Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Η ΔΕΗ δεν μπορεί βέβαια να αγοράζει με 54 σεντς και να πουλάει με 14

Aποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

Κύριε διευθυντά

Στο άρθρο με τίτλο «Οι πέντε εναλλακτικές επιλογές για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ», της κυριακάτικης «Οικονομικής Καθημερινής», στις 5 Αυγούστου 2012, αναφέρεται ανάμεσα στις επικρατέστερες λύσεις η σύσταση και πώληση μιας «μικρής ΔΕΗ», που θα αποτελείται από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες. Σε επιστημονική εργασία μου με τίτλο: «Should Greece sell its electricity incumbent's assets», που παρουσιάστηκε στις 25 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης Fourth Annual Conferenceon on Competition and Regulation in Network Industries, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η εν λόγω λύση είναι η πλέον συμφέρουσα και γιατί είναι δυνατό να συμβάλει στην αύξηση της αξίας της ίδιας της ΔΕΗ. Η φιλόξενη εφημερίδα σας δημοσίευσε δύο άρθρα μου, στην «Οικονομική Καθημερινή» του Σαββάτου στις 28 Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Σενάρια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ» και στις 30 Ιουνίου 2012 με τίτλο «ΔΕΗ και δημιουργία αξίας». Το πρώτο αποτελεί περίληψη των συμπερασμάτων της πιο πάνω εργασίας, τα οποία, αναφορικά με την επιλογή της «μικρής ΔΕΗ», είναι: ουσιαστικό άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς και αποφυγή της χειραγώγησης της οριακής τιμής του συστήματος από τη ΔΕΗ, λόγω αποκλειστικής ιδιοκτησίας των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Αν ανοίξει η αγορά «τεχνηέντως», όπως προτείνει το γαλλικό μοντέλο μέσω δημοπρασιών από τις μονάδες της ΔΕΗ και διάθεση ενέργειας στους προμηθευτές λιανικής, η λύση αυτή δεν θα διαφέρει και πολύ από τη σημερινή κατάσταση, που οδήγησε στη γνωστή πρόσφατη χρεοκοπία της αγοράς ηλεκτρισμού. Η υπόψη εναλλακτική επιλογή ενδείκνυται να είναι προσωρινή. Εξ άλλου, στη Γαλλία φρόντισαν να δημιουργήσουν, εκτός από την EDF, και δεύτερο καθετοποιημένο παίκτη, τη SUEZ. Το δεύτερο άρθρο εστιάζεται σε πρότασή μου κατά το έτος 2002, την οποία πρόσφατα επανέφερα στη διοίκηση της Επιχείρησης, για υιοθέτηση από τον όμιλο ΔΕΗ εργαλείου διοίκησης με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της οικονομικής αξίας της Επιχείρησης, ώστε να προσαρμοστεί η ΔΕΗ στον ν. 3016/2002. Σε άλλες εταιρείες ηλεκτρισμού, κυρίως στον γερμανόφωνο χώρο, όπως οι EON, RWE και η VERBUND, η εκποίηση παγίων (divestment) χρησιμοποιείται και ως εργαλείο αύξησης της αξίας της Επιχείρησης, π.χ. τοποθετώντας το τίμημα σε καλύτερες επενδύσεις, και είναι πλήρως αποδεκτή και από τους εργαζομένους που συνδιοικούν τις εν λόγω εταιρείες, αφού τα μισά μέλη των Δ.Σ. είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Μήπως, αν υιοθετηθεί, έστω και τώρα και με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας, το εν λόγω προτεινόμενο εργαλείο διοίκησης, διευκολυνθεί η εν λόγω και σύμφωνα με το δημοσίευμα επικρατέστερη επιλογή της «μικρής ΔΕΗ» και οι επιπτώσεις στον δανεισμό, που φοβάται η διοίκηση της ΔΕΗ μετατραπούν σε ευνοϊκότερους όρους, αφού οι δανειστές θα αντιληφθούν ότι η εκποίηση των παγίων γίνεται στο πλαίσιο αύξησης της αξίας της Επιχείρησης;

Xαραλαμπος Tσελεντης - Πρώην στέλεχος ΔΕΗ και μέλος δικτύου έρευνας θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης με έδρα τις Βρυξέλλες
============================
Κοντά στο πόρισμα για τα χρωστούμεα του Μυτιληναίου στη ΔΕΗ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έρευνα που διενεργούν οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης με αφορμή τις καταγγελίες ότι η εταιρεία Αλουμίνιον (συμφερόντων Μυτιληναίου) οφείλει στη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ περίπου 82 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας έχουν εξεταστεί με την ιδιότητα του υπόπτου τόσο ο επικεφαλής του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος, για το κακούργημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, όσο και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός για απιστία στην υπηρεσία, επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα στάθηκαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ΔΕΗ χρέωνε με εξαιρετικά χαμηλό τιμολόγιο την "Αλουμίνιον Ελλάδος", κάτι για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφανθεί ότι αποτελεί κρατική ενίσχυση που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Στα ίδια δημοσιεύματα τονίζονταν η προνομιακή σχέση της εταιρείας του Μυτιληναίου με τη ΔΕΗ, καθώς εξασφάλισε ευνοϊκή ρύθμιση που μείωνε την οφειλή της εταιρείας από τα 107,6 εκατ. ευρώ στα 82,6 εκατ. ευρώ.

Μετά τις καταθέσεις του Ευ. Μυτιληναίου και του Αρ. Ζερβού στον εισαγγελέα, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο αξιολόγησης των στοιχείων της δικογραφίας. Στη συνέχεια οι δύο εισαγγελείς θα αποφασίσουν εάν θα θέσουν την υπόθεση στο αρχείο ή θα ασκήσουν ποινική δίωξη στα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
==============================
Ανοίγει ο δρόμος για μείωση του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες
Της Μαιρης Λεμπεση / mlebesi@kathimerini.gr

Ενα πάγιο αίτημα των βιομηχάνων κλωστοϋφαντουργίας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους βρήκε ανταπόκριση σε πρόσφατη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έπειτα από σχετική καταγγελία της Επιλέκτου Κλωστοϋφαντουργίας. Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία «προς τον σκοπό διαμόρφωσης εξατομικευμένου τιμολογίου», ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο τον δρόμο για την προσαρμογή του ενεργειακού κόστους στις βιομηχανίες Μέσης Τάσης, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές αυξήσεις τα τελευταία έτη. Επιπλέον, η ΡΑΕ καλεί τη ΔΕΗ να προβεί στην κατάρτιση ικανού αριθμού τιμολογίων (τουλάχιστον τριών), ανάλογα με το προφίλ ζήτησης την ημέρα (χαρακτηριστικά φορτίου) των πελατών Μέσης Τάσης.

Σημειώνεται ότι η αύξηση στα τιμολόγια των βιομηχανιών προέκυψε τα τελευταία έτη, καθώς καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ εμπορικών και βιομηχανικών τιμολογίων μέσης τάσης, με άμεση συνέπεια ωστόσο τη διατήρηση του οικιακού τιμολογίου σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα, η απόφαση της ΡΑΕ αναφέρει ότι για Μεγάλους Πελάτες που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, «δύνανται να προσφέρονται εξατομικευμένες χρεώσεις, προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη, τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αποφυγής σταυροειδών επιδοτήσεων». Ετσι, πέρα από την Επίλεκτο, η απόφαση της ΡΑΕ θα έχει εφαρμογή και σε κάθε βιομηχανία που έχει τα χαρακτηριστικά του δικού της προφίλ.

Η πλευρά της Επιλέκτου, πάντως, υποστηρίζει ότι η απόφαση αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών της, δεδομένου ότι η κλωστοϋφαντουργία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, χαρακτηριστικό που την διαφοροποιεί από άλλες βιομηχανίες. Επιπλέον, επισημαίνει ότι παρά τη μείωση των συνολικών εν λειτουργία μονάδων της σε σχέση με το 2005, το συνολικό ενεργειακό της κόστος έχει διπλασιαστεί, αγγίζοντας φέτος τα 400.000 ευρώ μηνιαίως.

Η εταιρεία σημειώνει, επίσης, ότι ειδικά οι μονάδες Λαμίας και Λιβαδειάς τερμάτισαν τη λειτουργία τους λόγω της υπέρμετρης αύξησης του ενεργειακού κόστους. Για τη διοίκηση της Επιλέκτου, το θέμα της ενέργειας είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας αλλά και πρακτικής επιβίωσης, με τη διοίκησή της να σημειώνει στην «Κ» ότι, εφόσον η απόφαση της ΡΑΕ εφαρμοστεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον διπλασιασμό του τζίρου αλλά και των θέσεων εργασίας του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα του ενεργειακού κόστους είχε θίξει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, με επιστολή του στις 20 Ιουλίου προς τους υπουργούς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒΚ αναδείκνυε το θέμα της κατάργησης των διαφοροποιήσεων που υπήρχαν επί τη βάσει των προηγούμενων τιμολογίων, εξομοιώνοντας τους βιομηχανικούς καταναλωτές και ιδίως τους κλωστοϋφαντουργούς με τους εμπορικούς. «Τυχόν συνέχιση της ως άνω τιμολόγησης θα οδηγήσει τον κλάδο μας αρχικά σε περιορισμό και σύντομα σε διακοπή της παραγωγικής μας διαδικασίας» κατέληγε η επιστολή του ΣΕΒΚ.
==================================
Αρχίζει η κατασκευή 12 φωτοβολταϊκών πάρκων

Το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί στο fast track – Το Δημόσιο θα έχει όφελος 137 εκατ. στην 20ετία
Τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης (fast track) παραμένουν στα χαρτιά, καθώς η αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία αλλά και η απουσία πηγών χρηματοδότησης οδηγούν τους ενδιαφερομένους στο να τηρούν στάση αναμονής. Σύμφωνα, πάντως, με καλά πληροφορημένες πηγές, εντός του Σεπτεμβρίου ένα από τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο fast track αναμένεται να περάσει στο στάδιο της κατασκευής. Πρόκειται για την επένδυση της εταιρείας Spes Solaris-Solar Concept Α.Ε., συμφερόντων Δημήτρη Παναγάκου. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 12 φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος 166,142 MW και προϋπολογισμού 332,284 εκατ. ευρώ, στη Θεσσαλία, τη Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα.

Το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι θα έχει όφελος 137 εκατ. ευρώ από τα φορολογικά έσοδα της επένδυσης στην εικοσαετία, ενώ με την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου αποτρέπεται η έκλυση 253.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
=============================
Φωτοβολταϊκά: πώς οδηγούν τη ΔΕΗ σε χρεοκοπία
Το Μεγάλο κόλπο στήθηκε αριστοτεχνικά με τα φωτοβολταϊκά και την ΔΕΗ και μάλιστα ποντάροντας στην ευαισθησία του Έλληνα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Έτσι μια παρέα έστησε το μεγαλύτερο κόλπο του αιώνα που μπροστά της η αγορά του αιώνα και τα υποβρύχια του Άκη είναι σταγόνα στο Ωκεανό.
Ξεκίνησε η διαδικασία με τις άδειες για φωτοβολταϊκά και επένδυσαν αρκετοί αφού είχαν προετοιμάσει το έδαφος και υποσχέθηκαν εγγυημένη τιμή πώλησης τα 54 σεντς την κιλοβατώρα αγορά όταν η ΔΕΗ πουλούσε στον καταναλωτή 14 σεντ.
Υποσχέθηκαν επίσης πλήρη χρηματοδότηση του έργου με τα γνωστά παπαγαλάκια, γραφεία εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών οι οποίοι σε χρόνο ρεκόρ υποσχέθηκαν γρήγορες διαδικασίες αλλά αυξήθηκε το κόστος εγκατάστασης κατά
100% των φωτοβολταϊκών αλλά όπως λέγανε κάποιοι «τι σε νοιάζει τραβάς μια υπερτιμολόγηση και καλύπτεις το κόστος».
Τρέχαν όλοι στο κάμπο της Θεσσαλίας να φυτέψουν φωτοβολταϊκά και βουνά της Πίνδου ανεμογεννήτριες
Στο κόλπο νομάρχες ,δήμαρχοι ,δημοτικοί σύμβουλοι έστησαν σε μια νύχτα ετερίες και συνεργάζονταν με τους Γερμανούς που είχαν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Αλλά τώρα ήρθε ή ώρα του λογαριασμού 45% αύξηση του τέλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ από την άλλη έχει έτοιμα εργοτάξια και φράγματα αλλά δεν της δίνουν το δικαίωμα να παράξει η ίδια ενέργεια.
Η ΔΕΗ δεν μπορεί βέβαια να αγοράζει με 54 σεντς και να πουλάει με 14 οπότε δύο λύσεις υπάρχουν και θα εφαρμοστούν και οι δύο μείωση της εγγυημένης τιμής στα φωτοβολταϊκά και αύξηση της τιμής του ρεύματος με παράλληλη αύξηση του τέλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάλι στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.
Από την άλλη πλευρά, πακέτο μέτρων για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον περιορισμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Με αποφάσεις του υφυπουργού Ασημάκη Παπαγεωργίου, αναστέλλεται η διαδικασία χορήγησης νέων αδειών για φωτοβολταϊκά και μειώνονται δραστικά οι εγγυημένες τιμές απορρόφησης της ενέργειας από φωτοβολταϊκές μονάδες.
Παράλληλα, ενεργοποιείται ο νόμος που προβλέπει απόδοση μέρους του τέλους ΕΡΤ που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, για την ενίσχυση του λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η δέσμη μέτρων, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί μεγαλύτερη αύξηση του τέλους ΑΠΕ που πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
Οι νέες χρεώσεις για το τέλος ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ) που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι αυξημένες μεσοσταθμικά κατά 34% (46% για τα νοικοκυριά), όμως οι ανατιμήσεις θα ήταν πενταπλάσιες αν δεν λαμβάνονταν τα μέτρα αυτά.
Αδειες για φωτοβολταϊκά
Σε ό,τι αφορά την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας, η απόφαση προβλέπει ότι δεν θα υποβάλλονται νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών, ενώ τα αιτήματα που εκκρεμούν δεν εξετάζονται. Συνεχίζεται, όμως, κανονικά η αδειοδοτική διαδικασία για έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Επίσης εξαιρούνται από την αναστολή τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ισχύς των έργων που συνεχίζουν (δηλαδή δεν υπάγονται στην απόφαση αναστολής) υπολογίζεται σε 5.500 μεγαβάτ (MW), από τα οποία 3.700 MW διαθέτουν άδεια παραγωγής, και 1.800 MW, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Με τα μεγέθη αυτά έχουν ήδη υπερκαλυφθεί οι στόχοι για το 2020 και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αποφασίστηκε η αναστολή.
Εγγυημένες τιμές απορρόφησης
Η μείωση της εγγυημένης τιμής απορρόφησης της ενέργειας από φωτοβολταϊκά αποφασίστηκε για να περιοριστεί το έλλειμμα του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών, που υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι οι τιμές αυτές (feed in tariff) ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, παρά τις μειώσεις που μεσολάβησαν, ενώ ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι το κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια λόγω ωρίμανσης της τεχνολογίας. Οι μειώσεις αφορούν τις νεοεισερχόμενες μονάδες, δεν έχουν δηλαδή αναδρομική ισχύ και δεν αφορούν τις ήδη λειτουργούσες.
Οι μειώσεις στις εγγυημένες τιμές αγοράς της ενέργειας από φωτοβολταϊκά φθάνουν μέχρι 46% (οι μεγαλύτερες μειώσεις έγιναν στα φ/β που εγκαθίστανται στις στέγες) και, όπως προέβλεπε ήδη η νομοθεσία, οι τιμές θα βαίνουν μειούμενες τα επόμενα χρόνια. Για την τρέχουσα περίοδο (Αύγουστος 2012), οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
Για μονάδες ισχύος πάνω από 100 κιλοβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα, 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 271,64).
Για μονάδες κάτω από 100 κιλοβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα και για μονάδες ανεξαρτήτως ισχύος στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα δηλαδή στα νησιά, 225 ευρώ ανά μεγαβατώρα (από 305,6).
Για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες η τιμή πέφτει στα 250 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 470,25.
ΕΡΤ για τον λογαριασμό των ΑΠΕ. Τα έσοδα από την παρακράτηση αυτή εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα 75 εκατ. ευρώ το χρόνο.
«Σε σημείο κατάρρευσης»
Το ΥΠΕΚΑ στη σχετική ανακοίνωση αφήνει αιχμές για χρόνια προβλήματα και εσφαλμένο σχεδιασμό, επισημαίνοντας:
«Οι στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κακοί υπολογισμοί, η σημαντική απόκλιση των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ, οι οφειλές των εταιρειών Energa και Hellas Power, που παραμένουν σε δεσμευμένους λογαριασμούς και οι καθυστερήσεις χρόνων, έφτασαν σε σημείο κατάρρευσης την αγορά ενέργειας, που θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζημιές στην οικονομία της χώρας. Αρχικοί υπολογισμοί για τη διάσωση της αγοράς οδηγούσαν σε υπέρογκες επιβαρύνσεις των απλών καταναλωτών, οι οποίοι θα καλούνταν για ακόμη μια φορά να σώσουν την κατάσταση με κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος».
Πηγή: http://www.fimes.gr/2012/08/fotovoltaika-dei-chreokopia/#ixzz23GAxlsB0
===================================
Ανεμογεννήτριες: Μικρό όφελος - μεγάλη καταστροφή λένε τώρα οι επιστήμονες. Αναμένουμε τη θέση του λαλίστατου οικολόγου της Κοζάνης πολέμιου της ΔΕΗ για την ρύπανση με θείο και CO2

Έντονα αμφισβητείται πλέον η κατασκευή και η λειτουργία ανεμογεννητριών, ως εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη χρονική στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες ανεμογεννήτριες είναι απογοητευτικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά:
Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης GREEN PLANET: «η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη ενώ η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη!»

Από τα γεγονότα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών προκύπτει ότι μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε εξέλιξη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής γι' αυτούς νομοθεσίας. Μερικές από τις επιπτώσεις είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες οι εξής:

- Η χλωρίδα, η πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα παραδοσιακά μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων.

- Οι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Επίσης θα φέρουν καίριο πλήγμα στον τουρισμό (στη Δανία ο τουρισμός έπεσε 40%), την κτηνοτροφία και σε όλους αυτούς που εργάζονται και ζουν από το δάσος.

- Το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Επομένως το πρόσχημα για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι ψευδές.

- Καταστρέφεται το δάσος από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων.

- Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιολικής ενέργειας που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια ως νέοι αποικιοκράτες.

- Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της υπαίθρου, παύουν να επισκέπτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης. Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να ζήσει έστω και μια μέρα σε περιοχή δίπλα σε ανεμογεννήτριες.

- Ο ήχος μιας ανεμογεννήτριας είναι ένας θόρυβος διαπεραστικός, χαμηλής συχνότητας γδούπος, κάθε φορά που η έλικα περνά από τον πύργο της. Θυμίζει την αντήχηση του ελικοπτέρου από μακριά.

- Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους, 264 τόνους, 313 τόνους και φτάνει στους 383 τόνους. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν.

- Αρκετές φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες, που ο καθένας τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εκσφενδονιστούν έως και 400 μέτρα μακριά.

- Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρωπο ακόμη και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.

- Ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες οι ρύποι σε διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου θα παραμείνουν κατά 99,93%.

- Η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιολική ενέργεια, και που φτάνει στο τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% έως 400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής ενέργειας.

- Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Οι ανεμογεννήτριες μόνο στην περιοχή της Καλιφόρνιας σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200-300 γεράκια, και 40-60 χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά πουλιά το χρόνο σκοτώνονται από αιολικούς στροβιλοκινητήρες στη νότια Καλιφόρνια.

- Το μανιφέστο 100 Γερμανών καθηγητών και διανοουμένων σχετικά με την αιολική ενέργεια αναφέρει: η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά χαμηλή. Οι ανεμογεννήτριες με επιφάνεια πτερυγίων ίσων με το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, παράγουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγει ένας συμβατός σταθμός. Έτσι με περισσότερες από 5.000 ανεμογεννήτριες στη Γερμανία, παράγεται λιγότερο από το 1% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού. Στη Μ. Βρετανία, θα χρειαζόντουσαν 14.400 ανεμογεννήτριες για να παραχθεί το 4,4% του ηλεκτρικού ρεύματος και 32.700 για να παράγουμε το 10%. Οι δείκτες μόλυνσης είναι παρόμοιοι για τον ίδιο λόγο. Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι περίπου 1 έως 2 τοις χιλίοις!

Λίγη ενέργεια - Πολλά «σκουπίδια»
Στατιστικά η αιολική ενέργεια είναι απολύτως ασήμαντη όσον αφορά την συνεισφορά της στη συλλογική παραγωγή ενέργειας και ως εκ τούτου στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

- Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, εν τούτοις χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια που άρχισαν οι επιδοτήσεις των αιολικών πάρκων. Όπου σταμάτησαν οι επιδοτήσεις έπαυσαν να τις συντηρούν.

Αυτό συνέβη στη Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Νορβηγία και Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Το όριο ζωής των ανεμογεννητριών δεν ξεπερνά τα 20-25 χρόνια.

Αν συνεχιστεί η κατασκευή τους (που στην ουσία είναι συνέχιση των επιδοτήσεων αφού εκεί αποβλέπουν οι «επενδύσεις»), αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές, θα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο παλιοσιδηρικών και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους μπετόν και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και υπέργειων καλωδιώσεων.

======================================
ΔΕΚΟ: Οι αμοιβές του προσωπικού θα περικοπούν οριστικά σε ποσοστά που θα φθάνουν και το 35% ανάλογα με το ύψος τους και θα εναρμονισθούν πλήρως με το μισθολόγιο που ισχύει στον δημόσιο τομέα. Ετσι το ανώτατο ύψος των αποδοχών σε 72 ΔΕΚΟ δεν θα ξεπερνά στην καλύτερη των περιπτώσεων τα 2.200 μεικτά ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την κατηγορία εκπαίδευσης ενώ θα καταργηθούν όλα τα ειδικά επιδόματα και οι έκτακτες αμοιβές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: