Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

των αποδιδόμενων πόρων και της επιχορήγησης του Ταμείου Προσωπικού της ΔΕΗ.

Η μείωση κατά 2,25 δισ. ευρώ των πρωτογενών δαπανών (1% του ΑΕΠ) θα προέλθει από τη μείωση των κονδυλίων για ασφάλιση - περίθαλψη - κοινωνική προστασία κατά 9,7%, των λειτουργικών και άλλων δαπανών κατά 10,8%, των αποδιδόμενων πόρων και της επιχορήγησης του Ταμείου Προσωπικού της ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: