Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Πρόκειται για τη διάταξη με την οποία επιδοτούνται με ισχυρά οικονομικά κίνητρα της τάξης των 100.000 ευρώ/ MW το έτος (έναντι 70.000 ευρώ/MW )


======================================
Η δημιουργική καταστροφή...Το φαινόμενο που ο οικονομολόγος Γιόσεφ Σουμπέτερ(Αυστριακός οικονομολόγος γεννημένος στο Triesch, Μοραβία)απεκάλεσε δημιουργική καταστροφή ,ένα είδος οικονομικής θύελλας που σαρώνει το οικονομικό τοπίο προκαλώντας την απόλυση εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων ενώ την ίδια στιγμή δημιουργεί εξίσου πολλές αν όχι περισσότερες θέσεις εργασίας, αποδίδει μόνο σε οικονομίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ευελιξίας ,μεγάλη προσαρμοστικότητα και μεγάλο σεβασμό των όρων του ανταγωνισμού. Στις κρίσεις αυτές οι πραγματικά καλύτερες επιχειρήσεις επιβιώνουν στην κρίση και αναπτύσσονται εις βάρος των μη αποδοτικών εταιρειών, που οδηγούνται σε συρρίκνωση και έξοδο από την αγορά.
========================================
EGL Group: Καταγγέλει το ΔΕΣΜΗΕ για χειραγώγηση της οριακής τιμής

Καθ’ όλο το 2009, ο ΔΕΣΜΗΕ δήλωνε ότι λειτουργούσαν και παρήγαγαν φθηνή υδροηλεκτρική ενέργεια πολύ περισσότερες μονάδες της ΔΕΗ απ’ ότι συνέβαινε στην πραγματικότητα και ο Διαχειριστής του συστήματος εμφάνιζε επίτηδες «φουσκωμένη» την παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων, προκειμένου η χονδρική τιμή να διατηρείται χαμηλά, προς όφελος της κρατικής επιχείρησης ηλεκτρισμού.
Την καταγγελία αυτή εναντίον του ΔΕΣΜΗΕ κατέθεσε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και στην υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της αντιπροσωπείας της που εδρεύει στην Αθήνα, η εταιρεία προμήθειας ηλεκτρισμού EGL Hellas, μέλος του ελβετικού EGL Group. Η εταιρεία ζητά μάλιστα να υπολογιστούν εκ νέου οι οριακές τιμές του συστήματος για όλη την περσινή χρονιά βάσει των πραγματικών δεδομένων του συστήματος.
Σύμφωνα με την καταγγελία, που αφορά σε μια σειρά στρεβλώσεων στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού, καθ’ όλο σχεδόν το 2009, και με ευθύνη του ΔΕΣΜΗΕ, εμφανίζονταν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, πολύ περισσότερα υδροηλεκτρικά εργοστάσια από αυτά που πραγματικά λειτουργούσαν, πιέζοντας τεχνητά κατ’ αυτόν τον τρόπο την οριακή τιμή του συστήματος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και ενισχύοντας έτσι την κερδοφορία της ΔΕΗ (πλησίασετο 1 δισ. ευρώ για πέρυσι).
Στην καταγγελία αμφισβητείται ευθέως η ανεξαρτησία και αμεροληψία του ΔΕΣΜΗΕ (στον οποίο κατά 49% είναι μέτοχος η ΔΕΗ και κατά 51% το Ελληνικό Δημόσιο), καθώς, όπως αναφέρεται, τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του συνεχίζει να καταβάλλει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Τα νερά

Σύμφωνα με την έρευνα που έκαναν ταστελέχη της EGL στα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, τα συμπεράσματα της οποίας περιλαμβάνονται στην καταγγελία, για 6 από τους 12 μήνες του 2009, η πραγματική παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ ήταν σε σημαντικό βαθμό μικρότερη από αυτήν που δηλώθηκε και προγραμματίστηκε ως «υποχρεωτική». Για όλους δε, τους μήνες του έτους, η πραγματική συνολική παραγωγή των εν λόγω μονάδων ήταν 14% κατά μέσον όρο μικρότερη από αυτήν που ελήφθη υπόψη από τον ΔΕΣΜΗΕ στα προγράμματα ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού για τον υπολογισμό των εκ των υστέρων Οριακών Τιμών του συστήματος, και 12% μικρότερη από αυτήν που συμπεριελήφθη στα σχετικά προγράμματα κατανομής βάσει των αντίστοιχων προσφορών έγχυσης στο σύστημα. Πρόκειται δηλαδή, όπως υποστηρίζει η EGL για πλασματικές εγχύσεις που δεν έγιναν ποτέ στο σύστημα. Οι αποκλίσεις αυτές δεν γνωστοποιήθηκαν ποτέ από το ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος κατηγορείται ότι παραβίασε μια πληθώρα άρθρων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και ότι αποδέχτηκε ανακριβείς ή αναληθείς δηλώσεις από τη ΔΕΗ.

«Πλασματική» παραγωγή

Βάσει του δεύτερου συμπεράσματος, κατά το 2009, ιδιαίτερα από το Φεβρουάριο και μετά, μεγάλο μέρος της παραγωγής των υδροηλεκτρικών μονάδων που δηλώθηκε και προγραμματίστηκε στην αγορά ως «υποχρεωτική» - συγκεκριμένα το 13%- δεν παρήχθη ποτέ στην πραγματικότητα, ήταν δηλαδή πλασματική ! Για ένα δε, παρά πολύ μεγάλο ποσοστό ωρών του έτους (το 37% σχεδόν), η δηλωθείσα «υποχρεωτική» έγχυση ενέργειας από τις εν λόγω μονάδες, παρ’ ότι επηρέασε την ημερήσια αγορά ενέργειας, ήταν εν μέρει πλασματική, καθόσον κατά τις ώρες αυτές (3.217), η πραγματική συνολική παραγωγή των μονάδων ήταν μικρότερη της «υποχρεωτικής».

Και οι διαπιστώσεις της καταγγελίας δεν σταματούν εδώ. Από το Φεβρουάριο του 2009 και μετά, η πλασματική «υποχρεωτική» παραγωγή των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, συνέπεσε συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση κυρίως με τις ώρες υψηλού φορτίου κάθε ημέρας– φυσικά και στη διάρκεια του καλοκαιριού- όπου οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς θα ανέμενε κανείς εύλογα και υπό κανονικές συνθήκες, να είναι υψηλότερες λόγω της αυξημένης ζήτησης για ρεύμα. Πέραν μάλιστα της ανωτέρω «υποχρεωτικής» παραγωγής νερών, που για όλους σχεδόν τους μήνες του 2009 σε πολύ μεγάλο μέρος της δεν υλοποιήθηκε, κατά την εκκαθάριση του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού (κατά την πληρωμή δηλαδή των προμηθευτών), ενσωματώθηκαν από το ΔΕΣΜΗΕ πρόσθετες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες με… μηδενική τιμή ενέργειας για τουλάχιστον 3.736 ώρες σαν να ήταν και αυτές «υποχρεωτικές». Οι ποσότητες αυτές επίσης δεν εγχύθηκαν στο σύστημα σε ποσοστό 73% επί των ωρών για τις οποίες είχαν δήθεν προγραμματιστεί !

Τεχνητά «χαμηλές» τιμές

Σχετικά με τη διαμόρφωση της τιμής στη χονδρική, το 2009 συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση, το φορτίο άντλησης των υδροηλεκτρικών μονάδων του συστήματος δεν συμπεριλαμβανόταν στο πραγματικό φορτίο του συστήματος, βάσει του οποίου καταρτιζόταν το πρόγραμμα αγοράς και υπολογιζόταν η εκ των υστέρων οριακή τιμή. Με άλλα λόγια η εν λόγω τιμή υπολογιζόταν με τεχνητά μειωμένο φορτίο ζήτησης. Επίσης διαπιστώθηκε ότι υπήρχε έλλειμμα του φορτίου που λαμβανόταν υπόψη κατά την εκκαθάριση, έναντι του πραγματικού φορτίου που είχε καταναλωθεί! Η δε μέση τιμή αυτής της διαφοράς αυξάνονταν κατά τις ώρες αιχμής, τότε δηλαδή που υπό κανονικές συνθήκες οι τιμές στη χονδρεμπορική είναι υψηλότερες λόγω μεγαλύτερης ζήτησης…

Σε επίπεδο μείγματος καυσίμου των μονάδων παραγωγής που εμφανίζονταν σε λειτουργία, οι οριακές τιμές που προέκυψαν εκ των υστέρων, δεν αντανακλούν το πραγματικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που προφανώς είναι υψηλότερο από εκείνο που τελικά ενσωματώθηκε σε αυτές. Οι πιστώσεις δηλαδή που διατέθηκαν ως πληρωμές το 2009 προς τις ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου ήταν μικρότερες των όσων έπρεπε να δοθούν.

Παρείχε ανακριβή στοιχεία

Δεδομένων όλων αυτών των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ του ημερήσιου προγραμματισμού και των πραγματικών δεδομένων λειτουργίας του συστήματος, ο ΔΕΣΜΗΕ καταγγέλλεται για παροχή προς τους συμμετέχοντες στην αγορά ιδιώτες προμηθευτές ανακριβών και ελλιπών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, ουδέποτε συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή του σχετικά με την έγκαιρη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του της προβλεπόμενης διαθέσιμης εφεδρείας του συστήματος και των ωρών αυξημένης πιθανότητας απώλειας φορτίου. Σημειωτέον ότι η τιμή της ανωτέρω εφεδρείας, ιδίως όταν είναι αρνητική, αποτελεί την πλέον κρίσιμη ένδειξη αναφορικά με τις ώρες αυξημένης πιθανότητας απώλειας φορτίου.

Έλλειμμα 10 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό ΑΠΕ
Από τις εκτιμήσεις για την αλλοίωση των οριακών τιμών, υπολογίζεται- σύμφωνα πάντα με την καταγγελία- ότι ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (από τον οποίο αποπληρώνονται όλοι οι παραγωγοί «πράσινης» ενέργειας), παρουσίασε το 2009 ένα έλλειμμα της τάξης των 10,3 εκατ. ευρώ , με ευθύνη του ΔΕΣΜΗΕ. Για το μέρος του φορτίου που δεν ελήφθη υπόψη στον ημερήσιο προγραμματισμό, θα πρέπει να εξετασθεί, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, αν καταβλήθηκε από τους παραγωγούς, το τέλος ΑΠΕ.

Να διερευνηθούν οι καταγγελίες

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η EGL ζητάει από την ΡΑΕ, την υπουργό κα Μπιρμπίλη αλλά και από την Ε. Επιτροπή αφενός να διενεργήσει έρευνα για τις καταγγελίες και να επιβάλλει κυρώσεις στο ΔΕΣΜΗΕ για τη στάση του το 2009, αφετέρου να του αποστείλει προειδοποίηση για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων συμπεριφορών. Καλεί επίσης το υπουργείο ΠΕΚΑ να υπολογίσει εκ νέου τις οριακές τιμές του συστήματος για όλη την περσινή χρονιά βάσει των πραγματικών δεδομένων του συστήματος.
Τέλος, αναφερόμενη εμμέσως πλην σαφώς στη ΔΕΗ, η EGL ζητάει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατά πόσο ένας ή περισσότεροι κάτοχοι άδειας παραγωγής, «συμπεριφέρεται κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού ή επιχειρεί να εκμεταλλευτεί ή να καταχραστεί τυχόν δεσπόζουσα θέση στην αγορά με οποιαδήποτε τρόπο».
========================================
της Τιθ..., σχεδιάζεται για την κάλυψη ενδιάμεσων φορτίων(Πρόκειται για τη διάταξη με την οποία επιδοτούνται με ισχυρά οικονομικά κίνητρα της τάξης των 100.000 ευρώ/ MW το έτος (έναντι 70.000 ευρώ/MW με το προηγούμενο καθεστώς), μονάδες ισχύος έως 150MW για περίοδο έως 5 έτη.);
=========================================
EGL Hellas: Τρεις Νέες Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Του Μιχάλη Καϊταντζίδη


Με 3 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, μία συμβατική με καύση φυσικού αερίου και δύο ηλιοθερμικές, θα έχει συμμετοχή στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η EGL Hellas.

Ηδη η εταιρεία έχει λάβει άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 150 μεγαβάτ, στην Τιθορέα, ενώ ξεκίνησε τη διαδικασία λήψης άδειας, για μία ηλιοθερμική μονάδα ισχύος 75 μεγαβάτ στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας, Ηλία Καρυδογιάννη, η ελβετική εταιρεία εντάσσει την Ελλάδα στο στρατηγικό της σχεδιασμό, στην ηλεκτροπαραγωγή, στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και στη διαμετακόμιση φυσικού αερίου.

Για τις δύο πρώτες δραστηριότητες, η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αυτόνομα. Για τη διαμετακόμιση, έχει δημιουργήσει μεικτή εταιρεία με τη νορβηγική StaoilHydro, η οποία προωθεί τις διαδικασίες για την κατασκευή του αγωγού Τrans Adriatic Pipeline, ο οποίος θα μεταφέρει αέριο προέλευσης κυρίως Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία, μέσω Ελλάδας, Αλβανίας και υποβρύχιου αγωγού στην Αδριατική.

Η παραγωγή

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα επισημαίνει ότι η μονάδα της Τιθορέας, σχεδιάζεται για την κάλυψη ενδιάμεσων φορτίων.

Δηλαδή θα λειτουργεί κυρίως από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ, όταν δηλαδή οι τιμές στην αγορά χονδρικής, διαμορφώνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2011, με συνολικό ύψος επένδυσης τα περίπου 120 εκατομμύρια.

Ωστόσο το μεγάλο στοίχημα της εταιρείας, αποτελεί η ανάπτυξη ηλιοθερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Πρόκειται για την αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής στην εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, με τη χρήση κατόπτρων, τη συγκέντρωση της θερμικής ακτινοβολίας και τη μετατροπή της σε ατμό, ο οποίος θα κινεί ατμοστρόβιλο.

Για την εγκατάσταση της μονάδας, η εταιρεία έχει επιλέξει επίπεδη έκταση περίπου 1.700 στρεμμάτων στη θέση Μουριά του νομού Ηλείας, η οποία προσφέρει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για τη δημιουργία παρόμοιων μονάδων. Βρίσκεται δε σε συζητήσεις με τη Νομαρχία Ηλείας και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη μακροχρόνια μίσθωση της έκτασης.

Η επένδυση έχει προϋπολογισμό περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, με μεγάλο ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ενώ θα προσφέρει 550 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και περίπου 50 μόνιμες θέσεις εργασίας στη φάση της λειτουργίας της μονάδας.

Επιπλέον, βάσει της νομοθεσίας, θα προσφέρει το 3% του κύκλου εργασιών της στην τοπική αυτοδιοίκηση και απευθείας στους κατοίκους (μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού), ποσό που υπολογίζεται σε 700.000-800.000 ευρώ το χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Καρυδογιάννη, η λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, θα ενισχύσει και θα διασφαλίσει τη λειτουργία της EGL στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντάς την απευθείας πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.
(από την εφημερίδα "Ναυτεμπορική", 29/4/2010)
===============================================

Υποχρεωτική η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης energia.grΔευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Συνάντηση στελεχών αγοράς διοργανώνει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ενόψει της συμμετοχής της στη διαβούλευση που επίκειται με τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες υπαγωγής των επικίνδυνων δραστηριοτήτων σε σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης, το ποσό χρηματοοικονομικής ασφάλειας και τη μέθοδο προσδιορισμού του ποσού κάλυψης.

Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση θέσης της Ε.Α.Ε.Ε. για όλα αυτά τα ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου 2010 ξεκινά η υποχρεωτική υπαγωγή των επικίνδυνων δραστηριοτήτων (παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009) σε συστήματα χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ιδιωτικής ασφάλισης και άλλων μορφών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων), μέσω των κατάλληλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 148/2009. Προβλέπεται επίσης ότι με επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις θα προσδιοριστεί για κάθε μία ή για κάθε κατηγορία στα εν λόγω συστήματα, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και την ικανότητα της οικονομικής αγοράς για τη διάθεση ολοκληρωμένης και οικονομικά εφικτής προσφοράς (άρθρο 14 παρ 4 ΠΔ 148/2009).

Σημειώνεται ότι το του ΠΔ 148/2009 τέθηκε σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 και αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Με το παραπάνω ΠΔ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η αντίστοιχη οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004.
=============================================
Ομιλία της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τ. Μπιρμπίλη για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις βασικές ρυθμίσεις του σχετικού νομοσχεδίου παρουσίασε απόψε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, στην προσυνεδριακή σύνοδο του 3ου ετήσιου Mediterranean Sustainable Energy Summit. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο της Αθήνας, αρχίζει επίσημα αύριο και θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη Μαΐου. Η υπουργός αναφέρθηκε στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί, ώστε έως το 2020 η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας να φτάσει στο 20%, καθώς και τις ρυθμίσεις για διευκόλυνση των επενδυτών για την ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Έδωσε έμφαση στις ρυθμίσεις που βελτιώνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης και τιμολόγησης και υπογράμμισε την ώθηση που θα δώσει η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην οικονομία της χώρας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και την ενίσχυση αντίστοιχα της ενεργειακής αυτάρκειας. Στην προσυνεδριακή σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων από διάφορους κλάδους ΑΠΕ, ενεργειακών φορέων (ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ΔΕΣΜΗΕ, κ.α.) ερευνητικών κέντρων (ΚΑΠΕ, Δημόκριτος, Αστεροσκοπείο Αθηνών, κ.ά.), καθώς και ομογενείς επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων.
========================================
Ελπιδοφόρα κινητικότητα στη ΡΑΕ
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Σε πυρετό διαβουλεύσεων για τα κρίσιμα θέματα της αγοράς του ηλεκτρισμού βρίσκεται αυτή την περίοδο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενόψει και της εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα σε σχέση με τη λεγόμενη 5ης μέρας αναφοράς (που αφορά στην εκκαθάριση των συναλλαγών). Οι πρώτες αποφάσεις αναμένονται σύντομα καθώς από την 1η Ιουλίου ξεκινά η εφαρμογή του κώδικα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δε θα δοθεί νέα παράταση. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται στην ανάγκη να παρθούν οι πρώτες αποφάσεις για θέματα που απασχολούν την αγορά ακόμη και για χρονίζουσες εκκρεμότητες, κατεύθυνση στην οποία ήδη κινείται σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής κ. Νίκος Βασιλάκος.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά σε θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες και τους εν δυνάμει μετέχοντες στη χονδρεμπορική αγορά. Από τα μέχρι σήμερα δείγματα γραφής φαίνεται ότι μπαίνουν συγκεκριμένες προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα επίλυσης των προβλημάτων. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι:

- Η δημιουργία κινήτρων προς τους συμμετέχοντες στην αγορά ώστε να δίνουν ακριβείς προσφορές και ταυτόχρονα η δημιουργία αντικινήτρων για τις υψηλές προσφορές που θα πιέσουν απότομα τις τιμές προς τα πάνω.

- Η δημιουργία μηχανισμών εποπτείας αλλά και η θέσπιση ποινών με στόχο την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

- Θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

- Θέματα περιβαλλοντικά και διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των οποίων και το κόστος των ρύπων.

- Το θέμα των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και το ενδεχόμενο να υποβάλλονται προσφορές και από τους εισαγωγείς, ώστε να μην υπάρχει μια flat τιμή για όλους.

Σημειωτέον ότι στις συζητήσεις μετέχουν η ΔΕΗ, οι ανεξάρτητοι ηλεκτροπαραγωγοί αλλά και οι σύνδεσμοι ηλεκτροπαραγωγών που έχουν δημιουργηθεί (Helas, ΕΣΑΗ). Το «σήμα» που μεταφέρεται σε όσους μετέχουν στη διαβούλευση είναι ότι υπάρχει διάθεση αλλά και το τεχνικό know how ώστε να εξεταστούν και να λυθούν εκκρεμότητες που στην πραγματικότητα βλάπτουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς και εμποδίζουν την καθιέρωση του υγιούς ανταγωνισμού.

Εκτός από τη χονδρεμοπορική αγορά, σοβαρές διαβουλεύσεις γίνονται και με τους εμπόρους σε μια προσπάθεια να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές σε πιθανές στρεβλώσεις και προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, η συγκυρία χαρακτηρίζεται ευτυχής με δεδομένο μάλιστα ότι ενόψει της εισόδου στη χονδρεμπορική αγορά και των νέων παικτών, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλους που θα ευνοήσουν τον υγιή ανταγωνισμό.

==============================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: