Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

που έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα νοικοκυριά να πληρώνουν υπερτριπλάσιες τιμές για το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό σε σχέση με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Αλλάζει τώρα τους στόχους για τις ΑΠΕ η Κομισιόν

Σε αναδίπλωση υποχρεώθηκε η Κομισιόν όσον αφορά στους στόχους για τις ΑΠΕ εξ αιτίας της συνεχούς αύξησης του ενεργειακού κόστους, που έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τα νοικοκυριά να πληρώνουν υπερτριπλάσιες τιμές για το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό σε σχέση με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
Το σχέδιο για την «Ενέργεια και Κλίμα 2030», που ανακοίνωσαν χθες στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Κομισιόν Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο Επίτροπος Ενέργειας Γκίντερ Εττινγκερ προτείνει στόχο για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο 27% του ενεργειακού ισοζυγίου το 2030. Χωρίς όμως να δεσμεύει κάθε χώρα-μέλος για την επίτευξη του στόχου αυτού παρά μόνον την Ε.Ε. ως σύνολο.
Επιπρόσθετα θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την Ε.Ε. και τις χώρες - μέλη τη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, κίνηση που σε συνδυασμό με την «έκπτωση» στις ΑΠΕ, ερμηνεύτηκε ως άνοιγμα υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και νίκη στα σημεία της Βρετανίας, η οποία, σε αντίθεση με τη Γερμανία, επέμενε για δεσμευτικούς στόχους στο CO 2 και όχι για τις ΑΠΕ, καθώς επενδύει στην πυρηνική ενέργεια.
Αλλάζει τώρα τους στόχους για τις ΑΠΕ η Κομισιόν
Τα πυρηνικά θεωρούνται «πράσινα» επειδή δεν εκπέμπουν CO 2.
Η πρόταση για την Ενέργεια συνοδεύτηκε με την πρόσκληση του Επιτρόπου Βιομηχανίας Αντόνιο Ταγιάνι, για άμεση δράση με στόχο την «Αναγέννηση της ευρωπαϊκής Βιομηχανίας», δίνοντας έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη χρηματοδότηση.
Το σχέδιο «Ενέργεια - 2030» προβλέπει ακόμα :
Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας ρύπων με την δημιουργία από το 2021 του λεγόμενου «σταθεροποιητικού αποθεματικού».
Τη δυνατότητα της κάθε χώρας να αποφασίζει μόνη της για την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου, με βάση τους κανονισμούς για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην Ε.Ε.
Την εναρμόνιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων επιδοτήσεων για τις ΑΠΕ την επόμενη δεκαετία.
Την ενίσχυση των υποδομών και ειδικά των διασυνδέσεων.
Επανεξέταση της οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα τον Σεπτέμβριο.
Οι δεσμευτικοί στόχοι της Ε.Ε. που «τρέχουν» σήμερα, το λεγόμενο 20-20-20, προβλέπουν διείσδυση των ΑΠΕ στο 20% και μείωση των ρύπων κατά 20% ως το 2020.
Η οδηγία για τους στόχους του 2030 αναμένεται το 2015.
Ελλάδα
Η Επιτροπή θεωρεί ως υπερβολικά υψηλές τις εγγυημένες τιμές για τις ΑΠΕ που δίνει σήμερα η Ελλάδα και τονίζει ότι το καθεστώς αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί. Θεωρεί ότι η χώρα θα επιτύχει τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ για το 2020. Για τους στόχους του 2030 η Κομισιόν εκτιμά ότι οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στο 0,30% του ΑΕΠ και ότι η μέση ετήσια επενδυτική δαπάνη για την περίοδο 2011-2030 που απαιτείται φθάνει στο 0,23% του ΑΕΠ, πράγμα που θα επιβαρύνει κατά 2% τις τιμές του ηλεκτρισμού.
Οι τιμές
Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι βιομηχανίες πληρώνουν το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό 3-4 φορές περισσότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ινδία, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τη βιομηχανία είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, περίπου 20% πάνω από την Κίνα και 20% κάτω από την Ιαπωνία.
Η άλλη μεγάλη στρέβλωση είναι ότι κατά την περίοδο 2008-2012 οι λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αυξήθηκαν ενώ οι τιμές χονδρικής μειώθηκαν κατά περίπου 1/3, ενώ για το φυσικό αέριο έμειναν σταθερές. Για τα νοικοκυριά οι τιμές του ρεύματος αυξάνονταν περίπου 4% το χρόνο και οι τιμές του αερίου κατά 3% ετησίως. Για τις βιομηχανίες η αντίστοιχη αύξηση έφθασε στο 3,5% για τον ηλεκτρισμό και λιγότερο από 1% στο φυσικό αέριο. Την ίδια περίοδο οι τιμές χονδρικής στο ηλεκτρικό ρεύμα μειώθηκαν κατά 35-45%.
Η Κομισιόν απέδωσε τις ανατιμήσεις στις αυξήσεις των φόρων, των τελών και του κόστους δικτύου, καθώς και στην επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου στις ΗΠΑ, που έχει μειώσει εκεί το ενεργειακό κόστος. Οσο για τις ΑΠΕ ως ποσοστό στη μέση τιμή του ηλεκτρισμού το τοποθετεί στο 6% για τα νοικοκυριά και στο 8% για τη βιομηχανία.
Βιομηχανία
Σε άμεση δράση για τη «Βιομηχανική Αναγέννηση της Ευρώπης» κάλεσε ο Επίτροπος Ταγιάνι, παρουσιάζοντας τους άξονες της νέας βιομηχανικής πολιτικής:
Πρόσβαση στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες σε προσιτές τιμές.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με μείωση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.
Ενσωμάτωση των αγορών κεφαλαίου μέσω της μεγιστοποιήσης του δυναμικού της εσωτερικής αγοράς.
Ανάπτυξη και εφαρμογή των ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδότησης.
Αποκατάσταση της κανονικής δανειοδότησης προς την πραγματική οικονομία, με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Διευκόλυνση της ένταξης των επιχειρήσεων της Ε.Ε. στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
Στόχος είναι η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ να ανέλθει στο 20% το 2020, από το 15,1% που υποχώρησε το καλοκαίρι του 2013.
Εξώδικο στη ΔΕΗ από τη Σιδενόρ για υψηλές τιμές ρεύματος
Eξώδικο προς τη ΔΕΗ για τις υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στις δύο χαλυβουργικές της μονάδες απέστειλε η «Σιδενόρ», εταιρεία του ομίλου Βιοχάλκο, η οποία διαπραγματεύεται εδώ και περίπου τρία χρόνια με τη ΔΕΗ για τις τιμές (!). Η εταιρεία ζητά μείωση, επικαλούμενη το γεγονός ότι το 91% του ρεύματος που χρησιμοποιεί, περί τα 200 MW, καταναλώνεται νύχτα και Σαββατοκύριακα, απορροφώντας ουσιαστικά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει μία λιγνιτική μονάδα στα τεχνικά της ελάχιστα, πράγμα που στηρίζει τη λειτουργία του συστήματος και την κερδοφορία της ΔΕΗ. Ας σημειωθεί ότι στο φθηνό λιγνίτη έχει πρόσβαση μόνον η ΔΕΗ γι'αυτό και η Ε.Ε. ζητά άνοιγμα της αγοράς, ώστε ο ανταγωνισμός να ρίξει τις τιμές.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26517&subid=2&pubid=113206752
===================================
Πορεία εργαζομένων στη ΔΕΗ κατά της αποκρατικοποίησης των δικτύων
Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας εργαζομένων στη ΔΕΗ κατά της αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ (δίκτυα μεταφοράς) ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης με την επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας στο γραφείο του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν στο ψήφισμα ότι με την πώληση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ (το 34% παραμένει στο Δημόσιο) διακυβεύεται η ασφάλεια και η ανάπτυξη της χώρας και ότι η πώληση των μετοχών θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και σε διάλυση του ομίλου της ΔΕΗ.

Στις ομιλίες τους προς τη συγκέντρωση, οι επικεφαλής πρωτοβάθμιων σωματείων της ΔΕΗ έκαναν λόγο για ξεπούλημα της θυγατρικής του δικτύου μεταφοράς. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ Μ. Τομαδάκης ζήτησε την παραίτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ.

Ο πρόεδρος του Σωματείου «Σπάρτακος» με έδρα την Πτολεμαΐδα-Κοζάνη Γ. Αδαμίδης κάλεσε τα σωματεία να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα την ημέρα που θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, ενώ ο Ν. Φωτόπουλος, μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, επισήμανε ότι το δίκτυο είναι φυσικό μονοπώλιο, συνεπώς δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί.

Τα σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την ημέρα που θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ.

===================================
Σαμοΐλης: NΔ & ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν για το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ

Αρθρογράφος: CorfuPress com  Ημερομηνία δημοσίευσης: Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014 19:48

Την Τρίτη, ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Σαμοΐλης συναντήθηκε με τους εργαζόμενους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας, με αφορμή τόσο τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι, όσο και την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
 Οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν στα πάγια αιτήματα του κλάδου και τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί το καθεστώς απαξίωσης και υποστελέχωσης της εν λόγω Υπηρεσίας, πρόβλημα για το οποίο ο Στέφανος Σαμοΐλης έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση.
 Πέραν τούτου, ο διάλογος επικεντρώθηκε στη δρομολογούμενη μεθόδευση αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ. Ο βουλευτής Κέρκυρας, επανέλαβε τη βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο επικείμενος προς ψήφιση νόμος περί «Ρύθμισης θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε», αποτελεί μια από τις πιο καταστροφικές κυβερνητικές μνημονιακές δεσμεύσεις για τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά, την ώρα που ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες του για πρόσβαση στον ηλεκτρισμό, η κυβέρνηση, τυφλωμένη από την νεοφιλελεύθερη μανία της, αντί να απαντήσει με πρωτοβουλίες κοινωνικής στήριξης των οικονομικά αδύναμων, προχωρά στην εκποίηση του ΑΔΜΗΕ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
 Είναι αδιανόητο, τα κοινωνικά κριτήρια για ένα τόσο σημαντικό δημόσιο αγαθό, να μετατρέπονται σε κριτήρια μεγιστοποίησης του ιδιωτικού κέρδους σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι αδιανόητο να έχουμε μια κυβέρνηση που, στο βωμό του μνημονίου, ανοίγει την κερκόπορτα σε περαιτέρω απολύσεις εργαζομένων, σε νέες αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, σε απαξίωση και εκποίηση νευραλγικών εθνικών υποδομών και πλούτου.
 Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις οι συνοδευόμενες από την παραπλανητική  ρητορεία των κυβερνητικών μηχανισμών, θα μας βρουν σθεναρά αντιμέτωπους, με αγώνες τόσο έξω στους δρόμους όσο και μέσα στην ελληνική βουλή.
 Ο Στέφανος Σαμοΐλης ανακοίνωσε επίσης ότι επίκειται παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω τροπολογίας, για τη συνολική ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αρκετές εκ των οποίων βρίσκονται στην Κέρκυρα και ήδη αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων.
 Επιπλέον, το γραφείο τύπου του βουλευτή Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:
Τα κόμματα της μνημονιακής συγκυβέρνησης, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, στοχεύουν, μέσα από διαδικασίες εξπρές που ακυρώνουν κάθε έννοια κοινοβουλευτικού και κοινωνικού ελέγχου, να ξεπουλήσουν μέσα σε λίγες μέρες τον ΑΔΜΗΕ.
 Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) είναι μια από τις βασικότερες δημόσιες υποδομές που στήθηκε μετά από θυσίες δεκαετιών του ελληνικού λαού. Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας. Το δίκτυο μεταφοράς εκπροσωπεί ένα ανυπολόγιστο κεφάλαιο. Μια τεράστια Δημόσια Περιουσία, με τρέχουσα εμπορική αξία 8 δις €, που μεταφράζεται σε:
11 χιλιάδες χιλιόμετρα εναέριων γραμμών υψηλής τάσης και υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης (150 και 400 kV) που διασυνδέουν την ηπειρωτική Ελλάδα από την Θράκη έως την Πελοπόννησο, καθώς και με τις γειτονικές χώρες.
221 Υποσταθμούς και Κέντρα Υψηλής Τάσης και τρία Εθνικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα) που με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και με αδιάλειπτη 24ωρη παρουσία έμπειρου και ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού διασφαλίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής της (τους θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς) στις βιομηχανίες, στις πόλεις και στα χωριά όπου καταναλώνεται.
 Ο ΑΔΜΗΕ, είναι Στρατηγική Εθνική Υποδομή. Είναι θεμέλιο για την οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασμό κάθε οικονομικής δραστηριότητας με ηλεκτρικό ρεύμα και επιδρά στην τελική τιμή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας. Όλες οι μεγάλες βιομηχανίες συνδέονται στην υψηλή τάση.
 Η κυβέρνηση έχει διαφημίσει πολλές φορές τη διαδικασία εκποίησης του ΑΔΜΗΕ, σαν «πιλότο» για το ξεπούλημα της υπόλοιπης ΔΕΗ (Ορυχεία, Εργοστάσια, Δίκτυα Διανομής). Είναι γνωστό ότι ακολουθεί κατά πόδας η απόσχιση και πώληση της «μικρής ΔΕΗ», δηλαδή του 30% της ηλεκτροπαραγωγής και των καταναλωτών της χώρας.
 Η Goldman Sachs καθόρισε ήδη από 16/10/2013 το μάξιμουμ της αγοραίας τιμής για τον ΑΔΜΗΕ: Από 1,5 δις € επίσημη αξία παγίων, υποτιμάται χρηματιστηριακά στα 700 εκ. €, για να ξεπουληθεί το πολύ 300-320 εκ. €!
 Οι εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ, όπως και ευρύτερα ο ελληνικός λαός, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό το πλιάτσικο της ιδιωτικής κερδοσκοπίας! Έχουν όμως να χάσουν τα πάντα!
 Ο ιδιώτης στρατηγικός επενδυτής ένα μόνο στόχο θα έχει: τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Οι εργαζόμενοι δεν θα αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι, αλλά ως κόστος που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Έτσι θα προσπαθήσει, αξιοποιώντας το νομικό οπλοστάσιο των μνημονίων, που καταλύει κάθε έννοια συλλογικής σύμβασης, να επιβάλει και στην εταιρεία εργασιακό μεσαίωνα.
 Η σχετική διεθνής εμπειρία, άλλωστε, είναι αποκαλυπτική: μετά την περσινή απόπειρα απόκτησης του ΑΔΜΗΕ, η κινεζική κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού απέκτησε τον πορτογαλικό ΑΔΜΗΕ (2012). Από τότε ούτε ένα ευρώ δεν έχει επενδυθεί στο δίκτυο μεταφοράς της Πορτογαλίας!
 Για τον ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας περιουσίας και της αξιοποίησής της προς όφελος του ελληνικού λαού για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι κομβικό.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τη συγκρότηση, με πυρήνα τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ, ενός ευρύτατου μετώπου που θα περιλαμβάνει όλους όσοι θα πληγούν και τους φορείς τους, όπως συνδικάτα, ΟΤΑ, ενώσεις καταναλωτών, ενώσεις επαγγελματιών και επιχειρηματιών, αγροτικούς συλλόγους.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αποδεχτεί ένα τέτοιο έγκλημα.
 Ο ΑΔΜΗΕ θα παραμείνει περιουσία του ελληνικού λαού!
 Η ανακοίνωση των εκπροσώπων των εργαζομένων ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ
Τώρα ξεπουλιέται μια εταιρεία του ομίλου ΔΕΗ. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ, μας αφορά όλους. Γιατί;

• ΔΕΗ: Η αποκοπή του ΑΔΜΗΕ από τον όμιλο ΔΕΗ καθιστά και τους εργαζόμενους στον εναπομείναντα όμιλο σε τραγική θέση.

• Αν το πρώτο βήμα του σχεδίου υλοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει και την πορεία του δεύτερου βήματος, δηλαδή και την μικρή ΔΕΗ.

• Χτύπημα για την ύπαρξη της εργασίας μας στην ΔΕΗ Α.Ε.

• ΔΕΔΔΗΕ: Προφανώς το επόμενο βήμα του κυβερνητικού σχεδίου, που δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα, θα είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

• ΑΔΜΗΕ: Είναι ή δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση η πώληση, η κυβερνητική απόφαση για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα;

• Η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι ο ιδιώτης ενδιαφέρεται πρωτίστως για σίγουρο και άμεσο κέρδος, αδιαφορόντας για τους εργαζόμενους αλλά και για το κοινωνικό προϊόν.

Στο " Ζάππειο2" ο πρωθυπουργός μας δήλωσε ότι "τα δίκτυα υψηλής τάσης πρέπει να παραμείνουν υπό εθνικό έλεγχο και δεν πωλούνται"..

Έχουν άραγε υπ’όψιν τους τι συνέβη στα κράτη που ιδιωτικοποιήθηκαν οι αντίστοιχες εταιρείες; Και αν το έχουν υπ΄όψιν τους έχουν την διάθεση, τα κότσια, την ευθύτητα να ενημερώσουν το λαό;
Να του πουν ότι μετά την πώληση του ΑΔΜΗΕ θα πληρώνει το αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος κατά πολύ παραπάνω; Θα  πουν άραγε στον κόσμο ότι η εταιρεία, που αποτιμήθηκε το 2012 σε λογιστική αξία 1.6 δις ευρώ και που όμως η πραγματική της αξία είναι 8 δις ευρώ, θα πωληθεί αντί 400 εκατ. ευρώ;
Στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε το δίκτυο μεταφοράς είναι στα "χέρια" του κράτους.
 Η ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ είναι υποδομές εθνικής  στρατηγικής σημασίας, ασφάλειας της πατρίδας μας και της εθνικής άμυνας της χώρας.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ.

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ "ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ" ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ
Τ.Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
==================================
49 χρόνια πρίν... 23.Ι.1965
ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΕΔΑ ΔΙΑ ΔΙΩΞΙΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Κατόπιν πολυημέρου προπαρασκευής εις αντιπερισπασμόν της εκστρατείας του αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως (ΕΡΕ) κ. Παναγιώτου Κανελλοπούλου, προς διαφώτισιν της κοινής γνώμης, περί των κινδύνων της εθνικής ασφαλείας και επί των εθνικών θεμάτων, η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) κατέθεσε χθες εις την Βουλήν πρότασιν διώξεως, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, του ιδρυτού της ΕΡΕ [Κωνσταντίνου Καραμανλή], υπουργών της και άλλων υπευθύνων διά την ΔΕΗ. […] Η πρότασις θεωρείται ως «σωσίβιον» ριπτόμενον και προς την κυβερνητικήν παράταξιν [Ενωσις Κέντρου] και αποβλέπον εις το να δυνηθούν το Κέντρον και η Αριστερά να εξέλθουν από την δεινήν θέσιν εις την οποίαν περιήχθησαν μετά τας δηλώσεις [του Σοβιετικού υπουργού Εξωτερικών] Γκρομύκο [περί Κύπρου] και την δημιουργουμένην πανελληνίως ανησυχίαν περί των κινδύνων, που απειλούν την χώραν εκ της προκλητικής δραστηριότητος των κομμουνιστών, τη ανοχή της Κυβερνήσεως [Γεωργίου Παπανδρέου]. Διά της προτάσεως της ΕΔΑ ζητείται η δίωξις βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, του πρώην πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, των πρώην υπουργών Συντονισμού κ.κ. Δ. Χέλμη, Αρ. Πρωτοπαπαδάκη και Π. Παπαληγούρα, και βιομηχανίας κ.κ. Ν. Μάρτη και Λ. Μπουρνιά […].
===================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: