Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Τι Αρκαδία, τι Κοζάνη στο ντουμάνι


Στις 14/12/09 η ενεργοποίηση των παραιτήσεων των Μελών Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις υποβληθείσες χθες (19/11/09) παραιτήσεις επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ κατά τη λήξη της συνεδρίασής του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος προέβη σήμερα (Παρασκευή 20/11/09) στην ακόλουθη δήλωση:

- "Προτίθεμαι να ενεργοποιήσω την ισχύ των υποβληθεισών δηλώσεων παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπων του βασικού μετόχου και των μετόχων της μειοψηφίας) τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009.
Μέχρι τότε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., υπό την παρούσα σύνθεση, θα ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας υποχρεώσεις του, προκειμένου να μην διαταραχθεί ούτε κατ΄ ελάχιστον η ομαλή λειτουργία της" .

Αθήνα 20.11.09 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

=========================================================
H ΔΕΗ σχολιάζει την Creenpeace


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ΔΕΗ Α.E. ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ GREENPEACE


Ο ενεργειακός σχεδιασμός και ειδικότερα η Στρατηγική Παραγωγής του Ομίλου της ΔΕΗ προϋποθέτουν πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, βαθειά γνώση του αντικειμένου και πολύ μεγάλες εμπειρίες. Γιατί, οι δραστηριότητες της ΔΕΗ είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Οικονομίας και την αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος.
Η ΔΕΗ, η οποία συμπληρώνει σε λίγο καιρό 60 χρόνια από την ίδρυσή της (1950), έχει μοναδικές εμπειρίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και ένα πολύ έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι απόλυτα εξειδικευμένο στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πιο σύνθετων ενεργειακών έργων.

Ως γνωστόν, η ΔΕΗ ουδέποτε σχολιάζει απόψεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος και ότι προσφέρουν ένα μεγάλο έργο προς την Κοινωνία. Ωστόσο, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η ΔΕΗ θεωρεί ότι ο κ. Δημήτρης Ιμπραήμ - υπεύθυνος για θέματα ενέργειας της Greenpeace στην Ελλάδα - με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωσή του (23/11/09), θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του. Γιατί, ούτε τις κατάλληλες εμπειρίες έχει ούτε και, δυστυχώς, φρόντισε να έχει υπεύθυνη ενημέρωση από τα στελέχη της ΔΕΗ για τα επενδυτικά σχέδια και τις δραστηριότητες του Ομίλου.
Πολύ περισσότερο, ο κ. Ιμπραήμ δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι, οι ενεργειακές επενδύσεις απαιτούν μελέτες σε βάθος που προϋποθέτουν στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ ενός πολύ μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων στελεχών και εξέταση εκατοντάδων μικρών και μεγάλων παραμέτρων για το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση πολύ σημαντικών επενδύσεων.

Μία εκ των ανωτέρω παραμέτρων αποτελεί η αξιοποίηση του "εθνικού καυσίμου" - του λιγνίτη - στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, παράμετρος την οποία συστηματικά και ανεξήγητα φαίνεται να ξεχνάει ο κ. Ιμπραήμ. Ιδίως με την πρότασή του να απαγορευθούν νέες Μονάδες με ειδικές εκπομπές μεγαλύτερες από 0,350 κιλά CO2/ kWh, αποκλείοντας έτσι και τις καινούργιες υπερσύγχρονες λιγνιτικές Μονάδες (!!!), όπως είναι η Πτολεμαϊδα 5 και η Μελίτη 2, που προορίζονται για την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων. Γιατί, εάν υιοθετηθεί αυτή η πρότασή του, θα οδηγήσει στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πρώτες ύλες και στην έκθεσή της σε σοβαρούς κινδύνους από ανεξέλεγκτες διεθνείς ενεργειακές κρίσεις., όπως αυτή που ξέσπασε πριν από ένα χρόνο με τη διακοπή των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αντί αυτών όλων, ο κ. Ιμπραήμ προτιμάει την ανέξοδη επικοινωνιακή προβολή και τον εύκολο εντυπωσιασμό για πολύ σοβαρά θέματα της χώρας - όπως είναι αυτό του ενεργειακού μέλλοντός της - με την ανακοίνωση που τιτλοφορείται …"ενεργειακοί δεινόσαυροι", η οποία, δυστυχώς, αδικεί και τον ίδιο και τη ΜΚΟ που εκπροσωπεί.

Ειδικότερα:
* Ο κ. Ιμπραήμ αποσιωπά - λόγω άγνοιας ή άγνωστων σκοπιμοτήτων; - ότι ήδη από το Νοέμβριο 2007 με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες που χάραξε η ΔΕΗ και δημοσιοποιήθηκαν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που ανακοινώθηκε ένα χρόνο αργότερα ελήφθησαν κρίσιμες αποφάσεις για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού της Επιχείρησης.

* Δεκάδες είναι μέχρι σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις ανωτάτων στελεχών της ΔΕΗ για τις νέες επενδύσεις που προβλέπονται με τη Στρατηγική Παραγωγής και οι οποίες θα ανέλθουν σε περίπου 7 δισ. ευρώ μέχρι το 2014. Με τις επενδύσεις αυτές θα κατασκευασθούν νέες, φιλικές προς το περιβάλλον θερμικές Μονάδες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν παλαιές μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι γνωστό σε όλους.

* Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΔΕΗ θα αποσυρθούν: οι Μονάδες 1 και 2 της Μεγαλόπολης κατά το 2011 και οι Μονάδες Πτολεμαϊδα 1 και 2 κατά το 2012.

* Ο κάθε ενδιαφερόμενος εδώ και πολύ καιρό γνωρίζει, ότι ο όμιλος της ΔΕΗ σχεδιάζει και πραγματοποιεί νέες επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το συνολικό ύψος των οποίων θα είναι περίπου 2 δισ. Ευρώ μέχρι το 2014.

* Πέραν των ανωτέρω, είναι γνωστό, ότι η ΔΕΗ ολοκληρώνει την κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων (Μεσοχώρα, Ιλαρίωνας κλπ), ενισχύοντας το σχετικό χαρτοφυλάκιό της με νέες μη συμβάλλουσες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ΔΕΗ δεν περίμενε τον κ. Ιμπραήμ για να της υποδείξει όλα, όσα εδώ και πολύ καιρό έχει ήδη υλοποιήσει.

Συγκεκριμένα:


* Στην περίοδο 1990 - 2006 η ΔΕΗ ήδη προχώρησε σε επενδύσεις για:
- Ένταξη του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
- Περαιτέρω ανάπτυξη και ορθολογική εκμετάλλευση του υδροδυναμικού της χώρας στην ηλεκτροπαραγωγή.
- Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, τόσο στην Παραγωγή, όσο και στη Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τηλεθερμάνσεις, βελτίωση βαθμού απόδοσης θερμοηλεκτρικών Μονάδων, κ.α.
- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων και λειτουργία με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω επενδύσεων ήταν η μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh κατά 25 % περίπου στην περίοδο 1990- 2006.

* Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων της Παραγωγής, που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh κατά 15% μέχρι το 2015.

* Για την περίοδο 2016 - 2020 η ΔΕΗ εξετάζει την περαιτέρω ανανέωση του Παραγωγικού δυναμικού των Θερμικών της Μονάδων, σε συνδυασμό με την ταχύτερη διείσδυσή της στις ΑΠΕ μέσω των επενδύσεων που υλοποιεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε, εξασφαλίζοντας επιπλέον σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh.

Εν όψει και της Συνόδου της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή - για την οποία τόσες συχνές επικλήσεις κάνει η Greenpeace -χρήσιμο είναι να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία, που αποκαλύπτουν πώς οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες χώρες της Σκανδιναβίας εξασφαλίζουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια:

* Σύμφωνα με τη Eurostat, στη Δανία, που θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο, σχεδόν το 59% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από λιθάνθρακα και σχεδόν το 20% - που αυξάνεται συνεχώς - από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σημειωτέον ότι, τον Οκτώβριο 2009 οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης - σύμφωνα με στοιχεία των Ε-Control και VaasaETT - κατέβαλαν τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ-15 (€ 0,303/kWh), ενώ οι κάτοικοι των Αθηνών κατέβαλαν τις χαμηλότερες τιμές (€ 0,114/kWh).

* Στη γειτονική Σουηδία, σχεδόν το 44% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια και 45% από υδροηλεκτρικά. Για να φθάσει σε αυτό το επίπεδο παραγωγής καθαρής ενέργειας η Σουηδία - που κάλυπτε το σύνολο των αναγκών από τα σημαντικά κοιτάσματα άνθρακα που διέθετε - χρειάσθηκαν αρκετές δεκαετίες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα τελευταία χρόνια στις ΑΠΕ.

* Στη Νορβηγία, το 98% της παραγωγής καλύπτεται από υδροηλεκτρικά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μια σημαντική παραγωγή φυσικού αερίου.

* Στη Φινλανδία, το 29% η παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται από πυρηνικά εργοστάσια, 17% από άνθρακα, 22% από διάφορα ορυκτά, 18% από υδροηλεκτρικά και 13% από ΑΠΕ.

Όλες οι αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης υλοποιούν ενεργειακούς σχεδιασμούς μέσα από μακροχρόνια και πιστά τηρούμενα προγράμματα επενδύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, οικονομικής ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικής προστασίας του Περιβάλλοντος.

Σε αυτό των πλαίσιο στόχων κινείται και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΔΕΗ. Η διαφορά, όμως, μεταξύ των εκφραζομένων θεωρητικών και μόνον απόψεων με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΔΕΗ είναι ότι ο τελευταίος ξεκινάει από την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του Στόχου που έχει θέσει για το 2020.
.

Αθήνα 23.11.2009 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


===========================================================
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του (Πέμπτη 19/11/09) αποφάσισε τη σύγκληση:

* Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων - πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας - που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 15 Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης : "Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 10, παρ. 2α του Καταστατικού της Εταιρείας".

* Ειδικής Συνέλευσης των Μετόχων της Μειοψηφίας στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 - 6ος όροφος), στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: "Εκλογή δύο (2) νέων Εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδάφ. γ΄ του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως Μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο".

Κατά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα επτά (7) Μέλη του, που εκπροσωπούν το Βασικό Μέτοχο και τους Μετόχους της Μειοψηφίας, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο και τον εξουσιοδότησαν να ενεργοποιήσει την ισχύ των παραιτήσεών τους με ημερομηνία που ελευθέρως θα κρίνει και σε κάθε περίπτωση προγενέστερη της 14ης Δεκεμβρίου 2009.

Αθήνα 19.11.09 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
=========================================================
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2009
* Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται για μια ακόμη φορά το Ασφαλιστικό μας με αφορμή τη σύνταξη του νέου Προϋπολογισμού. Γι αυτό το λόγο βρίσκονται σε εγρήγορση τόσο η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ όσο και η ΠΟΣ-ΔΕΗ.

* Εξακολουθεί να υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα με το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ.
Ενώ τεράστια προβλήματα υπάρχουν στη λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ και του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ από την έλλειψη του προσωπικού. Οι εναπομείναντες Συνάδελφοι αντιμετωπίζουν συνθήκες εντατικοποίησης αλλά και τη αγανάκτηση των Ασφαλισμένων Συναδέλφων..

* Υπομονή μέχρι το Φεβρουάριο του 2010 για τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1 και 2/2007 συνιστά η ΔΑΝΠΟ.

* Δεν έχει συνταχθεί ακόμη Νομοσχέδιο που προβλέπει το Συνταξιοδοτικό καθεστώς των Γυναικών μετά την καταδικαστική για τη χώρα μας απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

==========================================================
Στο αρχείο μήνυση της ΓΕΝΟΠ για την Αλουμίνιον

Στο αρχείο τέθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Εφετών Αθηνών η προκαταρκτική εξέταση για τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ για τον τρόπο υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της άδειας ηλεκτροπαραγωγής της Αλουμίνιον της Ελλάδας από ιδιο-παραγωγός σε συμπαραγωγός.
Στο αρχείο τέθηκε με διάταξη του εισαγγελέα Εφετών Αθηνών η προκαταρκτική εξέταση για τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ για τον τρόπο υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της άδειας ηλεκτροπαραγωγής της Αλουμίνιον της Ελλάδας από ιδιο-παραγωγός σε συμπαραγωγός.

Η μήνυση, που είχε κατατεθεί κατά παντός υπευθύνου, έβαλε κατά της διοίκησης της ΔΕΗ η οποία παρέλειψε να προσβάλει τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν και κατά του Δ.Σ. της ΡΑΕ, που εξέδωσε τι δύο θετικές γνωμοδοτήσεις. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής για την άσκηση ποινικής δίωξης ούτε για τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ, ούτε για τα μέλη του Δ.Σ. της ΡΑΕ.

========================================.
Ζητούν να προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις των 2035 επιτυχόντων του διαγωνισμού της ΔΕΗ
(21/11/2009)
Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού των 2035 θέσεων από την ΔΕΗ, ζητά το Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ «Σπάρτακος» από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ. Γιώργος Αδαμίδης μιλώντας στην ΕΡΑ Κοζάνης κατήγγειλε μεθοδεύσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων με πρόσχημα την ανεργία για πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού με συμβάσεις έργου. Ο κ. Αδαμίδης διερωτήθηκε παράλληλα για ποίο λόγο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν προχωρά η ΔΕΗ στην κανονική πρόσληψη των επιτυχόντων.





==========================================================
ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΕΗ
Τι Αρκαδία, τι Κοζάνη στο ντουμάνι
Πολύ μεγάλη η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Μεγαλόπολη και στην Πτολεμαΐδα
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009
Την παρέμβαση του εισαγγελέα για την αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικρατεί από το Σάββατο στην Εορδαία λόγω της κακής λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών σταθμών, καθώς και για την κατάληψη της επαρχιακής οδού Ε35 από συνεργεία της ΔΕΗ ζήτησαν χθες ο νομάρχης Κοζάνης κ. Γ. Δακής και ο δήμαρχος Δημητρίου Υψηλάντη κ. Κ. Μιχαηλίδης. Και όλα αυτά, την ώρα που νέα στοιχεία της Greenpeace δείχνουν για ακόμη μία χρονιά ότι οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη είναι οι πλέον ρυπογόνοι και οι λιγότερο αποδοτικοί της Ελλάδας.

Εδώ και λίγες ημέρες σε πολλές περιοχές της Εορδαίας τα αιωρούμενα σωματίδια ΡΜ10 και ΡΜ2,5 έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια κινδύνου (50 μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο), κυμαινόμενα ακόμη και σε υπερτριπλάσια μεγέθη. Το αποτέλεσμα είναι ο ορίζοντας σε πολλά χωριά της Εορδαίας να έχει μαυρίσει από τη ρύπανση και την τέφρα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των κατοίκων της Ακρινής, για την οποία η ΔΕΗ αποφάσισε την τμηματική απαλλοτρίωσή της- και όχι ολόκληρη, όπως συνηθίζεται- με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν, καθώς θα πρέπει να συμβιώσουν με τα ορυχεία. Επίσης αναταραχές προκάλεσε η αυθαίρετη, κατά τους τοπικούς φορείς, κατάληψη τμήματος του επαρχιακού δρόμου Ε35 από συνεργεία της ΔΕΗ, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος απόθεσης. Στο μεταξύ σύμφωνα με την Greenpeace, «οι λιγότερο αποδοτικοί λιγνιτικοί σταθμοί στην Ελλάδα είναι οι ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης Α, οι οποίοι έχουν τεράστιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα. Οι σταθμοί της Μεγαλόπολης εκπέμπουν 1,550-1,593 kg CΟ2 /kWh, ενώ οι μονάδες της Πτολεμαΐδας 1,420-1,656 kg CΟ2 /kWh», δηλαδή εκπομπές διπλάσιες των αντίστοιχων πετρελαϊκών μονάδων και τριπλάσιες αυτώντων μονάδων φυσικού αερίου. Η Greenpeace ζητεί την κατάργηση των συγκεκριμένων ρυπογόνων μονάδων ».
=====================================================
ΔΕΗ : Δήλωση Προέδρου ΔΕΗ για τις Παραιτήσεις Μελών του ΔΣ της ΔΕΗ
Δήλωση Προέδρου ΔΕΗ για τις Παραιτήσεις Μελών του ΔΣ της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σχετικά με τις υποβληθείσες χθες (19/11/09) παραιτήσεις επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος προέβη σήμερα (Παρασκευή 20/11/09) στην ακόλουθη δήλωση:

"Προτίθεμαι να ενεργοποιήσω την ισχύ των υποβληθεισών δηλώσεων παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπων του βασικού μετόχου και των μετόχων της μειοψηφίας) την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009.
Μέχρι τότε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., υπό την παρούσα σύνθεση, θα ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας υποχρεώσεις του, προκειμένου να μην διαταραχθεί ούτε κατ' ελάχιστον η ομαλή λειτουργία της".

=====================================================
ΔΕΗ: Κριτική στις δηλώσεις υπεύθυνου για θέματα ενέργειας της Greenpeace


Κριτκή στις δηλώσεις του κ. Δημήτρη Ιμπραήμ, υπεύθυνου για θέματα ενέργειας της Greenpeace στην Ελλάδα, ασκεί σε σχετική της ανακοίνωση η ΔΕΗ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΕΗ, αναφέρει τα εξής:

"Ο ενεργειακός σχεδιασμός και ειδικότερα η Στρατηγική Παραγωγής του Ομίλου της ΔΕΗ προϋποθέτουν πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, βαθιά γνώση του αντικειμένου και πολύ μεγάλες εμπειρίες. Γιατί, οι δραστηριότητες της ΔΕΗ είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, την ομαλή λειτουργία της Εθνικής Οικονομίας και την αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ, η οποία συμπληρώνει σε λίγο καιρό 60 χρόνια από την ίδρυσή της (1950), έχει μοναδικές εμπειρίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και ένα πολύ έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι απόλυτα εξειδικευμένο στον ενεργειακό σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πιο σύνθετων ενεργειακών έργων.

Ως γνωστόν, η ΔΕΗ ουδέποτε σχολιάζει απόψεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τις οποίες θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό ενδιαφερόμενο μέρος και ότι προσφέρουν ένα μεγάλο έργο προς την Κοινωνία. Ωστόσο, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η ΔΕΗ θεωρεί ότι ο κ. Δημήτρης Ιμπραήμ – υπεύθυνος για θέματα ενέργειας της Greenpeace στην Ελλάδα – με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωσή του (23/11/09), θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του. Γιατί, ούτε τις κατάλληλες εμπειρίες έχει ούτε και, δυστυχώς, φρόντισε να έχει υπεύθυνη ενημέρωση από τα στελέχη της ΔΕΗ για τα επενδυτικά σχέδια και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Πολύ περισσότερο, ο κ. Ιμπραήμ δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει ότι, οι ενεργειακές επενδύσεις απαιτούν μελέτες σε βάθος που προϋποθέτουν στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ ενός πολύ μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων στελεχών και εξέταση εκατοντάδων μικρών και μεγάλων παραμέτρων για το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση πολύ σημαντικών επενδύσεων.

Μία εκ των ανωτέρω παραμέτρων αποτελεί η αξιοποίηση του «εθνικού καυσίμου» - του λιγνίτη – στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, παράμετρος την οποία συστηματικά και ανεξήγητα φαίνεται να ξεχνάει ο κ. Ιμπραήμ. Ιδίως με την πρότασή του να απαγορευθούν νέες Μονάδες με ειδικές εκπομπές μεγαλύτερες από 0,350 κιλά CO2/ kWh, αποκλείοντας έτσι και τις καινούργιες υπερσύγχρονες λιγνιτικές Μονάδες (!!!), όπως είναι η Πτολεμαϊδα 5 και η Μελίτη 2, που προορίζονται για την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων. Γιατί, εάν υιοθετηθεί αυτή η πρότασή του, θα οδηγήσει στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πρώτες ύλες και στην έκθεσή της σε σοβαρούς κινδύνους από ανεξέλεγκτες διεθνείς ενεργειακές κρίσεις., όπως αυτή που ξέσπασε πριν από ένα χρόνο με τη διακοπή των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αντί αυτών όλων, ο κ. Ιμπραήμ προτιμάει την ανέξοδη επικοινωνιακή προβολή και τον εύκολο εντυπωσιασμό για πολύ σοβαρά θέματα της χώρας – όπως είναι αυτό του ενεργειακού μέλλοντός της – με την ανακοίνωση που τιτλοφορείται …«ενεργειακοί δεινόσαυροι», η οποία, δυστυχώς, αδικεί και τον ίδιο και τη ΜΚΟ που εκπροσωπεί.

Ειδικότερα:

Ο κ. Ιμπραήμ αποσιωπά – λόγω άγνοιας ή άγνωστων σκοπιμοτήτων; - ότι ήδη από το Νοέμβριο 2007 με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες που χάραξε η ΔΕΗ και δημοσιοποιήθηκαν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που ανακοινώθηκε ένα χρόνο αργότερα ελήφθησαν κρίσιμες αποφάσεις για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού δυναμικού της Επιχείρησης.

Δεκάδες είναι μέχρι σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις ανωτάτων στελεχών της ΔΕΗ για τις νέες επενδύσεις που προβλέπονται με τη Στρατηγική Παραγωγής και οι οποίες θα ανέλθουν σε περίπου 7 δισ. ευρώ μέχρι το 2014. Με τις επενδύσεις αυτές θα κατασκευασθούν νέες, φιλικές προς το περιβάλλον θερμικές Μονάδες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν παλαιές μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι γνωστό σε όλους.

Σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΔΕΗ θα αποσυρθούν: οι Μονάδες 1 και 2 της Μεγαλόπολης κατά το 2011 και οι Μονάδες Πτολεμαϊδα 1 και 2 κατά το 2012.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος εδώ και πολύ καιρό γνωρίζει, ότι ο όμιλος της ΔΕΗ σχεδιάζει και πραγματοποιεί νέες επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το συνολικό ύψος των οποίων θα είναι περίπου 2 δισ. Ευρώ μέχρι το 2014

Πέραν των ανωτέρω, είναι γνωστό, ότι η ΔΕΗ ολοκληρώνει την κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων (Μεσοχώρα, Ιλαρίωνας κλπ), ενισχύοντας το σχετικό χαρτοφυλάκιό της με νέες μη συμβάλλουσες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ΔΕΗ δεν περίμενε τον κ. Ιμπραήμ για να της υποδείξει όλα, όσα εδώ και πολύ καιρό έχει ήδη υλοποιήσει.

Συγκεκριμένα:

Στην περίοδο 1990 – 2006 η ΔΕΗ ήδη προχώρησε σε επενδύσεις για:
Ένταξη του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
Περαιτέρω ανάπτυξη και ορθολογική εκμετάλλευση του υδροδυναμικού της χώρας στην ηλεκτροπαραγωγή.
Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, τόσο στην Παραγωγή, όσο και στη Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τηλεθερμάνσεις, βελτίωση βαθμού απόδοσης θερμοηλεκτρικών Μονάδων, κ.α.
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων και λειτουργία με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω επενδύσεων ήταν η μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh κατά 25 % περίπου στην περίοδο 1990- 2006.

Με την ολοκλήρωση των νέων επενδύσεων της Παραγωγής, που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh κατά 15% μέχρι το 2015.

Για την περίοδο 2016 – 2020 η ΔΕΗ εξετάζει την περαιτέρω ανανέωση του Παραγωγικού δυναμικού των Θερμικών της Μονάδων, σε συνδυασμό με την ταχύτερη διείσδυσή της στις ΑΠΕ μέσω των επενδύσεων που υλοποιεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε, εξασφαλίζοντας επιπλέον σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 ανά MWh.

Εν όψει και της Συνόδου της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή – για την οποία τόσες συχνές επικλήσεις κάνει η Greenpeace –χρήσιμο είναι να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία, που αποκαλύπτουν πώς οι περιβαλλοντικά ευαίσθητες χώρες της Σκανδιναβίας εξασφαλίζουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια:

Σύμφωνα με τη Eurostat, στη Δανία, που θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο, σχεδόν το 59% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από λιθάνθρακα και σχεδόν το 20% - που αυξάνεται συνεχώς – από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σημειωτέον ότι, τον Οκτώβριο 2009 οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης – σύμφωνα με στοιχεία των Ε-Control και VaasaETT – κατέβαλαν τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ-15 (€ 0,303/kWh), ενώ οι κάτοικοι των Αθηνών κατέβαλαν τις χαμηλότερες τιμές (€ 0,114/kWh).

Στη γειτονική Σουηδία, σχεδόν το 44% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια και 45% από υδροηλεκτρικά. Για να φθάσει σε αυτό το επίπεδο παραγωγής καθαρής ενέργειας η Σουηδία – που κάλυπτε το σύνολο των αναγκών από τα σημαντικά κοιτάσματα άνθρακα που διέθετε – χρειάσθηκαν αρκετές δεκαετίες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα τελευταία χρόνια στις ΑΠΕ.

Στη Νορβηγία, το 98% της παραγωγής καλύπτεται από υδροηλεκτρικά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μια σημαντική παραγωγή φυσικού αερίου.

Στη Φινλανδία, το 29% η παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζεται από πυρηνικά εργοστάσια, 17% από άνθρακα, 22% από διάφορα ορυκτά, 18% από υδροηλεκτρικά και 13% από ΑΠΕ.

Όλες οι αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης υλοποιούν ενεργειακούς σχεδιασμούς μέσα από μακροχρόνια και πιστά τηρούμενα προγράμματα επενδύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, οικονομικής ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικής προστασίας του Περιβάλλοντος.

Σε αυτό των πλαίσιο στόχων κινείται και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΔΕΗ. Η διαφορά, όμως, μεταξύ των εκφραζομένων θεωρητικών και μόνον απόψεων με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΔΕΗ είναι ότι ο τελευταίος ξεκινάει από την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του Στόχου που έχει θέσει για το 2020."
=====================================================
«Θάλαμος αερίων» σε Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα
Οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων στην Πτολεμαΐδα έφτασαν το Σαββατοκύριακο σε επίπεδα έως και υπερτριπλάσια των ανώτατων ορίων



Του Δημήτρη Διαμαντίδη


Σε «θάλαμο αερίων» μετατράπηκε τις τελευταίες ημέρες η περιοχή της Πτολεμαΐδας, εξαιτίας των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ την ίδια στιγμή μελέτη αποκαλύπτει πως και το κέντρο της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας των αέριων ρύπων.

Ειδικότερα οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων στην Πτολεμαΐδα έφτασαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε επίπεδα έως και υπερτριπλάσια των ανώτατων επιτρεπτών ορίων. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε οδήγησε το νομάρχη Κοζάνης Γ. Δακή να προσφύγει στη διοίκηση της ΔΕΗ και στον εισαγγελέα, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για την προστασία των πολιτών.


Εφιάλτης
«Η κατάσταση είναι εφιαλτική. Ολόκληρη η περιοχή έχει καλυφθεί από ένα τεράστιο γκρίζο νέφος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό», επισημαίνει ο κ. Δακής, ο οποίος ζήτησε από τη διοίκηση της ΔΕΗ τη διακοπή λειτουργίας των ορυχείων μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Την αποπνικτική ατμόσφαιρα, με τα εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) να φτάνουν ως και τα 161 μg/m3 με όριο τα 50 μg/m3, προκάλεσε κυρίως η σχεδόν ταυτόχρονη επανεκκίνηση δύο μονάδων του απαρχαιωμένου ΑΗΣ Πτολεμαΐδας την Κυριακή.

Κατά τη διαδικασία της επανεκκίνησης, καίγεται πετρέλαιο και εκπέμπονται πολλαπλάσιοι ρύποι.

Ο νομάρχης Κοζάνης ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα και για μια δεύτερη υπόθεση, αυτή της παράνομης κατάληψης του χαρακτηρισμένου ως επαρχιακού δρόμου Ακρινής - Κλείτου από τη ΔΕΗ.

Το ζήτημα συνδέεται με την κινητοποίηση που πραγματοποιούν επί μέρες κάτοικοι της Ακρινής, οι οποίοι έχουν καταλάβει γέφυρα και εμποδίζουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Εκκρεμεί το αίτημα για μετεγκατάσταση του οικισμού, ο οποίος είναι «περικυκλωμένος» από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, αλλά δεν έχει αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λιγνίτη στο υπέδαφός του.


Θεσσαλονίκη
Παράλληλα από έρευνα που εκπόνησε το ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται στις πόλεις με τις υψηλότερες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων συγκρινόμενες με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στο κέντρο και μετά στις δυτικές συνοικίες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε με τα έργα κατασκευής του μετρό, ενώ υψηλά είναι και τα επίπεδα συγκέντρωσης σε περιοχές, που βρίσκονται κοντά σε σημεία με έντονες βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως σε Σίνδο, Διαβατά, Μενεμένη και Κορδελιό. Τα αιωρούμενα σωματίδια ευθύνονται για πλήθος αναπνευστικών και καρδιακών ασθενειών.


Η ΔΕΗ
Απαντώντας η ΔΕΗ τονίζει ότι αν υιοθετηθεί η πρόταση να απαγορευθούν νέες μονάδες με ειδικές εκπομπές μεγαλύτερες από 0,350 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη κιλοβατώρα, τότε αφενός αποκλείονται και οι υπερσύγχρονες μονάδες αφετέρου η χώρα θα οδηγηθεί σε ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα.

Προσθέτει ακόμη ότι, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ, θα αποσυρθούν οι Μονάδες 1 και 2 της Μεγαλόπολης κατά το 2011 και οι Μονάδες Πτολεμαΐδα 1 και 2 κατά το 2012.

=================================================

ΔΕΗ: πρώτη στις εκπομπές CO2 στην ΕΕ
Η ΔΕΗ έρχεται πρώτη στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη, αναφέρει πρόσφατη έκθεση διεθνούς οικονομικού οίκου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Τα στοιχεία της ΡricewaterhouseCoopers, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 17 Νοεμβρίου, δείχνουν ότι για την παραγωγή κάθε κιλοβατώρας ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ το 2008, εκπέμφθηκαν στο περιβάλλον κατά μέσο όρο 1.006 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα.

Πρόκειται για το «μαύρο» ρεκόρ ποσοτήτων ανάμεσα στις 20 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού που εξέτασε ο εν λόγω οίκος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η WWF, σε έρευνα που πραγματοποίησε πριν δύο χρόνια και περιελάμβανε στοιχεία εκπομπών από 15 χώρες, η Ελλάδα με 777 γραμμάρια ανά παραγόμενη κιλοβατώρα καταλάμβανε την τρίτη θέση μετά την Ινδία (912 γραμ.) και τη Νότια Αφρική (853 γραμ.). Να σημειωθεί ότι βρισκόταν μπροστά από τη ρυπογόνο Κίνα, η οποία εξέπεμπε 771 γραμ. για κάθε κιλοβατώρα.

Η ΔΕΗ από την πλευρά της, αναφέρει ότι την περίοδο 1990-2000, η ηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 55%, ενώ οι αντίστοιχες εκπομπές CΟ2 αυξήθηκαν μόνο κατά 25%.

Τις χαμηλότερες εκπομπές κατέχει η εταιρεία η Statkraft, πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Σκανδιναβική Χερσόνησο και στην ΕΕ, με 29 γραμμάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος όρος των εκπομπών στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού ανήλθε το 2008 σε υποτριπλάσια επίπεδα από εκείνα της ΔΕΗ, στα 350 γραμμάρια ανά κιλοβατώρα, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τα επίπεδα του 2006.

Η κιλοβατώρα της ΔΕΗ, στο ίδιο χρονικό διάστημα, έγινε πιο ρυπογόνος κατά 37 γραμμάρια CΟ2.

Από τις 20 ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού, την τελευταία διετία μόνο οι 14 κατάφεραν αν μειώσουν τις εκπομπές τους.

Η ελληνική εταιρεία καταλαμβάνει την έκτη θέση, όσον αφορά τις συνολικές ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου, εκπέμποντας 53 εκατ. τόνους CO2.

Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για το 2008, ανήλθε στα 52 δις κιλοβατώρες, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να βρεθεί στην 11η θέση ανάμεσα στις 20 μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης.

=================================================
Συναδέλφισσες-οι
Μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου μας την 28/09/09 όπου σας ενημερώσαμε για την πορεία των Κλαδικών μας ζητημάτων και την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, για ανάληψη πρωτοβουλιών για δικαστικές αγωγές όπου και αν χρειάζεται.
Παρατηρήθηκε την τελευταία περίοδο εντονότατη εξόφθαλμη και προκλητική κινητικότητα γνωστών μονίμων δικηγορικών γραφείων και των γύρω από αυτά, προκειμένου να εμποδίσουν την υλοποίηση αυτής της απόφασης ώστε να μην μπουν σε μια σειρά τα ζητήματά μας.
Μέχρι σήμερα Κλαδικά αιτήματα που οδηγήθηκαν στα παραπάνω δικηγορικά γραφεία από «αυτόνομες» υποτίθεται πρωτοβουλίες, χωρίς την αρωγή του Συλλόγου είχαν ως αποτέλεσμα για το ίδιο ζήτημα αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις.
Αρνητικές αποφάσεις από έλλειψη σωστής νομικής βάσης, ή ασάφειας, ή γενικότητας στην αγωγή, αποτέλεσμα της ελλιπούς ενημέρωσης των δικηγόρων και μη κατάθεσης όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την υποστήριξη της υπόθεσης.
Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αρνητικές αποφάσεις λόγω προχειρότητας επηρεάζουν όλες τις παρόμοιες υποθέσεις γι’ αυτό και αποτελούν μέγιστο κίνδυνο για την θετική έκβαση των θεμάτων.
Πάρα πολλές φορές γίναμε και γινόμαστε μάρτυρες της απόγνωσης των συναδέλφων μας που δεν έχουν πληροφόρηση για την πορεία των αγωγών τους από τα δικηγορικά γραφεία, χωρίς και ο Σύλλογος να μπορεί να τους βοηθήσει.
Μπροστά λοιπόν σε όλα αυτά τα προβλήματα ο Σύλλογος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε κέντρο εξελίξεων και πληροφόρησης να είναι ο Σύλλογος μας και μόνο αυτός.
Εντός λίγων ημερών στο περιοδικό μας την ΑΙΧΜΗ θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το πώς πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, προκειμένου να σταματήσει αυτό το μεθοδευμένο χάος.
Γραφείο Τύπου
Σ.Π.Μ.Τ.Ε/ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: