Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Δυσχαιρένεται η θέση των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών στην αγορά του ηλεκτρισμού , έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ

ΔΕΗ: Διατηρεί "outperform" η Piraeus Sec
Διατηρεί την σύσταση “outperform” και την τιμή στόχο των 9 ευρώ ανά μετοχή για τη ΔΕΗ η Piraeus Sec.

Όπως αναφέρει, τα αποτελέσματα της ΔΕΗ για την χρήση του 2012 ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων της Piraeus Sec, λόγω του υψηλότερου κόστους και των χαμηλότερων στοιχείων του EBITDA.

Η διοίκηση της Επιχείρησης επανέλαβε το guidance της για συνολικές πωλήσεις 6,4 δισ. ευρώ (πωλήσεις ηλεκτρικού στα 6,1 δισ. ευρώ) και περιθώριο EBITDA 16,5-17%, που συμπεριλαμβάνει τις δυο αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Μάιο και τον Ιούλιο. Η Piraeus Sec σημειώνει ότι οι δικές της εκτιμήσεις για τα περιθώρια είναι χαμηλότερα του guidance, ενώ ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις της διοίκησης της ΔΕΗ σε ότι αφορά τα έσοδα.

Παρά την βελτίωση στο μισθολογικό κόστος (που για πρώτη φορά υποχώρησε κάτω από το 1 δισ. ευρώ) και τα μειωμένα κεφαλαιουχικά έξοδα, το αυξανόμενο βάρος των φόρων επηρεάζουν τόσο τα κόστη της ΔΕΗ όσο και την δυνατότητα των πελατών της Επιχείρησης να αποπληρώνουν τους λογαριασμούς τους, κάτι που με τη σειρά του αυξάνει τα επισφαλή χρέη.
Η χρηματιστηριακή εκτιμά πως η έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ θα βοηθήσει στην αποκρυστάλλωση της αξίας της Επιχείρησης, ενώ η απελευθέρωση των τιμολογίων θα την βοηθήσει να επιτύχει μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική σε επίπεδο κόστους τιμολογιακή πολιτική.
======================================
Ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί: Έτσι «φουσκώνουν» τα λιγνιτικά και χειραγωγείται η αγορά
Στρεβλή εικόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, γεγονός που οδηγεί σε λανθασμένες τιμές στην Ημερήσια Αγορά, δημιουργεί η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δηλώσεις που κάνει εκ των προτέρων η ΔΕΗ για τη διαθεσιμότητα των λιγνιτικών μονάδων της και στην πραγματική παραγωγή όπως προκύπτει εκ των υστέρων. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αποδίδοντας στο γεγονός αυτό μέρος της μεγάλης στενότητας που αντιμετωπίζουν.
Νέα στοιχεία για τις λανθασμένες δηλώσεις λιγνιτικών μονάδων από τη ΔΕΗ στην προημερήσια αγορά του ηλεκτρισμού παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Elpedison Ανδρέας Τζούρος από το βήμα του συνεδρίου του Economist.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τζούρος
δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στην αριστερή στήλη), από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2012 παρατηρούνται συστηματικές «υπερδηλώσεις» διαθεσιμότητας λιγνιτικών μονάδων στην προημέρήσια αγορά: η διαφορά των δηλώσεων της ΔΕΗ με την πραγματική παραγωγή των λιγνιτών που όντως μπήκαν στο σύστημα φτάνει τις 4,1 TWh. Η διακύμανση και η συστηματικά σταθερή διαφορά των δηλώσεων στην προημέρησια αγορά και της πραγματικής λιγνιτικής παραγωγής είναι φανερή και στον πίνακα που παρουσίασε ο κ. Τζούρος.
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με τον κ. Τζούρο, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι η ΔΕΗ δίνει εκτεταμένα λανθασμένα μηνύματα στην αγορά και τις αρμόδιες αρχές με αποτέλεσμα να δυσχαιρένεται η θέση των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών στην αγορά του ηλεκτρισμού. Και τούτο διότι στην πραγματικότητα οι υπερδηλώσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει στρεβλή εικόνα για τη διαθεσιμότητα των μονάδων, να διαμορφώνονται διαφορετικές τιμές και εν τέλει να χειραγωγείται η αγορά.
Την ίδια στιγμή οι ανεξάρτητοι ηλεκτροπαραγωγοί όπως επεσήμανε ο κ. Τζούρος καλούνται να επωμιστούν και μια ακόμη στρέβλωση της αγοράς που προκύπτει από το έλλειμμα της αγοράς ηλεκτρισμού που δημιουργήθηκε κυρίως από τη ΔΕΗ. Το έλλειμμα αυτό επωμίζονται σχεδόν στο σύνολό του, οι θερμικοί ηλεκτροπαραγωγοί οι οποίοι και εμφανίζονται εκτεθειμένοι έναντι της ΔΕΠΑ, καθώς πρέπει να αποπληρώσουν το κόστος του φυσικού αερίου και τη σχετική φορολογία.
========================================
Ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί προς τη ΔΕΠΑ: πάρτε ενέχυρο τα τιμολόγια ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ
Είναι γνωστή η θέση των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών που τονίζουν ότι επωμίζονται το σύνολο των χρεών της αγοράς ηλεκτρισμού, σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τους αναλογεί εξαιτίας της τακτικής του συμψηφισμού που ακολουθεί η ΔΕΗ. Για το θέμα άλλωστε έχουν κατατεθεί και σχετικές προσφυγές προς τα αρμόδια όργανα εποπτείας της αγοράς.
Πρόσφατα, οι ιδιώτες παίκτες της αγοράς κινήθηκαν και προς την πλευρά της ΔΕΠΑ, καταθέτοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χρεών.
Στο πλαίσιο αυτό η επιχειρηματολογία που παρουσιάζουν οι ανεξάρτητοι ηλεκτροπαραγωγοί είναι στη βάση της απλή: Η ΔΕΠΑ στην οποία και οφείλονται χρήματα από τις εταιρείες ανήκει σε ποσοστό άνω του 65% στο Δημόσιο (εάν υπολογιστεί και το ποσοστό στα ΕΛΠΕ). Στις ίδιες εταιρείες υπάρχουν χρέη του ΛΑΓΗΕ που είναι σε ποσοστό 100% δημόσιος οργανισμός και του ΑΔΜΗΕ που το Δημόσιο είναι μέτοχος σε ποσοστό 51%.
Η πρόταση λοιπόν είναι η ΔΕΠΑ να δεχθεί ως ενέχυρο τα τιμολόγια του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ προκειμένου να επιλυθεί το θέμα. Μάλιστα η έγγραφη πρόταση που κατατέθηκε από τουλάχιστον δύο εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής συνοδεύτηκε και από έκθεση ορκωτών λογιστών οι οποίοι και βεβαιώνουν ότι τα τιμολόγια του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο του χρέους (η πρόταση είναι να δοθεί το 80% των ανεξόφλητων τιμολογίων του ΛΑΓΗΕ και του ΑΔΜΗΕ).
Εάν μάλιστα διαπιστωθεί ότι τα τιμολόγια αυτά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, δεν επαρκούν τότε δίνονται γραπτές δεσμεύσεις για την κάλυψη της διαφοράς.
Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο ακόμη δεν έχουν τελεσφορήσει.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα συνολικά ανεξόφλητα χρέη πελατών της ΔΕΠΑ ανέρχονται σε 652 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 454 εκατ. προέρχονταια πό τους ηλεκτροπαραγωγούς. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη διάσταση ενόψει και της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρείας, με δεδομένο ότι ζητήθηκε – και δόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες – εγγύηση από την πλευρά του Δημοσίου, προς τους υποψήφιους αγοραστές της ΔΕΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την εξέλιξη της αποκρατικοποίησης, το θέμα θεωρείται φλέγον καθώς απειλεί συνολικά την ισορροπία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
===============================================

Ενημέρωση για την εκλογική διαδικασία 24 & 25 Απριλίου 2013

Συνάδελφισσες - Συνάδελφοι, για τις εκλογές των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει μία ή δυο ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί:

Όπου η διαδικασία διαρκεί μια μόνον ημέρα αυτή θα είναι η 25η Απριλίου.

Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι με βάση την μισθολογική τους ομάδα θα ψηφίσουν σε συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2 ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: