Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό,έχει αυξηθεί το τελευταίο χρόνο κατά 18% και έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 12 χρόνια.ΡΑΕ: Ζητά έρευνα για τις πρακτικές της ΔΕΗ
του Μιχάλη Καϊταντζίδη
Η εξέλιξη είναι συνέχεια του σίριαλ των συνεχών προσφυγών στη ΡΑΕ βιομηχανιών και συλλογικών φορέων κατά της ΔΕΗ. Πώς απαντά η επιχείρηση στις κατηγορίες. Γιατί η ΡΑΕ δεν πείθεται από τα επιχειρήματα.

Την Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο η συμπεριφορά της ΔΕΗ έναντι των πελατών της, βιομηχανικών καταναλωτών μέσης τάσης, συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και άρα παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Η εξέλιξη αυτή είναι συνέχεια του σίριαλ των συνεχών προσφυγών στη ΡΑΕ σειράς βιομηχανιών και συλλογικών φορέων κατά της ΔΕΗ (Χαρτοποιία Κολλιόπουλου, Επίλεκτος, Βαρβαρέσος, Ελληνική Υφαντουργία, Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας-ΕΒΙΚΕΝ) για την άρνησή της να συμμορφωθεί σε προηγούμενες αποφάσεις και να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τη νέα της απόφαση η ΡΑΕ επικυρώνει δική της προηγούμενη για το ίδιο θέμα (307 της 10 Ιουλίου 2013) , με την οποία επέβαλε στη ΔΕΗ πρόστιμο 4,4 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής τον περασμένο Αύγουστο προσέφυγε εκ νέου η ΔΕΗ στη ΡΑΕ, ζητώντας επανεξέταση. Ωστόσο από την παράθεση των επιχειρημάτων των δύο πλευρών (βιομηχανίες-ΔΕΗ), προέκυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η ΔΕΗ ενδέχεται να καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά. Έτσι το σκεπτικό της νέας απόφασης, η ΡΑΕ παρέπεμψε στην καθ΄ύλην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, με τις προσφυγές τους οι βιομηχανίες εγκαλούν τη ΔΕΗ επειδή από την 1η Ιανουαρίου του 2012, οπότε απελευθερώθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικού στη μέση τάση, μέχρι και πρόσφατα, ασκώντας παρελκυστικές τακτικές, δεν προχώρησε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τους πελάτες της για τον καθορισμό των χρεώσεων, ώστε αυτές (οι χρεώσεις) να αντικατοπτρίζουν τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά των πελατών της Μέσης Τάσης (καταναλωτικό προφίλ). Επίσης την εγκαλούν για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει και στην αγορά προμήθειας.

Η θέση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ από την πλευρά της αντέτεινε ότι προχώρησε σε προσαρμογή των χρεώσεων που ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων της (τιμή ενέργειας) στο κόστος παραγωγής, το οποίο όπως αναφέρει «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να το περιορίσει». Στο αίτημα των βιομηχανιών για εξατομικευμένες χρεώσεις, η απάντηση της ΔΕΗ ήταν ότι για να ισχύσει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε κάθε βιομηχανία με αξιόλογη κατανάλωση, να της «υποβάλει δεσμευτική ετήσια καμπύλη φορτίου και επιθυμητές ζώνες τιμολόγησης».

Σε κάθε περίπτωση δε, η ΔΕΗ δηλώνει ότι «δεν μπορεί να παρακάμψει τα κοστολογικά της δεδομένα. Το μόνο που μπορεί να περιορίσει η ΔΕΗ είναι το περιθώριο κέρδους της, όχι όμως την ανάκτηση του συνολικού της κόστους». Επικαλείται δε πάγια νομολογία του ΣτΕ , όπως και διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, που απαγορεύουν την πώληση προϊόντων κάτω του κόστους.

Το πιο ενδιαφέρον πάντως από τα επιχειρήματα της ΔΕΗ, αφορά την ισχύ των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδει η ΡΑΕ όπως ο Κώδικας Προμήθειας, ο οποίος σύμφωνα με τα επιχειρήματα της ΔΕΗ, δεν μπορεί να αναιρέσει συμβατικό κεκτημένο δικαίωμα, το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η αντίδραση της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ από την πλευρά της έκρινε ότι η συμπεριφορά της ΔΕΗ και η απουσία διαπραγμάτευσης, η μονομερής εκ μέρους της τροποποίηση των όρων προμήθειας χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση με τους πελάτες της, παρά τις σαφείς προβλέψεις προηγούμενης απόφασης της ΡΑΕ, και των προθεσμιών που της έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή, συνιστά παραβίαση κανόνων.

Επιπλέον τονίζει, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι η ΔΕΗ με αυτές τις πρακτικές (ενιαία τιμολόγηση όλων των πελατών της ανεξαρτήτων καταναλωτικού προφίλ κλπ) «είναι, εκτός από παράνομη, προβληματική, ακόμα και για την ίδια την επιχείρηση». Τα παραπάνω αιτιολογεί σημειώνοντας ότι η εξυπηρέτηση πελατών που δίνουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, «αφήνοντας» σε άλλους προμηθευτές να προμηθεύσουν τους μη επιθυμητούς πελάτες, και δη υπό συνθήκες όπου είναι απολύτως προφανές ότι ουδείς εναλλακτικός προμηθευτής είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τη ΔΕΗ – λόγω του μίγματος καυσίμου που προνομιακά η ίδια και μόνον κατέχει – είναι τελικά, σε μακροχρόνια βάση, επιχειρηματικά επιζήμια και για την ίδια τη ΔΕΗ.

Συνεπώς, στην εν λόγω εμπορική ρυθμιστική αλυσίδα, η συμπεριφορά της ΔΕΗ οδηγεί πιθανότατα σε σπατάλη ενέργειας, και εν τέλει στην αντιοικονομική και δαπανηρή χρήση των σχετικών υποδομών της καθετοποιημένης ΔΕΗ (σταθμών παραγωγής, δικτύων, κ.ά.), εις βάρος βέβαια και της εθνικής οικονομίας και του Έλληνα καταναλωτή, που καλείται καταληκτικά να πληρώσει τις ενεργειακά ανορθολογικές πρακτικές του δεσπόζοντα προμηθευτή».

Καταληκτικά, η ΡΑΕ έκρινε ότι η ΔΕΗ «συστηματικά και εξακολουθητικά αρνήθηκε να συμμορφωθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως προκύπτει από τις σχετικές καταγγελίες και τις εξώδικες επιστολές πληθώρας πελατών της στη ΜΤ, ενώ αγνόησε και την Απόφαση ΡΑΕ 895/1.11.2012» με την τελευταία, της επιβλήθηκαν ρυθμιστικά μέτρα, όπως να υποβάλει κατάλληλες τιμολογιακές προτάσεις, με σαφείς αναφορές και αναλύσεις στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, από το οποίο απορρέουν οι σχετικές υποχρεώσεις της.

Έτσι η ΡΑΕ διατηρεί σε ισχύ το πρόστιμο των 4,4 εκατομμυρίων ευρώ που της επέβαλε με προηγούμενη απόφασή της, ενώ κοινοποιεί την απόφαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της ΔΕΗ υπό το πρίσμα των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 (Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης) και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.
===============================
Συνεχίζεται η κυβερνητική κοροϊδία
Τις πρώτες επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος σε 4.000 νοικοκυριά ανακοίνωσε χτες ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης, από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, λέγοντας ότι οι επανασυνδέσεις αυτές θα γίνουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Ωστόσο νωρίτερα ο Σ. Κεδίκογλου σε δηλώσεις του είχε ξεκαθαρίσει ότι το κόστος θα το επωμιστούν οι υπόλοιποι οικιακοί καταναλωτές ρεύματος καθώς, όπως είπε, «το σύνολο είναι που πληρώνει όταν προσφέρουμε κάτι σε μια κοινωνική ομάδα». Επίσης ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να προσφέρει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις που θα «ωφεληθούν» από την «κοινωνική της ευαισθησία», καθώς οι λογαριασμοί τους θα εκδίδονται κανονικά και η όποια κατανάλωση θα τους βαραίνει ως χρέος προς τη ΔΕΗ, το οποίο απλώς δεν θα είναι άμεσα απαιτητό.
===================================
Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και μόνο η ΔΕΗ
ως Δημόσια Επιχείρηση μπορεί να εγγυηθεί την παροχή του
 σε κάθε πολίτη
Η αύξηση των διακοπών ηλεκτροδότησης είναι τόσο δραματική όχι μόνο εξαιτίας
της κρίσης λόγω μνημονίου αλλά και γιατί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει
αυξηθεί το τελευταίο χρόνο κατά 18% και έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 12 χρόνια,
ως απόρροια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, των ιδιωτικοποιήσεων και της σκανδαλώδους επιδότησης των
ιδιωτών παραγωγών ρεύματος από μονάδες Φ.Α.
Είναι τραγικό και απαράδεκτο συνάνθρωποι μας να μην έχουν πρόσβαση
στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, να ζουν στο σκοτάδι. Οικογένειες που
πλήττονται βάναυσα από τις κυβερνητικές πολιτικές της ανεργίας, της μείωσης
μισθών και συντάξεων, της ύφεσης και των «χαρατσιών», τις πολιτικές που οδηγούν
σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.
Το ρεύμα είναι δικαίωμα και βασικό κοινωνικό αγαθό που το έχει ανάγκη κάθε
πολίτης και ιδιαίτερα σ’ αυτήν την ανθρωπιστική κρίση τα φτωχότερα και περισσότερο
θιγόμενα κοινωνικά στρώματα.
Το συνδ. κίνημα στη ΔΕΗ επιβάλλεται να εκφράσει έμπρακτα την στήριξη και την
κοινωνική του αλληλεγγύη προς τους πολίτες που πλήττονται από την οικονομική
κρίση και τη φτώχεια
Το συνδ. κίνημα στη Δ.Ε.Η πρέπει να αντισταθεί υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα
του ελληνικού λαού διατυπώνοντας ως βασική του θέση:
• Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν, είναι αγαθό απαραίτητο
για την ανθρώπινη διαβίωση του πολίτη και πρέπει να παράγεται και να
διανέμεται από το κράτος. Για τούτο και είμαστε ανυποχώρητοι στο στόχο: Δ.Ε.Η
αποκλειστικά στο Δημόσιο, υπηρέτη της ανάπτυξης στην χώρα μας και του
ελληνικού λαού.
• Η χώρα και το κοινωνικό σύνολο έχει όσο ποτέ ανάγκη από μια σύγχρονη, 100%
Δημόσια-Ενιαία-Καθετοποιημένη Επιχείρηση, ανασυγκροτημένη που θα λειτουργεί
με αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
• Η ΔΕΗ να ξαναγίνει πραγματικά Κοινωφελής Επιχείρηση. Να καταργηθούν οι
προκλητικές επιδοτήσεις των υπεκερδών των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών για
έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες στο ρεύμα.
• Να επιβάλλει στην κυβέρνηση το πάγωμα των τιμολογίων, για ρεύμα φτηνό για τις
λαϊκές ανάγκες έτσι ώστε κανένα σπίτι εργαζόμενου, άνεργου και συνταξιούχου να
μην μείνει χωρίς ρεύμα.
Στην κατεύθυνση αυτή, άμεσος στόχος αποτελεί η αποτροπή της ιδιωτικοποίησης
και του ξεπουλήματος της ΔΕΗ που έχει δρομολογήσει η συγκυβέρνηση με την
τρόικα. Αυτά το σχέδια μπορεί να ναυαγήσουν με τον κοινό αγώνα των
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων με τη δημιουργία ενός πλατιού μετώπου
υπεράσπισης και σωτηρίας της Δημόσιας περιουσίας και της ΔΕΗ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος
Μέλος της Διοίκησης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
=====================================
Κοζάνη 12/12/2013
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Το Δ. Σ. του ΣΕΕΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του
για το απαράδεκτο γεγονός της άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά της Αιρετού του
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας και Προέδρου του Συλλόγου Μολάων «Γιάννης Ρίτσος», Ελισάβετ
Παπαδοπούλου.
Οι κατηγορίες για αναξιοπρεπή συμπεριφορά επειδή η συνάδελφος άσκησε
το συνδικαλιστικό καθήκον της ενημέρωσης των συναδέλφων για τα δικαιώματά
τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΟΕ και του Συλλόγου της, ποινικοποιούν τη
συνδικαλιστική δράση και έκφραση.
Η συνάδελφος Ελισάβετ Παπαδοπούλου διώκεται γιατί ως πρόεδρος και αιρετός,
υπερασπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, αποκάλυψε τις
αυθαιρεσίες και τις παραβιάσεις της νομοθεσίας από τη διοίκηση καθώς και την
άθλια πραγματικότητα των σχολικών μονάδων και της λειτουργίας τους (κενά, κλπ).
Είναι απολύτως ξεκάθαρο πως η δίωξή της έχει συνδικαλιστικό-πολιτικό και
διοικητικό χαρακτήρα, επιχειρεί να τρομοκρατήσει την ίδια και να σταματήσει τη συνεπή
αγωνιστική της δράση.
Η δίωξη της επιχειρεί να τρομοκρατήσει συνολικά τους εκπαιδευτικούς, να επιβάλει
την υποταγή στις αυθαιρεσίες της διοίκησης και πραγματοποιείται αμέσως μετά
τις δημόσιες αποκαλύψεις από τη συνάδελφο τέτοιων αυθαιρεσιών. Καλούμε τη
Διοίκηση να σταματήσει άμεσα κάθε δίωξη κατά της συναδέλφου στην οποία δηλώνουμε
την αμέριστη συμπαράστασή μας. Δηλώνουμε πως θα εναντιωθούμε σε κάθε
προσπάθεια φίμωσης της ελεύθερης και δημοκρατικής συνδικαλιστικής δράσης.

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Πρασσος Στέφανος Ασαλουμίδης Κων/νος
========================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: