Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


===================================================
ΡΑΕ: Αδιαφανής η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Δημοσιεύθηκε: 07:59 - 02/12/09


«Ράπισμα» της ΡΑΕ κατά της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ θεωρείται η διαπίστωση της Ρυθμιστικής Αρχής ότι η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι αδιαφανής και δεν λειτουργεί επί ίσοις όροις για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

Επιπλέον, πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω, θεωρώντας ότι ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ από την αρχή του έτους παραβαίνουν συστηματικά τον Κώδικα του Συστήματος και των Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η Ολομέλεια της ΡΑΕ αφού εξέτασε τις καταγγελίες της εταιρίας EGL Hellas για τη μη εφαρμογή από το ΔΕΣΜΗΕ των Κωδίκων του Συστήματος και των Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και την ανεξέλεγκτη χρήση των νερών από τη ΔΕΗ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι διατάξεις του Κώδικα για τη δημοσιοποίηση στοιχείων τηρούνται στο κατ’ ελάχιστο επίπεδο.

Η πληροφορία που δίνεται δεν κρίνεται επαρκής για τους συμμετέχοντες στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η επί ίσοις όροις συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτήν».

Κατόπιν τούτου η ΡΑΕ κάλεσε τη ΔΕΗ σε συνεργασία με το ΔΕΣΜΗΕ να προβαίνουν καθημερινά στη δημοσιοποίηση πληροφοριακού σημειώματος, το οποίο να παρουσιάζει τα σενάρια του ετήσιου προγράμματος διαχείρισης των νερών, τα εβδομαδιαία προγράμματα υποχρεωτικών νερών και τις υπάρχουσες στάθμες των ταμιευτήρων, καθώς και τα αντίστοιχα ημερήσια δεδομένα.

Με άλλα λόγια, η ΡΑΕ βάζει τέλος στην ανεξέλεγκτη και αδικαιολόγητη χρήση της υδροηλεκτρικής παραγωγής, χάρη στην οποία εν πολλοίς φέτος διατηρήθηκε πολύ χαμηλά η Οριακή Τιμή του Συστήματος και χειραγωγήθηκε η αγορά, με συνέπεια να κερδοσκοπεί η ΔΕΗ σε βάρος των ιδιωτών παραγωγών.

Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι η ΡΑΕ υπογραμμίζει ότι η δημοσιοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων «δεν συνιστά μια νέα υποχρέωση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ, η οποία θεσπίζεται με την παρούσα, αντιθέτως, η ΡΑΕ προβαίνει σε υπόδειξη-υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο τα ως άνω μέρη θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στη κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να μην καθίσταται ατελής ο στόχος του νομοθέτη, ήτοι, η πραγματική λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού από όλους τους συμμετέχοντες επί ίσοις όροις».

Λέει, δηλαδή, απλά, η ΡΑΕ ότι από τις αρχές του έτους έως και τον Οκτώβριο, που έγινε η καταγγελία, ΔΕΗ και ΔΕΣΜΗΕ παρέβαιναν ασυστόλως τον Κώδικα! Αυτό άραγε δεν συνεπάγεται πιθανόν πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη ΡΑΕ;

Σε κάθε περίπτωση η ΡΑΕ υποχρεώνει σε αυτή τη φάση το ΔΕΣΜΗΕ να αναρτά στο διαδικτυακό του τόπο το πρόγραμμα των υποχρεωτικών νερών και πιο συγκεκριμένα στις 8 το πρωί κάθε ημέρας, και πριν διαμορφώσουν τις τιμές τους οι συμμετέχοντες προμηθευτές στη διαδικασία εκχώρησης διασυνδετικών δικαιωμάτων, και επιπλέον, να συμμορφώνεται με την ex post ανάρτηση των τιμών, ήτοι, την εκκαθάριση, με βάση τα ισχύοντα στον Κώδικα.

Παράγοντες της αγοράς υποδέχθηκαν με ικανοποίηση την παρέμβαση της ΡΑΕ, εκτιμώντας ότι «επιχειρείται να μπει μια τάξη στην αγορά, η οποία παύει να είναι καζίνο». Προς αυτήν την κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα συμβάλει και η απόρριψη από τη ΡΑΕ του αιτήματος του ΔΕΣΜΗΕ για τη μεταφορά της 5ης ημέρας αναφοράς και άντ’ αυτού, να εκκαθαρίζεται η αγορά για κάθε ημέρα με τις τιμές που υπολογίζονται την αμέσως προηγούμενη.

Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις οριστικές τιμές από την προηγούμενη και όχι μετά από είκοσι μέρες, όπως συνέβαινε ως τώρα, με αποτέλεσμα ο προγραμματισμός τους να υπόκειται σε μεγάλο ρίσκο.

http://www.rae.gr/K2/RAE_3624-09.pdf

===============================================
Επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον κ. Ραγκούση
Τρίτη, 01 Δεκέμβριος 2009
Προς: Κύριο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αρ. Πρ. Φ. ... /.........
Αθήνα 25/11//2009

Γνωρίζετε ότι πίσω από κάθε Επιχείρηση και την προσπάθεια που καταβάλετε βρίσκεται ο παράγων άνθρωπος και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού είναι αυτή που εγγυάται και εξασφαλίζει το οποίο αποτέλεσμα.
Σήμερα σε μια ομολογουμένως δύσκολη εποχή, με κοσμογονικές αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού, η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη αποτελούν αναγκαιότητα συνυφασμένη με την πορεία και το μέλλον της ΔΕΗ.
Υπ΄ αυτή την έννοια, η απρόσκοπτη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνογνωσία και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Οι προτάσεις μας στη διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τις προσλήψεις παίρνουν υπόψη τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της ΔΕΗ καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για να λειτουργήσει η επιχείρηση αποτελεσματικά.
Επί των διατάξεων του νομοσχεδίού προτείνομε τις ακόλουθες προσθήκες και τροποποιήσεις:
Α. Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου στην παρ. 3 πρέπει να συμπεριληφθούν ως εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 και οι ακόλουθες περιπτώσεις :
•Πρόσληψη στη ΔΕΗ, κατόπιν απόφασης του ΔΣ αυτής, ενός μέλους της οικογένειας μισθωτού, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2244/94).
•Πρόσληψη του ιδίου στη ΔΕΗ με σχέση εργασίας έκτακτου προσωπικού της, (Νόμος 3734) κατόπιν απόφασης του ΔΣ αυτής, ή ενός μέλους της με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έκτακτου προσωπικού της, το οποίο έχει υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας του ιδίου ανικανότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, εφαρμόζονται τα ως άνω αναφερόμενα περί μισθωτού, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος (σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3734/09) και προσλαμβάνεται μέλος της οικογένειας .
Κύριε Υπουργέ,

•Οι συνθήκες εργασίας στη ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και τα ατυχήματα, οι θάνατοι και οι αναπηρίες αιτιολογούν αντικειμενικά αυτές τις εξαιρέσεις.
Κατά συνέπεια οι παραπάνω ειδικές περιπτώσεις δεν δίνατε να θεωρηθούν ως συντεχνιακή διάκριση, καθώς αποβλέπουν στην ηθική και έμπρακτη αποκατάσταση για την απώλεια του υπέρτατου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.
Β. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Οι προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στη ΔΕΗ θα γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό και οι επιτυχόντες θα εντάσσονται στις σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης της εταιρίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης θα τοποθετούνται στις υπηρεσιακές μονάδες για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.
Θέτουμε υπόψη σας την μέχρι σήμερα πρακτική προσλήψεων στη ΔΕΗ:
«Εισαγωγή μαθητών - τεχνιτών στις Σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης (ΣΤΕ/ΔΕΗ)»
Πριν την ψήφιση του Ν 2190/94, η ΔΕΗ πραγματοποιούσε τις προσλήψεις του τεχνικού προσωπικού της μέσω των ΣΤΕ/ΔΕΗ (Αθήνας, Φλώρινας, Καρδιάς και Μεγαλόπολης), μετά από διαγωνισμό (γραπτή και προφορική εξέταση για όλα τα αντικείμενα εξειδίκευσης και επιπλέον δοκιμασία σωματικής ικανότητας για ορισμένα αντικείμενα εξειδίκευσης, ύστερα από δημόσια προκήρυξη). Οι επιτυχόντες φοιτούσαν στις εν λόγω σχολές για χρονικό διάστημα 6-9 μηνών, ανάλογα με το αντικείμενο εξειδίκευσης. Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, τοποθετούνταν στις Υπηρεσιακές Μονάδες, για τις οποίες είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις. Στη συνέχεια υπέγραφαν σύμβαση τακτικού προσωπικού με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής τους στις Σχολές της ΔΕΗ.
Ο τρόπος αυτός της επιλογής και ανάπτυξης του τεχνικού προσωπικού ΔΕ, είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγούνται στην παραγωγική διαδικασία άτομα που μετά
την εκπαίδευσή τους διέθεταν πλέον την επαγγελματική κατάρτιση και την τεχνογνωσία που απαιτείτε για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησης. Η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι αυτό το τεχνικό προσωπικό αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα ισχυρό φορέα τεχνογνωσίας με πεδίο εφαρμογής την ΔΕΗ ΑΕ.
Μετά την ψήφιση του ν. 2190/94 και μέχρι σήμερα οι προσλήψεις των τεχνιτών δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με τις προσλήψεις των υπολοίπων ειδικοτήτων προσωπικού , πραγματοποιούνται δε στην Επιχείρηση με Δημόσια Προκήρυξη. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έδειξε ότι η παρούσα πρακτική στην παραγωγική διαδικασία τεχνικού προσωπικού ΔΕ, με την εφαρμογή γενικών κριτηρίων υστερεί σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην επαγγελματική επάρκεια και στην τεχνογνωσία του προσωπικού αυτού, δεδομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από το μέγεθος την απαιτούμενη τεχνογνωσία και την κρισιμότητα της λειτουργίας του εξοπλισμού της ΔΕΗ.
Σημειώνουμε ότι η ΔΕΗ είναι η μοναδική Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της ενέργειας και δεν είναι εύκολο να εξευρεθεί εκτός αυτής η εμπειρία και εξειδίκευση που απαιτείται οι δε εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων στην ΔΕΗ καλούνται να ασχοληθούν σε θέσεις αυξημένης επικινδυνότητας. (π.χ. τεχνικοί εναερίων δικτύων) ή σε θέσεις όπου επικρατούν ιδιαίτερα σκληρές και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. Ορυχεία Σταθμοί Παραγωγής).
Για τους παραπάνω λόγους, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας να συμπεριληφθεί στην υπόψη νομοθετική πρωτοβουλία σχετική ρύθμιση που να καθιστά δυνατή τη πρόσληψη τεχνικού προσωπικού ΔΕ μέσω των Σχολών ΔΕΗ .
Έτσι η εκπαίδευση του προσωπικού θα εναρμονίζεται με τις εξειδικευμένες πραγματικές ανάγκες της Επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία αυτού, γεγονός που αποτελεί ύψιστη μέριμνα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για όλους τους εργαζόμενούς, όσο και η απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Προτείνεται η εισαγωγή του υπό πρόσληψη τεχνικού προσωπικού στις ΣΤΕ/ΔΕΗ να γίνεται όπως και για το λοιπό τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/94, η δε πρόσληψη θα ολοκληρώνεται με την επιτυχή αποφοίτηση από τις ΣΤΕ /ΔΕΗ. Κατά τη φοίτησή τους στις Σχολές οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογούνται κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό ως προς την επαγγελματική τους επάρκεια η δε αξιολόγησή τους θα τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Γ. Έχουμε ήδη θέσει υπόψη της αρμόδιας Υπουργού ότι το άρθρο 10 με τον υπότιτλο «ανάκληση προκηρύξεων» δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στους διαγωνισμούς - προκηρύξεις της ΔΕΗ για το προσωπικό που αναφέρθηκε ανωτέρω (προκηρύξεις 1/2007, 2/2007 και 1/2008). Έχουμε δε επισημάνει ότι οι προσλήψεις αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα σύμφωνα με την ΕΣΣΕ 2006 στη ΔΕΗ καθώς και με το ΚΚΠ/ΔΕΗ.

Ε. Έκτακτο προσωπικό.

α. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Στην ΔΕΗ απασχολείται έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, το οποίο ενώ προβλέπεται για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, επί τις ουσίας καλύπτει οργανικά κενά λόγο της τεραστίας έλλειψης τακτικού προσωπικού. Η δε πρόσληψη του γίνεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 2190/94.

Με την προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία, εξειδικεύονται οι ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθμός του εποχιακού προσωπικού που θα καλύψει αυτές, με κοινή υπουργική απόφαση κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΑΣΕΠ.

Η ΔΕΗ ως εκ της φύσεως της αλλά και της νομοθεσίας, εχει την υποχρέωση της κάλυψης των αναγκών του κοινωνικού συνόλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η υπόψη νομοθετική ρύθμιση θεωρούμαι βάσιμα ότι θα καταστήσει χρονοβόρες τις διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, γεγονός που θα δυσχεράνει το έργο και την αποτελεσματικότητα της Επιχείρησης, έναντι των συμβατικών της υποχρεώσεων. Παράλληλα ο προσδιορισμός και η κάλυψη των αναγκών αυτών που είναι άμεσα συνυφασμένες με την δραστηριότητα της Επιχείρησης, θα πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα της Διοίκησης που εχει και την εύθύνη για τη επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Συνεπώς, λόγο της φύσης και των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, προτείνουμε να ισχύσει η υπάρχουσα διαδικασία, δηλαδή να μην εκδίδεται Κοινή Υπουργική απόφαση όσον αφορά στην εξειδίκευση των αναγκών, αλλά να εκδίδεται σχετική Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου και να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως θα διαμορφωθεί με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.

Επιπρόσθετα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου οκτάμηνα.

Στην ΔΕΗ εχει απασχοληθεί επί σειρά ετών και με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Για αρκετούς εξ αυτών ενώ διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τα τυπικά προσόντα εχει παρέλθει το ηλικιακό όριο, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ενδεχόμενη μελλοντική προκήρυξη για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Προτείνεται για αυτή την κατηγόρια εργαζόμενων, να παρατείνεται το όριο ηλικία ανάλογα με το εύρος των προγενέστερων συμβάσεων που έχουν υπογράψει, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στην ΔΕΗ.

β. Εργάτες εξήντα ημερομίσθια.

Με βάση τον ν. 2244/94 όπως η παρ 6 του άρθρου 6 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ 2 του άρθρου 29 του ν. 3229/04, η ΔΕΗ προσλαμβάνει εργάτες προς υποστήριξη δραστηριοτήτων της για απασχόληση 60 ημερομίσθιων σε 12μηνο χρονικό διάστημα, αποκλεισμένης αυστηρά οποιαδήποτε παράτασης η επαναπρόσληψης προτού παρέλθουν 12 μήνες από την λήξη της προηγούμενης απασχόλησης.

Επ αυτού, προτείνεται η διατήρηση της κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 2190/94 πρόσληψης του ως άνω ανειδίκευτου προσωπικού, διότι παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε συνεργεία που απασχολούνται στην άμεση επισκευή, συντήρηση η κατασκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στα Ορυχεία, την Παραγωγή, την Διανομή και τη Μεταφορά. Η ως άνω διάταξη αφορά έκτακτες μη προγραμματισμένες ανάγκες και ως εκτούτοι η δυνατότητα ευελιξίας είναι επιβεβλημένης.

Αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πάγωμα των προσλήψεων το έτος 2010:

Έχουμε ευκρινώς περιγράψει τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού που υφίσταται η μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας, όπως και τις συνέπειες αυτού στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της, έναντι των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Συνυπολογίζοντας δε ότι οι προσλήψεις του 2007 πέραν της πρωτοφανούς καθυστέρησης είναι ελάχιστες συγκριτικά με το μέγεθος του προβλήματος και αξιολογώντας τη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων, αντιλαμβάνεστε το εύρος της προσπάθειας που καταβάλλετε καθημερινά από το προσωπικό Επιχείρησης, για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Θέτουμε δε υπόψη σας ότι τα ανωτέρω, (σχετικά με το μέσο όρο ηλικίας του ανθρώπινου δυναμικού, την απώλεια τεχνογνωσίας, την τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας, την αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων και συντόμευσης των διαδικασιών, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσληψη νέων εργαζομένων, με ταχύτερους ρυθμούς), προκύπτουν και συνομολογούνται σε Δελτίο Τύπου της Διοίκησης της ΔΕΗ με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2009, που αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση και παραδοχή των εκφρασμένων αιτημάτων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Κύριε Υπουργέ, Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και χωρίς συντεχνιακές λογικές σας επισημαίνουμε ότι το πρόβλημα της ΔΕΗ δεν είναι το προσωπικό, αλλά απεναντίας το προσωπικό είναι το ΚΕΦΑΛΑΙΟ της.
Ομοίως οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως και σε νέες υποδομές δεν αποτελούν σπατάλη, απεναντίας είναι η κινητήριος δύναμη που μπορεί να δώσει ώθηση στην ΔΕΗ, προκειμένου να διατηρήσει στην ηγεμονική της θέση στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού.
Τούτων δοθέντων, θεωρούμε ότι επιβάλετε να εξαιρεθεί η ΔΕΗ από το πάγωμα των προσλήψεων και να υλοποιηθεί η απόφαση της ΔΕΗ σε συμφωνία με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για άμμεσες προκηρύξεις θέσεων το 2010.
Κύριε Υπουργέ, Με αυτές τις σκέψεις, εκφράζοντας σεβασμό για την προσοχή σας, θεωρούμε σκόπιμο να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε έμπρακτα σε κάθε προσπάθεια για μια ΔΕΗ ισχυρή, αντάξια των προσδοκιών μας και των προσδοκιών του Έλληνα καταναλωτή.
============================================
Υπόμνημα προς τη ΔΕΗ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. (02/12/2009)

Υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενεργείας και κλιματικής αλλαγής καθώς και στη διοίκηση της ΔΕΗ θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Πτολεμαίδας σύμφωνα με χθεσινοβραδινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο υπόμνημα, ως συνέχεια ανάλογου προηγούμενου εγγράφου, ο Δήμος Πτολεμαίδας θα αξιώνει την άμεση δημοπράτηση της νέας μονάδας και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας, τη λειτουργία ενός κέντρου κρίσεων στην περιοχή, και θα διατυπώνει την αντίθεση του στην τμηματική απαλλοτρίωση των εδαφών της περιοχής από τη ΔΕΗ. Το υπόμνημα που θα συνυπογράψουν οι αρχηγοί όλων των πτερύγων του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκδοθεί σε αντίτυπα και θα διανεμηθεί σε όλους τους φορείς προκειμένου να έχουν την πλήρη εικόνα του πλαισίου διεκδίκησης του Δήμου Πτολεμαΐδας.

===========================================
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2009 08:03
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αριθ. Πρωτ.: 4143 1 Δεκεμβρίου 2009

Προς: Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση

Θέμα: Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ

Κύριε Υπουργέ
Μελετώντας προσεκτικά το κείμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την Αναμόρφωση του Συστήματος Προσλήψεων, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αφαιρέθηκαν διατάξεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, που ήταν ευνοϊκές, αλλά απόλυτα δίκαιες για την μεγάλη και πολύπαθη οικογένεια των εργαζομένων στη ΔΕΗ.

Κατά συνέπεια, επί των διατάξεων του Νομοσχεδίου, απαιτούμε να συμπεριληφθούν οι παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:

Στο Άρθρο 1 του Νομοσχεδίου, στην παράγραφο 3, πρέπει να προστεθούν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Νόμου 2190/94 και οι ακόλουθες περιπτώσεις:

- «Με αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΗ, στις οποίες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις, δύναται να προσλαμβάνεται στη ΔΕΗ κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2190/94 ένα μέλος της οικογένειας του μισθωτού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας θανόντος, συνέπεια εργατικού ατυχήματος», έτσι όπως καθορίζει η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του Ν. 2244/94.

- Στην παραπάνω παράγραφο πρέπει να προστεθεί το εξής εδάφιο του Άρθρου 36 του Νόμου 3734/09: «Με τη διαδικασία του ανωτέρω εδαφίου δύναται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να προσλαμβάνεται στη ΔΕΗ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, το έκτακτο προσωπικό της, το οποίο έχει υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, συνέπεια εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας ανικανότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 7, του Άρθρου 6 του Ν.2244/94».

Κύριε Υπουργέ
Οι συνθήκες εργασίας στην μεγαλύτερη βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας, στη ΔΕΗ Α.Ε., είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, αφού οι εργαζόμενοι στα Ορυχεία, στους Σταθμούς Παραγωγής, στην Μεταφορά και στη Διανομή, δίνουν καθημερινά την μάχη για την παραγωγή ενός αγαθού που απολαμβάνει όλη η χώρα, διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή.

Μόνο το τελευταίο 9μηνο, έχουμε θρηνήσει δυστυχώς 7 συναδέλφους!!!

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι κάποια συντεχνιακή διάκριση, αλλά είναι το ελάχιστο δείγμα ηθικής απόδοσης στις οικογένειες, κατά τις περιπτώσεις απώλειας της ανθρώπινης ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας.

Θεωρώντας ότι η παράληψη αυτών των σημαντικών διατάξεων από το κείμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων δεν έγινε από σκοπιμότητα, αλλά από έλλειψη γνώσης ή ενημέρωσης, σας καλούμε να υιοθετήσετε τις επισημάνσεις του Σωματείου μας.

Σε κάθε περίπτωση ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ δεν θα επιτρέψει να απολεσθούν κεκτημένα που κατακτήθηκαν με αγώνες των εργαζομένων.Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. ΓραμματέαςΓιώργος Αδαμίδης Δίκας Ιωάννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργό Εργασίας κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών κ. Τίνα Μπιρμπίλη

Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

===========================================
ΕΠΙΣΤΟΛΗ[Wednesday, 2 Dec 2009 - 12:12]

ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κ. Τζαννέτου Ειρήνη
Κ. Διευθύντρια:
Είναι γνωστό ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ, στις 3/1/2008 με την (196/2007) απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισε την καταβολή αποζημίωσης στους μισθωτούς της Επιχείρησης για τις οφειλόμενες αναπαύσεις (ΡΕΠΟ), από 1/1/2002 έως 31/12/2007.
Η απόφαση αυτή υλοποιήθηκε εν μέρει αφού έχουν πληρωθεί οι αναπαύσεις του προσωπικού έως και τις 18-10-2007.
Με τις αναπαύσεις όμως που αφορούν την χρονική περίοδο από τις 18-10-2007 έως τις 31-12-2007 τι θα γίνει;
Από τότε μέχρι και σήμερα η Διοίκηση της ΔΕΗ προσχηματικά και αναίτια αναβάλλει από μήνα σε μήνα την καταβολή των δεδουλευμένων αναπαύσεων.
Επιπρόσθετα τις τελευταίες ημέρες αναπτύσσεται έντονα η φημολογία για υπαναχώρηση της Διοίκησης, σε ότι αφορά την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Η παραπάνω εξέλιξη είναι ένα ακόμα δείγμα γραφής για την «αξιοπιστία» της Διοίκησης, ένα ακόμα χειροπιαστό δείγμα ανακολουθίας και μη υλοποίησης των δεσμεύσεων της έναντι του προσωπικού.
Το Σωματείο Ενέργειας ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΗ << H ΕΝΩΣΗ >> υπενθυμίζει ότι η συσσώρευση των αναπαύσεων δεν έγινε με ευθύνη των εργαζόμενων, είναι φαινόμενο που προκλήθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα της Επιχείρησης και φυσική συνέπεια της τραγικής έλλειψης προσωπικού.
Αξιώνουμε από την Διοίκηση της ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του προσωπικού.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η αναβλητικότητα δεν εξυπηρετεί σκοπιμότητες και ότι σύντομα θα διευθετηθεί.
Ζητάμε άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή την υλοποίηση των δεσμεύσεων.
Εδώ και τώρα έντοκη καταβολή της αποζημίωσης για τις οφειλόμενες
αναπαύσεις.
Τέλος η Διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να αντιληφθεί ότι σημείο αναφοράς για την Επιχείρηση δεν είναι τα 1.678 Διοικητικά στελέχη που προκλητικά πριμοδοτεί με επιλεκτικές αυξήσεις.
Σημείο αναφοράς είναι οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, όλοι εκείνοι που με το φιλότιμο, κάτω από αντίξοες συνθήκες, δίνουν καθημερινά τη μάχη για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και την προβολή της Επιχείρησης στον Έλληνα καταναλωτή.


============================================
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Σωτήρια αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων τόσο της Επιχείρησης όσο και του Τμήματος της Πτολεμαΐδας, έπειτα από την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας. Η φωτιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο της 4ης μονάδας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ και ευτυχώς δεν πρόλαβε να λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς το δυναμικό των πυροσβεστικών δυνάμεων έσπευσε ταχύτατα στο χώρο.

Η ΔΕΗ αποδίδει τη φωτιά σε βραχυκύκλωμα καλωδίων, ενώ άμεσα θα ορισθεί επιτροπή τεχνικών για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Τα χειρότερα έχουν αποφευχθεί χάρη στην τεράστια τεχνογνωσία και την επαγγελματική κατάρτιση που διαθέτει το προσωπικό του Σταθμού και της Επιχείρησης γενικότερα.

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται περίτρανα πόσο ουσιώδης και αποτελεσματική είναι η στελέχωση των νευραλγικών πόστων της Επιχείρησης από εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και όχι από έκτακτους και εργολαβικούς, που προωθεί η Διοίκηση της Επιχείρησης.

Όσο καθυστερούν οι προσλήψεις τόσο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ζωή των εργαζομένων, αλλά και των εγκαταστάσεων.

Με αφορμή το τελευταίο αυτό συμβάν στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ εγείρει για μία ακόμα φορά την επιτακτική ανάγκη για την αντικατάσταση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με την σύγχρονη αντιρρυπαντική μονάδα Πτολεμαΐδα V.


==========================================
Φουντώνει η διαμάχη Νομαρχίας Κοζάνης - ΔΕΗ
Τελευταία ενημέρωση: 19:18 Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009
Σε συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου, την οποία προκάλεσε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Ιορδάνης Ανδρεάδης, αποφασίστηκε ομόφωνα η διεκδίκηση εκ μέρους όλων των φορέων, για μετεγκατάσταση του οικισμού Ακρινής και αναστολή των κινητοποιήσεων εφόσον η ΔΕΗ ανοίξει τον δρόμο.
Το νομαρχιακό συμβούλιο θα απαιτήσει την ολική απαλλοτρίωση της κτηματικής περιοχής της Ποντοκώμης, προκειμένου να προχωρήσει η μετεγκατάσταση του οικισμού. Ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής ανέφερε ότι ο διοικητής της ΔΕΗ Τάκης Αθανασόπουλος, σε ιδιωτική συνομιλία τους, την περασμένη εβδομάδα, τον αποκάλεσε εχθρό της ΔΕΗ και τόνισε πως απαίτηση της τοπικής κοινωνίας είναι η εφαρμογή των νόμων του κράτους.

==========================================
Θετική έκβαση για την μετεγκατάσταση της Ακρινής

(02/12/2009)

Θετική έκβαση για τους κατοίκους της Ακρινής είχε η χθεσινή συνάντηση των φορέων της περιοχής (Βουλευτών, Νομάρχη, εκπροσώπων κατοίκων της Ακρινής) με τον Υφυπουργό Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη, όπως τόνισε μιλώντας ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο Νομό Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο κ. Μανιάτης επανέλαβε καθαρά και κατηγορηματικά την κυβερνητική δέσμευση για την μετεγκατάσταση της Ακρινής, το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Άνοιξη από την κυβέρνηση και στελέχη της ΔΕΗ. Ο κ. Κουκουλόπουλος χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη για την μετεγκατάσταση της Ακρινής, ανέφερε ότι βαίνει προς εκτόνωση η ένταση, με την διάνοιξη του δρόμου από πλευράς ΔΕΗ, την αποχώρηση των κατοίκων από το σημείο της κατάληψης, καθώς ο κλειστός δρόμος θα ανοίξει για 15 ημέρες, η επιχείρηση θα κατασκευάσει τον εναλλακτικό δρόμο στον οποίο εκκρεμεί ασφαλτόστρωση 500 μέτρων, ενώ σε ενάμιση περίπου μήνα θα έχει αποφασιστεί η χάραξη του τελικού δρόμου, έξω από το ορυχείο και θα χρησιμοποιείται πλέον από τους κατοίκους χωρίς τον κίνδυνο κλεισίματος στο μέλλον.
===========================================
Προσφυγή της ΔΕΗ για αδόμητο χώρο στους Αμπελοκήπους
Της Ελενας Kαρανατση

Σίριαλ προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρατήσει «παγωμένες» τις εξελίξεις σε οικόπεδο των Αμπελοκήπων, επί της οδού Λάμψα, όπου η ΔΕΗ επιδιώκει την κατασκευή ενός κτιρίου ύψους 28 μέτρων, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής προσβλέπουν στην ανέγερση σχολείου και δημιουργία χώρου πρασίνου.
Τις τελευταίες ημέρες, ο σύλλογος Ανω Αμπελοκήπων αλλά και οι σύλλογοι γονέων σχολείων της περιοχής κατέβηκαν στους δρόμους, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα σχέδια της ΔΕΗ με κεντρικό σύνθημα «Θέλουμε σχολείο και όχι το θηρίο»! Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη δικαιώσει την πλευρά των κατοίκων με απόφασή του μέσα στο 2009. Ωστόσο, η ΔΕΗ προσέφυγε από την πλευρά της στο ΣτΕ κατά της κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 884/4-10-2004) των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών περί απαλλοτρίωσης από τον ΟΣΚ των 6 στρεμμ. για την ανέγερση σχολείου, και η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 25 Ιανουαρίου 2010.
«Το θέμα είναι να σταματήσουν οι διπλοβάρδιες στα σχολεία της γειτονιάς. Για το λόγο αυτό συναντηθήκαμε με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. Μανιάτη, ο οποίος μας είπε ότι συμφωνεί με το αίτημά μας για ανέγερση σχολείου και δεσμεύτηκε να εξετάσει τρόπους επίλυσης του θέματος, ώστε να περάσει το οικόπεδο στο Δήμο Αθηναίων και στον ΟΣΚ χωρίς να ζημιωθεί η ΔΕΗ», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Νίκος Κοντός, διαμερισματικός σύμβουλος της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόθεση του υφυπουργού Περιβάλλοντος είναι να επιχειρήσει να πείσει τη ΔΕΗ να αποσύρει την προσφυγή.
Για το οικόπεδο έκτασης 10 στρεμμάτων, που βρίσκεται πίσω από το Γηροκομείο Αθηνών, το οποίο έχει ήδη απαλλοτριωθεί από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, το δημοτικό συμβούλιο Αθηνών είχε αποφασίσει από το Νοέμβριο του 2007, τα έξι από τα δέκα στρέμματα να μετατραπούν σε χώρο πρασίνου και στα υπόλοιπα τέσσερα να χτιστεί σχολείο. Μάλιστα, ήδη από το 2003 το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε χαρακτηρίσει το οικόπεδο ως χώρο για ανέγερση σχολείου και πρασίνου.
Ωστόσο, τόσο η απόφαση του δήμου, όσο και οι αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων και του ΟΣΚ έχουν μέχρι στιγμής μπλοκάρει λόγω της πρόσφατης προσφυγής της ΔΕΗ, η οποία επιμένει στην κατασκευή ενός μεγάλου κτιρίου που θα στεγάσει τις κεντρικές της υπηρεσίες και θα διαθέτει και υπόγειο γκαράζ. Στο μεταξύ, έκρηξη και πυρκαγιά χωρίς μεγάλες διαστάσεις σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε υπόγειο υποσταθμό της ΔΕΗ στην περιοχή των Αμπελοκήπων (διασταύρωση Πανόρμου και Φθιώτιδας), η οποία αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα.
=====================================
Κάλυψη για τη ΔΕΗ με "sell" ξεκινάει η UBS

Κάλυψη για τη μετοχή της ΔΕΗ με σύσταση “sell” και με τιμή-στόχο στα 13 ευρώ ξεκινάει η UBS. Σύμφωνα με το Dow Jones Newswires ο οίκος εκτιμά πως παρά τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις στη διάρκεια του 2009 η ΔΕΗ είναι αντιμέτωπη με μια «μεγάλη λίστα προκλήσεων».

Επιπλέον, επισημαίνει το τέλος της εποχής των δωρεάν εκπομπών ρύπου το 2013, τη δέσμευση της κυβέρνησης να παγώσει τα τιμολόγια, την έκθεση της Επιχείρησης στις τιμές των καυσίμων, το μεγάλο από πλευράς κεφαλαιουχικών δαπανών πλάνο, καθώς μεταξύ άλλων και τα «μη συνεργάσιμα» σωματεία.
============================================
Θέμα : Ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών τύπου EUAs και CERs ετών 2009 και 2012 για κάλυψη του ελλείμματος δικαιωμάτων της ΔΕΗ με τον οικονομικότερο τρόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια "σύνθετων" πράξεων ανταλλαγών (swap) EUAs και CERs ετών 2009 και 2012, μεταξύ ΔΕΗ και αντισυμβαλλομένων, όπως περιγράφεται σε σχετική εισήγηση της ΔΔΕ και εξουσιοδότησε το Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας για την υλοποίηση των ως άνω σύνθετων ανταλλαγών με έναν ή περισσότερους αντισυμβαλλόμενους που θα προκύψουν από πρόχειρη διαγωνιστική διαδικασία και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που θα απαιτηθούν (συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των σχετικών επιβεβαιώσεων των συναλλαγών).
=================================================

Ανοίγει τις πόρτες στις «πράσινες πληροφορίες»
Ανοιχτή πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία για πολίτες και φορείς εγκαινιάζει η Τίνα Μπιρμπίλη, με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει, καθώς και στις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειών και νομαρχιών της χώρας.
Η εγκύκλιος είναι η ουσιαστική συμμόρφωση στη Συνθήκη του Ααρχους, που είχε επικυρωθεί ομόφωνα από τη Βουλή στα τέλη του 2005. Ακολούθησε η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπει την παροχή πληροφοριών μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες, η οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμοζόταν. Οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως τονίζεται, υποχρεώνονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για διευκόλυνση των πολιτών, να απαντούν εγγράφως και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες στα αιτήματα που υποβάλλονται εγγράφως. Διευκρινίζεται ότι η διάδοση της πληροφόρησης αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος, δραστηριότητες και μέτρα με επωφελείς ή και δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον. Παρέχεται μάλιστα σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, που επιπλέον δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί έννομο συμφέρον.

Βιοποικιλότητα

*Στην τελική ευθεία μπαίνει η επεξεργασία του σχεδίου εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, το οποίο στηρίχθηκε στο αρχικό σχέδιο που είχε θέσει για διαβούλευση την άνοιξη το τότε υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και την κοινή πρόταση που είχαν υποβάλει τον Οκτώβριο οι δέκα σημαντικότερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας. Πρόκειται για θέσεις που είχαν επεξεργαστεί οι οργανώσεις WWW Ελλάς, GREENPEACE, Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, MOm, «Αρχέλων», «Καλλιστώ», «Μεσόγειος SOS» και Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν χθες με την υπουργό Περιβάλλοντος, εν όψει και του γεγονότος ότι το 2010 έχει ανακηρυχθεί παγκόσμιο έτος βιοποικιλότητας και καταληκτική χρονιά για την ανάσχεση των τάσεων μείωσης της βιοποικιλότητας.

Η υπουργός Περιβάλλοντος ξεκινά ένα πρόγραμμα αναβάθμισης και ενεργοποίησης των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Το πρώτο βήμα έγινε με την προκήρυξη θέσεων των προέδρων για 28 φορείς διαχείρισης, που προβλέπεται να στελεχωθούν από ειδικούς επιστήμονες.

*Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας αναλαμβάνει και πάλι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, Λουδοβίκος Βασενχόφεν, που κατείχε την ίδια θέση ώς το 2004. Επίσης αντικαθίστανται τα άλλα δύο μέλη του συμβουλίου, που ορίζονται από την υπουργό Περιβάλλοντος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΤΕΕ, οικολογικές οργανώσεις κ.λπ.), που έχουν την ευθύνη για τον ορισμό τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: