Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Πως μπορεί να αξιοποιήσει ο μισθωτός, τα χρόνια του στρατού

===================================================
Πως μπορεί να αξιοποιήσει ο μισθωτός, τα χρόνια του στρατού
Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών καθώς και στα ταμεία Τύπου, μπορεί να αξιοποιήσουν τα χρόνια του στρατού για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος αλλά και για την προσαύξηση της σύνταξής τους. Βέβαια, η λύση είναι μία: να πληρώσουν.
Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας γίνεται οποτεδήποτε από τον εργαζόμενο αρκεί να υπάρχει ασφάλιση στο συγκεκριμένο Ταμείο. Διακρίνουμε όμως δύο περιπτώσεις σε σχέση με την αξιοποίηση του χρόνου που αναγνωρίζεται:

Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίστηκε χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση για την προσαύξηση της σύνταξης.
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίστηκε συνυπολογίζεται για να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εφόσον ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει το 58 έτος της ηλικίας του και 3600 ημέρες ασφάλισης. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν οι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 7.500 ένσημα σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και βγαίνουν σε σύνταξη με συνολικό αριθμό 10.500 ενσήμων. Στην περίπτωση αυτή για τη συμπλήρωση των 10.500 ενσήμων συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που θα αναγνωριστεί ακόμη και σε ηλικία κάτω των 58 ετών.
Ερ: Πόσο κοστίζει η καταβολή των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας;
Ο εργαζόμενος καταβάλει για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορές που ανέρχονται στο 20% του μισθού που έχει τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση για την αναγνώριση. Οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό που θα πληρώσει ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά στο Ι.Κ.Α (2400 ευρώ περίπου σήμερα ). Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους

εφάπαξ με έκπτωση 15%
σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1.Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. μπορεί να βγει σε σύνταξη χωρίς να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν τον συμφέρει να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας για να πάρει καλύτερη σύνταξη. Έχει 10.000 ένσημα σε ηλικία 62 ετών και συντάξιμες αποδοχές 1.200 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι για κάθε χρόνο που θα αναγνωρίσει από τη στρατιωτική του θητεία θα πληρώσει 2.900 ευρώ περίπου και θα έχει προσαύξηση στη σύνταξή του 30 ευρώ το μήνα περίπου. Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδομένα και με βάση αυτά θα πρέπει να αποφασίσει ο εργαζόμενος εάν θα αναγνωρίσει ή όχι το χρόνο στρατιωτικής θητείας.
2.Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. έχει συμπληρώσει 9.900 ένσημα και το 58ο έτος της ηλικίας του. Η στρατιωτική του θητεία είναι 24 μήνες. Ο μηνιαίος μισθός του είναι 1.200 ευρώ και επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί το συντομότερο δυνατόν. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, λοιπόν, μπορεί να βγει σε σύνταξη άμεσα, εφόσον αναγνωρίσει από το χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, τουλάχιστον όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσει τα 10.500 ένσημα που απαιτούνται από το Ταμείο του για συνταξιοδότηση στο 58ο έτος της ηλικίας. Για την αναγνώριση αυτή θα πληρώσει 240 ευρώ για κάθε μήνα, δηλαδή 4.800 ευρώ για 20 μήνες (20 x 30 = 600 ημέρες), προκειμένου να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες ασφάλισης και να χορηγηθεί η σύνταξη.
3.Ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α. έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και 10.200 ένσημα. Από τα ένσημα αυτά 7.500 είναι στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Έχει υπηρετήσει 24 μήνες στρατιωτικής θητείας. Για να συνταξιοδοτηθεί άμεσα ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να αναγνωρίσει από το χρόνο στρατιωτικής θητείας 10 μήνες (300 ημέρες) οπότε συμπληρώνει τα 10.500 ένσημα και παίρνει τη σύνταξή του (10.500 ένσημα από τα οποία 7.500 στα Βαρέα και ηλικία 55 ετών σύμφωνα με τον κανονισμό του Ι.Κ.Α.).
4.Εργαζόμενος στην Εθνική Τράπεζα έχει συμπληρώσει 33 έτη ασφάλισης και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας. Έχει υπηρετήσει 28 μήνες στρατιωτική θητεία. Συμφέρει στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για προσαύξηση της σύνταξης; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από το ύψος των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος. Στην περίπτωση που φτάνει το ανώτερο ποσό σύνταξης που χορηγεί το Ταμείο του ασφαλώς δεν συμφέρει η αναγνώριση. Εάν οι συντάξιμες αποδοχές του είναι για παράδειγμα 1.500 ευρώ, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι, με βάση τα ισχύοντα σήμερα, θα πληρώσει για κάθε χρόνο στρατιωτικής θητείας που θα αναγνωρίσει ένα ποσό 3.600 ευρώ περίπου. Η μηνιαία προσαύξηση που θα έχει στο ποσό της σύνταξής του στην ίδια περίπτωση θα είναι 34 ευρώ περίπου. Μάλλον ασύμφορη ως επιλογή η οποία εξαρτάται και από την ηλικία του ασφαλισμένου.
5.Άνεργος για πολλά χρόνια έχει συμπληρώσει 4.000 ένσημα στο Ι.Κ.Α. και ηλικία 65 ετών. Έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία και αναρωτιέται πώς θα πάρει σύνταξη, αφού απαιτούνται 4.500 ένσημα (ημέρες ασφάλισης). Στην περίπτωση αυτή ασφαλώς το μόνο που έχει να κάνει είναι να αναγνωρίσει από το χρόνο στρατιωτικής θητείας όσο χρειάζεται για να συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, οπότε στη συνέχεια παίρνει σύνταξη.
6.Ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Ταμείο Τύπου) έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και 30 έτη ασφάλισης. Συμφέρει να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής του θητείας; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος. Εάν με τα χρόνια ασφάλισης που έχει, εξασφαλίζει το ανώτερο ποσό σύνταξης που χορηγεί το Ταμείο του, δεν έχει κανένα λόγο να αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, είναι ότι για κάθε μήνα που αναγνωρίζει πληρώνει 20% περίπου επί των αποδοχών του, Η προσαύξηση που θα έχει κάθε μήνα στη σύνταξή του θα είναι 3% επί των συντάξιμων αποδοχών του.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας είναι πάντοτε μια συμφέρουσα επιλογή όταν με το χρόνο αυτό συμπληρώνονται οι χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για την καταβολή της σύνταξης ( θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος). Για πολλούς οι διατάξεις αυτές, που δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης, είναι συμφέρουσες αφού διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη ή θα έπαιρναν τη σύνταξή τους μετά από 1-2 ή και περισσότερα χρόνια.
Όταν ο χρόνος στρατιωτικής θητείας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση της σύνταξης, ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού η αναγνώριση αυτή σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι συμφέρουσα. Αυτό ισχύει για όσους παίρνουν συντάξεις με τα κατώτερα όρια και γενικότερα για όσους έχουν χαμηλές αποδοχές και λίγα χρόνια ασφάλισης.
Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 11.100 ενσήμων και συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Επίσης ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 3.500 ενσήμων για την χορήγησης της αναλογικής σύνταξης.
Για εργαζομένους που υπάγονται σε διαδοχική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα Ταμεία, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας μόνο στο ένα από τα ταμεία αυτά. Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα ο ίδιος να επιλέξει το Ταμείο στο οποίο θα κάνει την αναγνώριση.
* ο Γιώργος Κουτρουμάνης είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία
===========================================
Βαρέα και ανθυγιεινά υπάρχουν σε δύο ταμεία (ΙΚΑ και ΔΕΗ).
Εφ’ όσον κάποιος μεταφέρεται και παραμένει στο ΙΚΑ, τα βαρέα και ανθυγιεινά πρέπει κανονικά να μεταφερθούν.
=============================================
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Για συνταξιοδότηση ότι ποσόν καταβάλλεται στο οποίο συνεκτιμάται και ασφαλιστική εισφορά, θεωρείται τακτικές αποδοχές.

=============================================
Βαρέα και ανθυγιεινά

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται δέκτες απορριπτικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων, επειδή δεν διαθέτουν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις για την απονομή σύνταξης με προϋποθέσεις βαρέων επαγγελμάτων.
Πρέπει να γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση, ότι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτά τα 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους. Και φυσικά να διαθέτουν και τον αριθμό του συνόλου των 4.500 ημερομισθίων.
Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση που δίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε γυναίκες στο 55ο έτος της ηλικίας τους και στους άνδρες στο 60ό έτος με πλήρη σύνταξη, αναλογική με τα ημερομίσθια που διαθέτουν.
Άλλες βασικές διατάξεις απονομής πλήρους συντάξεως στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με 10.500 ημερομίσθια και ηλικία για άνδρες και γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους, έχουν να κάνουν με 7.500 ημέρες ασφάλισης και από αυτές οι 1.000 να έχουν αποκτηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση.
Πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι στην 35ετία αυτή δεν μπορούν να υπολογίσουν επιπλέον των 300 ημερομισθίων κατ' έτος. Ένα θέμα που δυστυχώς οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν και υπολογίζουν συνολικά την ασφάλισή τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.
Παράδειγμα: 35 χρόνια x 300 ημερομίσθια=10.500. Αυτά κατά τους υπολογισμούς των εργαζομένων μπορούν να προέρχονται από κατ' έτος υπολογισμό, άλλοτε πλέον των 300 και άλλοτε λιγότερο των 300. Δυστυχώς τα επιπλέον των 300 κατ' έτος δεν υπολογίζονται με αποτέλεσμα να απορρίπτονται τα αιτήματα.
Δημόσιοι υπάλληλοι
Για τους δημόσιους υπάλληλους, από 1/1/2008 αλλάζει ο υπολογισμός απονομής σύνταξης για τον χρόνο που θα αποκτηθεί από 1/1/2008 και μετά.
Παράδειγμα:
Αποκτηθείς χρόνος 2008 x 79% (του βασικού μισθού του κλιμακίου) =……, 2009 x 78%=……, 2010 x 77%=…… και μέχρι η μείωση να φθάσει στο 70%.
Η μείωση θα αρχίσει από την 1/1/2008 και θα διαρκέσει μέχρι 31/12/2012.
Τέλος, από 1/1/2013 και μετά, ο υπολογισμός της σύνταξης για τους δημόσιους υπαλλήλους θα γίνεται με βάση της αποδοχές της τελευταίας πενταετίας.
Με αυτά τα δεδομένα σε καμιά περίπτωση δεν συμφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους η απονομή μειωμένης σύνταξης.
Αυτό αφορά: Δημόσιο, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑYΣΟ, Ταμείο Τράπεζας της Ελλάδος, και ΤΑΠΙΛΤ-Ιονικής, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ.

Ελλιπής ενημέρωση

Επειδή, καθημερινά διαπιστώνονται τέτοια προβλήματα, γίνεται προσπάθεια από τις υπηρεσίες για ενημέρωση των εργαζομένων, οι οποίοι τρέχουν για το μεροκάματο και η πληροφόρησή τους είναι ελλιπής.
Με την ίδια διάταξη απονέμεται μειωμένη σύνταξη σε άνδρες και γυναίκες στο 53ο έτος της ηλικίας τους, εάν διαθέτουν 10.500 ημερομίσθια και από αυτά τα 7.500 είναι βαρέα και πάντα τα 1.000 να έχουν αποκτηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση.
Για τους άνδρες πρέπει να επισημάνουμε ότι, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να εξαγοράσουν τη στρατιωτική θητεία τους, η οποία υπολογίζεται σε 30 ημέρες για κάθε μήνα που υπηρέτησαν. Πάντα με εξαγορά και σε ηλικία 58 ετών.
Για τις διατάξεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων με 10.500 ημερομίσθια και 7.500 βαρέων, η ηλικία δεν είναι εμπόδιο, αρκεί να υπάρχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις, δηλαδή το 53ο έτος για μειωμένη και το 55ο για πλήρη.
Με αυτές τις προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να είναι προσεκτικοί για τα αποκτηθέντα 7.500 ημερομίσθια. Πρέπει να υπάρχουν κατά την υποβολή του αιτήματος, γιατί πολλοί έχουν την εντύπωση ότι επειδή είχαν εργαστεί με την ίδια ειδικότητα στην ίδια εργασία πριν από την υπαγωγή του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ότι αυτός ο χρόνος θα θεωρηθεί -μετά από έρευνα του ΙΚΑ- ότι υπάγεται εκ των υστέρων στην ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων με αποτέλεσμα να απορρίπτεται το αίτημα συνταξιοδότησης.

===================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: