Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΤΗ


Κέρδη έναντι ζημιών για τη ΔΕΗ το 2012
Θα μοιράσει και συνολικό μέρισμα 5,8 εκατ. ευρώ

Επιστροφή στα κέρδη για τη ΔΕΗ το 2012.  Τα καθαρά της επιχείρησης διαμορφώθηκαν στα 30,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 148,9 εκατ. ευρώ το 2011.  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 5,8 εκατ. ευρώ ή 0,025 ευρώ ανά μετοχή.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,985 δισ. ευρώ από 5,513 δισ. ευρώ το 2011, αυξημένος κατά 471,6 εκατ. ευρώ (+8,6%).

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 990,9 εκατ. ευρώ, έναντι 779,8 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 211,1 εκατ. ευρώ (+27,1%), ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας εκμετάλλευσης κατά 154,3 εκατ. ευρώ και της θετικής εφάπαξ επίπτωσης από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 16,6%, σε σύγκριση με 14,1% το 2011. Εξαιρουμένης αυτής της διευθέτησης, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ανέρχονταν σε € 799,2 εκατ. (+2,5% έναντι του 2011) με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 13,4%.

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 178,8 εκατ. (-14,3%), μεταξύ των δύο περιόδων. H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 823 εργαζόμενους, από 20.821 την 31/12/2011 σε 19.998 την 31/12/2012.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

«Σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο, τόσο για την Οικονομία όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά ειδικότερα και για τον ενεργειακό τομέα, πετύχαμε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 27,1% με αποτέλεσμα ο Όμιλος να έχει κέρδη προ φόρων € 95,4 εκατ. έναντι ζημιών € 85,8 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση του κύκλου εργασιών, τη μείωση της μισθοδοσίας και την επίλυση οικονομικών διαφορών με τη ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι η μείωση της μισθοδοσίας το 2012 έναντι του 2009 ανήλθε σε περίπου € 650 εκατ.

Αντίθετα, στρεβλώσεις που παραμένουν στη λειτουργία της αγοράς, όπως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, επιβάρυναν τα αποτελέσματά μας με € 319,2 εκατ. Το συνολικό κόστος αγορών ενέργειας ανήλθε σε € 92,1/MWh έναντι μεσοσταθμικής Οριακής Τιμής Συστήματος € 56,6/MWh, γεγονός που δείχνει, όπως έχω πει και στο παρελθόν, την απόκλιση μεταξύ της τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, με βάση την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και του τελικού κόστους αγοράς της ενέργειας που καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ. Σημειώνεται επίσης, ότι η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από τη φορολογία των καυσίμων ανήλθε σε € 384,4 εκατ.

Το 2012, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την απόσχιση των Δικτύων, ένα δύσκολο έργο, δεδομένου του μεγέθους και της φύσης των δραστηριοτήτων, καθώς και του αριθμού των εργαζομένων που μεταφέρθηκαν στις δύο νέες θυγατρικές και πραγματοποιήσαμε επενδύσεις, μέσα στο έτος, πάνω από € 800 εκατ. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε και τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία η νέα μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στο Αλιβέρι, ισχύος 417MW, ενώ σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος σχετικά με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στη Μεγαλόπολη, ισχύος 811MW. Τέλος, όσον αφορά τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Ιλαρίωνα, ισχύος 157MW, μετά την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής, τον Ιούλιο του 2012, έγινε η πλήρωση του ταμιευτήρα και η δοκιμαστική λειτουργία του αναμένεται το β'εξάμηνο του 2013.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πολύ σημαντική θετική εξέλιξη της έγκρισης της ασφαλιστικής κάλυψης δανείου ύψους περίπου € 700 εκατ. από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes για τη χρηματοδότηση του έργου «Πτολεμαΐδα V». Η παροχή της κάλυψης αυτής εκ μέρους ενός Οργανισμού του μεγέθους της Euler-Hermes, ιδίως στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, υποδηλώνει την εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της ΔΕΗ αλλά και στην ίδια την Εταιρεία. Η νέα Μονάδα ισχύος 660 MW θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων, καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες.

Επίσης,κάτω από συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας, πετύχαμε την αναχρηματοδότηση δανεισμού ύψους € 1.1 δισ. και την αποπληρωμή € 383 εκατ, ενώ ταυτόχρονα, τον Δεκέμβριο προχωρήσαμε στην άντληση € 148 εκατ. από την ΕΤΕπ.

Με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες στην οικονομία και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις κύριες προτεραιότητές μας για το 2013 περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του προγράμματος αναχρηματοδότησης με στόχο την επέκταση του ορίζοντα αποπληρωμής του δανεισμού μας, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση και προσπάθεια βέλτιστης διαχείρισης των εισπράξεων και του κεφαλαίου κίνησης και οι περαιτέρω δράσεις για βελτιστοποίηση του κόστους.

Πάρα ταύτα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας μας στο μέλλον, μόνο μέσααπό δράσεις εξορθολογισμού των λειτουργιών και περικοπήςκόστους. Είναι απόλυτα αναγκαίο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει δίκαιες αποδόσεις και θα παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα, που θα συμβάλει στην υλοποίηση στρατηγικής σημασίας επενδύσεων και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων λειτουργικών μας στόχων».
===========================
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΤΗ
Επιδημία "λαθρο-επέμβασης" στους μετρητές της ΔΕΗ
Μορφή επιδημίας παίρνει το τελευταίο διάστημα η δράση κυκλωμάτων που έναντι αμοιβής επεμβαίνουν στους μετρητές της ΔΕΗ και μειώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος επιχειρήσεων στο 1/3 της πραγματικής κατανάλωσης. Μόνο στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνος, έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 300 περιπτώσεις ρευματοκλοπής από την αρχή του χρόνου, με την απώλεια εσόδων για την επιχείρηση να υπολογίζεται πως προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Στην Αρτα, στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα, το φαινόμενο παρουσιάζει εκρηκτικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ στην Πάτρα, που βρέθηκε στο επίκεντρο της δράσης των κυκλωμάτων τους προηγούμενους μήνες, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει προσφύγει στον εισαγγελέα με μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, αλλά και κατά ενός συγκεκριμένου προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλεκτρολόγο, που έχει απασχοληθεί στο παρελθόν σε εργολαβίες για λογαριασμό της ΔΕΗ, σε βάρος του οποίου έχουν προκύψει επιβαρυντικά στοιχεία για εμπλοκή του σε κύκλωμα ρευματοκλοπής.
Τα κυκλώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που δρουν ιδιαίτερα έντονα στη Δυτική Ελλάδα, προσεγγίζουν καταστηματάρχες -κυρίως των κλάδων εστίασης και διασκέδασης- και τους συστήνονται ως εκπρόσωποι τεχνικών εταιρειών, ενίοτε ακόμα και ως υπάλληλοι κάποιας υπηρεσίας της ΔΕΗ. Τους ρωτούν τι ποσά πληρώνουν για ηλεκτρικό ρεύμα και ζητούν μάλιστα να δουν κάποιον πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ. Τον ελέγχουν προσεκτικά και διαπιστώνουν δήθεν έκπληκτοι πως η κατανάλωση καταγράφεται μεγαλύτερη από την κανονική λόγω λανθασμένης ρύθμισης του μετρητή. Στη συνέχεια προσφέρονται να τους «βοηθήσουν», ρυθμίζοντας τα ρολόγια στην «κανονική» τους λειτουργία, έναντι χρηματικής αμοιβής που κυμαίνεται κατά περίπτωση από 200 ως 500 ευρώ. Με την απατηλή υπόσχεση πως με τον τρόπο αυτόν θα πληρώνουν ως και 70% μικρότερα ποσά για το ρεύμα, οι επιχειρηματίες συναινούν, γνωρίζοντας πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις για το παράνομο της πράξης.
«Οσο πιο γρήγορα πιαστούν, τόσο το καλύτερο για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, αφού είναι βέβαιο ότι θα εντοπιστούν και θα πληρώσουν τα διαφυγόντα έσοδα με τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας», επισήμανε στο «Εθνος» ο διευθυντής της ΔΕΔΔΗΕ στην Αρτα με αρμοδιότητα στους νομούς Αρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας, στέλνοντας το μήνυμα στους παρανομούντες. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν εντοπιστεί από την αρχή του χρόνου περισσότερα από 100 κρούσματα ρευματοκλοπής, με τα διαφυγόντα έσοδα να αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 3.000-4.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση.
=================================
Σωματείο συνταξιούχων Δ.Ε.Η. :Ενημέρωση συναδέλφων
Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της τακτικής μας επικοινωνίας σας ενημερώνουμε ότι:

1)      Όσοι δεν είχατε απογραφεί και δεν πληρωθήκατε τον προηγούμενο μήνα εφ’ όσον είχατε απογραφεί μέχρι τις 5/3/2013 θα πληρωθείτε κανονικά. Όσοι απογραφήκατε μετά τις 5/3/2013 θα πάρετε προκαταβολή και θα πληρωθείτε κανονικά από τον επόμενο μήνα. Αυτό γίνεται λόγω μηχανογραφικού συστήματος.


2)      Μετά από έντονη περέμβασή μας στον πρόεδρο του ΕΤΕΑ για το πρόβλημα με τις επικουρικές, πήραμε τη διαβεβαίωση ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα ρίξουν όλο το βάρος για την επεξεργασία τους ούτως ώστε να πληρωθούν όλες με τη σύνταξη του Ιουνίου 2013. (Λεπτομέρειες με άλλη μας ανακοίνωση).

3)      Για τα εφάπαξ η εντολή ήταν να πληρωθούν τα 1121 των 60 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι αύριο Παρασκευή. Σήμερα άρχισαν να καλούν και το Δεκέμβριο του 2010 για να στείλουν φορολογικές ενημερότητες και πληρώνουν το Σεπτέμβριο του 2010. Συνεχίζουν από βδομάδα με τα δικά μας 8 εκατομμύρια να πληρώσουν και τους υπόλοιπους του Δεκεμβρίου του 2010 και ταυτόχρονα να απορροφηθούν και τα 60 εκατομμύρια για να αρχίσουν να δίνουν από τα επόμενα 40 εκατομμύρια της δεύτερης φάσης.
============================

Δεν υπάρχουν σχόλια: