Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Επειδή εμείς της ΔΕΗ έχουμε όραμα για την Επιχείρησή μας.


Επειδή εμείς της ΔΕΗ έχουμε όραμα για την Επιχείρησή μας.

«Ο κύριος Αθανασόπουλος έθεσε στη διάθεση των υπουργών Οικονομίας και Ενέργειας την παραίτηση με επιστολή του στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΔΕΗ Κίμων Στεριώτης.
Είναι απλά η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, η οποία όμως πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση.
Ποια είναι η επόμενη μέρα για τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας μετά την παραίτηση Αθανασόπουλου.
Χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση η μόνη λύση.

Mε στόχο να εξαπλωθεί η ηλεκτρική ενέργεια ομοιόμορφα σε όλη τη χώρα, τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για να λειτουργήσει «χάριν του δημοσίου συμφέροντος» με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής.
Το 1956, αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης. Σιγά - σιγά, η ΔEH εξαγόρασε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και ενέταξε το προσωπικό τους στις τάξεις της. Από 1.1.2001, η ΔEH λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία ενώ από 12.12.2001 έχει εισαχθεί στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου.
Σήμερα κατέχει το 89% της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος στην Ελλάδα, που προέρχεται από λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές, πετρελαϊκές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου καθώς και από αιολικά και ηλιακά πάρκα. Παράγει από λιγνίτη το 56% περίπου της ηλεκτρικής της παραγωγής (2ος μεγαλύτερος παραγωγός στην E.E.). Έχει στην ιδιοκτησία της το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μήκους 11.650 χλμ. καθώς και το δίκτυο διανομής συνολικού μήκους 210.200 χλμ.(έφτασε να έχει ηλεκτροδοτήσει μέχρι και το τελευταίο σπίτι) Είναι η μοναδική εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία παρέχει σε 7,2 εκατομμύρια πελάτες μέσω ενός δικτύου των (277-100) καταστημάτων.
Αυτά όλα έχουν γίνει με κόστος από τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους. Αυτο δεν έγινε πουθενά στην Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από διαφορετικά μοντέλα οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης .
Επειδή εμείς της ΔΕΗ έχουμε όραμα για την Επιχείρησή μας, ήθος και αξίες που ουδέποτε μπορέσατε να αντιληφθείτε.
Θα θέλαμε.
Έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση για το μέλλον της ΔΕΗ.
Όμως, εδώ απαιτείται να υπάρξουν αμοιβαίες δεσμεύσεις ότι, όλοι - εργαζόμενοι στελέχη, διοίκηση και μέτοχοι - θα εργάζονται για να αναπτύσσεται συνεχώς η ΔΕΗ εντός και εκτός Ελλάδας.
Σωματεία και διοίκηση πρέπει να έρθουν κοντά και να ακολουθήσουν εκείνο το δρόμο που θα εξασφαλίζει:
Συνεχή ανάπτυξη της ΔΕΗ - αποτελεσματικότερη Προστασία του Περιβάλλοντος -καλλίτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες - συνεχή βελτίωση των σχέσεων της ΔΕΗ με τις τοπικές κοινωνίες - ικανοποιητικά κέρδη για τους μετόχους - βιώσιμες θέσεις εργασίας - υψηλότερες αμοιβές και περισσότερες κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόμενους.
θέλουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των στελεχών και των εργαζομένων για την ανάπτυξη της εταιρείας για τον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίησή της.

=========================================================
Οι παραιτήσεις των διοικητών των ΔΕΚΟ στα Δ.Σ. και τις γ.σ., όχι στο ΥΠΟΙΚ
16:19 - 12 Οκτώβριος 2009
Στο πνεύμα της εταιρικής διακυβέρνησης και μόνο κινείται η κυβέρνηση. Με τελευταία παραίτηση προέδρου Επιχείρησης που το Δημόσιο είναι μέτοχος, αυτή του κ. Τ. Αθανασόπουλου στη ΔΕΗ, πηγές προσκέιμμενες στο υπουργείο Οικονομικών σχολίαζαν ότι όσοι παραιτούνται δεν υποβάλουν τις παραιτήσεις τους στο μέτοχο. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ν. 2.190), οι παραιτήσεις υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο και στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Το Δημόσιο με τη σειρά του ως μέτοχος προτείνει στις γενικές συνελεύσεις τα πρόσωπα που θα αναλάβουν το management της Επιχείρησης ή του Οργανισμού και τα αρμόδια εταιρικά όργανα εγκρίνουν και αποφασίζουν. Ταυτόχρονα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας τραπεζίτης δεν έχει βολιδοσκοπηθεί από τη κυβέρνηση προκειμένου να αναλάβει τα ηνία κάποιου κρατικού πιστωτικού ιδρύματος, ενώ η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και σε αυτή την περίπτωση θα εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 2.190, περί εταιρικής διακυβέρνησης.
======================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: