Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

"Ο εργασιακός μεσαίωνας υπάρχει -αναφέρει ο κ. Παπακωσνταντίνου

Κατατέθηκε ενημερωτικό υπόμνημαΣύνταξη στα 65 για όλες τις γυναίκες στο Δημόσιο από το 2013
Έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, με βάση το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό στον δημόσιο τομέα που κατατέθηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται (για άνδρες και γυναίκες) στα 65 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από τον Ιανουάριο 1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από τον Ιανουάριο 1983 και μετά.
Παράλληλα καθιερώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου η βασική και αναλογική σύνταξη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, έχουν ως εξής:

Βασική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση της ενότητας του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά το θεμέλιο λίθο του κοινωνικού μας κράτους. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), θα υπάγονται από 1.1.2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (ΑΣΥΕ), Ναυτικού (ΑΝΥΕ), Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.
Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
Η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, πρέπει να οριστεί το αργότερο η 1η Ιανουαρίου 2011, ενώ η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2013 και το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65ο έτος ηλικίας.

Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλαδή, η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17,5 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λ.π. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17,5 έτη το 2011, σε 22,5 έτη για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.
Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.
Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
* το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
*το 53ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
* το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Επίσης κατατέθηκαν τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου Δημοσιονομικής διαχείρισης και Ευθύνης του υπουργείου Οικονομικών


Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=338898&dt=21/06/2010#ixzz0rW5yNV5p


======================================
Από τη Βουλή το εργασιακό
Οριστικά από τη Βουλή και όχι με προεδρικό διάταγμα θα περάσουν οι αλλαγές στο εργασιακό, αποφάσισε ο πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν ο Ανδρέας Λοβέρδος παρουσιάσει τις τελικές του προτάσεις στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής.
Ο κ. Λοβέρδος συμμετέχοντας σε σύσκεψη, το πρωί της Δευτέρας, με τους, Θ. Πάγκαλο, Γ. Παπακωνσταντίνου και Χ. Παμπούκη, πρότεινε τα εργασιακά να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και να ψηφιστούν από τη Βουλή.
"Δεν δέχομαι δημοκρατικές μομφές, να πάνε όλα στη Βουλή" φέρεται να είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, στον κ. Πάγκαλο και τον κ. Παμπούκη, λίγο πριν την σύσκεψη.
O υπουργός Εργασίας ενημέρωσε, το απόγευμα της Δευτέρας και τους βουλευτές του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας.
Κρίσιμη ημέρα είναι η Τρίτη που θα μιλήσει στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και θα βρεθεί ενώπιον των βουλευτών όλων των κομμάτων, από τους οποίους δέχεται επίθεση" όλον αυτό τον καιρό.
Ο υπουργός, τις τελευταίες ημέρες εμφανιζόταν πρόθυμος να συζητήσει τυχόν αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του μνημονίου, την ώρα που βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν σοβαρές επιφυλάξεις για τις αλλαγές στο εργασιακό και έκαναν λόγο για αντισυνταγματικές ρυθμίσεις.
Στηρίζουν Λοβέρδο
Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών, σπεύδουν να στηρίξουν τον υπουργό Εργασίας.
"Μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας που συνδυάζεται με καλύτερη προστασία για τον εργαζόμενο, διευκολύνει την απασχόληση και δεν ευνοεί τις απολύσεις" τονίζει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό τόπο in. gr.
"Ο εργασιακός μεσαίωνας υπάρχει -αναφέρει ο κ. Παπακωσνταντίνου- και καλούμαστε να τον αντιμετωπίσουμε με ένα νέο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, που πράγματι θα ευνοεί τις πιο ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, που σήμερα υπάρχουν παράτυπα χωρίς ασφάλεια, αλλά που θα μπορεί να προστατεύσει τον εργαζόμενο".
"Πλάτη" στον Ανδρέα Λοβέρδο, για το θέμα του ασφαλιστικού βάζει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος μιλώντας στην εφημερίδα "Τα Νέα", ο οποίος επισημαίνει ταυτόχρονα την ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης για την ανάπτυξη, την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.
"Το υπουργείο Εργασίας δεν εφαρμόζει μια δική του πολιτική -υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας- η ευθύνη ανήκει συνολικά στην κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία. Όλοι συνεπώς μαζί οφείλουμε να παρουσιάσουμε την συνολική εικόνα και κυρίως την προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος".
Παρασκήνιο
Στο μέγαρο Μαξίμου υπάρχει έντονος προβληματισμός για τις αντιδράσεις στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ καθώς θεωρούν ότι η ψήφιση του εργασιακού και του ασφαλιστικού είναι καθοριστική για την εφαρμογή του μνημονίου και σε περίπτωση που υπάρξουν διαρροές θα πληγεί η αξιοπιστία της κυβέρνησης.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τίθεται σε "ομηρία" σε βασικές επιλογές της και ορισμένοι από αυτούς είναι υπέρ της άποψης των πρόωρων εκλογών αν υπάρξουν διαρροές κατά την κρίσιμη ψηφοφορία του ασφαλιστικού.
http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17532&subid=2&pubid=8970752
============================================

Το νέο ασφαλιστικό
Σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό του δημοσίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών. Το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων, που οδηγεί σε μειωμένες αποδοχές, θα ισχύσει και στο δημόσιο από το 2015 ενώ ανάλογα θα είναι τα χρόνια συνταξιοδότησης με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το 65ο έτος ηλικίας και 40 έτη εργασίας.
Έως και 15 χρόνια αργότερα θα βγαίνουν πλέον στη σύνταξη οι εργαζόμενες μητέρες στο δημόσιο, με βάση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο καθορίζει κοινό όρια εξόδου στη σύνταξη το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες.
Η εξίσωση θα γίνει σταδιακά από το 2011 μέχρι το 2013 και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενες στο δημόσιο οι οποίες έχουν ανήλικο παιδί και, μέχρι φέτος, με τη συμπλήρωση 25 χρόνων προϋπηρεσίας έχουν δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη στα 50 τους χρόνια.
Όσες γυναίκες συμπληρώσουν το 2011 τα 25 χρόνια προϋπηρεσίας, θα βγουν στην σύνταξη στα 55. Το 2012 στα 60 και όσες συμπληρώσουν 25 χρόνια το 2013 στα 65.
Εξαίρεση στις αλλαγές αυτές έχουν μόνον άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά. Και αυτοί θα βγουν στη σύνταξη το αργότερο στα 60 τους.
Από το 2011 σταματά πλέον το δικαίωμα των γυναικών να βγαίνουν με κανονική σύνταξη στα 60 τους και εξισώνονται μέσα σε μια τριετία με τους άντρες. Όσες θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης το 2011 θα βγουν στα 61, το 2012 στα 63 και το 2013 στα 65 τους χρόνια. Αν θέλει να βγει νωρίτερα θα παίρνει μειωμένη σύνταξη. Και αυτή όμως αντί στα 55 θα την παίρνουν σταδιακά από το 2011 έως το 2013 στα 60 χρόνια.
Από το 2015 για τους ασφαλισμένους του δημοσίου ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται όπως και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα υπολογίζονται όλα τα χρόνια εργασίας και σε αυτά, μετά τα 65 θα προστίθεται αναλογικά και η βασική σύνταξη των 360 ευρώ.
"Τσεκούρι" πέφτει και στις γυναίκες στρατιωτικούς οι οποίες θα χρειάζονται 25 χρόνια εργασίας για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, όπως και οι άντρες, ενώ μητέρες με τρία παιδιά και άνω θα χρειάζονται 25 χρόνια προϋπηρεσίας, και πιθανότατα θα βγαίνουν στη σύνταξη στα 60. Σήμερα, έβγαιναν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση 20 ετών προϋπηρεσίας.
Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε άγαμες ενήλικες θυγατέρες δημοσίων υπαλλήλων με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ θα απαιτούνται 5, αντί 2 χρόνια έγγαμου βίου για να δικαιούται ο σύζυγος ή η σύζυγος υπαλλήλου σύνταξη χηρείας.
Μετά τον ιδιωτικό τομέα, θεσπίζεται από 1η Αυγούστου παρακράτηση εισφοράς και στους συνταξιούχους του δημοσίου με κύρια σύνταξη άνω των 1400 ευρώ, με συντελεστές από 3 έως 9%.
Παράλληλα, με το νέο ασφαλιστικό αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού, άρα και το ύψος των συντάξεων, οι οποίες θα είναι κατά πολύ μικρότερες απ' ό,τι σήμερα. Όσοι στο δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τα τέλη του 2014 θα βγάλουν σύνταξη με το υπάρχον καθεστώς, δηλαδή την καλύτερη πενταετία, ενώ μετά το 2015 ο υπολογισμός θα είναι μικτός, δηλαδή καλύτερη πενταετία και εισφορές.
Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου, μετά την καθιέρωση 40 χρόνων εργασίας για κανονική σύνταξη θα βρεθούν χιλιάδες εργαζόμενοι, ώστε κάποια από τα χρόνια αυτά να τα καλύψουν με πλασματικό χρόνο. Αυτός θα επιτρέπεται να είναι έως πέντε χρόνια, εκ των οποίων στρατιωτική θητεία, σπουδές και επίδομα ανεργίας θα εξαγοράζονται, ενώ δωρεάν θα προσμετρώνται για τις μητέρες οι μήνες κύησης και λοχείας.
============================================
Επώδυνα μέτρα για τους συνταξιούχους προβλέπει το ασφαλιστικό.Τα πιο σκληρά μέτρα που έχουν παρθεί ποτέ σε βάρος των εργαζομένων πήρε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.Τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι γυναίκες και ειδικότερα οι μητέρες ανηλικων που θα χρειαστεί να δουλέψουν έως και 15 χρόνια παραπάνω για να πάρουν σύνταξη.Η προσρμογή ειναι βίαιη και θα γίνει έως το 2013 βάζοντας τους εργαζόμενους με την πλάτη στον τοίχο αφού θα χρειατεί να δουλεύουν ως τα γεράματα για να πάρουν σύνταξη.
Έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, με βάση το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα, επίσης, με ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνεται (για άνδρες και γυναίκες) στα 65 έτη για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από τον Ιανουάριο 1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από τον Ιανουάριο 1983 και μετά. Παράλληλα καθιερώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου η βασική και αναλογική σύνταξη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, έχουν ως εξής:

«1. Βασική πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης είναι η κατεύθυνση της ενότητας του ασφαλιστικού συστήματος, προκειμένου να στηρίξει αποτελεσματικά το θεμέλιο λίθο του κοινωνικού μας κράτους. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επεκτείνονται και στο Δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έτσι, καθιερώνεται από 1-1-2015 και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου βασική και αναλογική σύνταξη, οι οποίες χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
2. Βελτιώνεται και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης τους με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
3. Στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), θα υπάγονται από 1.1.2011 και οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και ταυτόχρονα καταργούνται όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), καθώς και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
5. Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται, οι περιορισμοί που ισχύουν, για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Για όσους από αυτούς εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, ισχύουν ήδη αυστηρότερες διατάξεις για τον περιορισμό της σύνταξης.
6. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
7. Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο Δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 9% ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. C-559/2007 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την οδηγία 54/2006 ΕΚ καθώς και τις επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμ. 198237/2010 και D(2010)551-Α (2010)978, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις ώστε να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής. Ειδικά με την δεύτερη επιστολή της 15ης/4/2010 της αρμόδιας επιτρόπου, διευκρινίζεται ότι η έναρξη της μεταβατικής περιόδου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, πρέπει να οριστεί το αργότερο η 01/01/2011, η εξίσωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2013 και το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 65° έτος ηλικίας.
Η βασική ρύθμιση συνίσταται στο ότι άνδρες και γυναίκες με ανήλικα παιδιά, οι οποίοι μέχρι 31-12-2010 έχουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, οι μεν άνδρες το 65° έτος, οι δε γυναίκες το 50°, εξισώνονται σταδιακά από 1-01-2011 εντός μεταβατικής περιόδου 3 ετών. Η σταδιακή εξίσωση αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και το χρόνο υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ειδικότερα προβλέπεται τα ακόλουθα:

1. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Η εξίσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, σε μία τριετία. Δηλ. η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία 17 1/2 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κ.λ.π. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17 1/2 έτη το 2011, σε 22 1/2 για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.
2. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται από 1-1-2011 και μετά, σταδιακά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλ. να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
3. Επέρχεται εξομοίωση των ανδρών και γυναικών στρατιωτικών ως προς τα έτη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη), σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.
4. Θεσπίζονται, σταδιακά, τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά, ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:

* το 65° έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας δηλ. για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011, το όριο ηλικίας των 50 ετών, που ισχύει σήμερα, αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά, το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65° έτος.
* το 53ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011, το 56° έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το 2012 και το 60ό έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.
* το 65° έτος για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διορισθεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλ. για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65° έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
5. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλ. το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής, αυξάνεται στο 56° το έτος 2011, στο 58° το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
6. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσοι υπάλληλοι έχουν τρία και άνω παιδιά συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
7. Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης».
Την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ενημερώνει αύριο για τις προωθούμενες αλλαγές στα εργασιακά ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος.
Στο μεταξύ, την τρίτη κατά σειρά συνάντηση με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αυτή την φορά παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, είχε σήμερα ο υπουργός Εργασίας.
Οι επαφές του υπουργού γίνονται με στόχο να ενημερωθούν οι βουλευτές επακριβώς για το περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος , περιεχόμενο που σύμφωνα με τον υπουργό κινείται στα πλαίσια του μνημονίου και σε καμία περίπτωση δεν το υπερβαίνει.
Ο κ Πεταλωτής ερωτηθείς μετά το τέλος της συνάντησης για το θέμα της κομματικής πειθαρχίας τόνισε με νόημα: «πιστεύουμε στην κοινοβουλευτική αυτονομία όμως ξέρουμε και τι διακυβεύεται».
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι αλλαγές στα εργασιακά θα κατατεθούν στην Βουλή ως ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση, πρόταση την οποία εισηγήθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και αναμένεται το «πράσινο φως» από τον πρωθυπουργό.
Πρόταση για διατήρηση του θεσμού της διαιτησίας αλλά με αλλαγές στον τρόπο επιλογής των διαιτητών και μεσολαβητών ώστε να τυγχάνουν γενικής αποδοχής από τους κοινωνικούς εταίρους και να διασφαλίζεται η αμεροληψία, θα κάνει ο υπουργός Απασχόλησης κ. Α. Λοβέρδος, όπως ανέφερε ο ίδιος απόψε μιλώντας στο ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου της Αθήνας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ετοιμάζεται Υπουργική Απόφαση με την οποία το επίδομα ανεργίας θα μετατραπεί σε επιταγή εργασίας που θα δίδεται στον εργοδότη προκειμένου να μην κάνει απολύσεις. Ενώ για το θέμα του ύψους των αποζημιώσεων απόλυσης και του χρόνου προειδοποίησης, είπε ότι θα παρουσιάσει αύριο τις τελικές προτάσεις στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής τονίζοντας παράλληλα ότι η ισχύουσα νομοθεσία είναι ανεφάρμοστη.
Αναφερόμενος γενικά στο εργασιακό ο κ. Λοβέρδος είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να εμπλακεί στα θέματα που απασχολούν τους κοινωνικούς εταίρους, ωστόσο είναι χρέος μας να εφαρμόσουμε το μνημόνιο.
Για το ασφαλιστικό ο υπουργός είπε ότι την τελευταία δεκαετία, από το 2001, φοβηθήκαμε όλοι μας το πολιτικό κόστος με αποτέλεσμα το 2009 να εκραγεί η βόμβα των ελλειμμάτων στα ταμεία. Χαρακτήρισε πάντως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στο πρώτο πεντάμηνο η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 5 % και οι εισφορές αυξήθηκαν κατά 4 %.

============================================

«Η εμπειρία από την κρίση της Αργεντινής το 2001 έχει πολλές ομοιότητες με την σημερινή κρίση στην Ελλάδα και πολλοί αναλυτές βλέποντας αυτές τις ομοιότητες στην πορεία των δύο οικονομιών αναμένουν και παρόμοια έκβαση»

Στην Αργεντινή η όλη προσπάθεια απέτυχε και λόγο της πολιτικής αστάθειας και της αδυναμίας επιβολής των αλλαγών με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=338953&dt=21/06/2010#ixzz0rW8J4bfd
==============================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: