Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Το οργανικό έλλειμμα του ΙΚΑ μαζί με τα συγχωνευθέντα από 1η Αυγούστου 2008 Ταμεία (ΤΣΠ- ΕΤΕ, ΤτΕ, ΤΑΠ - ΟΤΕ, ΕΤΒΑ, Εθνικής Ασφαλ, ΤΑΞΥ, ΤΑΠ- ΔEH.....

Χαιρετισμός του αντιπροέδρου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Νίκου Χατζηαργυρίου στο Επιστημονικό Συνέδριο Enertech ΄09


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαιρετισμός του αντιπροέδρου και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ κ. Νίκου Χατζηαργυρίου*
στο Επιστημονικό Συνέδριο Enertech ΄09 με θέμα:

"Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες
στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας"


ΞενοδοχείοHoliday Inn Αττικής Οδού 23 Οκτωβρίου 2009

Ο χώρος της ενέργειας αποτελεί τα τελευταία χρόνια προνομιακό πεδίο προβληματισμού, ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και παραγωγής καινοτομίας. Η συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία σχετικά με τις επιπτώσεις της παραγωγής ενέργειας στο περιβάλλον, η κρισιμότητα της επάρκειας και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, κυρίως από ΑΠΕ, η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, είναι βασικοί παράγοντες οι οποίοι έχουν μεταφέρει τα ενεργειακά ζητήματα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικότερα, έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ριζικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Οι μεταβολές προέκυψαν κατ΄ αρχήν από την εισαγωγή μοντέλων αγοράς στον τομέα του ηλεκτρισμού και τη διαμόρφωση ανταγωνισμού στις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας, προσελκύοντας τεράστιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, όμως, η αιχμή του ενδιαφέροντος εστιάζεται στη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, αλλά και στη σημασία που αποκτά η διαχείριση και ορθολογική τελική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μπορώ πραγματικά να απαριθμήσω δεκάδες ανοικτά θέματα, τα οποία απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, αλλά και τη χώρα μας:

Η διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
η επιλογή μίγματος καυσίμου και η υλοποίηση επενδύσεων μεγάλων συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής,
η ανάπτυξη των μεγάλων διασυνδεδεμένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,
η ανάπτυξη των αυτόνομων νησιωτικών δικτύων,
η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενσωμάτωσή τους στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών ευφυών δικτύων (smart grids)
με κύριο σκοπό την ευρύτερη δυνατή ενσωμάτωση της διεσπαρμένης παραγωγής και την παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς.
Όλα αυτά τα θέματα, καθώς και άλλα που δεν ανέφερα, αποτελούν πεδία έντονου ενδιαφέροντος, προβληματισμού και έρευνας. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι συνιστούν προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με κοινή και συντονισμένη δράση του τεχνικού, επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου.

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερη ευαισθησία για τη διασφάλιση της επάρκειας και αξιοπιστίας ηλεκτροδότησης της χώρας, καθώς είναι, εξάλλου, ο βασικός συντελεστής επί σειρά δεκαετιών στο πεδίο αυτό στη χώρα μας. Διασφάλιση, την οποία οφείλουμε να επιτυγχάνουμε κατά τον πλέον ασφαλή και βέλτιστο οικονομικά και περιβαλλοντικά τρόπο.

Θα πρέπει να είναι κατανοητό όμως, ότι η ΔΕΗ είτε ως ΔΕΚΟ είτε ως Δημόσια Επιχείρηση εκφράζει και υλοποιεί την ενεργειακή πολιτική που χαράσσει η Πολιτεία.
Όλα αυτά τα χρόνια στηρίχτηκε στο εγχώριο καύσιμο, τον λιγνίτη, για να υποστηρίξει τον εξηλεκτρισμό της χώρας μας και να παράγει φθηνή ενέργεια για τον Έλληνα καταναλωτή. Στο πέρασμα του χρόνου, οι απαιτήσεις από αυτή την μεγάλη Επιχείρηση διαφοροποιήθηκαν. Πριν μόλις 30 χρόνια δεν υπήρχε καν υπόνοια για τα προβλήματα που μπορούσε να δημιουργήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στο περιβάλλον. Σήμερα, ο κόσμος, η Ελλάδα και βέβαια η ΔΕΗ αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών που επιβάλλουν την παραγωγή ενέργειας με καθαρό τρόπο, δηλαδή χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα προϊόντα της καύσης των ορυκτών και υγρών καυσίμων.

Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, η ΔΕΗ με την τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτήσει έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και αυτή την μεγάλη τεχνολογική απαίτηση.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ ανέλαβε φέτος την επιστημονική διοργάνωση του επιστημονικού συνεδρίου ENERTECH'09.
Στόχος μας και φιλοδοξία της προσπάθειας αυτής είναι να διαμορφώσουμε ένα βήμα για την παρουσίαση των εξελίξεων, τη διατύπωση προβληματισμού και την ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου σε όλους τους τομείς που ανέφερα.
Όπως θα διαπιστώσατε διαβάζοντας το πρόγραμμα του συνεδρίου, η θεματολογία του επιλέχθηκε ώστε να καλύπτει οριζόντια όλα τα θέματα αιχμής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνει:

το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς,
τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, τις ΑΠΕ,
την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής,
τις νέες τεχνολογίες ευφυών δικτύων και διεσπαρμένης παραγωγής, και οπωσδήποτε
θέματα διαχείρισης, ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
Θα έχετε επίσης διαπιστώσει ότι επιλέξαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ΑΠΕ, διοργανώνοντας δύο συνεδρίες στο αντικείμενο αυτό. Πρόκειται για τον πλέον σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, τομέα, η πορεία του οποίου αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα (τεχνικά, θεσμικά, αλλά και κοινωνικής αποδοχής). Είναι αυτονόητο ότι η επιτυχία στην ανάπτυξή αυτού του τομέα είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά επιβεβλημένη, καθώς θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ομαλή ανάπτυξη της χώρας στις επόμενες δεκαετίες.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί ως ομιλητές διακεκριμένα στελέχη φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. Οι ομιλητές θα καλύψουν τη θεματολογία του συνεδρίου από την οπτική του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου, των επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών που δημιουργούνται, αλλά και από τη σκοπιά της τεχνολογικής καινοτομίας, επικεντρώνοντας στις πρόσφατες εξελίξεις και στα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας.

Πιστεύω ότι η παρουσία σας στο συνέδριο και κυρίως η ενεργή συμμετοχή σας στον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, που ελπίζουμε ότι θα αναπτυχθεί, θα δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και φιλοδοξούμε ότι η καλύτερη αυτή κατανόηση θα αποτελέσει τη βάση για τη δρομολόγηση ενεργειών, παρεμβάσεων και λύσεων, ώστε να ξεπεράσουμε κάποια τουλάχιστον από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.


* Ο κ. Ν. Χατζηαργυρίου είναι πρόεδρος της 19μελούς επιστημονικής επιτροπής που ανέλαβε να πραγματοποιήσει το Συνέδριο, την ευθύνη οργάνωσης του οποίου έχει η ΔΕΗ ΑΕ
Αθήνα, 23.10.2009 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

===============================================
Υφυπουργός Ενέργειας-συνέδριο ΔΕΗ
Συγγραφέας Βουτσαδάκης Κ.

Άρση των θεσμικών εμποδίων και στρεβλώσεων στο θεσμικό πλαίσιο για αδειοδότηση και κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και πρωτοβουλίες προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να πείθονται ώστε να είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι στις επενδύσεις αυτές ανήγγειλε ο υφυπουργός Ενέργειας κ.Γιάννης Μανιάτης. Μιλώντας το πρωί σε συνέδριο με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικές ευκαιρίες και καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας» που διοργανώνει η ΔΕΗ στην Αθήνα ο κ.Μανιάτης επεσήμανε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να αυξηθεί τουλάχιστον σε 20 % η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο ως το 2020. Στο σχεδιασμό εκτός από αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά περιλαμβάνονται υπεράκτια αιολικά πάρκα και μονάδες γεωθερμίας. Επανέλαβε δε ότι στο ενεργειακό μείγμα της χώρας δεν περιλαμβάνονται μονάδες λιθάνθρακα, ούτε πυρηνικά. Ο υφυπουργός σημείωσε ότι τα επενδυτικά σχέδια μονάδων ΑΠΕ με άδεια παραγωγής ή θετική γνωμοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) υπερβαίνουν σε αριθμό τα 1000 και σε ισχύ τα 9.000 μεγαβάτ. Το 90 % αυτών είναι αιολικά, στα φωτοβολταϊκά η ισχύς των αιτήσεων υπερβαίνει τα 3.000 μεγαβάτ ενώ εντύπωση προκαλεί, όπως τόνισε ο κ.Μανιάτης το πλήθος (άνω των 7.000) των αιτήσεων για μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών η αξιολόγηση των οποίων από τη ΡΑΕ θα ολοκληρωθεί σύντομα. Ο κ.Μανιάτης στάθηκε ιδιαίτερα στα σχέδια διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο, που όπως είπε θα ωφελήσει τόσο την εθνική οικονομία όσο και τα ίδια τα νησιά του Αιγαίου αφού θα αντιμετωπίσει το ενεργειακό τους πρόβλημα. Μέχρι να υλοποιηθούν οι επενδύσεις, όπως είπε ο υφυπουργός, οι μονάδες ΑΠΕ στα νησιά πρέπει να λειτουργούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Παρουσιάζοντας τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής ο υφυπουργός Ενέργειας μίλησε για ασφάλεια εφοδιασμού, βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, βελτίωση της απόδοσης των μονάδων και του δικτύου μεταφοράς / διανομής, προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας η οποία όπως τόνισε θα αντιμετωπιστεί ως εθνικός ενεργειακός πόρος, ανάλογος με το λιγνίτη, τα αιολικά και τα ηλιακά. Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας από όλους τους καταναλωτές, και τα νοικοκυριά, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.
===========================================
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ανακοίνωση Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τις ενέργειες της ΔΕΗ για τη μονάδα στον ΑθερινόλακοΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2009ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με τη χθεσινή απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για έγκριση τροποποιήσεων των κριτηρίων συμμετοχής στην τρίτη φάση του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, ζήτησε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης, κ. Πάν. Αθανασόπουλο, έγγραφη ενημέρωση και ταυτόχρονα, να μην προχωρήσει η Επιχείρηση σε επόμενες αποφάσεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, μέχρι την πλήρη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

==========================================

Αντιπρόεδρος ΔΕΗ - Ενεργειακό συνέδριο Enertech
Συγγραφέας Βουτσαδάκης Κ. (ANA) – 4 ώρες πριν

"Ο κόσμος, η Ελλάδα και βέβαια η ΔΕΗ αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών που επιβάλλουν την παραγωγή ενέργειας με καθαρό τρόπο, δηλαδή χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα προϊόντα της καύσης των ορυκτών και υγρών καυσίμων". Αυτά τόνισε σήμερα ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, μιλώντας στο Επιστημονικό Συνέδριο Enertech που διοργανώνει η επιχείρηση. Ο κ.Χατζηαργυρίου υπογράμμισε ακόμη πως η ΔΕΗ είτε ως ΔΕΚΟ είτε ως Δημόσια Επιχείρηση εκφράζει και υλοποιεί την ενεργειακή πολιτική που χαράσσει η Πολιτεία. "Όλα αυτά τα χρόνια στηρίχτηκε στο εγχώριο καύσιμο, τον λιγνίτη, για να υποστηρίξει τον εξηλεκτρισμό της χώρας μας και να παράγει φθηνή ενέργεια για τον Έλληνα καταναλωτή. Στο πέρασμα του χρόνου, οι απαιτήσεις από αυτή την μεγάλη Επιχείρηση διαφοροποιήθηκαν. Πριν μόλις 30 χρόνια δεν υπήρχε καν υπόνοια για τα προβλήματα που μπορούσε να δημιουργήσει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στο περιβάλλον. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, η ΔΕΗ με την τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκτήσει έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και αυτή την μεγάλη τεχνολογική απαίτηση", κατέληξε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ.

====================================================
Αυξάνεται το τέλος των ΑΠΕ
Με επιπλέον 10 ευρώ
23/10/2009

Με επιπλέον 10 ευρώ το χρόνο θα επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά καθώς από την 1η Νοέμβριου αυξάνεται το τέλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Το τέλος σήμερα ανέρχεται σε δύο ευρώ το έτος, για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει έως δύο μεγαβατώρες το τρίμηνο

Αναμένεται η σχετική υπουργική απόφαση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εκπρόσωποι της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αναμένουν την απόφαση ώστε να συνεχίσουν να παράγουν ενέργεια, με δηλώσεις τους αναφέρουν ότι είναι καλύτερο ένα μέσο νοικοκυριό να επιβαρυνθεί με 10 ευρώ το έτος για να συνεχίσουμε να βάζουμε ανανεώσιμες στο σύστημα, αντί να πληρώνει 230 ευρώ το χρόνο από το 2013 και μετά, ώστε να αγοράζει η χώρα μας δικαιώματα ρύπων.

=================================================
Θηλιά 6 δισ. ευρώ μαστίζει το ΙΚΑ
11:44 - 23 Οκτώβριος 2009
''Θηλειά'' 6 δις. ευρώ πλήττει το μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 2010 το οργανικό έλλειμμα του ιδρύματος (δηλαδή το έλλειμμα πριν την κρατική χρηματοδότηση) θα ανέλθει τα στα 6 δις. ευρώ από 3,2 δις. που ήταν το 2009. Αντίθετα, μετά την κρατική επιχορήγηση, το πλεόνασμα διαμορφώνεται στα 24,1 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΚΑ εμφανίζει μείωση εσόδων κατά 1,5 δις. ευρώ το 2009, παρά την ετήσια χρηματοδότησή του με το 1% του ΑΕΠ, ποσό που το 2009 ανήλθε στα 23,7 δις, ευρώ!
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα στοιχεία, το ΙΚΑ θα εμφανίσει προϋπολογιζόμενο έλλειμμα της τάξης του 1,19 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για πληρωμές τόκων (10,2 εκατ. ευρώ) και επενδύσεων (80 εκατ. ευρώ).
Το οργανικό έλλειμμα του ΙΚΑ μαζί με τα συγχωνευθέντα από 1η Αυγούστου 2008 Ταμεία (ΤΣΠ- ΕΤΕ, ΤτΕ, ΤΑΠ - ΟΤΕ, ΕΤΒΑ, Εθνικής Ασφαλιστικής, ΤΑΞΥ, ΤΑΠ- ΔΕΗ, συνεταιριστικών οργανώσεων που διατηρούν την οικονομική και λογιστική αυτοτέλειά τους) εκτοξεύεται στα 4,6 δισ. ευρώ. Η κρατική επιχορήγηση, σώζει το ταμείο, δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους 24,1 εκατ. ευρώ.

=====================================================
Μπλακ-άουτ στην… «καρδιά»
Γράφει: Πολλάτου Μαρίνα
23/10/2009
Βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα υψηλής τάσης, στην «καρδιά» δηλαδή του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μυτιλήνης, είχε ως αποτέλεσμα τη γενική διακοπή της ηλεκτροδότησης σε όλο το νησί της Λέσβου λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τετάρτης. Προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες να συμβούν κι άλλες τέτοιες βλάβες που θα προκαλέσουν μπλακ-άουτ, θα πραγματοποιηθεί συντήρηση στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) Μυτιλήνης το πρωί της Κυριακής.

Συνήθη αιτία διακοπής της ηλεκτροδότησης χαρακτήρισε ο διευθυντής του εργοστασίου της ΔΕΗ, Αντώνης Κατσάνης, το βραχυκύκλωμα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο ηλεκτρικό σύστημα των 20.000 βολτ, εξ αιτίας του οποίου για 45 λεπτά όλη η Λέσβος βυθίστηκε στο σκοτάδι. «Σε άλλες μονάδες παραγωγής», ανέφερε ο κ. Κατσάνης, «στην ηπειρωτική χώρα, όταν συμβαίνουν τέτοια βραχυκυκλώματα, που είναι συνήθη τέτοια εποχή με την άνοδο της υγρασίας, η ηλεκτροδότηση γίνεται εναλλακτικά από άλλη μονάδα κι έτσι τα προβλήματα δε γίνονται αντιληπτά απ’ τους καταναλωτές. Εδώ όμως, όπως και σε κάθε νησί όπου υπάρχει μία πηγή ηλεκτροδότησης, το βραχυκύκλωμα στην καρδιά του σταθμού προκάλεσε μπλακ-άουτ.»
Η ΔΕΗ, για να μειώσει τις πιθανότητες να γίνουν κι άλλα βραχυκυκλώματα, αλλά και για την απαραίτητη συντήρηση του συστήματος των 20KV, προκειμένου να κάνει τις αναγκαίες για την αντιμετώπιση των υψηλών χειμερινών φορτίων εργασίες θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, απ’ τις 5 έως τις 8 το πρωί σε όλη τη νήσο Λέσβο, την προσεχή Κυριακή.

=======================================================
ΔΕΗ: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ΔΕΣΜΗΕ η συνολική παραγωγή για το εννεάμηνο του 2009 εμφανίζεται μειωμένη κατά 7,24%. Ο Σεπτέμβριος κινήθηκε σε πτωτικούς ρυθμούς (-10,77%) με ιδιαίτερη μείωση από τις πετρελαϊκές μονάδες (-85%) και σημαντική αύξηση από υδροηλεκτρικές (+29%) και λιγνιτικές μονάδες (+5,18%). Οι εισαγωγές ρεύματος ήταν ιδιαίτερα μειωμένες (-46%) διαμορφώνοντας τη συνολική μείωση στο εννεάμηνο στο -13%. Τα στοιχεία για ένα ακόμα μήνα είναι ενθαρρυντικά για τη ΔΕΗ καθώς η παραγωγή ενισχύεται από χαμηλότερου κόστους πηγές μειώνοντας το κόστος παραγωγής.

======================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: