Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

«λουκέτα» στις 10 από τις 16 λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία

SOS για «λουκέτα» στις 10 από τις 16 λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία
Δέκα από τις δεκαέξι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, συνολικής ισχύος 3.000 MW, που αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, κινδυνεύουν να τεθούν εκτός λειτουργίας από το 2016, αν «περάσουν» στο ευρωκοινοβούλιο οι σκέψεις για περαιτέρω αυστηροποίηση της Οδηγίας για τα δικαιώματα των βιομηχανικών εκπομπών αερίων ρύπων.

Το «καμπανάκι» χτυπά το σωματείο ενέργειας «Σπάρτακος» με επιστολή που απέστειλε σε όλους τους Ελληνες ευρωβουλευτές, εν όψει της κρίσιμης συζήτησης που θα γίνει τον Ιούνιο, επισημαίνοντας πως σε μια τέτοια περίπτωση θα τεθούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, την ασφάλεια της τροφοδοσίας, τη συναλλαγματική αιμορραγία για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την απώλεια χιλιάδων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, την απαξίωση και εγκατάλειψη του εθνικού μας καυσίμου, του λιγνίτη.

Με την ισχύουσα Οδηγία 2003/87/ΕΚ, από την 1/1/2016 επιβάλλονται ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπών αέριων ρύπων από την καύση των στερεών καυσίμων για τη σκόνη, το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου ανά καμινάδα. Τα όρια αυτά είναι από πολύ δύσκολο ως αδύνατο να καλυφθούν για τις περισσότερες από τις 16 μονάδες, οι οποίες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με παλιές τεχνολογίες, και μετρούν σήμερα από 7 ως και 50 χρόνια «ζωής».

Γι’ αυτές, η Οδηγία προβλέπει μεταβατικό στάδιο λειτουργίας μετά το 2016 και για 20.000 ώρες (περίπου 2,5 χρόνια), αλλά στους κόλπους της Ε.Ε. υπάρχουν εκτιμήσεις ότι κατά τη συζήτηση θα αποφασιστεί η κατάργηση αυτών των μεταβατικών διατάξεων.

Στην επιστολή του, ο «Σπάρτακος» ζητά από τους Ελληνες ευρωβουλευτές να λάβουν υπόψη τους στη συγκεκριμένη συζήτηση την ανάγκη διασφάλισης και διεύρυνσης του προβλεπόμενου από τις μεταβατικές διατάξεις καθεστώτος περιορισμένης λειτουργίας των μονάδων (20.000 ώρες). Αυτό θα εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής και έναρξη λειτουργίας των δύο νέων, σύγχρονης τεχνολογίας «Πτολεμαΐδα V» και «Μελίτη ΙΙ», κάτι που στην καλύτερη περίπτωση θα γίνει το 2017.

«Σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμούμε ότι θα έχετε πολύ εύκολα συνηγορήσει στην οπισθοδρόμηση και στον μαρασμό της ΔΕΗ Α.Ε. και κατ’ επέκταση στον οικονομικό μαρασμό της χώρας, αλλά και στην απαξίωση του εθνικού μας καυσίμου».

------------------------------------------------------------
http://www.spartakos-dei.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=374:2010-04-06-11-18-39&catid=1:2009-10-19-06-10-00&Itemid=2

===================================
Σε 10 χρόνια το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα μας θα πρέπει να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (νερό, αέρα, βιομάζα κλπ.), ενώ οι ΑΠΕ θα καλύπτουν το 20% γενικά της κατανάλωσης ενέργειας (από 18% αρχικού στόχου) το 2020.
Ο φιλόδοξος αυτός δεσμευτικός στόχος τίθεται με το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εισήγαγε, και εγκρίθηκε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, η Επί του Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Κλιματικής Αλλαγής υπουργός, Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία εκτιμά πως με το πακέτο ρυθμίσεων που περιέχει αναμένεται να: ενισχυθεί η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων, δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ, χωρίς στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων.
Θαλάσσιο αιολικό πάρκο
Τι προβλέπουν τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:
Θαλάσσια αιολικά πάρκα: Προβλέπεται στρατηγικός σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων θαλάσσιων πάρκων. Στη συνέχεια θα δημοπρατούνται οι άδειες μέσω δημόσιων διαγωνισμών. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την εθνική ασφάλεια της χώρας και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.
Επελέγη σχετικά το μοντέλο που ακολουθούν η Μ. Βρετανία και η Πορτογαλία. Περιορισμοί: Οι ΑΠΕ, ως περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας, επιτρέπεται να χωροθετούνται κατ’ αρχήν παντού, εκτός από τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης ή άλλες περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, όπως οι υγρότοποι διεθνούς προστασίας (Ραμσάρ) και οι οικότοποι προτεραιότητας.
Η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ επιτρέπεται σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας υπό αυστηρούς περιορισμούς, για τη μέγιστη κάλυψη (μικρότερο του 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό), ώστε να διατηρείται ο αγροτικός χαρακτήρας των μειζόνων εκτάσεων.
Απλοποίηση διαδικασιών: Εντός δύο μηνών θα δίδεται η «άδεια παραγωγής» ΑΠΕ από τη ΡΑΕ και όχι από το υπουργείο Ενέργειας. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αυτής της άδειας μονάδες ΑΠΕ περιορισμένης ισχύος, ώστε να επιταχυνθούν χιλιάδες μικρομεσαίες επενδύσεις. Η άδεια παραγωγής αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Συγχωνεύονται σε μία ενιαία οι διαδικασίες «Πρακτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης» και «Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων». Εκτιμάται πως θα απεμπλακεί μεγάλος αριθμός εν εξελίξει έργων που βρίσκονται σε τέλμα.
Φθηνότερο ρεύμα: Το 1/3 του τέλους 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ θα διατίθεται απευθείας για επιδότηση των τιμολογίων της ΔΕΗ των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκεται το έργο.
Υπηρεσία-γκισέ για τις ΑΠΕ: Δημιουργείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος αυτοτελής Υπηρεσία Πολιτικής και Εργων ΑΠΕ (ΑΥΠΕ - ΑΠΕ). Δημιουργούνται σήμερα με τη συγκεκριμένη παρέμβασή το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εξέλιξη της νέας αυτής υπηρεσίας σε «one-stop shop», με επαρκείς ανθρώπινους και λοιπούς πόρους.
Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και υπάγεται απ’ ευθείας στον υπουργό, είναι η παροχή πληροφοριών και η συντονισμένη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας και το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης θα παράγονται από ΑΠΕ το 2020.
Αδεια παραγωγής σε 2 μήνες από τη ΡΑΕ.
Θα χωροθετηθούν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Οι ΑΠΕ σε καλλιεργήσιμη γη θα καταλαμβάνουν το πολύ το 1% της έκτασής της.
Το 1/3 του τέλους στις ΑΠΕ (3%) θα επιδοτεί τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Υπ. Περιβάλλοντος
Στο... σκοτάδι η τιμολόγηση
Στο... σκότος παρέμεναν έως χθες το βράδυ οι λεπτομέρειες για ένα από τα πλέον κρίσιμα θέματα, αυτό της τιμολόγησης της ενέργειας που θα παράγουν τα έργα ΑΠΕ. Κι αυτό γιατί το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν δημοσιοποίησε το σχέδιο νόμου που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο χθες.
Η θέση του υπουργείου είναι πάντως πως με το νομοσχέδιο αυτό: «Ορθολογικοποιείται η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας με στόχο να ενισχυθούν μικρές εγκαταστάσεις και τεχνολογίες που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως είναι οι μικρές μονάδες φωτοβολταϊκών από ιδιώτες ή αγρότες, η βιομάζα και το βιοαέριο.
Εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων και η ασφάλεια των επενδύσεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας υγιούς, διαφανούς και σταθερής ανάπτυξης που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων και τη διάχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια και την κοινωνία» (άρθρο 5).
Χαρ. Αναγνωστόπουλος - Χρ. Κολώνας

===================================
Κλέβουν χαλκό από μετασχηματιστές της ΔΕΗ

Σε πραγματική μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι αλλεπάλληλες κλοπές χαλκού στην Βοιωτία, από άγνωστους δράστες που δεν διστάζουν να κλέβουν ακόμη και τους …μετασχηματιστές της ΔΕΗ, βυθίζοντας στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές!
Οι επιτήδειοι έχουν βρει έναν εύκολο τρόπο για να καταστρέφουν τους μετασχηματιστές χωρίς να κινδυνεύουν να χτυπηθούν από το ρεύμα. Δένουν ένα λάστιχο γύρω τους, τους τραβούν και, όταν πέφτουν και σπάνε, παίρνουν τον χαλκό τον οποίο προορίζουν για πώληση! Ο δήμαρχος Τανάγρας έχει ενημερώσει με επιστολή την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας, που έδωσε εντολές για συστηματικές περιπολίες και ελέγχους από την Ο.Π.Κ.Ε.
Στο μεταξύ, τα συνεργεία της ΔΕΗ που δεν προλαβαίνουν να αντικαθιστούν τους κατεστραμμένους κοινοτικούς μετασχηματιστές, προειδοποίησαν τον δήμο και τους κατοίκους ότι στο εξής το κόστος θα τους επιβαρύνει! Μετά από αυτό, αρκετοί κάτοικοι και αγρότες, που και τα μηχανήματα των γεωτρήσεών τους γίνονται στόχος κλοπής, αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και περιπολούν με καραμπίνες στα χέρια προκειμένου να προστατεύσουν τις περιουσίες τους!
================================
Θα "λάμψει" ο ήλιος για το μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΔΕΗ;
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Έτοιμη να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στον κόσμο είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ο λόγος για το φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγαλόπολης, που εφόσον δεν υπάρξουν νέα δυσάρεστα απρόοπτα, μέσα στις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να «ξεκολλήσει» και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το διαγωνισμό κατασκευής του. Προκειμένου ωστόσο οι επιτελείς της ΔΕΗ Ανανεώσιμες να προκηρύξουν το διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη «μνημειώδη» προσφυγή που πραγματοποιήθηκε σε βάρος του έργου από κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται μέσα στο Μάιο, αν όχι νωρίτερα, και από πλευράς ΔΕΗ εκφράζεται αισιοδοξία ότι η απόφαση θα λάβει υπόψη τα τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη του έργου και θα δώσει το πράσινο φως για την κατασκευή του.

Εν τω μεταξύ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι καθόλα έτοιμη και εφόσον τελικά η απόφαση είναι ευνοϊκή τότε ο διαγωνισμός θα βγει αμέσως στον αέρα. Εκτιμάται δε, ότι τα έργα κατασκευής θα έχουν ξεκινήσει εντός του έτους ενώ σημαντικό κομμάτι του έργου θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου 12 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων φ/β πάρκων στον κόσμο. Με την εγκατεστημένη ισχύ των 50MW, η ενεργειακή παραγωγή του πάρκου θα είναι περίπου 65.000MWh ετησίως, ικανή να καλύψει το 42% των αναγκών του νομού Αρκαδίας ή αλλιώς 28 χιλιάδων νοικοκυριών. Η πράσινη ενέργεια που θα παράγεται θα συνδράμει ώστε να αποφεύγεται η εκπομπή 65.000 τόνων CO2, 680 τόνων SO2 και 131 τόνων NOx ετησίως. Δηλαδή η εξοικονόμηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές CO2 περίπου 20 χιλιάδων αυτοκινήτων.

Σήμερα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει δύο πάρκα σε Σίφνο και Κύθνο με ισχύ 220KW ενώ σχεδιάζει την ανάπτυξη πάρκων (εκτός από τη Μεγαλόπολη) στην Πτολεμαΐδα 30MW, στην Αιτωλοακαρνανία 9,7MW, στη Στυλίδα 4MW και στην Κρήτη 480KW. Επίσης σχεδιάζει την κατασκευή συνολικά 34,7MW σε διάφορες βιομηχανικές περιοχές της χώρας ενώ κατέθεσε αίτηση για ηλιθερμικοό σταθμό 50MW στην Πτολεμαΐδα.
======================================

27 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στη ΔΕΗ
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ


Την πλήρωση 27 θέσεων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε η ΔΕΗ ΑΕ. Οσοι προσληφθούν θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες των μονάδων της διεύθυνσης πωλήσεων της εταιρίας, ενώ οι συμβάσεις για όλες τις περιπτώσεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια.

Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων ανά έδρα, ειδικότητα και αριθμό θέσεων έχει ως εξής:
- Δύο θέσεις λογιστικού - διοικητικού (ταμίες) ΔΕ στη Λαμία.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ και δύο θέσεις διοικητικών γραμματέων (υπάλληλοι γραφείου) ΔΕ στην Πάτρα.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στη Λευκάδα.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στη Μεγαλόπολη.
- Μία θέση διοικητικού γραμματέα (υπάλληλος γραφείου) ΔΕ στην Κέρκυρα.
- Μία θέση διοικητικού γραμματέα (υπάλληλος γραφείου) ΔΕ στη Ναύπακτο.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ και τέσσερις θέσεις διοικητικών γραμματέων (υπάλληλοι γραφείου) ΔΕ στη Θεσσαλονίκη.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στο Λαγκαδά.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στην Εδεσσα.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στην Κατερίνη.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στις Σέρρες.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στον Πολύγυρο.
- Μία θέση διοικητικού γραμματέα (υπάλληλος γραφείου) ΔΕ στα Νέα Μουδανιά.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στην Κοζάνη.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στην Πτολεμαΐδα.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στην Κομοτηνή.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στο Ρέθυμνο.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στον Αγιο Νικόλαο.
- Μία θέση λογιστικού - διοικητικού (ταμίας) ΔΕ στην Κω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις της Βόρειας Ελλάδας μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2310 - 482277 και 2310- 454054.
Για τις υπόλοιπες θέσεις μπορούν να καλούν στο 210 - 3642119 ή να επικοινωνούν με τα κατά τόπους καταστήματα.
Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει την προσεχή Δευτέρα 12 Απριλίου και να ολοκληρωθεί σε δέκα ημέρες.
===================================
Υπερκέρδη μέσα στην κρίση
Με πρώτη τη ΔΕΗ να καταρρίπτει το ρεκόρ κερδοφορίας, μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικά κέρδη
Σημαντική αύξηση κερδών και τζίρου σημείωσε το 2009 η ΔΕΗ, προς μεγάλη χαρά των μεγαλομετόχων της, την ίδια ώρα που παρατηρούνται οι πρώτες μικρές, αλλά αισθητές μειώσεις της κατανάλωσης, γενικά, αλλά και στα νοικοκυριά, ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμολογίων και της επίθεσης που δέχεται το εισόδημα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1.677,5 εκατ. ευρώ από 343,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 388,2%. Τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ διαμορφώθηκαν το 2009 σε 693,3 εκατ. ευρώ από ζημιές 305,9 εκατ. ευρώ το 2008. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 993,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 395,9 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.030,4 εκατ. ευρώ από 5.801,9 εκατ. ευρώ, αυξανόμενος κατά 3,9%.
Το 2009 μειώθηκαν κατά 53,2% οι δαπάνες της ΔΕΗ για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής ρύπων. Παράλληλα αυξήθηκε κατά 8 μονάδες η χρήση λιγνίτη, νερών και ΑΠΕ. Ο επικεφαλής της επιχείρησης Α. Ζερβός σχολίασε ότι στα θετικά αποτελέσματα συνέβαλε και η μείωση της ζήτησης από πελάτες με χαμηλά τιμολόγια.
Στην οικιακή χρήση η μείωση των πωλήσεων ήταν 0,7%, στην εμπορική 0,8%, στη βιομηχανική 15% και στη γεωργική 19,5%, λόγω και των αυξημένων βροχοπτώσεων. Παρά τη μείωση του όγκου των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5,1%, τα έσοδα από αυτές αυξήθηκαν κατά 0,9% ή 51,4 εκατ. ευρώ.
Σημαντικά κέρδη κατέγραψε το 2009 και ο όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 119 εκατ. ευρώ από 109,5 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,7 εκατ. ευρώ από 18,5 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 662 εκατ. ευρώ από 929 εκατ. ευρώ.
Η κατασκευαστική «J&P - ΑΒΑΞ» είχε αύξηση κερδών κατά 28,8%, με καθαρά κέρδη 27,1 εκατ. ευρώ το 2009 από 21 εκατ. ευρώ το 2008. Τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 23,4% στα 34,9 εκατ. ευρώ από 28,3 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 4,6%, στα 945,7 εκατ. ευρώ από 991,1 εκατ. ευρώ.
Αύξηση κερδών σημείωσε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα καθαρά κέρδη, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθαν σε 71,9 εκατ. ευρώ έναντι 22,2 εκατ. το 2008, αυξημένα κατά 223,8%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 764,9 εκατ. ευρώ, έναντι 669,2 εκατ. ευρώ το 2008, αυξημένες κατά 14,3%.
Ο όμιλος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ καταγράφει επίσης μεγάλα κέρδη, παρά τη μείωση των πωλήσεων και τη σημαντική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 91,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36,3% σε σύγκριση με το 2008. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 15,4 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ το 2008. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 530,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 25,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2008.
=========================================
ΧΑ: Βυθίζεται!

Κέρδος 8/4/2010 11:21

Δέσμια των εξελίξεων στην αγορά ομολόγων παραμένει η εγχώρια αγορά, καθώς η εκτίναξη του spread άνω των 420 μ.β., δεν αφήνει περιθώρια αντιστροφής του κλίματος και αντίδρασης στις προηγούμενες πιέσεις. Έτσι, ο γ.δ. συνεχίζει την πτωτική του κίνηση υποχωρώντας κάτω και από τις 1.950 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει απώλειες άνω του 3%. Στο μεταξύ, σε αρνητικό έδαφος βρίσκονται σήμερα και τα διεθνή χρηματιστήρια, όπου σημειώνονται κατοχυρώσεις κερδών μετά το ράλι που σημείωσαν το τελευταίο διάστημα.

Στη δίνη των ρευστοποιήσεων παραμένουν οι τράπεζες, με τις Eurobank και Πειραιώς να σημειώνουν πτώση άνω του 3%. Η Εθνική, στα 13,39 ευρώ υποχωρεί κατά 2,69%, η Alpha Bank χάνει ποσοστό 1,97%, το ΤΤ υποχωρεί κατά 1,64% και η Κύπρου κατά 1,10%.

Πτώση άνω του 2% σημειώνουν οι ΔΕΗ και Μυτιληναίος. Απώλειες άνω του 1% καταγράφουν οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Μότορ Όιλ, Βιοχάλκο, ?Ελλάκτωρ.

Απογοητευτική είναι η συνολική εικόνα της αγοράς, καθώς μόνο 17 μετοχές ενισχύονται έναντι 57 που υποχωρούν. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 46 εκατ. ευρώ.
===================================
Αριθμοδεικτες
Ρ.Ε. 4,32
Υψηλ./Xαμηλ. PE Ετους 4,3490 / 17,8856
Μέρισμα 1
06.07.2010
Μερισ. Απόδοση 7,3692
Υψηλ./Xαμηλ. Mερ. Απ. Ετους 7,6923 / 7,3046
Αριθ. Μετοχών 232000000
Ονομ. Αξία 4,6
Μεση Εμπορ. Μηνός - Εξαμήνου 8790333,7 - 9596933,91
BVPS 27,8505
Ενεργητικό προς Σύνολο Υποxρεώσεων 0,8418
Υποxρεώσεις προς Ενεργητικό 0,5906
Υποxρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 1,4429
Μέρισμα ανά Μετοχή 1,0000
Κέρδη ανά Μετοχή 2,9884
Τιμή προς Λογιστική Αξία Μετοxής 0,4872
Τιμή προς Πωλήσεις 0,5221
Ενεργητικό - X.Α. προς Σύνολο Υποxρεώσεων 0,5693
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 10,7303
ROFA 5,5040
Απόδοση Ενεργητικού 4,6628
Πωλήσεις προς Ενεργητικό 0,4056
Πωλήσεις προς Αποθέματα 7,6808
Πωλήσεις προς Απαιτήσεις 5,1575
Πωλήσεις προς Κεφάλαιο Κίνησης
Alpha -0,0045
Beta 0,6169
% Διαφ. μεταξύ κλεισίματος και Υψηλ. / Χαμηλ. Ετους 22,0115 / 25,3001
% Διαφ. από αρχή του έτους 4,3846

==================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: