Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Ζημιογόνος ήταν η χρήση του 2013 για τη ΔΕΗ

Ζημίες 225,3 εκατ. ευρώ παρουσίασε η ΔΕΗ για το 2013
ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ


Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, όλη σχεδόν η αύξηση στα έσοδα σημειώθηκε στο δ΄ τρίμηνο, όταν τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 47,2 εκατ. ευρώ (3,4%), καθώς ο ρυθμός πτώσης της ζήτησης επιβραδύνθηκε σε 4,1% σε σχέση με 5,5% που ήταν το εννεάμηνο του 2013.

Ζημιογόνος ήταν η χρήση του 2013 για τη ΔΕΗ, η οποία όμως διατήρησε τον κύκλο εργασιών της στα περσινά επίπεδα χάριν της επιβράδυνσης του ρυθμού πτώσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το δ΄ τρίμηνο του έτους. Στα αποτελέσματα του 2013 που ανακοίνωσε χθες η επιχείρηση, καταγράφονται ζημίες ύψους 225,3 εκατ. (περιλαμβανομένης της επίπτωσης από αναβαλλόμενο φόρο 228,3 εκατ. που σχετίζεται με την προγραμματισμένη πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ A.E.) έναντι κερδών 41,8 εκατ. το 2012. Σε ό,τι αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο σημειώνεται πως προκύπτει από τη φορολόγηση με 26% της διαφοράς της λογιστικής αξίας της συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ κατά τα ΔΛΠ και εκείνης στα φορολογικά βιβλία της ΔΕΗ. Η διαφορά ανέρχεται σε 878 εκατ. (916 εκατ., έναντι 38 εκατ.) και μέρος αυτής (590 εκατ.) αποτελεί αποθεματικό που μεταφέρθηκε με καθολική διαδοχή στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., και το οποίο ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα δικαιούται να το διανείμει χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος, αφότου πραγματοποιηθεί η προαναφερθείσα επιβάρυνση φόρου για τη ΔΕΗ.

Στα αποτελέσματα του 2012, περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 191,7 εκατ. ευρώ από τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ. Αντίθετα, τα αποτελέσματα του 2013 έχουν επιβαρυνθεί από την εφαρμογή της απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην «Αλουμίνιον Α.Ε.», για την περίοδο 1/7/2010 έως 30/9/2013, με 105,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 106,7 εκατ. το 2012. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 εμφανίζονται μειωμένα κατά 120,6 εκατ. ευρώ (12%) σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε 881,6 εκατ. ευρώ έναντι 1 δισ. ευρώ με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 14,8%, έναντι 16,7% το 2012. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενος σε 5, 97 δισ. ευρώ έναντι 5,98 δισ. ευρώ το 2012.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, όλη σχεδόν η αύξηση στα έσοδα σημειώθηκε στο δ΄ τρίμηνο, όταν τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 47,2 εκατ. ευρώ (3,4%), καθώς ο ρυθμός πτώσης της ζήτησης επιβραδύνθηκε σε 4,1% σε σχέση με 5,5% που ήταν το εννεάμηνο του 2013, ενώ παράλληλα υπήρξε και βελτίωση του μείγματος πωλήσεων.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις το 2013 ανήλθαν σε 358,3 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 20,9 εκατ. ευρώ (6,2%) σε σχέση με το 2012, κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης κατά 46,4 εκατ. ευρώ. Στην ανακοίνωσή της η ΔΕΗ επισημαίνει επίσης, ότι δεν έχει ληφθεί πρόβλεψη ποσού 90,6 εκατ. ευρώ που με απόφαση της ΡΑΕ της αναλογεί από το έλλειμμα που δημιούργησαν στον ΛΑΓΗΕ οι οφειλές της Energa και της Hellas Power. Δεν υπάρχει επίσης πρόβλεψη για οφειλή ύψους 137 εκατ. ευρώ που ο ΛΑΓΗΕ διεκδικεί από τη ΔΕΗ, επικαλούμενος απόφαση της ΡΑΕ που απαγορεύει τον συμψηφισμό ποσών που η επιχείρηση οφείλει στον Λειτουργό της αγοράς. Και οι δύο αυτές αποφάσεις, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, θα κριθούν δικαστικά. Δεν είχε επίσης σχηματίσει πρόβλεψη ποσού ύψους 48,2 εκατ. ευρώ που σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να καταβάλει από την αναδρομική ισχύ του μέτρου για την πληρωμή των ΑΠΕ μέσω του συστήματος αγοράς, καθώς η ΔΕΗ αμφισβητεί την αναδρομικότητα της σχετικής διάταξης.

Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά στην ανακοίνωση της ΔΕΗ για την αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού κατά 94 εκατ. ευρώ, καθώς δεν μπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις που προκύπτουν λόγω των αποχωρήσεων.

Στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της επιχείρησης το 2013 σε σχέση με το 2012 αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός. «Κατά τη διάρκεια του 2013 και παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, πραγματοποιήσαμε επενδύσεις ύψους 718 εκατ. ευρώ σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μας» τόνισε ο κ. Ζερβός και συμπλήρωσε «επιπλέον, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής μας διάρθρωσης, ενώ ταυτόχρονα πετύχαμε την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης για μεγάλα έργα».
=========================
Κοζάνη: Καταδίκη στελεχών της ΔΕΗ για κατολισθήσεις!
Η πρώτη καταδίκη της ΔΕΗ και συγκεκριμένα των κορυφαίων διοικητικών στελεχών της για περιβαλλοντικές παραβάσεις που έχουν αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, είναι γεγονός!

Ειδικότερα, την Τετάρτη στα Δικαστήρια της Κοζάνης δικάστηκε η υπόθεση με τις μεγάλες κατολισθήσεις του Ορυχείου στην Ακρινή, με κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Τάκη Αθανασόπουλο, τον νυν πρόεδρο της επιχείρησης Αρθούρο Ζερβό, τον πρώην προϊστάμενο Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ Στέφανο Παλαβό και τον νυν προϊστάμενο Ιωάννη Ιωακείμ. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη αξία μιας και οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρώντας στις περιβαλλοντικές παραβάσεις της ΔΕΗ έχουν «συρθεί» στα δικαστήρια για τις κινητοποιήσεις τους αυτές.
Σε ό, τι αφορά στην υπόθεση, πρόκειται για τις κατολισθήσεις που είχαν γίνει στην περιοχή το 2009 και το 2011. Μάλιστα από το 2008 είχε γίνει σχετική καταγγελία στην Επιθεώρηση μεταλλείων και στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος από τον Κώστα Πουτακίδη, κάτοικο της περιοχής και πρόεδρο του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατά τον έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν τις παραβάσεις, με αποτέλεσμα η υπόθεση να φτάσει στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε αυτεπάγγελτη δίωξη και όρισε δικάσιμο αρχικά για τις 2 Φεβρουαρίου.
Η υπόθεση, όμως, πήρε αναβολή τότε και δικάστηκε οριστικά την Τετάρτη 26 Μαρτίου στην Κοζάνη με την απόφαση να είναι καταδικαστική για τα μεγαλοστελέχη της ΔΕΗ. Η ποινή που τους επιβλήθηκε είναι 6 μήνες φυλάκιση με αναστολή, ποινή στην οποία οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις βεβαιώσεις των παραβάσεων κινήθηκαν οι διαδικασίες από τη ΔΕΗ για την απαλλοτρίωση του οικισμού.
«Για πρώτη φορά δικάστηκαν οι τέως και οι νυν πρόεδροι και μεγαλοστελέχη της ΔΕΗ για περιβαλλοντολογικούς όρους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Πουτακίδης, ο οποίος σημείωσε πως εκκρεμεί να εκδικαστεί η μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει ο ίδιος προς τη ΔΕΗ και τα μεγαλοστελέχη της, για ίδιες παραβιάσεις της επιχείρησης που αφορούν το περιβάλλον στην περιοχή. «Έγινε υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή, γεγονός για το οποίο εμείς οι κάτοικοι φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε και μάλιστα μας τρέχουν στα δικαστήρια! Η καθημερινότητα που βιώνουμε είναι τραγική. Έχουμε υπερβάσεις ορίων σχεδόν σε καθημερινή βάση. Εμείς σαν κάτοικοι για τις κατολισθήσεις στο συγκεκριμένο σημείο διαμαρτυρηθήκαμε, δικαστήκαμε και τώρα ήρθε η σειρά τους. Υποστηρίζεται το δίκαιο αίτημά μας!».
kozanimedia.gr
===================================

Ώρα 12, αιχμή 3750MW: Ένα νέο τοπίο αλλάζει τα πάντα στην αγορά ηλεκτρισμού
Εάν επισκεφθεί κάποιος τον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ θα παρατηρήσει τον πίνακα με τα φορτία του συστήματος, ο οποίος διαφοροποιείται καθημερινά ανάλογα με τη ζήτηση. Εδώ και πολλούς μήνες πλέον, σε αυτόν τον πίνακα έχει διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση η οποία διαφοροποιεί άρδην το τοπίο της αγοράς ηλεκτρισμού, δημιουργεί νέα δεδομένα καθώς καταγράφεται σημαντική αλλαγή στις συνθήκες της ζήτησης.
Σύμφωνα λοιπόν με τη σημερινή ενδεικτική πρόβλεψη για το φορτίο του συστήματος (το ίδιο συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα), προβλέπεται να υπάρξει μια διακύμανση μεταξύ 4 και 5 GW σχεδόν για το σύνολο των ωρών της ημέρας και μόνο για περίπου δύο ώρες το βράδυ από τις 8 έως τις 10 αναμένονται οι αιχμές πάνω από τα 6GW με μέγιστο τα 6580MW.
Τις υπόλοιπες ώρες, η ζήτηση είναι πολύ χαμηλότερη, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρωινή αιχμή που προβλέπεται να είναι 4561MW στις 8, ενώ από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, τις πάλαι ποτέ ώρες αιχμής η πρόβλεψη της ζήτησης είναι σταθερή στα επίπεδα των 3750MW. Τι συμβαίνει; Εκείνες τις ώρες κορυφώνεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών. Πρόκειται δηλαδή για μια παγιωμένη κατάσταση, με δεδομένο ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν μια σταθερή και συγκεκριμένης διάρκεια συνεισφορά στο σύστημα, περιορίζοντας δραστικά τις αιχμές τα πρωινά, στην ούτως ή άλλως υποτονική ζήτηση.
Η εξέλιξη αυτή, η οποία φαίνεται ότι έχει παγιωθεί και διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρισμού, δεν αφορά μόνο στο κομμάτι της παραγωγής, που προφανώς επηρεάζεται αφού η δραστική μείωση των φορτίων σε μια αγορά με πλεονάζον δυναμικό, δημιουργεί συνθήκες εύκολης υπερκάλυψης της εναπομείνασας ζήτησης με χαμηλό κόστος (κάτι που όπως καταγγέλλουν οι βιομηχανικοί καταναλωτές δεν αποτυπώνεται στα κόστη της χονδρεμπορικής αγοράς).
Στην πραγματικότητα, το νέο τοπίο αφορά και τους καταναλωτές, αφού καταργούνται στην πράξη οι διαφορετικές ζώνες και οι ώρες αιχμής και άρα αλλάζουν τα δεδομένα για την τιμολόγηση των πελατών, οι οποίοι βεβαίως συνεχίζουν και πληρώνουν αυξημένο κόστος για ώρες αιχμής που δεν υφίστανται. Σημειώνεται ότι το θέμα των ζωνών έχει τεθεί ήδη στους προμηθευτές – κυρίως τη ΔΕΗ – η οποία ζήτησε πίστωση χρόνου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για συγκυριακό ή μόνιμο φαινόμενο. Πλέον έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος με πανομοιότυπους πίνακες στο site του ΑΔΜΗΕ…
http://www.energypress.gr/news/Wra-12-aihmh-3750MW:-Ena-neo-topio-allazei-ta-panta-sthn-agora-hlektrismoy
=========================

Δεν υπάρχουν σχόλια: