Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Αρνηθείτε το μονοπώλιο της καντίνας


Αρνηθείτε το μονοπώλιο της καντίνας


Με τη λογική του μονοπωλίου και με τον τρόπο που εξυπηρετεί καλύτερα την τσέπη τους, και όχι τους εργαζόμενους δόθηκαν οι καντίνες του σταθμού σε ιδιώτη. Βάση ποιου νόμου και με πια λογική(μάλλον περίσσιο θράσος ) απαγορεύεται η πώληση νερού από το εστιατόριο του σταθμού. Αν είναι να τα κονομήσουν ο ιδιώτης και οι επιτήδειοι ας κλείσουν και το πόσιμο.
Στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ εκκρεμούν ακόμα οι καταγγελίες για στρογγυλοποίηση της τιμής του νερού στις καντίνες προς τα πάνω, (που τις έχει και εκεί o ίδιος ιδιώτης ).Ξέρει κάτι ο διευθυντής ,μιας και τότε ήταν διευθυντής στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.================================================
Στις 14/12/09 η ενεργοποίηση των παραιτήσεων των Μελών Δ.Σ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις υποβληθείσες χθες (19/11/09) παραιτήσεις επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ κατά τη λήξη της συνεδρίασής του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος προέβη σήμερα (Παρασκευή 20/11/09) στην ακόλουθη δήλωση:

- "Προτίθεμαι να ενεργοποιήσω την ισχύ των υποβληθεισών δηλώσεων παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπων του βασικού μετόχου και των μετόχων της μειοψηφίας) τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009.
Μέχρι τότε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., υπό την παρούσα σύνθεση, θα ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας υποχρεώσεις του, προκειμένου να μην διαταραχθεί ούτε κατ΄ ελάχιστον η ομαλή λειτουργία της" .

Αθήνα 20.11.09 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
=============================================
ΔΕΗ - Τα επτά Μέλη του Δ.Σ. που εκπροσωπούν το Βασικό Μέτοχο και τους Μετόχους της Μειοψηφίας, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τουςΣυγγραφέας Νικολακόπουλος Ν. (ANA) – 2 ημέρες πριν

Κατά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα επτά (7) Μέλη του, που εκπροσωπούν το Βασικό Μέτοχο και τους Μετόχους της Μειοψηφίας, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο και τον εξουσιοδότησαν να ενεργοποιήσει την ισχύ των παραιτήσεών τους με ημερομηνία που ελευθέρως θα κρίνει και σε κάθε περίπτωση προγενέστερη της 14ης Δεκεμβρίου 2009. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε τη σύγκληση: - Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας - που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 15 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης : "Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 10, παρ. 2α του Καταστατικού της Εταιρείας". - Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: "Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως Μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο".
===========================================

ΔΕΗ: Ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σχετικά με τις υποβληθείσες χθες (19/11/09) παραιτήσεις επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος προέβη σήμερα (Παρασκευή 20/11/09) στην ακόλουθη δήλωση:

"Προτίθεμαι να ενεργοποιήσω την ισχύ των υποβληθεισών δηλώσεων παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπων του βασικού μετόχου και των μετόχων της μειοψηφίας) την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009.

Μέχρι τότε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., υπό την παρούσα σύνθεση, θα ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας υποχρεώσεις του, προκειμένου να μην διαταραχθεί ούτε κατ΄ ελάχιστον η ομαλή λειτουργία της".

==========================================================
Προϋπολογισμός υπό την αίρεση Ε.Ε. και αγορών
Περικόπτονται έτσι 166 εκατ. από τις αποδοχές (τα 128 εκατ. από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, όπου το συνολικό κονδύλι προβλέπεται τώρα να αυξηθεί κατά 2,6%, έναντι 3,5% του προσχεδίου), 227 εκατ. από τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων (100 εκατ. λιγότερη αύξηση θα πάρει ο ΟΓΑ, ενώ 100 εκατ. περικόπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία της ΔΕΗ και το ΤΑΠ-ΟΤΕ, τα οποία θα πάρουν τώρα αθροιστικά 1,46 δισ. όταν το ΙΚΑ με υπερδεκαπλάσιους ασφαλισμένους παίρνει 2,45 δισ.!), 55 εκατ. από την επιχορήγηση των συγκοινωνιακών φορέων, 42 εκατ. από τις καταναλωτικές δαπάνες, τέλος 145 εκατ. από τις δαπάνες «υπό κατανομή», για προγράμματα και ανάγκες που θα προκύψουν στη διάρκεια του χρόνου.


================================================
Με ιδιωτικά κεφάλαια η ηλεκτρική διασύνδεση της Ν. Εύβοιας με Αττική
Πηγή: Express.gr 20/11/09-10:51


Η XPHMATOΔOTHΣH από ιδιώτες της επένδυσης ύψους 500 εκατ. ευρώ για την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση της Νότιας Εύβοιας με την Αττική εξασφαλίζεται με απόφαση που υπέγραψε χθες η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τίνα Μπιρμπίλη.

Με βάση την απόφαση το ηλεκτρικό δίκτυο Νέα Μάκρης - Νότιας Εύβοιας θα κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ και θα χρηματοδοτηθεί αναλογικά από τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα, οι οποίοι έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και ανέμεναν την κατασκευή του δικτύου για την προώθηση των επενδύσεων. Πρόκειται για ιδιωτικά αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 400 MW που είναι χωροθετημένα στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας και μετά τη σύνδεσή τους θα παράγουν ετησίως περίπου 1,2 εκατομμύρια MWh.

Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Μπιρμπίλη, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος παραγωγός αποσυρθεί από τη διαδικασία, δεν υλοποιήσει την επένδυση και αρνηθεί να καταβάλει το ποσόν που του αναλογεί για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου, το κόστος θα καλυφθεί από τον μηχανισμό χρέωσης χρήσης του συστήματος, με ευθύνη του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται επαρκής εγγύηση στη ΔΕΗ για την κατασκευή του δικτύου.====================================================
ΤΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΒΗΜΑΤΟΣ»
Οι απολαβές των συνδικαλιστών και ο αντίλογος
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009
Η επιστολή του κ. Ι. Παναγόπουλου
Με αφορμή το δημοσίευμα της Κυριακής 15.11.2009 υπό τον τίτλο «Οι χρυσοί συνδικαλιστές», «Το Βήμα» έλαβε και δημοσιεύει τρεις επιστολές, από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Ι. Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΚΕ κ. Χρ. Πολυζωγόπουλο και τον πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχα.

Στο κυριακάτικο φύλλο σας την 15.11.2009 περιλαμβάνεται «έρευνα» για τις αμοιβές των συνδικαλιστών.

Ισχυρίζεται η συντάκτρια ότι ως Α΄ αντιπρόεδρος του ΟΑΕΔ λαμβάνω ποσό που υπολογίζεται σε 40.000 ευρώ τον χρόνο! Η αλήθεια είναι ότι ανέλαβα μεταβατικά αυτή τη θέση (εκ του νόμου προβλεπόμενη για τη ΓΣΕΕ) μετά την παραίτηση του κ. Κ. Πουπάκη (ΓΓ της ΓΣΕΕ) προκειμένου να πολιτευτεί. Με την παραίτηση του διοικητή κ. Βερναδάκη (για να πολιτευτεί) δημιουργήθηκε θεσμικό κενό, το οποίο κάλυψα για το διάστημα 5.8.2009 έως 10.11.2009, οπότε και παραιτήθηκα. Ελαβα αυτό το διάστημα 7.614 ευρώ και όχι 40.000 όπως γράφεται, όταν μάλιστα ήταν γνωστό ότι είχα παραιτηθεί. Κανένα άλλο ποσό από μετακινήσεις, αποζημιώσεις ή πιστωτικές κάρτες, όπως η συντάκτις σας υπαινίσσεται. Αναφέρεται επίσης ότι ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ παίρνω 26.000 ευρώ από το ΔΣ της ΔΕΗ. Αφενός στο ΔΣ συμμετέχω εκ μέρους της ΟΚΕ και ήδη η συμμετοχή αυτή με νόμο της απελθούσας κυβέρνησης καταργήθηκε και εκπνέει στο τέλος του χρόνου (όπως καταργήθηκαν με τον Ν. 3429 όλοι οι θεσμοί συμμετοχής μέσω ΟΚΕ), αφετέρου μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 έχω λάβει ακαθάριστες αμοιβές 10.214 ευρώ. Τα προηγούμενα χρόνια οι αμοιβές που αναφέρει η συντάκτρια είναι επίσης ακαθάριστες.

Ψευδώς αναφέρει ότι κατέχω και ιδιότητα μέλους της ΟΚΕ Βρυξελλών. Εκεί που το «κουβάρι» εμπλέκεται με τον πλέον απαράδεκτο τρόπο για τη δημιουργία εντυπώσεων είναι όταν αναφέρεται στη συμμετοχή μου- ως εκλεγμένου με καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων- στο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας. Γράφει στεγνά και κατηγορηματικά: «Η αμοιβή του ανέρχεται σε 80.000 ευρώ τον χρόνο».

Ξεχνάει(;) ν΄ αναφέρει ότι είμαι υπάλληλος της ΕΤΕ με 36 χρόνια υπηρεσίας και με βαθμό διευθυντή και παρουσιάζει τον μισθό μου (όπως αυτός προσδιορίζεται με βάση την οικογενειακή και υπηρεσιακή μου κατάσταση από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τους κανονισμούς προσωπικού) ως να προέρχεται από τη συμμετοχή μου στο ΔΣ της τράπεζας.

Από τα επίσημα στοιχεία της τράπεζας που δημοσιεύονται στο site της ΕΤΕ και το οποίο συμβουλεύτηκε η συντάκτις η διαφορά αυτή είναι ευδιάκριτη, πλην όμως αποκρύπτεται από τους αναγνώστες.

Προφανώς δεν θ΄ απολογηθώ για τον μισθό μου (οι συνάδελφοί μου, που με ψηφίζουν, γνωρίζουν ότι μετά 36 χρόνια υπηρεσίας είμαι υψηλόμισθος). Θα έπρεπε όμως να αναρωτηθεί η συντάκτις τι λαμβάνουν ομοιόβαθμοί μου που υπηρετούν στην τράπεζα πριν γράψει μ΄ αυτή την εμπάθεια.

Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά «φουσκώνει» τις αποδοχές μου στις 150.000 ευρώ (βεβαίως στην πρώτη σελίδα αναγράφονται γενικά 200.000 ευρώ)!

Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ανήκω στους αναξιοπαθούντες, στους φτωχούς. Ισχυρίζομαι όμως ότι για λόγους ηθικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς έχω ταχθεί να υπηρετώ τους μη προνομιούχους της μισθωτής εργασίας. Το κατά πόσο το επιτυγχάνω δεν κρίνεται από τη δική μου κοινωνική θέση, αλλά πολιτικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά. Οταν ξεκίνησα στην εργασία ήμουν και εγώ χαμηλόμισθος. Τώρα έχω τη δυνατότητα να στέκομαι γερά στα πόδια μου και να διαπραγματεύομαι με τους ισχυρούς- πολιτικά και οικονομικά- χωρίς να εξαρτώμαι, χωρίς να υποκύπτω σε κάθε λογής δέλεαρ.

Η συντάκτις σας εμπλέκει τις θεσμικές εκπροσωπήσεις των συντρόφων μου της ΠΑΣΚΕ γράφοντας: «Και επί ΝΔ αρκετοί γνωστοί συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ συμμετείχαν σε διάφορα ΔΣ εκ της θεσμικής τους ιδιότητας στη ΓΣΕΕ». Και σ΄ αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι ή δεν ερεύνησε ή ρώτησε αυτούς που είχαν κάθε παραταξιακό λόγο να τους πλήξουν.

Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν εκλεγεί στα ΔΣ των επιχειρήσεων. Δεν τους διόρισε καμία κυβέρνηση και ούτε θα τους διορίσει καθώς η απόφαση της ΠΑΣΚΕ, όπως και το καταστατικό της προβλέπει ότι κανένας εκλεγμένος συνδικαλιστής δεν τοποθετείται σε κρατικές θέσεις.

Βεβαίως στους οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τους εργοδότες και εργαζόμενους (Εργατική Εστία, Εργατική Κατοικία, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κ.λπ.) προβλέπεται εκ του νόμου συμμετοχή και δεν είμαστε διατεθειμένοι να την απεμπολήσουμε καθώς συνιστά μορφή κοινωνική και εργατικού ελέγχου.

Η αντίδρασή μου στο δημοσίευμα προκαλείται με τόση ένταση γιατί η εφημερίδα σας δεν είναι ένα τυχαίο έντυπο. Είναι ιστορική, έγκυρη, σοβαρή εφημερίδα υψηλής αναγνωσιμότητας και ως εκ τούτου τέτοιο θέμα δεν μου επιτρέπεται να το αφήσω «να περάσει».

Το δημοσίευμα ενδεχομένως να μην είχε ως στόχο εμένα, αλλά αντικειμενικά ο αναγνώστης πού οδηγείται;

Σε τελική μάλιστα ανάλυση απαξιώνονται τα συνδικάτα ως θεσμοί εκπροσώπησης στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος ΓΣΕΕ ΥΓ.: Οποιαδήποτε έρευνα επί των ισχυρισμών μου με την παρούσα την επιτρέπω χωρίς να θεωρηθεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων μου.


Η επιστολή του κ. Τζ. Καραμίχα


Θα ήθελα να σας ενημερώσω, κυρίως δε τους αναγνώστες σας, για τις αμοιβές που λαμβάνω ως πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, οι οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Λαμβάνω επίσης αμοιβή 320 ευρώ ανά συνεδρίαση από τη συμμετοχή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διατροφής ΑΕ.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι τα οικονομικά της ΠΑΣΕΓΕΣ ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές και ο πρόεδρος καταθέτει εκ του νόμου δήλωση «πόθεν έσχες».

Θα ήθελα επιπλέον να σας ενημερώσω ότι παρά το γεγονός ότι προεδρεύω επί πολλά χρόνια στην ΠΑΣΕΓΕΣ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, είμαι πάντα επαγγελματίας αγρότης και από την καλλιέργεια 150 στρεμμάτων δεντροκαλλιέργειας αντλώ τα βασικά εισοδήματά μου. Καλό θα ήταν, τέλος, να μη συγχέει κανείς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με την ΠΑΣΕΓΕΣ η οποία εκπροσωπεί τους Συνεταιρισμούς, δηλαδή τη συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας.

Τζανέτος Καραμίχας

Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ


Η επιστολή του κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου
Είμαστε μια ανεξάρτητη αρχή, στην οποία συμμετέχει σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων και αποτελούμε τον μοναδικό φορέα του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου της χώρας μας.

Οσον αφορά τις αμοιβές των μελών της ΟΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του προέδρου και των αντιπροέδρων, ορίζονται από τον νόμο, και συγκεκριμένα από την ΥΑ 34710/ΔΕΚΟ 1509, ΦΕΚ Β΄ 1930/26.10.1999, «Αμοιβές, αποζημιώσεις μελών και προέδρου, λοιπές δαπάνες, γενική διαχείριση πόρων, προμήθειες και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κάθε είδους της ΟΚΕ», όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 14590/ΔΕΚΟ 516, ΦΕΚ Β΄ 551/25.4.2005, «Αναπροσαρμογή αμοιβών, αποζημιώσεων- παροχών μελών Εκτελεστικής Επιτροπής και Ολομέλειας της ΟΚΕ». Οι κανόνες αυτοί δεν ορίζουν απλώς εύλογα ποσά, αλλά θέτουν και ανώτατα όρια τα οποία είναι υποπολλαπλάσια των καταβαλλομένων σε άλλους παρόμοιους οργανισμούς.

Επειδή στο δημοσίευμά σας αναφέρονταν ποσά «αποζημιώσεων που υπερβαίνουν τα 800 ή και τα 1.000 ευρώ», σας γνωρίζουμε ότι:

* Οι μηνιαίες αποζημιώσεις των μελών της Ολομέλειας ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 92,47 ευρώ (στοιχεία έτους 2008), οι αμοιβές των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής (σχεδόν καθημερινή ενασχόληση με θέματα της ΟΚΕ) ανέρχονται σε μηνιαία βάση στο ποσό των 413,99 ευρώ (απολογιστικά στοιχεία έτους 2008), * οι δε αμοιβές του προέδρου, όπως προβλέπεται από τις πιο πάνω κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, είναι 1.155 ευρώ μηνιαίο μεικτό ποσό (896 ευρώ καθαρά) και για τους αντιπροέδρους 577 ευρώ (447 ευρώ καθαρά).

Θα σας είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος εργάζεται για τον θεσμό σχεδόν ολοήμερα και οι αντιπρόεδροι καθημερινά. Γίνεται φανερό ότι η ενασχόλησή μας με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και οι προτάσεις που κάνουμε για την αντιμετώπισή τους (μπορείτε να τις αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας: www. oke.gr) δεν συσχετίζονται με ιδιοτελή οικονομικά κίνητρα, αλλά εμπεριέχουν, κυρίως, το στοιχείο της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και τη χώρα.

Τέλος, η δυνατότητα της ΟΚΕ να υποδεικνύει ένα μέλος προερχόμενο από τους φορείς που μετέχουν σε αυτήν στα διοικητικά συμβούλια των δημόσιων επιχειρήσεων (άρθρο 6 του Ν. 2414/96) καταργήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005). Συνεπώς, η αναφορά του δημοσιεύματος ότι η ΟΚΕ, διά του προέδρου της, έχει δήθεν την «τράπουλα» για την εκπροσώπηση της ΓΣΕΕ σε κάποιους φορείς, είναι προφανώς αναληθής και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σκοπιμότητα της απόκρυψης της αλήθειας. Το ίδιο ισχύει και η αναφορά στο πρόσωπό μου, δεδομένου ότι εξελέγην πρόεδρος της ΟΚΕ τον Μάρτιο του 2007, δηλαδή δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3429/2005.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος

Πρόεδρος της ΟΚΕ


Η απάντηση του «Βήματος»
Τα στοιχεία, όσον αφορά τις αποδοχές του κ. Παναγόπουλου, έχουν ως εξής:

α) Αμείβεται με 105.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και τη μηνιαία αποζημίωσή του ως διευθυντή της τράπεζας και το ποσό που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στο ΔΣ.

β) Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που δίδει η ίδια η ΔΕΗ, ο κ. Παναγόπουλος έλαβε 26.000 ευρώ (μεικτές αποδοχές) για τη χρήση του 2008 εκ της συμμετοχής του στο ΔΣ.

γ) Η συμμετοχή του στην ΟΚΕ Βρυξελλών περιλαμβάνεται στο επίσημο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ! δ) Ο κ. Παναγόπουλος ήταν α Δ αντιπρόεδρος του ΟΑΕΔ, με αποδοχές- πάντα μεικτές- της τάξεως των 3.000 ευρώ μηνιαίως (αποζημίωση και συνεδριάσεις). Το ποσό των 40.000 ευρώ που αναφέρεται στο κείμενο προκύπτει από τον υπολογισμό των αποδοχών σε ετήσια βάση.

Οντως, ο κ. Παναγόπουλος δεν θα εισπράξει το σύνολο του ποσού αυτού καθώς παραιτήθηκε στις 10 Νοεμβρίου (όπως αναφέρει στην επιστολή του), δηλαδή πέντε ημέρες πριν από το δημοσίευμα.
=======================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: