Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

αφήνουν τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους πελάτες να επωμίζονται μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση.

Η ΔΕΗ μπαίνει στο παχνίδι των τιμών
Ρεπορτάζ: Εύη Παπαδοσηφάκη
evipap@kerdos.gr

Σε υποχρεωτική αναδιάρθρωση των τιμολογίων της, ιδιαίτερα στα εμπορικά και στα οικιακά - κυρίως για τις μεγάλες καταναλώσεις - οδηγείται η ΔΕΗ πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται από τους εναλλακτικούς προμηθευτές.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στη δραστηριότητα αυτή αναμένεται να εισέλθουν τουλάχιστον 3 εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες μέχρι τώρα δραστηριοποιούνται κυρίως στις εισαγωγές και εξαγωγές μέσω των διεθνών διασυνδέσεων του δικτύου μεταφοράς, ενώ η ΔΕΗ έχει καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πρόταση για αναδιάταξη των τιμολογίων ρυθμιστικού ελέγχου έως το 2011 με μεταβατικό πρόγραμμα σταδιακής σύγκλισης.

Αναμένει δε, την απάντηση στο αίτημά της για να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγές.

Στόχος είναι ο επανασχεδιασμός των τιμολογίων κατά τρόπο, που να κατανέμουν πιο ομοιόμορφα και ορθολογικά το κόστος ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες πελατών, ώστε να μην παρατηρείται το σημερινό φαινόμενο που 2-3 τιμολόγια από τα συνολικά 31 διαφορετικά τιμολόγια που έχει ανά ομάδες καταναλωτών, να «συντηρούν» το κόστος των άλλων πελατών.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο επανασχεδιασμός θα έχει ουδέτερο οικονομικό αποτέλεσμα για τη ΔΕΗ, δηλαδή ορισμένα τιμολόγια θα αυξηθούν και άλλα θα μειωθούν, κατά τρόπο, που να μην μεταβάλουν τα συνολικά έσοδα της εταιρείας.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Η κίνηση αναδιάρθρωσης από τη ΔΕΗ κρίνεται αναγκαία, καθώς η δραστηριότητα ενός μόνο εναλλακτικού προμηθευτή, κατά τους τελευταίους μήνες του 2009, έχει αφαιρέσει από τη ΔΕΗ πάνω από 1.300 καταναλωτές. Επιπλέον, στον προϋπολογισμό της για το 2010, η δημόσια Επιχείρηση παραδέχεται ότι θα χάσει περίπου 3% των πελατών της και θα έχει μειωμένες πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,8%, σε σχέση με το 2008.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες ένα μίγμα τιμολογίων, επιδοτώντας ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, όπως η χαμηλή οικιακή κατανάλωση, η αγροτική κ.λπ., μέσω της υπερτιμολόγησης άλλων καταναλωτών, όπως είναι οι εμπορικοί, ενώ την τελευταία τετραετία αύξησε σημαντικά τα τιμολόγια στις υψηλές οικιακές καταναλώσεις (άνω των 2.000 κιλοβατώρων και κυρίως άνω των 4.000 κιλοβατώρων το τετράμηνο) ως μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ετσι, με τα ισχύοντα τιμολόγια, η εμπορική χρήση (Γ21), η οποία αφορά καταστήματα, γραφεία, περίπτερα κ.λπ., κοστολογείται προς 0,14 ευρώ η κιλοβατώρα για όλη την κατανάλωση. Επίσης, για οικιακή κατανάλωση 4.000 κιλοβατώρων, οι κλιμακούμενες χρεώσεις δίνουν μέση τιμή 0,149 ευρώ η κιλοβατώρα, υψηλότερα δηλαδή και από την εμπορική.

Από την άλλη πλευρά οι καταναλώσεις μέχρι 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο, τιμολογούνται προς 0,07169 ευρώ η κιλοβατώρα, δηλαδή λιγότερο από το μισό της μεγάλης οικιακής και αυτό για λόγους κοινωνικού, ώστε να μην επιβαρύνονται τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι, ο ανταγωνισμός στη λιανική να έχει δημιουργήσει «έτοιμους» πελάτες για τους ιδιώτες που μπήκαν στην αγορά εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή για πάνω από 400.000 καταναλωτές.


ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΚΩ
Στο μεταξύ, πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της ΔΕΗ και του κυριότερου εναλλακτικού παρόχου, που αυτή τη στιγμή είναι η αυστριακή Verbund, αποτελούν οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας - ΥΚΩ. Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ, βάλλει κατά των εναλλακτικών παρόχων, χωρίς πάντως να κατονομάζει τη Verbund, με το επιχείρημα ότι «μεταπωλούν την ηλεκτρική ενέργεια στη λιανική χωρίς την επιβάρυνση αυτή και, συνεπώς, παρουσιάζοντας ένα πιο ελκυστικό τιμολόγιο, αποσπώντας πελάτες από τη ΔΕΗ».

Επιπλέον αναφέρεται ότι αμφισβητούν την υποχρέωση να χρεώνουν και αυτοί τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το κόστος από τα χαμηλά τιμολόγια προς πολυτέκνους, αγρότες κ.λπ., ενώ η αυστριακή εταιρεία, όπως αναφέρουν στελέχη της, προσφέρει τιμολόγια (τιμολόγια ΔΕΗ μείον έκπτωση από 5%-20% για τις επιμέρους κατηγορίες) που έχουν ενσωματωμένο το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, η εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Κοινοτικά όργανα για το θέμα της συγκεκριμένης χρέωσης. Ωστόσο παρατηρούν ότι οι προσφυγές αυτές αφορούν πρωτίστως τη μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους των ΥΚΩ και την αναδρομικότητα στον επιμερισμό των ΥΚΩ.


Επισπεύδεται η αδειοδότηση των νέων σταθμών της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ όμως έχει και άλλες αιτίες «πονοκεφάλου» που σχετίζονται με την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεών της και των καθυστερήσεων που προκύπτουν λόγω των «διαφωνιών» που υπάρχουν σε επίπεδο προστασίας περιβάλλοντος.

Την κατάρτιση πενταετούς περιβαλλοντικού επιχειρησιακού προγράμματος από τη ΔΕΗ ΑΕ (ως τμήμα του υπό αναθεώρηση επιχειρησιακού της σχεδίου) που να εξειδικεύει τις περιβαλλοντικές επενδύσεις - βελτιώσεις ζήτησε το υπουργείο περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς διαπιστώνεται ότι απαιτείται αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της επιχείρησης, ενώ επιδιώκεται η επίσπευση της αδειοδότηση των νέων σταθμών της ΔΕΗ που θα αντικαταστήσουν κάποιους από τους παλαιούς σταθμούς (ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης 1 και 2, Κερατσινίου).

Σε σύσκεψη των Αδειοδοτικών Υπηρεσιών του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και της γενικής διεύθυνσης Ορυχείων και Παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ συζητήθηκαν θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχει βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας των περιβαλλοντικών μελετών της ΔΕΗ που υποβλήθηκαν τελευταία, αλλά εκτιμάται ότι «υπάρχει, παρ' όλα αυτά, ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις με αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της ΔΕΗ», ενώ σημειώθηκε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίσπευση των διαδικασιών για την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων καθώς και ότι υπάρχει ανάγκη επίσπευσης της αδειοδότησης για τους νέους σταθμούς της ΔΕΗ που θα αντικαταστήσουν κάποιους από τους παλαιούς σταθμούς (ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης 1 και 2, Κερατσινίου) που βαίνουν προς το τέλος της ζωής τους.


ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκαν:

- Να οργανωθούν επί μέρους θεματικές συσκέψεις των υπηρεσιακών παραγόντων των δύο πλευρών με σαφείς εντολές και έλεγχο ώστε να δοθούν λύσεις σε χρονίζουσες εκκρεμότητες.

- Να καταρτισθεί πενταετές περιβαλλοντικό επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΕ (ως τμήμα του υπό αναθεώρηση επιχειρησιακού της σχεδίου) που να εξειδικεύει τις περιβαλλοντικές επενδύσεις - βελτιώσεις.

- Να δεσμευθούν οι υπηρεσίες της ΔΕΗ για την έγκαιρη υποβολή πληρέστερων ΜΠΕ και οι αδειοδοτούσες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για απλοποίηση - επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου, σχολιασμού και έγκρισης ΠΟ από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες.


Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συμφωνήθηκε η σε τακτά χρονικά διαστήματα συνάντηση στελεχών μεταξύ υπουργείου και ΔΕΗ, για την παρακολούθηση και την παροχή κατευθύνσεων με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας των υπηρεσιών και την ταχεία επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.


Κέρδος 9/2/2010 07:15
========================================
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα νοικοκυριά θα πληρώσουν την κερδοφορία
Η ΔΕΗ ΑΕ ζητά ανατίμηση των τιμολογίων των ανταγωνιστών της

Η λογική της «απελευθερωμένης» αγοράς ενέργειας που «σερβίρει στο πιάτο» των πολυεθνικών τον τομέα της παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, διαπνέει την προχτεσινή παρέμβαση της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία ζητά ρυθμίσεις που να αναγκάζουν τον πρώτο ανταγωνιστή της στην κατηγορία των οικιακών καταναλωτών - την αυστριακή «Verbund» - σε επιβαρύνσεις, που καταργούν το «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» που αυτή εκμεταλλεύεται.

Το κόλπο έχει ως εξής: Η ΔΕΗ, προκειμένου να εξασφαλίσει τα κέρδη που αξιώνουν οι μεγαλομέτοχοί της, έχει καθιερώσει τα γνωστά κλιμακωτά τιμολόγια και μέσω αυτών - με βάση προηγούμενες κυβερνητικές αποφάσεις - κάποιοι καταναλωτές επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, για όσους πελάτες της ΔΕΗ καταναλώνουν πάνω από 2.000 MWh. H «Verbund», γνωρίζοντας βεβαίως αυτή τη λεπτομέρεια, ανακοίνωσε φτηνότερα τιμολόγια ειδικά για υποψήφιους πελάτες που έχουν κατανάλωση πάνω από 2.000 MWh, ώστε να έχουν κίνητρο να την επιλέξουν, κάτι που, αν συμβεί, προκαλεί, όπως είναι λογικό, πρόβλημα στο πελατολόγιο της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι «έτσι, αφήνουν τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους πελάτες να επωμίζονται μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Μια τέτοια πρακτική δεν είναι ούτε βιώσιμη επιχειρηματικά για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, ούτε είναι και κοινωνικά αποδεκτή». Η αντιπρότασή της, πάντως, κινείται στη λογική των υποχρεωτικά ακριβότερων τιμολογίων από όλες τις εταιρείες και οδηγεί στις νέες τιμολογήσεις, όπου «ένα το κρατούμενο» θα είναι η κάλυψη κάθε κόστους, όπως αυτό θα προσδιορίζεται λογιστικά και στη συνέχεια θα προστίθεται το «εύλογο» κέρδος.

Μ' αυτόν ακριβώς τον τρόπο αυξήθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά όπου κι αν εφαρμόστηκε η «απελευθέρωση», ο νόμος του μεγάλου κεφαλαίου στην ηλεκτρική ενέργεια. Η ΔΕΗ ζητά οι εταιρείες που μπαίνουν στο «παιχνίδι» να συνεισφέρουν αναλογικά «στην κάλυψη των ευπαθών ομάδων», ώστε να μην μπορούν να κάνουν εκπτώσεις και θέσπιση ρυθμίσεων για «τον υγιή ανταγωνισμό».

Στο μεταξύ, σε σύσκεψη που έγινε χτες στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στελέχη της ΔΕΗ, αποφασίστηκε να επισπευσθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των μονάδων που θα αντικαταστήσουν παλιές λιγνιτικές, στην Πτολεμαΐδα, τη Μεγαλόπολη και στο Κερατσίνι. Επίσης, θα καταρτιστεί 5ετές περιβαλλοντικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενώ κρίθηκε ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες της ΔΕΗ έχουν «βελτιωθεί», αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση.
==============================

Δεν υπάρχουν σχόλια: