Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

έχω θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης;

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-1-1998
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει το έτος 1998 τα 20 συντάξιμα χρόνια από τα οποία 16 χρόνια στα ΒΑΕ ή Υ/ΒΑΕ μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 50 ετών και 6 μηνών*.
Ασφαλισμένος που υπάγεται στα ΒΑΕ και συμπληρώνει το έτος 1998 τα 15 συντάξιμα χρόνια από τα οποία τα 12 στα ΒΑΕ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 55,6 ετών**.
Ασφαλισμένος που υπάγεται στα Υ/ΒΑΕ και συμπληρώσει τα 15 συντάξιμα χρόνια από τα οποία 12 στα Υ/ΒΑΕ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την συμπληρώση του 55ου έτους ηλικίας του.
Μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους με μειωμένη σύνταξη κατά 1/200 για κάθε μήνα που λείπει από τη συμπλήρωση του απαιτουμένου ορίου ηλικίας*.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-98
Για όσους συμπληρώνουν 20 συντάξιμα χρόνια εκ των οποίων τα 16 σε ΒΑΕ/ΥΒΑΕ :
*Από 1-1-1998 το όριο ηλικίας των 50 ετών και 6 μηνών αυξάνεται σταδιακά ανά 6 (έξι) μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για τους απασχολούμενους στα Υ/ΒΑΕ και του 60ου έτους της ηλικίας για τους απασχολούμενους στα ΒΑΕ.
**Από 1-1-1998 το όριο ηλικίας των 55 ετών και 6 μηνών αυξάνεται σταδιακά ανά 6 (έξι) μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60 του έτους της ηλικίας για τους απασχολούμενους στα ΒΑΕ.
*** Ο χρόνος απασχόλησης σε ΒΑΕ, Υ/ΒΑΕ πρέπει να καλύπτει τα ¾ του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης (ή συνταξίμου χρόνου), ήτοι 11 χρόνια και 3 μήνες.


Για έναν ασφαλισμένο που θα συνταξιοδοτηθεί μετά την 1/1/2008, τα έτη ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι τις 31/12/2007 θα υπολογιστούν με βάση ό,τι ισχύει σήμερα, δηλαδή με βάση τον τελευταίο μισθό, και με ποσοστό αναπλήρωσης 80%. Για τα χρόνια που θα συμπληρωθούν μετά την 1/1/2008 σταδιακά, σε δέκα χρόνια, το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται από το 80% στο 70%:

●Για το έτος 2008 το 79% των αποδοχών
●Για το έτος 2009 το 78% των αποδοχών
●Για το έτος 2010 το 77% των αποδοχών
●Για το έτος 2011 το 76% των αποδοχών
●Για το έτος 2012 το 75% των αποδοχών
●Για το έτος 2013 το 74% των αποδοχών
●Για το έτος 2014 το 73% των αποδοχών
●Για το έτος 2015 το 72% των αποδοχών
●Για το έτος 2016 το 71% των αποδοχών
●Για το έτος 2017 το 70% των αποδοχών.

«όσοι έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα, δηλαδή όσοι έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο υπάγονται, δεν χάνουν τις νόμιμες αξιώσεις τους, ακόμη κι αν δεν τις έχουν ασκήσει. Ακόμη δηλαδή κι αν ένας νέος νόμος τις μεταβάλλει ή τις καταργήσει».
Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται έως και 5 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Αυτοί έχουν αποκτήσει ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Νέος ασφαλισμένος είναι εκείνος ο οποίος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993.
Παλαιός ασφαλισμένος είναι όποιος ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μέχρι και την 31-12-1992.
Υπάλληλος ΔΕΗ με τρία παιδιά
Είμαι τρίτεκνη μητέρα, διοικητική υπάλληλος της ΔΕΗ (ΔΕΚΟ) και από τον Νοέμβριο του 2009 έχω θεμελιώσει δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης, καθώς συμπλήρωσα εικοσαετία. Με βάση τα ισχύοντα δικαιούμαι ανά πάσα στιγμή να κάνω χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης (επιβεβαιωμένο εγγράφως από την υπηρεσία μου ύστερα από σχετικό ερώτημά μου). Το ερώτημά μου είναι εάν, με τις επικείμενες αλλαγές στο Ασφαλιστικό (και με βάση τα όσα εξαγγέλθηκαν, τα οποία εν πολλοίς έχουν προκαλέσει ανησυχία και σύγχυση) εξακολουθώ να έχω αμετάβλητο το ως άνω δικαίωμα, με άλλα λόγια, αν πρόκειται να θιγώ ή όχι καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ανδρομέδα

Μπορείτε να νιώθετε ασφαλής καθώς έχετε, όπως λέτε, ήδη θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Το δικαίωμά σας αυτό προστατεύεται και συνταγματικά. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: