Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Προς αυξήσεις τιμολογίων από το 2011Παρέμβαση των Ινστιτούτων Καταναλωτών για την παραπλανητική διαφήμιση ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2010
Προς :ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΙΝΚΑ, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., ΚΕ.Π.ΚΑ,

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜ/ΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ.
Θέμα: Παρέμβαση των Ινστιτούτων Καταναλωτών για την παραπλανητική διαφήμιση ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να κινητοποιήσουμε το Ινστιτούτο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης κάθε είδους παρέμβασης η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις προβολής παραπλανητικών διαφημίσεων όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της διαφημιστικής καμπάνιας των Super Market ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, σχετικά με την ¨φύση¨ - ¨σύνθεση¨ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί και που είναι άκρως παραπλανητική.
Αναφέρουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία ρυθμίζει τη συγκριτική διαφήμιση και προστατεύει τους καταναλωτές και τα πρόσωπα που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και γενικά το δημόσιο συμφέρον από την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες συνέπειές της.
Συγκεκριμένα ως παραπλανητική διαφήμιση νοείται η διαφήμιση που, δυνητικά ή πραγματικά, παραπλανά ή επηρεάζει την κρίση του καταναλωτή ή που, για τους λόγους αυτούς, βλάπτει έναν ανταγωνιστή.

Για τον καθορισμό του παραπλανητικού χαρακτήρα μιας διαφήμισης λαμβάνονται υπόψη:

•τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών
•η τιμή τους
•οι όροι προμήθειας του αγαθού ή της παροχής υπηρεσιών
•η ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του διαφημιζομένου.
Σε ότι έχει να κάνει με τις Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007) και πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 5 που έχει ως θέμα του «Αλήθεια» ορίζονται τα ακόλουθα

1. Οι διαφημίσεις πρέπει να λένε την αλήθεια και να μην είναι παραπλανητικές.

2. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις, που είτε άμεσα είτε έμμεσα, με υπονοούμενα, με παραλείψεις, με διφορούμενα ή με υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή, ειδικότερα σε ότι αφορά :
α. τις ιδιότητες του προϊόντος, όπως: είδος, σύνθεση, μέθοδος και χρόνος κατασκευής, καταλληλότητα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, ποικιλία χρήσεων, ποσότητα, εμπορική ή γεωγραφική προέλευση, επιπτώσεις από τη χρήση του στο περιβάλλον.
Η νομοθεσία και οι οδηγίες είναι σαφείς και στην συγκεκριμένη περίπτωση ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ είναι σαφής και ο τρόπος με τον οποίο καταπατώνται - ακριβώς- νομοθεσία και οδηγίες.
Η Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ καλεί το Ινστιτούτο Καταναλωτών ΑΜΕΣΑ να προστατέψει το καταναλωτικό κοινό, να κινήσει κάθε ενδεδειγμένη διαδικασία προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να μεριμνήσει για την εφαρμογή ελέγχου της παραπλανητικής διαφήμισης προς όφελος των καταναλωτών, των ανταγωνιστών και γενικά του κοινού.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με το θέμα, επισυνάπτουμε και την σχετική καταγγελία στην οποία έχει ήδη προβεί το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, (μέλος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) καθώς και το ηχητικό ντοκουμέντο της διαφήμισης για την οποία γίνεται λόγος.

Εκτιμούμε ότι άμεσα θα έχουμε την ανταπόκρισή σας σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που θίγει και προσβάλει το καταναλωτικό κοινό όσο και την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.
Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε κ. Αρθούρο Ζερβό
==========================================
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Απριλίου 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 64,38%. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και ενέκρινε το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ΄άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των κ.κ. Αλεξάκη Παναγιώτη, Κατσουλάκου Ιωάννη και Πανέτα Κωνσταντίνου ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Επικύρωση εκλογής του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιου και της ιδιότητάς του.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2010
==========================================
ΔΕΗ: Προς αυξήσεις τιμολογίων από το 2011
ΔΕΗ Σε αυξήσεις τιμολογίων από το 2011 και για κάθε χρόνο τουλάχιστον μέχρι και το 2013, σε μεσοσταθμικά ποσοστά της τάξης του 4-5% ετησίως, προσανατολίζεται η ΔΕΗ, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος των ρύπων με το οποίο θα επιβαρυνθεί σε τρία χρόνια από σήμερα, αλλά και λόγω των μεγάλων στρεβλώσεων που έχει σήμερα η εμπορική της πολιτική.
Την επισήμανση αυτή έκανε πριν από λίγο μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Αρθούρος Ζερβός, σημειώνοντας μάλιστα ότι δεν θα τον εξέπληττε καθόλου εάν ένας από τους όρους που θέσει προς την Ελλάδα το ΔΝΤ είναι η άμεση απελευθέρωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ανεξάρτητα ωστόσο από τις προτάσεις που θα διατυπώσει το ΔΝΤ για την αγορά ηλεκτρισμού, ο κ. Ζερβός επεσήμανε ότι είναι άμεση ανάγκη να αναδιαρθρωθούν τα τιμολόγια της επιχείρησης, γεγονός που θα της επιτρέψει να μειώσει εκείνα που αφορούν στους εμπορικούς και μεγάλους οικιακούς καταναλωτές – άρα και να αποτρέψει τη φυγή των πελατών της προς τον ανταγωνισμό – και παράλληλα να αυξήσει τις πολλές κατηγορίες ζημιογόνων τιμολογίων της μεταξύ των οποίων και αυτά που αφορούν στους οικιακούς καταναλωτές.
Για το θέμα αυτό ανέφερε ότι η σχετική πρόταση που έχει υποβάλλει η ΔΕΗ προς την ΡΑΕ από τον περασμένο Νοέμβριο, καθυστερεί να εγκριθεί, όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει και με την άλλη πρόταση της επιχείρησης, με την οποία ζητά οι ιδιώτες ανταγωνιστές της για κάθε πελάτη που της αποσπούν να επιβαρύνονται με ένα κόστος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ανάλογα με την ενέργεια που εκείνος καταναλώνει. Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα και οι δύο αυτές προτάσεις πρόκειται να εγκριθούν από τη ΡΑΕ.

Ανεξάρτητα πάντως από την τύχη που θα έχουν οι προτάσεις της ΔΕΗ ο κ. Ζερβός είπε ότι οι αυξήσεις μιας σειράς τιμολογίων της επιχείρησης θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες τα επόμενα
χρόνια και ότι αυτές καλό είναι να γίνουν σταδιακά προκειμένου οι καταναλωτές της ΔΕΗ να μην επιβαρυνθούν απότομα με μια μεγάλη αύξηση στις τιμές του ρεύματος που λόγο των ρύπων θα μπορούσε να φτάσει σε ποσοστό το 20-25%, μέσα σε μια μόνο χρονιά (2013).

Επίσης ο κ. Ζερβός επισήμανε:

- Τα επόμενα χρόνια η ΔΕΗ λόγω ακριβώς του ανταγωνισμού θα είναι μια «μικρότερη» επιχείρηση, διαθέτοντας και λιγότερες μονάδες και μικρότερο μερίδιο στην εμπορία.

- Προέβλεψε ότι το ποσοστό του λιγνίτη στην παραγωγή της ΔΕΗ εκ των πραγμάτων θα βαίνει μειούμενο.

- Έκανε λόγο για μελλοντικές συνεργασίες με ιδιώτες προκειμένου η επιχείρηση να κατασκευάσει μέρος από τις μονάδες φυσικού αερίου που περιλαμβάνει το επενδυτικό της πρόγραμμα, έτσι ώστε να μειώσει τα τεράστια κόστη που αυτό συνεπάγεται.

- Είπε ότι η συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές στον τομέα των ΑΠΕ θα ενταθούν προκειμένου η χώρα να πιάσει τους δεσμευτικούς στόχους για το 2020.

- Αναφορικά με το προσωπικό, είπε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις, αλλά και ότι σε αρκετές διευθύνσεις είναι υπερβάλλον και χρειάζεται να γίνουν κινήσεις αναδιανομής.

Γιώργος Φιντικάκης

=======================================
Θερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ από το ερχόμενο Σάββατο

Από το ερχόμενο Σάββατο, 1η Μαΐου, τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιχείρησης. Το ωραίο είναι από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.

Το χειμώνα δηλαδή από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου η μειωμένη χρέωση χορηγείται και για δύο ώρες το μεσημέρι (2.00-8.00 το πρωί και 15.30-17.30 το μεσημέρι).

=========================================
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Απριλίου 2010, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απαρτία 64,38%. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συζήτησε και ενέκρινε το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε..
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ'άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των κ.κ. Αλεξάκη Παναγιώτη, Κατσουλάκου Ιωάννη και Πανέτα Κωνσταντίνου ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Επικύρωση εκλογής του πρώην Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιου και της ιδιότητάς του.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ'ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.
=====================================================
Αλουμίνιο, ΔΕΗ, MOTOR OIL: Αιτήσεις στη ΡΑΕ για το Μητρώο Χρηστών Φ.ΑΤο νομικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου διαμορφώθηκε τους προηγούμενους μήνες αφού το ΥΠΕΚΑ έδωσε το "πράσινο φως".
Η Αλουμίνιον, η ΔΕΗ και η Μοτορ Οιλ είναι οι τρεις πρώτες εταιρείες που κατέθεσαν αιτήσεις στη ΡΑΕ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Εφόσον οι τρεις εταιρείες πληρούν τις τεχνικές και νομικές προδιαγραφές που καθορίζει ο νόμος μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα είναι οι πρώτες ιδιωτικές εταιρείες που θα μπορούν να εισάγουν και να εμπορεύονται φυσικό αέριο, χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Το νομικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου διαμορφώθηκε τους προηγούμενους μήνες αφού το ΥΠΕΚΑ έδωσε το "πράσινο φως" για τη δημιουργία του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, την Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου και τον Κανονισμό Μητρώου χρηστών ΕΣΦΑ.

Ο Κώδικας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 379 στις 14 Απριλίου και ο Κανονισμός Μητρώου Χρηστών στο ΦΕΚ 451 στις 16 Απριλίου, ανοίγοντας το δρόμο για την επίλυση των νομικών τυπικών εκκρεμοτήτων και ελλείψεων που υπήρχαν πριν.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος Μυτιληναίος κινείται με γοργούς ρυθμούς, για την εισαγωγή νέου φορτίου LNG που χρονικά προσδιορίζεται στα τέλη Μαϊου.
Ήδη, έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία με την British Gas για φορτίο 140.000 κ.μ. το οποίο προβλέπεται να έρθει σε δύο δόσεις. Να σημειωθεί ότι το πρώτο φορτίο που αποπειράθηκε να φέρει τον περασμένο Δεκέμβριο ο όμιλος, αλλά μπλοκαρίστηκε από τον ΔΕΣΦΑ, προερχόταν από την ιταλική ΕΝΙ και ήταν 65.000 κ.μ.Πλέον όμως η ΔΕΣΦΑ θέλει να καταρτίσει το ετήσιο πρόγραμμα για την περίοδο από την 1 του Ιούνη έως το τέλος του χρόνου, αλλά και το μηνιαίο «δεσμευτικό» - όπως το ονομάζει - πρόγραμμα του Μάη. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι έχει ήδη δώσει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το Μάη, σε ενδιαφερόμενους που ήρθαν σε επαφή μαζί της, οπότε τα πρώτα φορτία αναμένονται πολύ σύντομα.Στόχος του προγραμματισμού είναι να αποφευχθεί τυχόν συμφόρηση στον τερματικό σταθμό, ενώ - αν και δεν το αναφέρει η ΔΕΣΦΑ στην ανακοίνωσή της - είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνει συνεννόηση και με τη ΔΕΠΑ, ώστε να αποδεσμευτούν δικές της ποσότητες, εφόσον χρειάζεται, για να «χωρέσουν» στο σταθμό οι εισαγωγές των άλλων ιδιωτών.

Μαρίνα Πρωτονοταρίου

===================================================
Κύμα φυγής στο δημόσιο
Μόνο το πρώτο τρίμηνο οι αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν αυξηθεί κατά 30%. Πέρυσι βγήκαν στη σύνταξη 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι και φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν τις 40.000
Σε μαζική φυγή τρέπονται οι εργαζόμενοι, που σπεύδουν να βγουν στη σύνταξη για να προλάβουν τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή 250.000 άτομα έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανοίξουν την πόρτα εξόδου, δίνοντας τη χαριστική βολή στα ταμεία.
Ενδεικτικό του πανικού που επικρατεί στους ασφαλισμένους είναι ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφουν το πρώτο τρίμηνο του έτους αύξηση 30%. Μάλιστα συνδικαλιστές εκτιμούν πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα διπλασιαστεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που θα... ανοίξουν την πόρτα εξόδου.

Συγκεκριμένα πέρσι συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι, ωστόσο φέτος ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει στο τέλος του έτους τις 40.000.

Στη μαζική αυτή φυγή πρωτοστατούν οι γυναίκες, καθώς εκκρεμεί η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης στον δημόσιο τομέα.

Αναβρασμός επικρατεί και στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, όπου το 2011 ή το αργότερο το 2013 θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων.
Οι προωθούμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε μείωση έως και 10% των συντάξεων, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να υπάρχει κύμα φυγής.
Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους, το υπουργείο Εργασίας έβγαλε χθες ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως «ουδείς πρόκειται να αιφνιδιαστεί. Ισχύουν όλες οι προθεσμίες και οι δεσμεύσεις, που κατά καιρούς έχουμε ανακοινώσει».
Μάλιστα το υπουργείο αποδίδει τον πανικό στα... μηνύματα που στέλνονται τηλεοπτικώς για έξοδο στη σύνταξη και επισημαίνει πως «η πρωτοφανής ωμότητα του ψεύδους όσων καταλήγουν στις δήθεν αυτές ‘συμβουλές’ οδήγησε ορισμένους εργαζόμενους σε σκέψεις ή σε κινήσεις απελπισίας».


Ορια ηλικίας
Σημειώνεται πως με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας οι αλλαγές στα όρια ηλικίας στο Δημόσιο και στα ειδικά ταμεία μισθωτών θα τεθούν σε ισχύ το 2013, ενώ από το 2018 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Ωστόσο μία σειρά ρυθμίσεων -όπως η επιβολή της ειδικής εισφοράς στις συντάξεις και η μείωση των συντάξεων σε ΔΕΗ και ΟΤΕ- θα τρέξουν άμεσα. Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν συνεχιστεί αυτή η μαζική φυγή, το ασφαλιστικό σύστημα θα βρεθεί κυριολεκτικά σε οικονομικό αδιέξοδο. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων είναι το ότι εκκρεμούν 19.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Ωστόσο ο ασφαλιστικός φορέας έχει ξεμείνει από ρευστό και τα έσοδα από εισφορές δεν ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα. Τα χρήματα αυτά αρκούν για την έκδοση 550 με 600 εφάπαξ τον μήνα.
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του το ταμείο χρειάζεται άμεσα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στην αντίθετη περίπτωση ο χρόνος έκδοσης του εφάπαξ, που σήμερα είναι 20 μήνες, θα ξεπεράσει τα δύο χρόνια.
Γ. Παναγόπουλος
Μέτωπο για την πιο κρίσιμη μάχη
Για την πιο κρίσιμη μάχη που πρέπει να δώσουν οι εργαζόμενοι στη μεταπολεμική ιστορία έκανε χθες λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, που ζήτησε να δημιουργηθεί "ένα αρραγές κοινό μέτωπο".
Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για άμεση υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που θα αποδεικνύουν ότι "ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να θιγεί, διότι είναι η μοναδική ελπίδα που έχει μείνει στο κουτί της Πανδώρας από τη στιγμή που εκείνο άνοιξε".

Κατερίνα Κοκκαλιάρη
=====================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: