Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Standard & Poor΄s

Ο οίκος τονίζει ότι συνεχίζει να θεωρεί τη ΔΕΗ σημαντική για την Ελλάδα καθώς η ΔΕΚΟ είναι ο κυρίαρχος παίκτης της αγοράς ηλεκτρισμού στην παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρισμού, ενώ είναι ο προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου στην Ελλάδα. Δηλαδή προσφέρει δημόσιες υπηρεσίες όπως μειωμένες τιμές για τα αδύναμα νοικοκυριά. Επίσης, παίζει ρόλο κλειδί κοινωνικής και οικονομικής σημασίας για την κυβέρνηση αφού είναι ο μεγαλύτερος έλληνας εργοδότης.

Το ελληνικό δημόσιο καταλήγει η έκθεση παραμένει ο κύριος μέτοχος της ΔΕΗ με μερίδιο 51% και λειτουργεί ως εγγυητής για το μεγαλύτερο χρέος της εταιρείας από την Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων EIB που αντιπροσωπεύει το 40% του δανεισμού της εταιρείας. Ένας πιθανός εκτροχιασμός του δανεισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον επισφάλειες για την ελληνική κυβέρνηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: