Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

στη δαπάνη για υπερωρίες και βάρδιες που συνοδεύτηκε από μείωση 9,1%, σε ώρες, παρά το μειωμένο προσωπικό,Και τα οφειλόμενα ρεπό αυξήθηκαν!!!!!!
H δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε, επίσης, λόγω της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου προσωπικού κατά 858 εργαζόμενους, σε 21.509 την 31/3/2011 από 22.367 την 31/3/2010. Η μείωση το α’ τρίμηνο 2011 ανέρχεται σε 336 εργαζόμενους. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε και η μείωση κατά € 10,5 εκατ. στη δαπάνη για υπερωρίες και βάρδιες που συνοδεύτηκε από μείωση 9,1%, σε ώρες, παρά το μειωμένο προσωπικό.
Η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε κατά 1.164 GWh, από 758 GWh το α’ τρίμηνο 2010 σε 1.922 GWh το α’ τρίμηνο 2011, αύξηση 154% περίπου. Μέσα στο α’ τρίμηνο 2011 προστέθηκε εγκατεστημένη ισχύς ύψους 444 MW από ανεξάρτητο ηλεκτροπαραγωγό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: