Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των τομέων ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ μειώνονται κατά 21,3 εκατ. ευρώ.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για επιχορήγηση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ μειώνονται κατά 15,4 εκατ. ευρώ και οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των τομέων ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ μειώνονται κατά 21,3 εκατ. ευρώ.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών για δαπάνες εκλογών αυξάνονται κατά 50 εκατ. ευρώ.
======================================
Τα 79 προαπαιτούμενα μέτρα του νέου μνημονίου κατατάσσουν τη χώρα μας, εργασιακά, σε αυτές των ανατολικών χωρών και των Βαλκανίων, φορολογικά στις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και κοινωνικά σε αυτές των φτωχών αφρικανικών και ασιατικών χωρών.
=======================================
Τα έσοδα από έμμεσους φόρους θα είναι μειωμένα κατά 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2011 (-5,97), γεγονός που καταδεικνύει τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από έμμεσους φόρους θα ανέλθουν στα 26,8 δισ. ευρώ έναντι 28,58 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν το 2011.
Συγκεκριμένα, οι άμεσοι φόροι θα είναι αυξημένοι σε σχέση με το 2011 κατά 16,69% και συγκεκριμένα θα φθάσουν τα 23,5 δισ. ευρώ από 20,1 δισ. ευρώ το 2011. Οπως αναφέρουν υπηρεσιακά στελέχη, το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ υπογραμμίζουν ότι το τρέχον έτος θα παρουσιαστεί κόπωση ως προς την αποπληρωμή των φόρων, συμπληρώνοντας ότι δεν έχουν συνυπολογιστεί η αύξηση της ανεργίας και η μείωση των αποδοχών σε μισθωτούς και συνταξιούχους του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2012 θα καταβληθεί η εισφορά αλληλεγγύης τόσο για το 2012 (μέσω της μηνιαίας παρακράτησης στις αποδοχές) όσο και για το 2011 (με το πολυεκκαθαριστικό που θα αποσταλεί μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων).
============================================

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ∆ΕΗ Α.Ε.
ΕΤΩΝ 2008 – 2009

http://www.genop.gr/esse/2008.pdf
=================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: