Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

αυξημένων εισροών στα φράγματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάγκη αύξησης της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, λόγω των αυξημένων εισροών στα φράγματα των Υδροηλεκτρικών Σταθμών, που οφείλονται στις αυξημένες βροχοπτώσεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, σε συνδυασμό με τα ήδη υψηλά υδατικά αποθέματα, καθίσταται αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων για την αποφυγή πλημμυρών.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται, τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο, αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.
Για να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη αυξημένη συμμετοχή των Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το ΔΕΣΜΗΕ και σύμφωνα με τους σχετικούς Κώδικες, θα θέσει εκτός λειτουργίας ένα περιορισμένο αριθμό λιγνιτικών μονάδων.
Στοιχεία εισροών και αποθεμάτων ταμιευτήρων ΥΗΣ (GWH)
2007 2008 2009
ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΙΣ ΑΠΟΘ ΕΙΣΡ ΑΠΟΘ
Σεπτέμβριος 43 930 44 950 61 1.906
Οκτώβριος 116 941 138 990 305 1.857
Νοέμβριος 10 100 971 61 976 300 1.987

Δεν υπάρχουν σχόλια: