Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2009

H ΔΕΗ υποστηρίζει την πράσινη ανάπτυξη με επενδύσεις ύψους 13,5 δισ. ευρώΤις προσπάθειες του ΟΗΕ για μια ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία στην Κοπεγχάγη υποστηρίζει η ΔΕΗ, ενώ έχει δεσμευτεί με άλλες 60 ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού για εκμηδενισμό των εκπομπών άνθρακα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, με αφορμή δημοσίευμα με θέμα: η "ΔΕΗ κόντρα στην πράσινη ανάπτυξη".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΔΕΗ αποτελεί τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη της πράσινης ανάπτυξης στη χώρα μας και μέσα από τις νέες επενδύσεις της, ύψους 13,5 δισ. ευρώ, που έχει ξεκινήσει και υλοποιεί, θα συμβάλει ενεργά στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση αυτών των επενδύσεων όχι μόνο θα στηρίξει την ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας και θα εξασφαλίσει επάρκεια ρεύματος σε χαμηλές τιμές για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της χώρας, αλλά και θα συμβάλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Για την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, η ΔΕΗ διευκρίνισε τα ακόλουθα:
- Η ηλεκτροπαραγωγή και ειδικότερα η ΔΕΗ είναι ο κλάδος της βιομηχανίας, ο οποίος έχει υποστεί από τις μεγαλύτερες μειώσεις στα κατανεμηθέντα δικαιώματα της περιόδου 2008-2012 σε σχέση με τις αναμενόμενες εκπομπές της για την εν λόγω περίοδο, σύμφωνα με το σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης (23% λιγότερα).

- Όλες οι εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου, είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ για τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων, όπως ετησίως δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της για την κλιματική αλλαγή. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αυτό το γεγονός αποκρύπτεται στο δημοσίευμα, παρουσιάζονται δήθεν "υπερβάσεις εκπομπών" διοξειδίου του άνθρακα στους σταθμούς της ΔΕΗ. Ακόμη, αποκρύπτεται το γεγονός ότι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αποτελεί έναν από τους ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότου, απαραίτητου για την επίτευξη των στόχων του, δηλαδή της μείωσης των εκπομπών με τον προσφορότερο για την κοινωνία τρόπο.

"Τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα ότι δήθεν: "η ΔΕΗ εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από όσο δικαιούται" στερούνται πλήρως νοήματος, καθώς τα δωρεάν κατανεμηθέντα δικαιώματα με κανένα τρόπο δεν αποτελούν οριακά επίπεδα εκπομπών. Είναι γνωστό, άλλωστε, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι από το έτος 2013 και στα επόμενα χρόνια δεν θα παραχωρείται πλέον στην ηλεκτροπαραγωγή κανένα δωρεάν δικαίωμα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα πάψουν να εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα ή ότι θα διακόψουν τη λειτουργία τους, αλλά ότι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι ευέλικτοι μηχανισμοί της αγοράς για την επίτευξη του φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου".

"Οι υπαινιγμοί που γίνονται στο δημοσίευμα εναντίον της χρήσης του λιγνίτη, δυστυχώς, υποδηλώνουν ανεξήγητη υποβάθμιση της τεράστιας σημασία του "εθνικού καυσίμου" τόσο για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προστασία της Εθνικής Οικονομίας από ανεξέλεγκτες διεθνείς ενεργειακές κρίσεις όσο και της εξασφάλισης χαμηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στους έλληνες καταναλωτές. Σε επίρρωση των ανωτέρω αρκεί να ανατρέξει κανείς σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα, όταν διεκόπησαν απότομα οι εισαγωγές στη χώρα μας φυσικού αερίου, με τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ να στηρίζουν με πλήρη επάρκεια το σύνολο των αναγκών της χώρας για ηλεκτρική ενέργεια", αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ αποτελεί πρωτοπόρο στην παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα, ενώ κατασκεύασε στην Κύθνο το 1982 το πρώτο αιολικό πάρκο.

Απτό παράδειγμα της μοναδικής διαχρονικής συμβολής της ΔΕΗ στην πράσινη ανάπτυξη της χώρας μας είναι το γεγονός ότι σήμερα οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί της επιχείρησης δουλεύουν πλήρως εξασφαλίζοντας: πολύ μεγάλες ποσότητες καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας το πλούσιο υδάτινο δυναμικό, αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία για ανθρώπους, αγροτικές καλλιέργειες, το φυσικό περιβάλλον κλπ, δυνατότητες πραγματοποίησης ευρειών συντηρήσεων σε ικανό αριθμό Μονάδων (λιγνιτικών, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών), χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα για συνεχή παροχή ρεύματος σε όλους τους πελάτες της ΔΕΗ.

Επίσης, με το δρομολογημένο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2009 - 2014:
- έχει ξεκινήσει η κατασκευή μιας νέας μονάδας φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ενώ μία δεύτερη μονάδα ΦΑ θα αρχίσει να κατασκευάζεται στη Μεγαλόπολη στους πρώτους μήνες του 2010,

- είναι έτοιμες οι διαδικασίες για την προκήρυξη δύο νέων φιλικών προς το περιβάλλον λιγνιτικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, που θα αντικαταστήσουν παλαιές,
- προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι εργασίες κατασκευής νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων,

- η ΔΕΗ Ανανεώσιμες μόνη της ή με εταίρους έχει ολοκληρώσει τη λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, Αιολικά Πάρκα κλπ στο πλαίσιο ενός Επενδυτικού Προγράμματος, ύψους 2 δισ. ευρώ περίπου.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος ότι "στην Κοπεγχάγη η χώρα θα βρεθεί σε θέση άμυνας" επισημαίνονται τα ακόλουθα:
"Η ΔΕΗ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ΟΗΕ για μια ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία στην Κοπεγχάγη, η οποία θα βοηθήσει στην προστασία του πλανήτη και στην εξασφάλιση μιας βιώσιμης και ευημερούσας παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ Α.Ε., ενεργά ανταποκρινόμενη στην επιτακτική ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, για να βρεθεί μια κλιματική λύση, συμμετείχε στη διεθνή καμπάνια, με τίτλο Seal the Deal (Υπογράψτε τη Συμφωνία), θέτοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως ένα από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής της.

"Επίσης, το Μάρτιο του 2009 η ΔΕΗ συνυπέγραψε μαζί με άλλες 60 ηλεκτρικές εταιρίες της Ευρώπης τη διακήρυξη για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την οποία δεσμεύτηκαν ότι θα αγωνιστούν για να επιτύχουν ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού μέχρι το 2050, θα εργαστούν για μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού που θα παρέχει ενέργεια με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία και θα προωθήσουν ενεργειακά αποδοτικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού ως βασικό κλειδί της λύσης για την ενεργειακή-κλιματική πρόκληση".


http://www.greenbusiness.gr/InnerTheme.aspx?art_id=1569&id=1
=================================================
http://www.wwf.gr/footprint/flash.php

===================================================
Οι κομβικές αλλαγές για προσλήψεις στο Δημόσιο Αυστηρότερα όρια για τους συμβασιούχους και σταδιακή κατάργηση των συμβάσεων έργου
Tης Φωτεινης Καλλιρη

Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, και κυρίως των συμβασιούχων, πάντοτε ήταν απροσδιόριστος και αποτελούσε μοχλό πιέσεων για όλες τις κυβερνήσεις. Πόσοι ακριβώς υπηρετούν σε περίπου 1.500 φορείς και 1.043 δήμους και κοινότητες; Ο αριθμός των μονίμων και των συμβασιούχων αορίστου χρόνου ανέρχεται σε 544.936 στον στενό δημόσιο τομέα και σε 735.294, αν συμπεριληφθούν τα σώματα ασφαλείας, στρατιωτικοί, κληρικοί, καθηγητές, και εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, Ελληνικά Πετρέλαια κ.α).

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμβασιούχων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2009 υπηρετούσαν στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση 19.406 με συμβάσεις έργου και 73.334 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου. O εξορθολογισμός της κατανομής των υπαλλήλων και το ξεκαθάρισμα στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση. Ποια είναι η εικόνα σήμερα;

Η πλειονότητα των υπαλλήλων είναι «στοιβαγμένοι» στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα, αποτελώντας έτσι τον κορμό ενός υδροκέφαλου, δυσκίνητου και αναποτελεσματικού κράτους. Ενας στους δύο (ποσοστό 53%) υπηρετεί στην Αθήνα, ενώ παρατηρείται ότι και το συντριπτικό ποσοστό των υπαλλήλων στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαιου, (89%) εργάζεται επίσης, στην πρωτεύουσα. Δυσεύρετοι είναι οι υπάλληλοι που διαθέτουν πτυχίο από Πανεπιστήμιο: μόλις τρεις στους δέκα στην κατηγορία των υπουργείων και ένας στους δέκα στην κατηγορία των ΝΠΔΔ.

Το δαιδαλώδες πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο επιχειρείται να απλοποιηθεί σε πρώτο επίπεδο με αιχμή τη θεσμοθέτηση αυστηρών ορίων για χιλιάδες συμβασιούχους. και κατάργηση των συμβάσεων έργου σταδιακά μέχρι το τέλος του 2010. Ρόλο-κλειδί αναλαμβάνει το ΑΣΕΠ.

Aς δούμε ποιες είναι οι αλλαγές στη μοριοδότηση των υποψηφίων:

1. Τι ισχύει πλέον με την προσαύξηση κατά 50% της μοριοδότησης της εμπειρίας;

Διατηρείται η μοριοδότηση της εμπειρίας καταργείται όμως, η προσαύξησή της. Το ανώτατο όριο εμπειρίας περιορίζεται από τα δέκα σε πέντε χρόνια.

2. Iσχύει η διαδικασία της προφορικής συνέντευξης;

Oχι, καταργείται πλην ορισμένων ειδικών περιπτώσεων επιστημονικού προσωπικού.

3. Πώς μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακoύς τίτλους;

Οι μονάδες μοριοδότησης παραμένουν ίδιες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά ανεξαρτήτως συνάφειας του τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Για τους διδακτορικούς τίτλους, που η μοριοδότηση ήταν 300 μόρια για τους συναφείς και 150 για τους μη συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο, γίνεται 400 μόρια ανεξαρτήτως συνάφειας.

4. Ποιος είναι ο συντελεστής του βαθμού του τίτλου σπουδών σε διαγωνισμό με σειρά προτεραιότητας;

Ο πολλαπλασιαστής αλλάζει από 100 σε 110.

5. Θα μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης ΟΑΕΔ;

Οχι, καταργείται πλέον η μοριοδότηση που ήταν 70 μόρια.

6. Ισχύει η αθροιστική μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυχιακού;

Καταργείται και δεν θα υπάρχουν επιπλέον μόρια για τους κατόχους δύο μεταπτυχιακών.

7. Πώς πριμοδοτείται η εμπειρία των υποψηφίων;

Η εμπειρία 2,5 ετών θα πριμοδοτείται με 198 μόρια από 210 που ήταν, ενώ η εμπειρία 5 ετών με 408 μόρια από 420 που ήταν προηγουμένως.

8. Ισχύει ακόμα η κάλυψη του ποσοστού θέσεων κατά 35% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εμπειρίας;

Πλέον το κριτήριο της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται.

9. Τι ισχύει για τα τεστ δεξιοτήτων;

Η ισχύς των αποτελεσμάτων τους επιμηκύνεται στα 10 έτη από τα τρία, ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού από δύο γίνεται τέσσερα και επίσης η συχνότητα διενέργειας από ένα έτος γίνεται δύο έτη.

10. Πώς μοριοδοτείται η ανεργία;

Οι μονάδες ανεργίας από 1.000 για τέσσερις μήνες γίνονται 200 και από 50 ανά μήνα για τους τέσσερις μήνες έως ένα έτος, γίνονται 75.

11. Τι αλλάζει στις συμβάσεις έργου;

Δεν θα επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων έργου για την κάλυψη διοικητικών αναγκών ή για ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης, καθώς κι αν προβλέπονται οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις προτεινόμενες για κατάρτιση σύμβασης έργου. Επίσης, η βεβαίωση ότι οι συμβάσεις έργου δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας θα χορηγείται από το ΑΣΕΠ και όχι από νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_15/11/2009_337427
====================================================


Μέτκα
Όσον αφορά στη θυγατρική Μέτκα, το εννεάμηνο του 2009 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 202,9 εκατ. ευρώ έναντι των 299,1 εκατ. ευρώ το 2008, μείωση που αποδίδεται κυρίως σε χρονική υστέρηση εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 36,1 εκατ. από 51,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA επανήλθε σε πολύ υψηλά επίπεδα (17,8%), ενώ όσον αφορά στα καθαρά κέρδη αυτά διαμορφώθηκαν στα 19,9 εκατ. ευρώ, ενώ πρέπει να επισημανθεί και η ισχυρή καθαρή ταμιακή θέση της Μέτκα (31 εκατ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2009).

Σημειώνεται ότι, μετά και την πρόσφατη υπογραφή των συμβάσεων σε Συρία, Τουρκία το σημερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της Μέτκα ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων άνω του 50% των έργων αφορούν σε δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ μόνο 27% των έργων αφορούν τη ΔΕΗ, το μέχρι πριν λίγα χρόνια μοναδικό πελάτη της Μέτκα.

Ενέργεια

Για τον τομέα ενέργειας, το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Μυτιληναίου επιταχύνεται σημαντικά με το εργοστάσιο συμπαραγωγής ισχύος 334 MW, ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια του είδους του στην Ευρώπη, να είναι ήδη από τον Απρίλιο του 2009 σε λειτουργία προσφέροντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα.

Παράλληλα, η δεύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 444 MW στον Άγιο Νικόλαο, Βοιωτίας, βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και αναμένεται cold - commissioning το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ενώ ξεκίνησε ήδη σε συνεργασία με τη Motor Oil, η κατασκευή της τρίτης μονάδας ισχύος 437 MW στους Αγ. Θεοδώρους.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα των ΑΠΕ όπου διαθέτει σύνολο λειτουργούντος δυναμικού που ανέρχεται στα 45 MW, 26MW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, ενώ άλλα 800 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης.
==================================================
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που θα πραγματοποιηθούν
από 1η Ιουλίου 2008 και εφεξής.

http://www.dei.gr/default.aspx?id=3536&nt=19&lang=1
==================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: