Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ με Φωτόπουλο

Αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ με Φωτόπουλο


Του Χάρη Φλουδόπουλου

Την ουσιαστική κατάργηση του λεγόμενου 3ου ενεργειακού πακέτου, δηλαδή της βασικής πολιτικής της Ε.Ε. γύρω από τον τομέα της ενέργειας, παρουσίασαν χθες ως βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του κόμματος που επισκέφθηκαν τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στη Χαλκοκονδύλη. Η αντιπροσωπεία υποψηφίων βουλευτών με επικεφαλής την Ν. Βαλαβάνη και τον Κ. Ήσυχο (δε συμμετείχε ο τομεάρχης ενέργειας Θ. Πετράκος) συνοδευόταν από το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ και πρώην πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ Νίκο Φωτόπουλο, ο οποίος ανέλαβε και τον άτυπο ρόλο της ξενάγησης στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης.

Ακολούθησε εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ και την αγορά ηλεκτρισμού, σε ειδική αίθουσα, στην οποία είχε ισχυρή παρουσία μπλοκ πρώην συνδικαλιστών της πάλαι ποτέ κραταιάς ΠΑΣΚΕ ΓΕΝΟΠ που πλέον έχουν αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση αυτό βρίσκεται στην τελική φάση της επεξεργασίας. Έτσι κάποια σημεία που αναφέρθηκαν χθες μπορεί να διαφοροποιηθούν μετά από τις παρατηρήσεις των στελεχών που συμμετέχουν στην εσωτερική κομματική διαδικασία της διαβούλευσης. Βασικός πυλώνας ωστόσο των θέσεων που παρουσιάστηκαν παραμένει η ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και η προώθηση αλλαγών στη ΔΕΗ και την αγορά ηλεκτρισμού που καταργούν την απελευθέρωση της αγοράς και οδηγούν σε αμφισβήτηση και παραβίαση της βασικών ενεργειακών υποχρεώσεων της χώρας έναντι όχι απλώς του μνημονίου αλλά έτι περαιτέρω έναντι της επίσημης κοινοτικής πολιτικής της Ε.Ε.

Ωστόσο το μενού των δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ περιλαμβάνει τα εξής:
• Η ακύρωση των επιχειρούμενων ιδιωτικοποιήσεων και η σταδιακή ανάκτηση της δημόσιας ιδιοκτησίας των στρατηγικής σημασίας  επιχειρήσεων – πυλώνων του κλάδου της ενέργειας [ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ], αποτελεί αναγκαία συνθήκη και βασικό στοιχείο του προγραμματισμού μας για την παραγωγική ανάταξη

• Οι νεοφιλελεύθερες «μεταρρυθμίσεις» που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ενέργειας στοχεύουν στην πλήρη εμπορευματοποίησή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντίθετος με αυτή την πολιτική, είναι αντίθετος με τη δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας στη χώρα μας, αντίθετος με την προωθούμενη «Νέα Όργάνωση Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΝΟΜΕ)».

• Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, γενικευμένη αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη σχεδιασμένη αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας.

• Εγκαθίδρυση του δικαιώματος καθολικής πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας και η ανακούφιση των ολοένα διευρυνόμενων κοινωνικών στρωμάτων που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια.

• Ενοποίηση των θυγατρικών εταιρειών και αναδιάρθρωση της λειτουργίας της ΔΕΗ, επένδυση στον εκσυγχρονισμό των μονάδων και την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση, κατασκευή σύγχρονων νέων μονάδων, επένδυση σε νέο σύγχρονο εξοπλισμό και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό,

• Τον σχεδιασμό για την ορθολογική και αειφορική αξιοποίηση του ορυκτού πόρου, την επένδυση στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος,  και την επαναπόδοση των εδαφών μετά την αποκατάσταση στην τοπική κοινωνία για χρήση και εκμετάλλευση, την επένδυση σε ανταποδοτικά έργα όπως π.χ. τηλεθέρμανση, αρδευτικά έργα, την από κοινού με τις τοπικές αρχές  διαχείριση του υδάτινου δυναμικού.

• Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μειώσει το κόστος άρα και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω κυρίως της παραγωγής ενέργειας από την Δημόσια ΔΕΗ και χρησιμοποιώντας τους εγχώριους πόρους και παρεμβαίνοντας στο μέρος εκείνο του κόστους (70%) που δεν σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας και δεν ελέγχεται από τη ΔΕΗ (επιδοτήσεις σε ιδιώτες, υπερβολικοί φόροι κτλ).

• Στο πλαίσιο  αυτό  θα  λάβει μέτρα για τη μείωση του  ενεργειακού  κόστους σε εκείνες τις παραγωγικές μονάδες και κλάδους πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης που, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (πχ κοινωνική / οικονομική ανταποδοτικότητα, περιβαλλοντική προστασία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, περιορισμοί  / δυνατότητες που θέτει ο διεθνής καταμερισμός) εντάσσονται στο δικό μας παραγωγικό μοντέλο και χρειάζονται ενίσχυση.

• η ακύρωση των επιχειρούμενων ιδιωτικοποιήσεων και η σταδιακή ανάκτηση της δημόσιας ιδιοκτησίας των στρατηγικής σημασίας  επιχειρήσεων – πυλώνων του κλάδου της ενέργειας [ΔΕΗ (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ], αποτελεί αναγκαία συνθήκη και βασικό στοιχείο του προγραμματισμού μας για την παραγωγική ανάταξη.

• Η συνθήκη αυτή όμως δεν είναι από μόνη της και ικανή: η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται επίσης ότι θα θέσει ως βασική προτεραιότητα μια διαφορετική λειτουργία και διοίκηση των δημόσιων επιχειρήσεων ενέργειας που, απαλλαγμένες από παθογένειες του παρελθόντος, θα μεγιστοποιούν την επιχειρησιακή και κοινωνική αποτελεσματικότητα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, με πλήρη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο της κοινωνίας, των εργαζομένων και του κοινοβουλίου.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: