Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Ο χάρτης της συνταξιοδότησης αλλάζει άρδην.Ο χάρτης της συνταξιοδότησης αλλάζει άρδην.
Οι συντάξεις που γνωρίζαμε αποτελούν ήδη μακρινό παρελθόν. Στο μέλλον θα απαιτούνται περισσότερα χρόνια εργασίας και υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Το κυβερνητικό σχέδιο για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό περιλαμβάνει περικοπές στα ποσά, ανατροπές στον τρόπο υπολογισμού τους, αυξήσεις ορίων ηλικίας για την 35ετία και τις μητέρες ανηλίκων, ώθηση των ασφαλισμένων προς τα 40 έτη εργασίας και δραστική περικοπή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Οι μόνοι που δεν θα υποστούν τις επώδυνες αλλαγές είναι οι ασφαλισμένοι που θεμελίωσαν ή θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέσα στο 2010. Δεν θίγονται επίσης όσοι ασφαλίστηκαν πριν από το 1983, ενώ δεν επηρεάζονται τα όρια όσων συνταξιοδοτούνται με 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=332032&dt=16/05/2010#ixzz0o6lLRi4t
===========================================
ΜΕΧΡΙ 31/12/2010
============================================
Αποκωδικοποιώντας τις αλλαγές του νέου ασφαλιστικού
Μειώσεις συντάξεων έως και 20% μαζί με αυξήσεις στα όρια ηλικίας και μαχαίρι στις πρόωρες συντάξεις φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση.
Με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων θα απαιτείται πλέον η εργασία 40 ετών για να λάβει ο ασφαλισμένος την ανώτατη σύνταξη.
Με το νομοσχέδιο έρχονται σημαντικές ανατροπές, που αφορούν όλους τους ασφαλισμένους και τους περισσότερους συνταξιούχους, προβλέπεται η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων από το 2018 με θέσπιση βασικής σύνταξης στα 360 ευρώ (με τα σημερινά δεδομένα) και ανταποδοτικής σύνταξης, το ύψος της οποίας θα εξαρτάται και θα καθορίζεται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Ακόμη, προβλέπεται από 1/1/2011 «ποινή» μείωσης της σύνταξης κατά 6% για κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιοδότησης.Μεγάλα θύματα του ασφαλιστικού ,που αποκωδικοποιεί σήμερα η «Α.τ.Κ.» με 20 ερωτήσεις- απαντήσεις είναι οι μητέρες ανηλίκων που θα δουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξάνονται σημαντικά αλλά και οι συνταξιούχοι που υφίστανται μεγάλη αφαίμαξη στο εισόδημά τους.
1. Ποια όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν αλλάζουν με το νέο ασφαλιστικό;
Παραμένει το γενικό όριο συνταξιοδότησης στο 65ο, ενώ παραμένει το δικαίωμα αποχώρησης με 37 χρόνια εργασίας ανεξαρτήτως ηλικίας. Πάντως, η συζήτηση για τα γενικά όρια συνταξιοδότησης αναμένεται να αναζωπυρωθεί -εάν όχι νωρίτερα- τουλάχιστον το 2020, οπότε θα υπάρξουν αλλαγές ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται χαρακτηριστικά πως «τα όρια ηλικίας ανακαθορίζονται ανά δεκαετία κατά το 1/3 του μέσου όρου της μεταβολής του προσδόκιμου ζωής με σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών».
Η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης αρχίζει το 2021 και θα αφορά τη χρονική περίοδο από το 2011 έως και το 2020.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν το προσδόκιμο ζωής αυξηθεί κατά ένα χρόνο το γενικό όριο συνταξιοδότησης θα πάει στα 65 έτη και τους 4 μήνες.
2. Ποια όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επηρεάζονται;
Από 1-1-2011 έως το 2013 προβλέπεται σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο Δημόσιο με παράλληλη εφαρμογή του νόμου Πετραλιά.
Η εφαρμογή του νόμου Πετραλιά από το 2013 (σ.σ. παρόλο που η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα τον καταργήσει) θα οδηγήσει σε αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και στα ειδικά ταμεία. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να ισχύσουν ενιαίοι όροι συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.
Από την 1/1/2013 θα αυξηθούν π.χ. τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση με 35ετία (από τα 58 στα 60 το 2016 με την προσθήκη ενός 6μηνου κάθε χρόνο), για τα βαρέα και ανθυγιεινά (στα 57 από τα 55), τις γυναίκες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ (στα 60 έως το 2016) και τα όρια για τις μητέρες ανηλίκων (από το 2011 στο ΙΚΑ, για τις ασφαλισμένες πριν από το ’92).
3.Τι ισχύει για όσους έχουν θεμελιώσει ή πρόκειται να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2010;
Οι αλλαγές δεν θίγουν όσους έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το τέλος του 2010. Με τη σχετική διάταξη που ενσωματώθηκε (και ψηφίστηκε) στο νομοσχέδιο με τα νέα οικονομικά μέτρα, ορίζεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται τουλάχιστον μέχρι 31/12/2010, δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης από 1/1/2010, να την ανακαλέσουν μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.
Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ακόμα και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης.
4.Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων;
Από το 2013 για όσους ενταχθούν στην αγορά εργασίας και από το 2018 για τους υπόλοιπους ασφαλισμένος ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού που προβλέπει τη χορήγηση της βασικής και της αναλογικής σύνταξης.
Βασική σύνταξη είναι το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την 1η/1/2018.
Αναλογική είναι το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1/1/2013 και εφεξής, κάθε ασφαλισμένου που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η/1/2018 σε φορείς κύριας ασφάλισης. Το αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017 θα εφαρμοστεί ένα «μεταβατικό» σύστημα, με μείωση των συντελεστών υπολογισμού των συντάξεων.
Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί «μοντέλο» ΙΚΑ, με τους συντελεστές να διαμορφώνονται στο 2% (σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και το 3,5%).
Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, πως «για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 ο υπολογισμός της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης από το 2013 και μετά θα γίνεται με ποσοστά αναπλήρωσης 2%».
Ωστόσο, για όσους συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη συμπλήρωση 35ετίας και του 60ου έτους θα ισχύει αυξημένος συντελεστής 3,5% (η συγκεκριμένη διάταξη θα ισχύει μέχρι το 2018).
Ο χρόνος εργασίας χωρίζεται σε τριετίες, η δε τελευταία, από τα 36 και μετά, έχει μεταβαλλόμενους συντελεστές ανά έτος, ούτως ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραμονής έως τα 40 χρόνια στην εργασία.
5. Ποιοι δικαιούνται τη βασική σύνταξη;
Βασική σύνταξη θα δικαιούνται και οι ανασφάλιστοι, όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 65 ετών και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το 14πλάσιο και το 28πλάσιο του πλήρους ποσού της βασικής σύνταξης. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν μείνει στη χώρα μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους.
6. Με ποιους συντελεστές θα υπολογίζονται από 2013 και μετά οι συντάξεις των ασφαλισμένων στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων;
Από 1/1/2013 μειώνεται στο 2% για κάθε έτος ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης για όλους τους ασφαλισμένους σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αλλά και το Δημόσιο.
Η ρύθμιση αυτή θα επιφέρει μείωση συντάξεων σε πολλούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (π.χ. πρώην ΤΕΒΕ) γιατί ο συντελεστής είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που ισχύει σήμερα.
7. Υπάρχουν κίνητρα για την παραμονή στην εργασία και αντικίνητρα που καθιστούν απαγορευτική την πρόωρη αποχώρηση;
Από 1/1/2011 επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες για τις οποίες προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος ασφάλισης, που υπολείπεται του ορίου για τη συνταξιοδότηση για κύρια σύνταξη.
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα παραμονής στην εργασία -και στο δημόσιο τομέα- και μετά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, από οποιονδήποτε νόμο ή καταστατικό κι αν αυτά προβλέπονται και για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ). Παρόμοιες ρυθμίσεις αφορούν και τον ιδιωτικό τομέα. Το ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή τριακόσιες ημέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου έτους μέχρι και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας πέραν του 37ου έτους μέχρι και του 40ού.
Το ποσοστό σύνταξης του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των υπαλλήλων που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μέχρι 31/12/1992 και παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε έτος ασφάλισης πέραν του 35ου έτους έως του 40ού.
8. Προβλέπεται αύξηση εισφορών για κάποιους ασφαλισμένους;
Αυξάνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα η εισφορά για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ με αντίστοιχη μείωση της εισφοράς για ΟΑΕΔ, ΔΕΚ, Εργατική Εστία.
9.Τι προβλέπεται για την επιβολή του ΛΑΦΚΑ;
Από 1/8/2010 θεσπίζεται η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία τηρείται σε Λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία εφ’ όλου του ποσού κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται ως εξής:
● Για συντάξεις από 1.401 ευρώ έως 1.700 ευρώ, ποσοστό 3%.
● Για συντάξεις από 1.701 ευρώ έως 2.300 ευρώ, ποσοστό 5%.
● Για συντάξεις από 2.301 ευρώ έως 2.900 ευρώ, ποσοστό 7%.
● Για συντάξεις από 2.901 ευρώ και άνω, ποσοστό 9%.
10. Πόσα ασφαλιστικά ταμεία θα υπάρχουν μέχρι το 2018;
Mέχρι το τέλος του 2017, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤ, θα πρέπει να έχουν ενοποιηθεί ώστε το ασφαλιστικό σύστημα να αποτελείται από τρεις φορείς κύριας ασφάλισης, των μισθωτών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών.
Από τις αρχές του 2013 και μετά, οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ θα ασφαλίζονται ήδη στον κεντρικό φορέα των μισθωτών, το ΙΚΑ, έτσι ώστε με την πάροδο των ετών, και οι δημόσιοι υπάλληλοι να ασφαλίζονται εξ ολοκλήρου στο ταμείο των μισθωτών.
Από τις ενοποιήσεις, για διαφορετικούς λόγους, εξαιρούνται, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, οι τομείς κύριας ασφάλισης του ενιαίου Ταμείου ανεξάρτητα απασχολουμένων και του ενιαίου ταμείου ασφάλισης προσωπικού μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και η κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος ,ην οποία αναλαμβάνει εξολοκλήρου η Τράπεζα.
Τα ταμεία των δημοσιογράφων, των μηχανικών και των δικηγόρων – συμβολαιογράφων δεν εξαιρούνται από το σύστημα, δεν έχουν προνομιακότερη μεταχείριση σε σχέση με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης ή τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη.
Κάθε άλλο, βάσει του ίδιου σχεδίου νόμου, υπόκεινται και σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων, καθώς για τους παλαιούς ασφαλισμένους, πριν από το 1993, που θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι το 2017, το ποσοστό αναπλήρωσης για ένα μέρος των συντάξεων θα μειωθεί στο 2%, από 3,5% σήμερα.
11.Tι είναι το εργατόσημο
Είναι μία επιταγή που αγοράζεται από το ΙΚΑ, τις τράπεζες, τους ΦΚΑ, τα ΚΕΠ, τα ΕΛ.ΤΑ. και με αυτό πληρώνεται ο περιστασιακά εργαζόμενος (ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, οι κηπουρικές εργασίες, η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, η φύλαξη νηπίων και βρεφών, οι αισθητικές φροντίδες, οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης κ.λπ.).
12. Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που εργάζονται;
Καθορίζεται ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας.
Με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, καθορίζεται νέο αυστηρό -ενιαίο- καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας.
Τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί η περικοπή ή η αναστολή της σύνταξης για το συνταξιούχο που εργάζεται, αλλά θα προσαυξάνεται η σύνταξή του για κάθε χρόνο της νέας ασφάλισής του.
Η προωθούμενη ρύθμιση (η οποία αντικαθιστά τον νόμο 2676/1999) προβλέπει ότι από 1/1/2012 όσοι συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 55 ετών απασχολούνται με μπλοκάκι (όπως επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία προβλέποντας μόνο την υποχρέωση καταβολής προσαυξημένης κατά 40% εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΕ), θα μείνουν χωρίς κύρια και επικουρική.
13. Βελτιώνεται το καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης;
Από το 2011 θα τεθεί σε ισχύ η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας στο πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων που καταβάλλουν τα Ταμεία (και το Δημόσιο) σε όσους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά σε περισσότερα του ενός Ταμεία (διαδοχική).
Στο σχέδιο προβλέπεται πως θα ισχύσει ένας πολύ μικρός συντελεστής 0,06% που βελτιώνει απειροελάχιστα τη σύνταξη.
14. Tι θα αλλάξει για το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων;
Νέος κατάλογος τόσο σε δημόσιο όσο και ιδιωτικό τομέα θα ισχύσει για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Οι αλλαγές θα αγγίξουν όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1η Ιουλίου 2011 και όπως διαβεβαιώνει το υπουργείο Εργασίας δεν θα επηρεαστούν οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι.
Σε όσα επαγγέλματα εξαιρεθούν από τη λίστα τα όρια ηλικίας των νέων θα αυξηθούν από πέντε έως και επτά χρόνια.
Επιπλέον οι νέοι ασφαλισμένοι θα δουν το μισθό και τις συντάξεις τους να μειώνονται, καθώς θα χάσουν το ειδικό επίδομα.
15. Οι επικουρικές συντάξεις θα μειωθούν;
Οι επικουρικές συντάξεις θα αποφασίζονται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ταμείου, είναι δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσής τους ακόμα και κάτω από το 20% που προβλέπει ο νόμος Πετραλιά.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως μέσα στο 2010 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα εκπονήσει μελέτες για τη βιωσιμότητα του κάθε φορέα.
Στη συνέχεια -και πάντως εντός δύο μηνών- τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να προτείνουν την αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα. Στην αντίθετη περίπτωση, τα ποσοστά θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργείου Εργασίας.
16. Τι ισχύει για τους επιζώντες συζύγους που παίρνουν και τη σύνταξη του συζύγου τους;
Η σύνταξη διακόπτεται ή περιορίζεται σε επιζώντες δικαιούχους όταν μετά την πάροδο της τριετίας από την ημερομηνία θανάτου του συζύγου ο επιζών εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη περιορίζεται στο 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους οπότε θα λαμβάνει το 75% της σύνταξης του αποθανόντος.
17.Τι πρόκειται να γίνει με τις άγαμες θυγατέρες που έπαιρναν τις συντάξεις του πατέρα τους;
Η συνταξιοδότηση των άγαμων θυγατέρων καταργείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχει αναπηρία. Πάντως, οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται δεν πρόκειται να επηρεαστούν.
18. Τι θα γίνει με τους κλάδους υγείας;
Οι κλάδοι και οι υπηρεσίες υγείας διαχωρίζονται από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι φορείς πρωτοβάθμιας υγείας (που αποτελούν το κύριο μέρος των διαθέσιμων υπηρεσιών του ασφαλιστικού συστήματος σήμερα) θα υπαχθούν στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας και θα ενσωματωθούν στο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ τα 6 νοσοκομεία του ΙΚΑ θα υπαχθούν στις διοικητικές δομές των ήδη υπαρχόντων νοσοκομείων.
19. Tελικά,πόσο μειώνονται οι συντάξεις με το νέο σύστημα;
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας μεσοσταθμικά η μείωση στις συντάξεις θα φτάσει το 7%.
Σύμφωνα, ωστόσο, με τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΙΝΕΓΣΕΕΑΔΕΔΥ και γνώστες της κοινωνικής ασφάλισης, η μείωση θα κυμανθεί από 15% έως 20%.
20.Με τι κριτήρια θα αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις από το 2014 και μετά;
Τρία θα είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων .Τα κριτήρια με τα οποία ανοίγει ο δρόμος για νέα μείωση των συντάξεων είναι:
α. δείκτης τιμών καταναλωτή
β. ΑΕΠ
γ. οικονομικές δυνατότητες ταμείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: