Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011
«Κούρεμα»Του Γιώργου Γάτου

Διπλά «κουρεμένες» προκαταβλήθηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους οι συντάξεις του μηνός Δεκεμβρίου αλλά και οι επικουρικές συντάξεις των ελλειμματικών ταμείων μετά τις διπλές παρακρατήσεις (εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ + τις νέες μειώσεις, αναδρομικά από 1ης Νοεμβρίου) που επέβαλαν τα Ταμεία για την κάλυψη των ελλειμμάτων τους.

Πόσο μειώθηκαν οι κύριες συντάξεις
Οι μειώσεις, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και την ηλικία του συνταξιούχου κυμαίνονται από 40 ευρώ - 995 ευρώ το μήνα, χωρίς να υπολογίζονται οι κρατήσεις φόρου. Ανέπαφες έμειναν οι κύριες συντάξεις των συνταξιούχων ηλικίας πάνω από 55 ετών που λαμβάνουν σύνταξη έως 1.200 ευρώ και των συνταξιούχων κάτω των 55 ετών με συντάξεις έως 1.000 ευρώ, καθώς και οι όσοι εισπράττουν επικουρικές κάτω των 150 ευρώ.

Πόσο μειώθηκανοι επικουρικές συντάξεις
Πέρα από την εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ που επιβάλλεται σε συντάξεις πάνω από τα 300 ευρώ, οι μειώσεις στις επικουρικές του ΕΤΕΑΜ είναι επιπλέον 30% στο τμήμα της σύνταξης πάνω από τα 150 ευρώ (μετά την περικοπή, ωστόσο, καμία σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται τα 150 ευρώ), 15% στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ, ΕΤΑΤ για επικουρική σε υποκατάσταση της κύριας) και 20% στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για μερίσματα έως 500 ευρώ (η μείωση φτάνει το 50% στο ποσό που υπερβαίνει τα 500 ευρώ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Συνταξιούχος του ΕΤΕΑΜ λαμβάνει μηνιαία επικουρική σύνταξη 460 ευρώ. Το ποσό αυτό, από 1/9/2011, υπόκειται σε παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ποσοστού 5%. Το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που απομένει, μετά την παρακράτηση της παραπάνω εισφοράς, και το οποίο υπερβαίνει τα 150 ευρώ, μειώνεται από 1/11/2011 κατά ποσοστό 30% και η τελική σύνταξη πέφτει στα 350,9 ευρώ (-23,72%).

Πόσο μειώνουν οι εισφορές την ανώτατη σύνταξη (2.773,4 ευρώ)
Για συνταξιούχο πάνω από 60 ετών η σύνταξη πέφτει στα 2.237,40 ευρώ (-536 ευρώ το μήνα, ποσοστό -19,35%). Στα 2.773,409 ευρώ υπολογίζεται εισφορά ΛΑΦΚΑ 10% (-277,34 ευρώ) και χάνει άλλα 259,21 ευρώ λόγω της εισφοράς 20% στο ποσό πάνω από τα 1.200 ευρώ που απομένει. Για συνταξιούχο ηλικίας 55 - 60 ετών η σύνταξη μειώνεται στα 2.077,11 ευρώ (-696,30 ευρώ το μήνα και σε ποσοστό -25,1%). Στα 2.773,40 ευρώ υπολογίζονται δύο εισφορές ΛΑΦΚΑ (10% + 8% αφού είναι κάτω των 60 ετών) μειώνοντας τη σύνταξη στα 2.296,37 ευρώ. Επί της διαφοράς (2.296,37 ευρώ - 1.200 ευρώ) που είναι 1.096,37 ευρώ υπολογίζεται η νέα εισφορά 20% και η τελική σύνταξη που μένει είναι 2.077,11 ευρώ.

Για συνταξιούχο ηλικίας κάτω των 55 ετών η σύνταξη περιορίζεται στα 1.777,83 ευρώ (-995,57 ευρώ το μήνα, ποσοστό -35,9%) καθώς επιβάλλονται 2 εισφορές ΛΑΦΚΑ (10%+8%) καθώς και η πρόσθετη εισφορά 40% επί της διαφοράς με όριο τα 1.000 ευρώ (2.296,37 ευρώ - 1.000 ευρώ = 1.296,37 ευρώ Χ 40%).


Οι απώλειες στις μεσαίες συντάξεις (1.450 ευρώ)
Για συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 55 ετών που εισπράττει σύνταξη 1.450 ευρώ, η σύνταξη υπόκειται σε δύο εισφορές (- 3% ΛΑΦΚΑ φτάνοντας στα 1.406 ευρώ και - 20% για το υπερβάλλον ποσό πάνω από τα 1.200 ευρώ, δηλ για τα 206,5 ευρώ) και διαμορφώνεται στα 1.364,70 ευρώ (-85,30 ευρώ το μήνα, ποσοστό -5,88%). Για συνταξιούχο ηλικίας κάτω των 55 ετών που λαμβάνει σύνταξη 1.450 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 1.243,80 ευρώ (-206,20 ευρώ το μήνα, ποσοστό -14,22%).

Οι συντάξεις με τις μικρότερες μειώσεις
Συνταξιούχοι ηλικίας πάνω από 55 ετών με σύνταξη από 1.200 ευρώ - 1.400 ευρώ που δεν επιβαρύνεται με εισφορά ΛΑΦΚΑ (επιβάλλεται η εισφορά σε συντάξεις από 1.400,01 ευρώ και πάνω). Σε αυτή την κατηγορία, επιβάλλεται εισφορά 20% για το ποσό που ξεπερνά τα 1.200 ευρώ δηλ. η μείωση είναι 20 ευρώ το μήνα για σύνταξη 1.300 ευρώ (-1,54%) και 40 ευρώ (-2,86%) το μήνα για σύνταξη 1.400 ευρώ. Συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 55 ετών με συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ και έως τα 1.400 ευρώ (δεν επιβαρύνονται με ΛΑΦΚΑ). Οι απώλειες σε αυτή την κατηγορία προέρχονται από την εισφορά 40% που επιβάλλεται στο ποσό που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Δηλ. με 1.100 ευρώ η μείωση είναι 40 ευρώ το μήνα (-3,64%), με 1.200 ευρώ είναι 80 ευρώ το μήνα, με 1.300 ευρώ είναι 120 ευρώ το μήνα και με 1.400 ευρώ είναι 160 ευρώ το μήνα (-11,43%).

==================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: