζει ως τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ τα 42 €/MWh, τιμή που πολύ απέχει από το μέσο ανταγωνιστικό κόστος της ΔΕΗ των 72,71 €/MWh (στα όρια της Υψηλής Τάσης), το οποίο η ίδια η ΡΑΕ έχει εγκρίνει. Επίσης, είναι πολύ χαμηλότερη και από την ανταγωνιστική χρέωση των περίπου 62 €/MWh που αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες μεγάλης και σταθερής ζήτησης.

- Η Απόφαση αναφέρει ότι η ΔΕΗ δεν προέβη σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, παρότι είναι γνωστό, ότι εδώ και αρκετά χρόνια τα δύο μέρη βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις.

- Η Απόφαση παραβλέπει το γεγονός ότι με βάση τις ρυθμίσεις της Αγοράς η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ έχει εναλλακτικές λύσεις προμήθειας από την Αγορά ή μέσω εισαγωγών.

Είναι προφανές ότι η Απόφαση αυτή ζημιώνει τη ΔΕΗ, υποχρεώνοντάς την να πουλά κάτω του κόστους και ως εκ τούτου η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής ή Ευρωπαϊκής.

=================================
Είναι μεθαύριο Παρασκευή..., η Μεγάλη Παρασκευή της ΔΕΗ και των Δήμων...???

Με κομμένη την ανάσα οι δήμαρχοι όλης της χώρας περιμένουν τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ για να καλύψουν ανελαστικές υποχρεώσεις που τους πνίγουν στην κυριολεξία.  Ωστόσο, δήμαρχος μεγάλου Δήμου της Β΄ εκλογικής περιφέρειας του Πειραιά εξομολογείται στο communenews ότι..., " κυκλοφορούν φήμες ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της..."...!!! Η ημερομηνία της αποκάλυψης είναι η 25η ημέρα του μήνα...!!! Δηλαδή μεθαύριο Παρασκευή...!!! Κάθε 25 η ΔΕΗ καταβάλλει στους Δήμους τα ανταποδοτικά τέλη...!!!
==================================
Προσφυγή ΔΕΗ κατά απόφασης της ΡΑΕ για την Αλουμίνιον
Tης Xρυσας Λιαγγου

«Tορπίλη» στις δοκιμαζόμενες σχέσεις ΔEH και Aλουμίνιον της Ελλάδος έβαλε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (PAE) για προσωρινή τιμή χρέωσης του ρεύματος που καταναλώνει η ενεργοβόρος βιομηχανία στα 42 ευρώ η μεγαβατώρα (MWh). Mία ημέρα μετά την κοινοποίηση της απόφασης, η ΔEH εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα για την ακύρωσή της «ενώπιον κάθε Aρχής, Eθνικής ή Eυρωπαϊκής». H νομική υπηρεσία της ΔEH, ετοιμάζεται ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή διαταγή και παράλληλα προσφυγή στο Διοικητικό Eφετείο και στην Eυρωπαική Eπιτροπή Aνταγωνισμού για παράνομη κρατική ενίσχυση της Aλουμίνιον. Σύμφωνα με τη ΔEH, η απόφαση της PAE είναι ζημιογόνα για την επιχείρηση, καθώς την υποχρεώνει να πουλά κάτω του κόστους. H απόφαση, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, προσδιορίζει ως τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Aλουμίνιον τα 42 ευρώ η μεγαβατώρα, τιμή που απέχει πολύ από το μέσο ανταγωνιστικό κόστος της ΔEH των 72,71 ευρώ η MWh (στα όρια της Yψηλής Tάσης) το οποίο η ίδια η PAE έχει εγκρίνει. Eπίσης είναι πολύ χαμηλότερη και από την ανταγωνιστική των περίπου 62 ευρώ η MWh που αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες μεγάλης και σταθερής ζήτησης.

H ΔEH βάλλει ευθέως κατά της PAE, σημειώνοντας ότι «η απόφαση ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής Hμερήσιας Aγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει θεσπισθεί με προτάσεις τις ίδιας της PAE...», υιοθετεί εξ ολοκλήρου τις απόψεις της Aλουμίνιον και αγνοεί παντελώς τις τεκμηριωμένες επί του θέματος θέσεις της ΔEH, παραβλέποντας τα οικονομικά στοιχεία της ΔEH τα οποία η ίδια έχει επιβεβαιώσει και επικαλείται ένα απροσδιόριστο κόστος αναφοράς, που όμως δεν τεκμηριώνει. Σημειώνει επίσης ότι η απόφαση της PAE, παραβλέπει το γεγονός ότι η Aλουμίνιον έχει εναλλακτικές λύσεις προμήθειας από την αγορά ή μέσω εισαγωγών.

H αντίδραση της ΔEH είναι προφανές ότι συνδέεται με τον κίνδυνο να αποτελέσει η συγκεκριμένη απόφαση δεδικασμένο και για άλλους μεγάλους καταναλωτές. «Eίμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε κόκκινη γραμμή», δήλωσε στην «K» αρμόδιο στέλεχος της επιχείρησης σχολιάζοντας τις αποφάσεις της ΔEH για προσφυγές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

===================================

Τι είδους δαπάνες έχει όμως η κάθε χώρα;
Άμυνα: Ελλάδα 6, 2% των δαπανών, Γερμανία 2, 4%
Κοινωνική προστασία: Ελλάδα 36, 5% των δαπανών, Γερμανία 45, 1%
Εκπαίδευση: Ελλάδα 8, 3% των δαπανών, Γερμανία 9, 3%
Υγεία: Ελλάδα 11, 4% των δαπανών, Γερμανία 14, 3%
(ας μην πούμε για τόκους)
ΟΟΣΑ 2011
Πηγή:www.capital.gr
================================
Οι ασφαλιστικές εταιρείες «σηκώνουν» προθεσμιακές καταθέσεις
Μετά τη σταδιακή αποχώρηση από τα ελληνικά ομόλογα, οι ασφαλιστικές εταιρείες, μπροστά στον φόβο της εξόδου από το ευρώ, εγκαταλείπουν σταδιακά και τις τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις ελληνικών τραπεζών. Ορισμένες εταιρείες έχουν επιλέξει να τοποθετήσουν τις επενδύσεις τους όχι μόνο σε ομόλογα του εξωτερικού αλλά και σε λογαριασμούς ξένων τραπεζών, αποποιούμενες τις υψηλές αποδόσεις που συνεπάγεται η διατήρηση των χρημάτων τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
=================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: